(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 51 (16.12.2002)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Облік по-комунальному

Розглянемо облік на комунальних підприємствах, які надають населенню послуги з обслуговування житла, - підприємствах з тепло-, газо-, водопостачання і водовідведення, санітарної очистки міст, обслуговування ліфтів, у житлових організаціях (ЖО). Сьогодні з’ясуємо особливості обліку та оподаткування житлово-комунальних підприємств (ЖКП) та облік їх доходів. У другій частині статті, яку буде опубліковано в наступному номері, розглянемо облік витрат ЖКП, облік цільового фінансування, проблеми переходу на спрощену систему оподаткування та обліку, облік у ЖКП, які перейшли на сплату єдиного податку, а також деякі інші питання.


Характерним для житлових і комунальних підприємств є обслуговування або експлуатація великих об’єктів основних засобів - житлових будинків, тепло-, газо-, водопровідних та каналізаційних мереж, насосних станцій тощо; ремонт і заміна цих об’єктів потребують великих капітальних затрат, які значною частиною здійснюються за рахунок бюджетного цільового фінансування. Особливістю галузі є й державне регулювання цін, яке здійснюється шляхом установлення граничного рівня рентабельності і затвердження тарифів на послуги житлово-комунальних підприємств.

Особливостями галузі є також невизначеність питань власності, великі борги населення і бюджету, збитковість частини житлово-комунальних підприємств, багато напрямів бюджетного цільового фінансування (дотації на покриття збитків, субсидії малозабезпеченим громадянам та відшкодування пільг окремим категоріям громадян, субвенції, фінансування капітальних вкладень тощо).

Враховуючи проблеми комунальних підприємств, держава надає їм тимчасові пільги зі сплати ПДВ: ці підприємства сплачують ПДВ в бюджет за датою надходження коштів, а не за першою датою (докладніше далі).

Рахунки для обліку в ЖКП

Комунальні підприємства, головним чином, надають послуги, тому для обліку використовуються рахунки:

703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг».

Витрати обліковуються на рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні) й 91 (на підприємствах, де є загальновиробничі витрати). Інші доходи й витрати - операційні, фінансові та інші - обліковуються так, як в інших галузях.

Що стосується розрахунків з квартиронаймачами, то в Інструкції №291 допущена помилка - запропоновано розрахунки з квартиронаймачами вести на рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», тобто боржники ЖКП - дебітори - перетворилися на кредиторів. Незважаючи на неодноразові пропозиції до МФУ виправити цю помилку, наразі цього не зроблено, тому деякі автори використовують цей рахунок у бухгалтерських проведеннях, що, звичайно, недопустимо.

Нині більшість ЖКП ведуть облік розрахунків з квартиронаймачами на окремому субрахунку рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (що доцільно з погляду можливості і необхідності нарахування резерву сумнівних боргів на цю заборгованість), а деякі - на субрахунку рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (за аналогією до прийнятої методології обліку до введення нового плану рахунків).

Дотації, субсидії і відшкодування пільг з бюджету є цільовим фінансуванням і обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». При цьому дотації зараховуються в кредит рахунка 718 «Одержані гранти та субсидії», а субсидії і пільги - у кредит рахунка 703 як дохід від основної діяльності ЖКП.

У момент нарахування багато ЖКП відображають субсидії і пільги за дебетом рахунка 36, а не 48, бо інакше виникнуть ускладнення при заповненні форми 3 річної фінансової звітності підприємств «Звіт про рух грошових коштів» - при перерахунку дебіторської заборгованості за рядком 80 цієї форми не буде врахована заборгованість бюджету. Методологічно правильніше буде використання субрахунка 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (або вільних субрахунків рахунка 37).

Тому далі в проведеннях використовуватимуться такі субрахунки рахунків 36 і 37:

361 - «Розрахунки з квартиронаймачами»;

362 - «Розрахунки з підприємствами (споживачами комунальних послуг)»;

377.1 - «Розрахунки з бюджетом із субсидій»;

377.2 - «Розрахунки з бюджетом із відшкодування пільг»;

379 - «Розрахунки з орендарями нежилих приміщень в ЖО».

