Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 17-18 (5.5.2003)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Використання коштів неприбутковими установами: звітуємо по-новому

До трьох нещодавно затверджених форм декларацій з податку на прибуток (звичайних підприємств, банків та страхових організацій) додалася ще одна - Звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями.

З одного боку, новий звіт та Порядок його заповнення видано запізно. Прикінцевими положеннями Закону України від 24.12.2002 р. №349-IV (саме він і зумовив появу нових форм декларацій) як крайній термін узгодження центральним податковим органом нових документів, що випливають з цього Закону, з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності названо 20 березня 2003 року.

Однак новий звіт та Порядок його заповнення було затверджено наказом ДПАУ від 3 квітня 2003 р. №153 і зареєстровано в Мін’юсті України 16 квітня за №309/7630. Але й так у неприбуткових організацій залишається ще цілий тиждень, щоб подати звіт за новою формою. Зате, з іншого боку, безперечною перевагою нового звіту є несподівано правильне приведення його у відповідність до змін, внесених у грудні минулого року до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" Законом №349-IV. Тому тим, хто вже подав звіт за попередньою формою, є сенс подати його ще й по-новому.

Нижче ми докладніше розглянемо деякі нюанси складання звіту. Самі бланки звіту ви знайдете у вкладці до цього числа "Документів для роботи", а текст Порядку - у "Документах для роботи".


Згідно з Порядком складання податкового звіту про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України №153, звіт слід подавати неприбутковим установам й організаціям, включеним до реєстру неприбуткових.

Звіт заповнюється у тисячах гривень з одним десятковим знаком, порожні рядки слід прокреслювати. Звіт заповнюється чорнильною або кульковою ручкою (у жодному разі не олівцем), може бути надрукований на принтері або друкарській машинці, обов’язково повинен бути підписаний керівником неприбуткової установи та головним бухгалтером, завірений печаткою й подається в оригіналі. Звіт складається з двох частин. Додатків до звіту не передбачено.


Заповнюємо звіт про використання коштів неприбутковими установами й організаціями

Заповнюємо першу частину звіту

У І частині звіту зазначаються всі доходи неприбуткової установи, що звільняються від оподаткування (рядки з 1 до 7), та напрями їх використання (рядки з 8 до 9). Рядки звіту кореспондують з нормами пункту 7.11 Закону про прибуток.

Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, звітують про такі доходи:

у рядку 1.1 - про фактично одержане бюджетне фінансування;

у рядку 1.2 - про залишки бюджетного фінансування, отримані й не використані минулого року;

у рядку 1.3.1 - про кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

у рядку 1.3.2 - про пасивні доходи;

Увеличить изображение
Збільшити зображення

у рядку 1.3.3 - про кошти або майно, що надходять до таких неприбуткових організацій як компенсація вартості отриманих державних послуг;

у рядку 1.3.4 - про доходи від надання платних послуг;

у рядку 1.3.5 - про дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін (далі - дотації або субсидії);

у рядку 1.3.6 - про інші надходження.

Благодійні фонди і благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, у тому числі громадськими організаціями, створеними з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії, громадські організації інвалідів та їх місцеві осередки, створені згідно із Законом України "Про об’єднання громадян", науково-дослідні установи та вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, заповідники, музеї-заповідники звітують про такі доходи:

у рядку 2.1 - про кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

у рядку 2.2 - про пасивні доходи;

у рядку 2.3 - про кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності;

у рядку 2.4 - про активи, що були передані неприбутковій організації від ліквідації іншої;

у рядку 2.5 - про дотації або субсидії.

Пенсійні фонди, кредитні спілки, створені у порядку, визначеному законом, звітують про такі доходи:

у рядках 3.1.1 і 3.2.1 - про кошти, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів у вигляді внесків на додаткове пенсійне забезпечення або внесків на інші потреби, передбачені законодавством;

у рядках 3.1.2 і 3.2.2 - про пасивні доходи, отримані з джерел, визначених законодавством про кредитні спілки та пенсійні фонди;

у рядках 3.1.3 і 3.2.3 - про дотації або субсидії.

Інші, ніж визначені в абзаці "б" підпункту 7.11.1 Закону про прибуток, юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку згідно з нормами відповідних законів, звітують про такі доходи:

у рядку 4.1 - про кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності;

у рядку 4.2 - про пасивні доходи;

у рядку 4.3 - про дотації або субсидії.

Звернімо увагу, що тільки ці неприбуткові організації заповнюють у звіті за І квартал рядки 16 - 24. У разі якщо доходи неприбуткової організації, отримані протягом минулого року з названих джерел на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25 відсотків від загальних валових доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30 відсотків до суми такого перевищення.

Інші неприбуткові установи й організації податок з нерозподіленої суми прибутку не сплачують.

Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, створені для представлення інтересів засновників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не провадять господарської діяльності, за винятком отримання пасивних доходів, звітують про такі доходи:

у рядку 5.1 - про разові або періодичні внески засновників та членів;

у рядку 5.2 - про пасивні доходи;

у рядку 5.3 - про дотації або субсидії.

Релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом, звітують про такі доходи:

у рядку 6.1 - про кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

у рядку 6.2 - про будь-які інші доходи від надання культових послуг;

у рядку 6.3 - про пасивні доходи.

Житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, створені у порядку, визначеному законом, звітують про такі доходи:

у рядку 7.1 - про отримані у вигляді внесків, коштів або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності;

у рядку 7.2 - про пасивні доходи.

