Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 20 (18.5.2015)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

ПДВ із мінусом: подальша доля

Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається сумнів: а чи правильно була складена декларація і як відображати таке від’ємне значення з ПДВ у наступних звітних періодах? Спробуймо з’ясувати разом.

Проблема відображення в декларації з ПДВ за лютий 2015 р. від’ємного значення ПДВ ускладнювалася двома обставинами:

1) за січень і лютий 2015 р. платники податку подавали декларації за різними формами, що відрізнялися саме щодо порядку відображення перехідного від’ємного залишку ПДВ;

2) згідно з п. 33 підр. 2 р. ХХ ПКУ, під від’ємним значенням ПДВ, що утворилося станом на 01.02.2015 р., яке можна було використовувати в спеціальному порядку, розумілася не тільки сума перехідного від’ємного значення ПДВ, відображена в декларації за січень 2015 р., а й суми, заявлені до відшкодування ПДВ із бюджету, які, як за старим, так і за чинним у лютому 2015 р. порядком заповнення декларації, зазвичай не повинні були відображатися в деклараціях майбутніх звітних періодів.

Тому порядок заповнення лютневої декларації з ПДВ був настільки особливим, що потребував спеціального роз’яснення з боку податківців. Його було надано в листі ДФСУ від 06.03.2015 р. №7796/7/99-99-19-03-02-17 (див. «ДК» №12/2015). Ту його частину, що стосувалася заповнення декларації з ПДВ за лютий 2015 р., ми вже розглядали на сторінках нашого видання1, а тому докладно на ній не спинятимемося. Розгляньмо, як має бути відображена сума від’ємного значення з ПДВ, що утворилася станом на 01.02.2015 р., у декларації за березень, квітень 2015 р. тощо залежно від напряму її використання, обраного платником податку.

1 Див. «ДК» №12/2015.

Варіант 1. Платник податку не скористався спеціальними правилами, встановленими п. 33 підр. 2 р. ХХ ПКУ. Згідно з листом ДФСУ від 06.03.2015 р. №7796/7/99-99-19-03-02-17, такий платник податку міг відобразити від’ємне значення, що сформувалося в рядку 20.2 та/або в рядку 24 декларації з ПДВ за січень 2015 р., у декларації з ПДВ за лютий 2015 р. (яку подавали за новою формою) у рядку 20.1 — але тільки в межах значення рядка 18 такої декларації. При цьому треба було враховувати, що значення рядка 20.1 не розшифровується в додатках до декларації (у тому числі в додатку Д2).

Невикористаний залишок такого від’ємного значення ПДВ платник податку мав право відобразити в рядках 26 і 31 розділу IV декларації за лютий 2015 р. (як суми від’ємного значення, що не змінюється протягом звітного місяця), а також у додатку Д2 такої декларації (у графах 1 і 2, 6 і 14 таблиці 1 додатка Д2, а також в інших графах цієї таблиці за потреби).

Використаний у лютому 2015 р. від’ємний залишок, зрозуміло, більше нікуди не переноситься — він погашає суму податкового зобов’язання за такий звітний період. А от невикористаний від’ємний залишок платник податку отримує право відобразити у складі податкового кредиту з ПДВ за березень 2015 р. — у рядку 20.1 (туди само переноситься і значення рядка 24, що утворилося в лютому 2015 г). Правила заповнення цього рядка в березні 2015 р. звичайні — значення рядка 20.1 не потребує розшифрування в додатку Д2, формує загальне значення рядка 20 декларації та зменшує суму ПДВ до сплати до бюджету, відповідно (алгоритм використання значення рядка 20 легко відстежити, уважно прочитавши назви рядків розділу III декларації з ПДВ). При цьому ДФСУ у зазначеному листі нічого не говорить щодо подальшого відображення такого невикористаного залишку в розділі IV декларації та в додатку Д2. З погляду автора, цей залишок у розділі IV декларації за березень і подальші звітні місяці відображати не треба, оскільки алгоритм їх заповнення не передбачає зменшення цього залишку за рахунок його використання у складі звичайного податкового кредиту платника податку.