Проблеми, пов’язані з датою визнання бюджетного цільового фінансування доходом у бухгалтерському обліку, докладно розглянуті в статті «Оподаткування та облік дотацій, субсидій і відшкодування пільг в житлово-комунальному господарстві» («ДК» №29/2002).

Цільове фінансування, згідно з пунктом 16 П(С)БО 15 «Дохід», «не визнається доходом доти, доки нема підтвердження того, що воно буде отримане й підприємство виконає умови стосовно такого фінансування». Для виконання цієї умови пропонувалися різні шляхи - під час нарахування субсидій і пільг зараховувати їх у доходи майбутніх періодів або не робити бухгалтерського проведення взагалі, відображаючи заборгованість бюджету тільки в аналітичному обліку. Нині Методологічна рада при Мінфіні пропонує робити під час нарахування субсидій і пільг проведення:

Д-т 377 К-т 48.

Але наразі така кореспонденція рахунків не передбачена Інструкцією №291, крім того, можуть виникнути проблеми під час заповнення форми 3 «Звіт про рух грошових коштів».

Тому далі в бухгалтерських проведеннях субсидії і пільги будемо зараховувати в дохід у момент нарахування. Проведення з нарахування дотацій не робляться, вони відображаються в обліку за датою отримання.

Дохід від оренди житлові організації обліковують на рахунку 703, а не 713, як інші підприємства, бо надання в оренду нежилих приміщень є основною діяльністю житлових організацій.

Синтетичний бухгалтерський облік комунальні підприємства ведуть здебільшого за скороченою журнально-ордерною формою обліку (сім журналів-ордерів, нова форма яких затверджена Наказом №356). Деякі великі підприємства використовують повну журнально-ордерну форму обліку. Малі підприємства, у тому числі ті, що перейшли на сплату єдиного податку, використовують або спрощену форму обліку, або ведуть облікові регістри, самостійно розроблені з урахуванням затверджених. Більшість житлових організацій облік витрат і доходів веде в попередньому журналі-ордері №05-ЖГ; він зручний і пристосований до особливостей саме цих підприємств. Далі в статті буде наведено приклад його заповнення з урахуванням сучасної методології бухгалтерського обліку.

У статті розглядатимуться специфічні ділянки обліку в ЖКП. Облік запасів, зобов’язань та інших об’єктів бухгалтерського обліку ведеться так, як і в інших галузях, згідно з П(С)БО.

Оподаткування житлово-комунальних підприємств

Податок на прибуток

Житлово-комунальні підприємства сплачують податок на прибуток на загальних підставах згідно із Законом про прибуток. Валові доходи і валові витрати визначаються, як і на інших підприємствах.

Є особливості у включенні до валового доходу надходжень з бюджету (дотацій, субсидій, пільг). Згідно з пп. 11.3.5 п. 11.3 статті 11 Закону про прибуток, датою збільшення валового доходу в разі продажу товарів (робіт, послуг) з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів на рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації в будь-якому іншому вигляді, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за його зобов’язаннями перед таким бюджетом. Тому дотації, субсидії, пільги включаються до валового доходу не за першою подією, а після їх отримання житлово-комунальним підприємством.

Податок на додану вартість

ЖКП є платниками ПДВ з усіх своїх доходів, крім бюджетних дотацій. Згідно із пунктом 11.11 статті 11 Закону про ПДВ, деякі підгалузі житлово-комунального господарства мають пільгу з ПДВ, а саме: ЖЕКи, ЖКП з тепло- і газопостачання, а також ті, вартість послуг яких включається до складу квартирної плати (обслуговування ліфтів, вивезення та утилізація сміття, протипожежні заходи тощо), при наданні послуг фізичним особам і бюджетним організаціям визначають ПДВ за касовим способом. Цей спосіб полягає в тому, що податкове зобов’язання з ПДВ визначається за датою отримання коштів, а податковий кредит - за датою оплати рахунків постачальників або надання інших видів компенсації вартості їхніх послуг. На жаль, у Законі забули про підприємства з водопостачання і водовідведення, й досі пільги для них з ПДВ не поновлені.

