Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 15 (14.4.2003)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

ПК чи ВВ - що раніше?

Коли виникає податковий кредит, якщо валові витрати - за фактом оприбуткування товару


Підприємство сплатило контрагенту - платникові єдиного податку за ставкою 6% авансом кошти за товари, які будуть отримані в майбутньому. Суму сплаченої передоплати до валових витрат звітного періоду підприємство не включило, проте відобразило суму податкового кредиту за сплаченими авансами. Чи правильні такі дії?

Згідно з пп. 11.2.3 Закону про прибуток, датою збільшення валових витрат платника податку при здійсненні ним операцій з окремими категоріями осіб є дата оприбуткування платником податку товарів (а при їх імпорті - також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту товарів), а для робіт (послуг) - дата їх фактичного отримання від таких осіб, незалежно від наявності їх оплати (у тому числі часткової або авансової). Отже, валові витрати при операціях з окремими категоріями осіб виникатимуть тільки за фактичним отриманням товарів (робіт, послуг).

Хто ці "окремі категорії"?

До таких окремих категорій осіб пп. 11.2.3 Закону про прибуток, зокрема, віднесено:

- резидентів, які сплачують цей податок у складі єдиного або фіксованого податку 1 ;

- резидентів, які не є суб’єктами податку згідно із законодавством 2 .


1 Тут варто звернути увагу на некоректне формулювання цього речення. Річ у тім, що платники єдиного та фіксованого податків звільнені від сплати податку на прибуток. А з цього випливає, що "єдиноподатники" та платники фіксованого податку є платниками податку на прибуток і сплачують його у складі відповідного податку.

2 Хоча терміна "суб’єкти податку" у Законі про прибуток немає, гадаємо, що в цьому випадку йдеться про осіб, які не є платниками податку на прибуток.


На нашу думку, юридична особа за ставкою 6% + ПДВ відповідає обом цим критеріям, хоча спеціальним критерієм для неї буде перший.

Отже, якщо підприємство співпрацює з такими контрагентами й сплачує їм передоплату за товари, які будуть отримані в майбутньому, постає запитання: коли відображати податковий кредит (далі - ПК) за передоплатою? З валовими витратами зрозуміло: право їх відображати підприємство отримає лише в періоді фактичного отримання товарів (робіт, послуг). А з ПК спробуємо з’ясувати.

Дата виникнення податкового кредиту

Згідно з пп. 7.5.1 Закону про ПДВ, датою виникнення права платника податку на ПК вважається дата здійснення першої з подій:

- або дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунка (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

- або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг).

Отже, в цьому випадку, згідно із Законом про ПДВ, ПК може виникати за першою подією - за датою списання коштів на оплату товарів 3 . Проте чи виконуватиметься умова для його виникнення?


3 Звичайно, не варто забувати, що пп. 7.4.5 Закону про ПДВ не дозволяє включення до податкового кредиту будь-яких витрат зі сплати податку, що не підтверджені податковими накладними.

Умова відображення ПК

Згідно з пп. 7.4.1 Закону про ПДВ, "податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу)...".

Отже, умовою для відображення податкового кредиту з оплати вартості товару є віднесення вартості таких товарів до складу валових витрат підприємства.

Тепер звернімося до Закону про прибуток, який дає визначення валових витрат.

Валові витрати згідно зі ст. 5 Закону

Згідно з п. 5.1 Закону про прибуток, "валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності".

Тобто якщо підприємство придбаває товари для використання їх у своїй господарській діяльності і здійснює компенсацію вартості таких товарів, то суми такої компенсації підпадатимуть під визначення валових витрат ст. 5 Закону про прибуток.

У нашій ситуації підприємство:

- придбаває товари для використання їх у господарській діяльності;

- понесло витрати на придбання товарів у сумі сплаченої передоплати.

Отже, підприємство виконало умови того, щоб витрати на придбання товарів (незалежно від того, у кого такі товари придбаваються) називалися валовими витратами.

Валові витрати згідно зі ст. 11 Закону

Стаття 11 Закону про прибуток говорить про правила ведення податкового обліку на підприємстві. Зокрема, згідно з пп. 11.2.1, датою збільшення валових витрат виробництва (обігу) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

- або дата списання коштів з банківських рахунків платника податку на оплату товарів (робіт, послуг), а в разі їх придбання за готівку - день їх видачі з каси платника податку;

- або дата оприбуткування платником податку товарів, а для робіт (послуг) - дата фактичного отримання платником податку результатів робіт (послуг).

Отже, ст. 11 Закону про прибуток до валових витрат відносить або витрати, понесені у зв’язку з придбанням товарів (валові витрати згідно зі ст. 5 Закону), або вартість фактично оприбуткованих, але ще не оплачених товарів.

Згідно з пп. 11.2.3 Закону про прибуток, при здійсненні операцій з окремими особами датою збільшення валових витрат є лише дата фактичного оприбуткування товарів. Тобто незважаючи на те, що підприємство матиме витрати, які підпадають під визначення валових згідно зі ст. 5 Закону про прибуток, час їх відображення в обліку не настав згідно зі ст. 11 того ж Закону.

Якою статтею Закону керуватися?

Отже, якщо керуватися ст. 5 Закону про прибуток, то умова відображення податкового кредиту з передоплати, сплаченої платникові єдиного податку за ставкою 6% + ПДВ, виконується: вартість товару відноситься до складу валових витрат.

Якщо ж керуватися ст. 11 Закону про прибуток, ця умова не виконується: права на віднесення вартості товарів до ВВ підприємство ще не має.

Висновок

На нашу думку, платники податків, які мають справу з контрагентами, переліченими у пп. 11.2.3 Закону про прибуток (зокрема, юрособи - платники єдиного податку за ставкою 6% + ПДВ), повинні обирати перший варіант. При цьому вони можуть стверджувати, що при сплаті передоплати:

1) валові витрати виникатимуть за фактом отримання товарів (робіт, послуг);

2) ПК виникає за першою подією - перерахуванням передоплати, за умови, що придбані товари надалі будуть використовуватися в господарській діяльності підприємства.

При цьому вони можуть керуватися ст. 5 Закону, а також використовувати право пп. 4.4.1 Закону №2181 - про конфлікт інтересів (адже норми Закону про прибуток припускають неоднозначне трактування прав та обов’язків платників податків, внаслідок чого рішення повинно прийматися на користь платника податків) 4


4 Відповідно до недавніх змін, внесених до Закону України №2181 (зокрема, до пп. 4.4.1) Законом України від 20.02.2003 р. №550-IV, принцип конфлікту інтересів повинен застосовуватися не лише контролюючими органами, а й судами.

Мар’яна КОНДЗЕЛКА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Дрібниці життя Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Приватне підприємство не може бути предметом договору купівлі-продажу. Але якщо засновник такого підприємства захоче безповоротно передати діяльність такого підприємства іншій фізичній особі, то це можна зробити шляхом укладення договору купівлі-продажу к...

В рубриці: 


Страхування майна підприємства Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Чи може підприємство застрахувати своє майно? Як такі операції відображаються в
обліку в 2015 році? ...

Відповідальність за неподання форми №4 Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
У практиці вітчизняного бізнесу періодично виникають певні «дедлайни», в
яких за відсутності належної організації мусять взяти участь усі або
переважна частина суб’єктів господарювання, під загрозою великого штрафу.
Цього року такою нагальною ...

0.023922