Як і в старому звіті, у рядку 8 звітують про профінансовані видатки бюджетної установи (організації), а в рядку 9 - про загальну суму профінансованих видатків небюджетної неприбуткової установи (організації).

Заповнюємо другу частину звіту

У ІІ частині звіту подається розрахунок податку на прибуток від доходу, отриманого неприбутковою установою з інших джерел, ніж перелічені вище. У разі якщо неприбуткова організація отримує дохід з інших джерел, ніж перелічені вище і зазначені у розділі І звіту, така неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням таких доходів, але не вище суми таких доходів. Розрахунок суми цього податку проводиться у рядках 10 - 15.

Як виправляються помилки, допущені у звіті

Рядки 25 і 26 звіту призначені для можливості виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної раніше при складанні попередніх звітів. Відповідно до зміненої редакції п. 17.2 Закону №2181, у разі самостійного виявлення платником помилки неприбуткова установа зобов’язана:

а) або у будь-який момент до початку перевірки подати уточнюючий звіт та сплатити суму недоплати і 5-відсоткового штрафу від суми недоплати не пізніше дня подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або виправити помилку у складі чергового квартального звіту.

Форма уточнюючого звіту збігається з формою звітного. Їх можна буде розрізнити за позначкою у заголовній частині звіту навпроти графи "Звітний" або навпроти графи "Уточнюючий".

У будь-якому разі механізм уточнення показників простий - достатньо лише в  рядку 25 показати суму недоплати, яка збільшує податкове зобов’язання, а в рядку 26 - 5 відсотків штрафу від цієї суми, нарахованого відповідно до п. 17.2 Закону №2181 1 .

1 Як виправити помилки, самостійно знайдені бухгалтером "звичайного" підприємства, читайте далі.

Коли подається податковий звіт і сплачується сума податкового зобов’язання

Квартальні декларації подаються, відповідно до пп. "б" пп. 4.1.4 Закону №2181, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового податкового (звітного) кварталу. Оскільки 10 травня 2003 року припадає на суботу, то, з урахуванням положення пп. 4.1.5 Закону №2181, останнім днем подання звіту за І квартал 2003 року є 12 травня 2003 року.

Крім того, відповідно до пп. 4.1.7 Закону №2181, платник податку має право не пізніше як за десять днів до закінчення граничного строку подання звіту, визначеного згідно з пп. 4.1.4, надіслати декларацію на адресу податкового органу поштою з повідомленням про вручення. Оскільки 10 днів слід відраховувати від граничного дня, зазначеного у пп. 4.1.4 без урахування пп. 4.1.5, то останнім днем подання звіту поштою є 30 квітня 2003 року. Зауважимо, що цей термін не переноситься у зв’язку з вихідними днями наприкінці квітня цього року.

Сплачувати визначені у квартальних звітах суми податкових зобов’язань необхідно протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового податкового (звітного) кварталу. Зокрема, останнім днем сплати податкового зобов’язання за І квартал 2003 року є вівторок 20 травня 2003 року.

Незважаючи на те, що, відповідно до п. 5 Прикінцевих положень Закону України від 20.02.2003 р. №550-IV, нові форми звітів, оприлюднені у ІІ кварталі, наберуть чинності з ІІІ кварталу 2003 р., ми не рекомендуємо створювати конфлікт на грунті неподання або затримки у поданні цього звіту (див. текст на тлі). Можна не сумніватися, що податкові органи за неподання або затримку подання звіту за І квартал 2003 року застосовуватимуть штраф відповідно до пп. 17.1.1 Закону №2181 у розмірі 170 грн.


Якщо ви вже подали звіт за старою формою, радимо відзвітувати ще раз - але вже по-новому

Оскільки, згідно зі статтею 3 Указу Президента України "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади набирають чинності не раніше як через 10 днів від дня їх реєстрації у Мін’юсті, нова форма звіту чинна з 26.04.2003 р. Стара форма, відповідно, саме з цієї дати втрачає чинність.

Якщо ж керуватися п. 5 Прикінцевих положень Закону України від 20.02.2003 р. №550-IV "Про внесення змін до Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", відповідно до якого нові форми декларацій набирають чинності з податкового періоду, наступного за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, нова форма звіту стане чинною щойно з 01.07.2003 р. Попри це стара форма звіту все одно втрачає чинність з 26.04.2003 р.

Ми ж рекомендуємо неприбутковим організаціям звітувати за новою формою звіту. А якщо неприбуткова організація вже прозвітувала за старою формою, то радимо перерахувати податкові зобов’язання за І квартал 2003 року ще раз - але вже за новою формою. І якщо вони виявляться відмінними від уже задекларованих, то слід подати до податкового органу звіт за новою формою.

При цьому неприбутковій установі стане в пригоді нове положення п. 17.2 Закону України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон №2181), відповідно до якого, якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені в цьому пункті, не застосовуються. Іншими словами, подання звіту за новою формою замість уже поданого звіту за І квартал 2003 року неприбутковій організації не загрожує застосуванням штрафу - якщо, звичайно, новий звіт буде подано не пізніше 12 травня 2003 року.

Володимир СОКОЛОВНаступна стаття:  На початок статті Ось і перше узагальнююче... Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Почуття обов’язку
Наказом ДПА України від 25.04.2003 р. №197 затверджено перше узагальнююче податкове роз’яснення 1 — щодо визначення терміна «надміру сплачені податки, збори (обов’язкові платежі)» та граничних строків їх повернення...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.02053