Дотації, згідно з підпунктом 3.2.7 пункту 3.2 статті 3 Закону про ПДВ, не є об’єктом обкладення ПДВ. Оскільки в житлово-комунальних підприємствах усі операції, крім отримання дотацій, є об’єктом обкладення ПДВ, тут необхідно застосовувати норми підпункту 7.4 пункту 7 Закону про ПДВ. Щодо цього існують роз’яснення ДПАУ, зокрема, листи №6579/6/16-1220-26 від 29.11.2000 р., №4586/7/16-1217-20 від 09.04.2001 р. та інші. Право податкового кредиту за придбаними товарами (роботами, послугами) житлово-комунальні підприємства мають лише в частині, що відповідає частині використання таких придбаних товарів в оподатковуваних операціях. Цю частину треба визначати виходячи із співвідношення суми всіх доходів ЖКП і суми одержаної дотації.

Наприклад, у поточному періоді:

дохід від реалізації послуг житлово-комунального підприємства - 900000 грн, дотація - 100000 грн,

вартість придбаних матеріалів - 50000 грн,

податковий кредит за придбаними матеріалами - 10000 грн.

Частка дотації в загальній сумі доходу становить:

100000 : (900000 + 100000) = 0,1.

Така ж частина податкового кредиту, а саме 1000 грн (10000 х 0,1), повинна бути списана з рахунка 641.ПДВ і включена у вартість відповідних матеріалів проведенням Д-т 20 К-т 641.ПДВ.

Відшкодування пільг і субсидії, згідно з тлумаченням податкових органів (зазначені вище листи), є об’єктом обкладення ПДВ (хоча в частині субсидій це суперечить підпункту 3.2.7 Закону про ПДВ). Податкове зобов’язання за цими платежами виникає при їх надходженні відповідно до підпункту 7.3.5 пункту 7.3 статті 7 Закону про ПДВ - датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при продажу послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата надходження таких коштів з бюджету.

Інші податки і збори

Ставка податку на страхування від нещасних випадків на виробництві становить у житлово-комунальному господарстві 1% від фонду оплати праці згідно з Постановою №1423.

У частині деяких податків, які зараховуються до місцевого бюджету (комунальний податок, частина плати за землю), місцеві органи влади можуть надавати пільги деяким комунальним підприємствам. На практиці в різних регіонах України надання цих пільг здійснюється по-різному - від звільнення від сплати на 90 - 100% до відсутності будь-яких пільг.

При розрахунку плати за землю в житлових організаціях враховуються пільги, надані окремим громадянам, пропорційно площі їх житлових приміщень.

Податки, які неможливо прямо віднести на виробничі або загальновиробничі витрати (рахунки 23, 91), відносяться до адміністративних витрат (рахунок 92) згідно з П(С)БО 16 «Витрати». З метою зменшення питомої ваги останніх ЖКП, як і інші підприємства, можуть відносити частину комунального податку (відповідно до чисельності виробничого персоналу), податок з власників транспортних засобів (у частині транспортних засобів виробничого призначення) у дебет рахунків 23, 91.

Згідно з Постановою КМУ від 04.04.2001 р. №323, до 2003 року для комунальних підприємств діє коефіцієнт 0,1 при розрахунку плати за спеціальне використання природних ресурсів до 2003 року.

Інструкція №291 пропонує вести розрахунки з квартиронаймачами на рахунку 685 «Розрахунки з іншими кредиторами». Це груба помилка, адже боржники ЖКП є дебіторами. Такий облік можна вести або на окремому субрахунку рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», або на субрахунку рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами».