Варіант 2. Платник податку задекларував у лютому 2015 р. бажання збільшити суму ПДВ, на яку він починаючи з 01.07.2015 р. зможе зареєструвати в ЄРПН податкові накладні/розрахунки коригувань до них. Згідно з листом ДФСУ від 06.03.2015 р. №7796/7/99-99-19-03-02-17, такий платник податку був зобов’язаний у декларації з ПДВ за лютий 2015 р. зазначити таку суму залишку від’ємного значення в текстовому полі над таблицею 1 додатка Д2. А вже в декларації за березень 2015 р. ця сума зазначається у графах 1 — 7 таблиці 1 додатка Д2, а також у рядку 20.2 розділу III декларації. Крім того, ця сума зазначається в декларації за березень 2015 р. у рядках 26 і 27 розділу IV декларації (відповідно, до значення рядка 31 цього розділу ця сума вже не включається і в наступних звітних періодах у цьому розділі вже не враховується). Але: це можна буде зробити тільки після надсилання запиту до податкової та отримання від неї підтвердження — згідно з п. 9-1 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 р. №569, на запит платника податку орган ДФС інформує його про суму збільшення ліміту реєстрації податкових накладних, надсилаючи електронне повідомлення.

Також, за п. 33 підр. 2 р. ХХ ПКУ, податківці мають право перевірити суму від’ємного значення, на яку платник податку задекларував намір збільшити такий ліміт. А отже, деяким платникам ПДВ, які задекларували такий намір в декларації за лютий 2015 р., довелося пройти процедуру позапланової документальної перевірки.

За рахунок такого відображення це від’ємне значення ПДВ потрапляє в березні 2015 р. до складу податкового кредиту платника податку (підсумкове значення рядка 20 декларації) і далі відображається у розділі III декларації згідно зі звичайним порядком використання цієї суми. Так, якщо значення рядка 18 у декларації за березень 2015 р. є меншим від значення рядка 20, то різниця відображається в рядку 21, далі в рядках 22, 23 і, за потреби, в рядку 24 такої декларації.

Варіант 3. Платник податку задекларував у лютому 2015 р. бажання повернути суму від’ємного значення, сформованого станом на 01.02.2015 р., із бюджету на свій поточний рахунок. Згідно з листом ДФСУ від 06.03.2015 р. №7796/7/99-99-19-03-02-17, такий платник податку був зобов’язаний у декларації з ПДВ за лютий 2015 р. заповнити цю суму в текстовому полі над таблицею 1 додатка Д2 і вказати на прохання про таке повернення. При цьому сума заявленого до повернення від’ємного значення ПДВ у лютому 2015 р. повинна була відобразитися в рядках 1 — 6 і 13 таблиці 1, у рядку 3 таблиці 2 додатка Д2, а також у рядках 26 і 30 розділу IV декларації за лютий 2015 р.

До складу податкового кредиту платника податку, таким чином, ця сума не потрапляє (не відображається в розділі III декларації з ПДВ). Не потрапляє вона і до значення рядка 31 розділу IV декларації за лютий 2015 р., і до значення графи 14 таблиці 1 додатка Д2 до такої декларації. А отже, ця сума не відображається в деклараціях з ПДВ за березень і подальші звітні періоди.

Ганна БИКОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Облік ремонтів і поліпшень ОЗ з 2015 року Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Зміна з 2015 р. алгоритму обчислення податку на прибуток не могла не
стосуватися обліку ремонтів та поліпшень основних засобів. Відтепер у цьому
питанні керуємося правилами бухгалтерського обліку. Розгляньмо порядок
обліку ремонтів і поліпшень...

В рубриці: 


Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

Комунальні платежі у «єдиноподатника» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
ФОП — платник єдиного податку другої групи (у свідоцтві платника єдиного
податку зазначено вид діяльності з кодом 68.20 «надання в оренду та
експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна») отримує дохід за
договором оренди нежитловог...

0.031774