Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 22 (1.6.2015)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Страхування майна підприємства

Чи може підприємство застрахувати своє майно? Як такі операції відображаються в обліку в 2015 році?

Без витрат на страхування не може обійтися жоден сучасний бізнес. Інша річ — не всі можуть його собі дозволити. Як правило, страхуються майно та різного роду ризики, пов’язані з веденням господарських операцій.

Відносини між страховиком та страхувальником оформлюють договором страхування у письмовій формі. За ним страховик зобов’язується при настанні страхового випадку виплатити страхувальнику (або іншій особі, яка визначена у договорі і на користь якої укладено договір) страхову виплату (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник — сплачувати страхові платежі у визначені строки.

Відповідно до ст. 115 ЦКУ, господарське товариство є власником:

1) майна, переданого йому учасниками як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої унаслідок господарської діяльності;

3) отриманих доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Майном підприємства, згідно зі ст. 139 ГКУ, визнається сукупність речей та інших цінностей (включаючи навіть нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються або використовуються у діяльності та відображаються в його балансі. Таким чином, поняття «майно» об’єднує всі активи, якими володіє підприємство. За своєю суттю, майнове страхування передбачає страхування майнових інтересів, пов’язаних із володінням, користуванням та розпорядженням майном. Підприємство може застрахувати окремі об’єкти майна незалежно від того, чи використовуються вони в господарській діяльності, чи ні, тобто на період простою підприємства страхування не переривають.

Отже, підприємство може застрахувати:

1) власне майно, тобто свою продукцію, основні засоби (у т. ч. нерухомість, транспортні засоби тощо), а також інше майно, що йому належить;

2) орендоване підприємством майно, ризики його неповернення або ризики повернення в неналежному стані тощо;

3) ризики, пов’язані з використанням майна в господарській діяльності тощо (пожежа, затоплення, вибух, падіння сторонніх предметів, протиправні дії третіх осіб, стихійні лиха).

До речі, поряд із майновим страхуванням, може бути застраховано випадок заподіяння шкоди при використанні майна іншим особам (страхування відповідальності).

Страхування майна підприємства може бути як обов’язковим, так і добровільним (ст. 6 та 7 Закону про страхування), але це жодним чином не визначає якихось особливостей обліку.

У бухгалтерському обліку страхування об’єкта основних засобів або іншого майна включається до складу загальновиробничих, адміністративних, збутових або інших операційних витрат1. Нарахування та сплату страхових платежів обліковують на рахунку 655 «Розрахунки за страхуванням майна» з аналітикою щодо страхувальників та окремих договорів страхування. А отримане від страховика страхове відшкодування при настанні страхового випадку відображають у складі доходів у періоді одержання страхових актів згідно з п. 19 П(С)БО 15 «Дохід» та обліковують на рахунку 746 «Інші доходи». У розрізі податку на прибуток витрати на страхування не формують жодних податкових різниць. Послуги зі страхування, що їх надають ліцензовані страхові компанії, не є об’єктом оподаткування ПДВ згідно з пп. 196.1.3 ПКУ, тож «вхідного ПДВ» на суму страхового платежу не може бути. У частині ремонтів унаслідок страхових випадків податківці вже тривалий час стоять на позиції, що за тією сумою, яка сплачується страховою компанією безпосередньо СТО, ПК з ПДВ не виникає.

Розгляньмо бухгалтерський та податковий облік зі страхування майна на прикладі об’єкта ОЗ, усі числа умовні (див. таблицю).

Таблиця

Облік страхування майна

№ з/п
Назва етапу страхування і операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Коригування фінансового результату
Д-т
К-т
Збільшення
Зменшення
1.
Укладено договір страхування об’єкта ОЗ:       
— сплата страхових платежів за договором страхування;
655
311
1000
— включено страхові платежі до складу витрат;
91, 92, 93, 94
655
1000
— наприкінці звітного періоду формується фінрезультат
791
91, 92, 93, 94
1000
2.
Має місце страховий випадок, страхувальник отримав страхове відшкодування за 2 об’єкти:       
— відображено дохід на підставі страхових актів при настанні страхового випадку;
375
746
90000
— отримано страхове відшкодування
311
375
90000
3.
Застрахований об’єкт внаслідок нещасного випадку підлягає ремонту:       
— ПК за отриманою ПН;
641/ПДВ
685
6000*
— підписано акт на виконані ремонтні роботи;
977
685
54000
— оплата ремонту застрахованого об’єкта в сумі 36 тис. (рахунок виставлено на 60 тис., 24 тис. оплачує СК);
685
311
36000
— взаєморозрахунки між СК, СТО та підприємством закрито
685
375
24000
4.
У разі повного знищення майна його списують з балансу:       
— списано знос зруйнованого об’єкта;
131
10
27000
— списано залишкову вартість об’єкта
976
10
13000
* ПК з ПДВ формується в сумі франшизи страхувальника у повній сумі оплати ремонту, в нашому випадку ПК з ПДВ визначатиметься зі суми: (60000 - 24000) : 6 = 6000, додатково див. ЗІР 101.16, відповідь на запитання: «Який порядок формування податкового кредиту власником автомобіля у разі проведення його ремонту ...». Сміливі платники податків можуть включити до ПК усю суму ПДВ незалежно від факту часткової оплати ремонту СК. Якщо сума відшкодування заходить безпосередньо на рахунок підприємства, проблем із ПК щодо ремонту не має бути. Про порядок оформлення та реєстрації такої ПН зараз не йдеться, говоримо саме про право на ПК з ПДВ у суб’єкта господарювання.

1Пункти 15.4, 18, 19 П(С)БО 16 «Витрати». Залежно від виду діяльності підприємства та класу витрат, які визначені обліковою політикою, для обліку витрат на страхування використовуються рахунки 91, 92, 93, 94. За п. 9 П(С)БО 9, страхування ризиків транспортування запасів належить до ТЗВ, тому такі витрати можуть включатися до собівартості на рах. 20, 23, 28.

Нормативна база

  • ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV.
  • ПКУ — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI.
  • ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV.
  • Закон про страхування — Закон України від 07.03.96 р. №85/96-ВР «Про страхування».
  • П(С)БО 9 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. №246.
  • П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. №290.
  • П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 р. №318.

Юлія КЛОВСЬКА, головний редакторНаступна стаття:  На початок статті Документи перевірені, але ще потрібні Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Якщо на підприємстві пройшла планова перевірка ДПІ за 3 роки, то чи може
підприємство здати документи, охоплені перевіркою, до архіву? ...

В рубриці: 


ЄП мінус ПДВ = 2 чи 4? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Юридична особа є платником ПДВ та єдиного податку третьої групи за ставкою
2%. Реєстрацію ПДВ анульовано за ініціативою податкового органу згідно з пп.
«ж» п. 184.1 ПКУ в середині кварталу. Яку ставку єдиного податку слід
застосовувати у періо...

Відступлення права вимоги «єдиннику» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче відступити право вимоги боргу в 10 тис. грн.
Відступає ТОВ на єдиному податку. Варіантів два: відступлення за 3 тис.
гривень або відступлення безоплатно. Який варіант є вигіднішим з погляду
оподаткування? Коли вин...

0.034901