Облік доходів ЖКП

Житлово-комунальні підприємства, як і всі інші підприємства, окремо визначають доходи від операційної, фінансової (рахунок 73) та іншої діяльності (рахунок 74) згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» і 15 «Дохід». Операційна діяльність поділяється на основну (рахунок 70) та іншу операційну (рахунок 71). У статті розглядатимуться головним чином доходи від основної діяльності й деякі специфічні доходи від іншої операційної діяльності. Облік інших доходів не відрізняється від обліку в інших галузях.

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються здебільшого через банківські установи. Первинним документом є квитанція-повідомлення (рахунок), яка може бути аркушем квитанційної книжки, а може щомісяця виписуватися в обчислювальному центрі та надсилатися квартиронаймачу. У деяких регіонах України комунальні підприємства з тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення безпосередньо отримують плату від населення (кожне - за окремою квитанцією), а в деяких ці платежі сплачуються за єдиною квитанцією на рахунок житлової організації; у цьому випадку житлові організації отримують ці платежі як транзитні і відразу перераховують їх відповідним комунальним підприємствам.

Оплата житла і комунальних послуг здійснюється за тарифами (за 1кв. м, за одну прописану особу), або за лічильниками, якщо такі встановлені.

Розрахунки з підприємствами - споживачами комунальних послуг здійснюються, як і в інших галузях, платіжними дорученнями або платіжними вимогами-дорученнями згідно з договорами за тарифами або показами лічильників. Валовий дохід і податкове зобов’язання з ПДВ на комунальному підприємстві виникають за першою датою. Прострочену більш як 30 днів заборгованість комунальні підприємства можуть виключити з валового доходу за умови звертання до суду або арбітражного суду згідно із Законом про прибуток.

Розрахунки з бюджетом із субсидій, дотацій і відшкодування пільг здійснюються шляхом подання розрахунку відшкодування або отримання з відділу субсидій інформації про надані субсидії. Ця інформація, як і саме бюджетне відшкодування, часто надходить із запізненням; далі наведені бухгалтерські проведення з відображення тих субсидій, інформація про які є у ЖКП, і тих, інформація про які надходить із запізненням, а також показане відображення бюджетного фінансування в податковому обліку. Заборгованість населення перед ЖКП призводить до зростання заборгованості ЖКП перед постачальниками, тому бюджетне фінансування (зокрема, дотації) часто надаються з цільовим призначенням - погашення заборгованості перед постачальниками, особливо за енергоносії. Згідно із Законом України «Про державний бюджет на 2002 рік» заборонені розрахунки з бюджетом у негрошовій формі, у тому числі взаємозаліки, тому бюджетні кошти надходять на рахунок ЖКП і відразу перераховуються постачальникам.

Облік доходів і витрат комунального підприємства розглянемо на умовному прикладі.

Заборгованість населення - 360000 грн.

Отримана плата від населення - 240000 грн.

Відшкодування пільг нараховане - 24000 грн.

Субсидії відомі - 42000 грн.

Субсидії, нараховані в поточному місяці, - 4800 грн.

Надійшло відшкодування пільг, субсидії - 48000 грн.

Борг підприємств - 264000 грн.

Надійшли дотації - 11000 грн.

Бухгалтерські проведення з обліку доходів наведені в таблиці 1. Ще раз підкреслюємо, що валовий дохід при розрахунках з бюджетом та податкове зобов’язання з податку на додану вартість при розрахунках з населенням і з бюджетом виникають у момент отримання коштів.

Таблиця 1

№ з/п Зміст операції Сума Д-т К-т ВД
1. Нарахована квартирна плата, оплата комунальних послуг населенням 360000 361 703 300000
2. Списаний ПДВ 60000 703 643  
3. Нараховане відшкодування пільг 24000 377.2 703  
4. Списаний ПДВ 4000 703 643  
5. Нараховані відомі субсидії 42000 377.1 703  
6. Списаний ПДВ 7000 703 643  
7. Надійшла інформація про нові нараховані субсидії 4800 377.1 361 -4000
8. Надійшла квартплата 240000 311 361  
9. Відображене податкове зобов’язання з ПДВ 40000 643 641.ПДВ  
10. Надійшло відшкодування пільг, субсидії 48000 311 48 40000
11. Відображене податкове зобов’язання з ПДВ 8000 643 641.ПДВ  
12. Списана дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 48000 48 377.1, 377.2  
13. Нараховано борг підприємств з оплати комунальних послуг 264000 362 703 220000
14. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 44000 703 641.ПДВ  
15. Надійшла оплата від підприємств 264000 311 362  
16. Отримана дотація на рахунок у банку 11000 311 48 11000
17. Зарахована сума отриманої дотації в дохід ЖКП 11000 48 718 (719)  

Валовий дохід - 567000 гривень. За дотримання вимог п. 16 П(С)БО 15 дохід у бухгалтерському обліку становитиме таку ж суму.

Специфічні доходи житлових організацій відображені в таблиці 2. Проведення з отримання плати за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання наведені тільки для тих ЖО, які не отримують від населення комунальні платежі. Питання обліку цих транзитних платежів будуть розглянуті в окремій публікації. 

Таблиця 2

№ з/п Зміст операції Сума Д-т К-т ВД
Обслуговування внутрішньобудинкових мереж
1. Нараховано борг комунальних підприємств за обслуговування внутрішньо-будинкових мереж 21600 377 703 18000
2. Відображене податкове зобов’язання з ПДВ 3600 703 641.ПДВ  
3. Надійшло від комунальних підприємств за обслуговування внутрішньобудинкових мереж 30000 311 377 25000
4. Оренда нежилих приміщень
Нарахована орендна плата з орендарів нежитлових приміщень
144000 379 703 120000
5. Нараховано борг орендарів з оплати комунальних послуг 30000 379 703 25000
6. Відображено податкове зобов’язання з ПДВ 29000 703 641.ПДВ  
7. Надійшла оплата від орендарів 174000 311 379  

Особливості ведення обліку в житлово-комунальній галузі

  • Надання населенню субсидій і пільг вимагає ведення розрахунків з бюджетом з урахуванням його особливостей і затримок з виплатами.
  • Отримані на покриття збитків дотації не обкладаються ПДВ, що вимагає коригування сум податкового кредиту пропорційно до сум отриманих дотацій.
  • Пільги з ПДВ приводять до використання рахунків 643 і 644 в момент нарахування заборгованості, якщо ця подія сталася раніше від оплати.
  • На житлові будинки та об’єкти зовнішнього благоустрою амортизація в податковому обліку не нараховується, а в бухгалтерському нараховується з одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації.
  • Досить специфічною ділянкою обліку є облік цільового фінансування капітальних вкладень, витрат на ремонт, на підготовку до осінньо-зимового сезону тощо.
  • Іноді житлово-комунальні підприємства отримують з бюджету субвенції, є певні особливості надання в оренду державного і комунального майна, прийняття на баланс і передачі з балансу житлового фонду тощо.
  • При визначенні в річній звітності тимчасових різниць з податку на прибуток може мати місце така ситуація: за податковим обліком визначено збиток, але є відстрочені податкові активи, які треба відобразити за рахунком 17 (за наявності залишків за рахунками 681, 38, 39, 47). У цьому випадку слід зробити бухгалтерське проведення Д-т 17 К-т 98*.


    * Докладніше про це - у наступних номерах.

До теми

Більшість комунальних підприємств є монополістами, тому вони сплачують до бюджету 30% суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці. Згідно з Постановою №891, у 2002 році й у І кварталі 2003 року розрахункова величина фонду оплати праці - (ФОПрозр) визначається так:

ФОПрозр = СерЗП х КілП х Іобс х Іінф х ЧмінЗП,

де:

СерЗП - середня заробітна плата за IV квартал 2001 року (300 грн),

КілП - кількість працівників (500 ос.),

Іобс - індекс обсягів продукції (робіт, послуг) за звітний період (1,1),

Іінф - індекс інфляції за період з 01.01.2002 р. (1,03),

ЧмінЗП - частка від ділення мінімальної заробітної плати на її попередній розмір у випадках, якщо мінімальна тарифна ставка нижче розміру мінімальної заробітної плати або ціни на послуги не підвищувались при рості оплати праці, мала місце економія ресурсів та зростання ефективності виробництва.

Наприклад, за умовними даними, наведеними вище, в одному з місяців ІІІ кварталу 2002 року:

ФОПрозр = 300 х 500 х 1,1 х 1,03 х 1,398 = 237,59 тис. грн.

Якщо фактичний ФОП за звітний місяць становив 240 тис. грн, підприємство повинне внести до бюджету 723 грн (30% від 2,41 тис. грн).

Бухгалтерські проведення:

Д-т 949 К-т 642

Д-т 642 К-т 311

Зазначимо, що ці суми сплачуються за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства, а збитковими підприємствами - за рахунок збільшення збитків (абз. 2, пункт 1 Порядку №891).


Нормативна база

1. Закон про прибуток - Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону від 22.05.97 р. №283, зі змінами та доповненнями.

2. Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість», зі змінами та доповненнями.

3. Закон №881 - Закон України від 27.03.91 р. №881 «Про підприємства в Україні», зі змінами та доповненнями.

4. Закон №2063 - Закон України від 19.10.2000 р. №2063 «Про державну підтримку малого підприємництва», зі змінами та доповненнями.

5. Указ №746 - Указ Президента від 28.06.99 р. №746/99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», зі змінами та доповненнями.

6. Постанова №891 - Порядок визначення сум, що вносяться в державний бюджет підприємствами-монополістами у 2002 році й І кварталі 2003 року у зв’язку з перевищенням розрахункового розміру фонду оплати праці, затверджений Постановою КМУ від 01.07.2002 р. №891.

7. Постанова №1423 - Порядок визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, затверджений Постановою КМУ від 13.09.2000 р. №1423.

8. Постанова №939 - Постанова КМУ від 22.06.98 р. №939 «Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати і плати за утримання будинків і прибудинкових територій».

9. Інструкція №291 - Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

10. Положення №196 - Положення про спрощену форму обліку суб’єктів малого підприємництва, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.09.98 р. №196.

11. Наказ №356 - Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. №356.

12. Інструкція №24 - Інструкція з планування, обліку і калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях житлово-комунального господарства, затверджена наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.03.97 р. №24.

13. Порядок №139 - Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення, затверджений наказом Держбуду України від 27.06.2001 р. №139.


Статті доходів комунальних підприємств і житлових організацій

Комунальні підприємства:

1) надходження від населення в оплату комунальних послуг;

2) надходження від підприємств, установ, організацій за надані послуги;

3) субсидії малозабезпеченим категоріям громадян;

4) відшкодування пільг окремим категоріям громадян (ветеранам війн, «чорнобильцям» тощо);

5) бюджетні дотації на покриття збитків, інколи - субвенції.

Житлові організації:

1) квартирна плата (без цільових зборів та платежів), за приватизованими квартирами - відшкодування експлуатаційних витрат у розмірі квартирної плати;

2) орендна плата;

3) збори з орендарів нежилих приміщень на покриття експлуатаційних витрат;

4) надходження від підприємств і організацій (з тепло-, газо-, енерго-, водопостачання та водовідведення) за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання (5,5%);

5) надходження від ЖБК, прийнятих на обслуговування;

6) інші доходи (відсоток від плати за утримання собак, плата за гаражі, гуртожитки, охорону під’їздів тощо);

7) дотації, субсидії, відшкодування пільг, субвенції.

Надія ГУРА, кандидат економічних наук, доцент Київського національного університету ім. Тараса ШевченкаНаступна стаття:  На початок статті Терміни не гумові Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Але якщо два відомства бажають відстрочити подання обов’язкової для них звітності, то хто б їм у цьому завадив? Лист Міністерства екології та природних ресурсів України і Державної податкової адміністрації України від 28.11.2002 р. №10...

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.011762