Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 43 (21.10.2002)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Гуманітарна допомога - від дарувальника до набувача

Застосування "гуманітарно-добродійних" податкових пільг традиційно супроводжують чимало труднощів та умовностей, які слід враховувати і яких треба дотримуватися. Сьогодні розглянемо особливості оподаткування передавання гуманітарної допомоги від особи, що її надає, до одержувачів та набувачів.


Гуманітарна допомога - це цільова адресна безплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з гуманних мотивів одержувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном 1 .


1 Одержувачі можуть потребувати допомоги у зв’язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, що створюють загрозу життю та здоров’ю населення, або важкою хворобою конкретних фізичних осіб.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійності й повинна спрямовуватися за умови дотримання вимог статті 4 Закону про благодійництво, де зазначено основні напрями благодійності. Інакше таку допомогу не можна визнати гуманітарною.

Донори, одержувачі і набувачі гуманітарної допомоги

Як уже зазначалося, гуманітарна допомога надається донорами. Згідно зі ст. 1 Закону про гуманітарну допомогу, донорами (іноземними або вітчизняними) є юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу одержувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Донори можуть надавати гуманітарну допомогу тільки одержувачам гуманітарної допомоги, якими, своєю чергою, є юридичні особи, зареєстровані згідно з Порядком №543 в Єдиному реєстрі одержувачів гуманітарної допомоги (абзац 5 ст. 1 Закону про гуманітарну допомогу):

а) підприємства громадських організацій інвалідів, ветеранів війни та праці, а також підприємства, установи й організації, що утримуються за рахунок бюджетів, та уповноважені ними державні установи;

б) добродійні організації, створені в порядку, визначеному Законом про благодійництво;

в) громадські організації інвалідів, ветеранів війни та праці, Товариство Червоного Хреста України та його обласні організації, творчі спілки, а також громадські організації, створені для здійснення передбаченої їхніми статутними документами екологічної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності;

г) релігійні організації, зареєстровані у встановленому порядку.

Рішення про реєстрацію одержувачів гуманітарної допомоги приймає Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України, а в окремих випадках 2 - комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській і Севастопольській міських держадміністраціях.


2 Згідно зі ст. 5 Закону про гуманітарну допомогу, Комісія з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України може надавати тимчасові надзвичайні повноваження комісіям з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, що створюють загрозу життю та здоров’ю населення, або важкої хвороби конкретних фізичних осіб.

Отриману гуманітарну допомогу одержувачі залежно від її цільового використання або залишають у себе (виступаючи при цьому і в ролі одержувача, і в ролі набувача), або передають її іншим набувачам.

Набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які потребують її і яким вона безпосередньо надається.

Порядок ввезення і митне оформлення гуманітарної допомоги

Гуманітарний вантаж (товар) переміщається через митний кордон без попереднього декларування за умови наявності його одержувача в Єдиному реєстрі одержувачів гуманітарної допомоги, як це передбачено Порядком №544.

Митне оформлення гуманітарного вантажу (товару) здійснює митниця за місцезнаходженням його одержувача лише після проведення відповідного санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного й екологічного контролю. Зазначені види контролю здійснюються безплатно. До отримання відповідних дозволів контролюючих органів гуманітарний вантаж (товар) передається на зберігання під митним контролем одержувачу гуманітарної допомоги.

Товари (предмети) гуманітарної допомоги ввозять на митну територію України тільки за наявності документального підтвердження якості, безпеки і можливості їх споживання. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, термін придатності яких на момент перетину державного кордону закінчився і стосовно яких немає документального підтвердження можливості їх споживання, на митну територію України не допускаються. Харчові продукти й інші товари (предмети) гуманітарної допомоги, які мають обмежений термін вживання, ввозять на митну територію України за умови, що на момент перетину державного кордону термін їх придатності становить не менше 1/3 терміну, визначеного виробником, а медичних і ветеринарних препаратів - не менше 6 місяців. Вживані одяг, взуття, білизна допускаються до ввезення на митну територію України, якщо їх зношення не перевищує 30%.

Відповідно до Інструкції про першочергове безплатне спрощене декларування гуманітарної допомоги, затвердженої наказом ДМСУ від 24.12.99 р. №852, товари декларує одержувач гуманітарної допомоги самостійно або за його бажанням допущене митницею відповідне підприємство.

У разі якщо одержувач гуманітарної допомоги не може самостійно задекларувати товари, він письмово звертається до митниці за його місцезнаходженням. До звернення додаються всі документи на товари, включаючи документ контролю за доставкою вантажу на митницю призначення й акт огляду вантажу, оформлений у пункті пропуску через державний кордон України.

Службова особа митниці терміново розглядає звернення, визначає підприємство, яке декларуватиме товари, відповідно до затвердженого митницею графіка безплатного декларування гуманітарних вантажів підприємствами, й оформляє заявку на проведення декларування товарів у двох примірниках, один з яких залишається на митниці. Заявка реєструється в окремому журналі і є підставою для укладення з цим підприємством договору на проведення декларування товарів.

Вантажні митні декларації без позначки (клейма) "Гуманітарна допомога. Продаж заборонено" до оформлення не приймаються. Результати митного оформлення засвідчуються печаткою інспектора митниці, що ставиться на товаросупровідних документах і вантажних митних деклараціях.

Оподаткування при ввезенні гуманітарної допомоги

Митне оформлення гуманітарного вантажу (товару) митниця здійснює без сплати митних зборів і мита за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги про визнання цих товарів гуманітарною допомогою або рішення зазначеної Комісії про підтвердження інформації регіональних комісій про визнання товарів гуманітарною допомогою, як це передбачено ст. 6 Закону про гуманітарну допомогу.

Про те, що гуманітарна допомога не обкладається митними зборами і митом, також зазначено в Переліку №285.

Ввезення гуманітарної допомоги (крім підакцизних товарів) не обкладається податком на додану вартість за виконання умов, зазначених у пп. 5.1.21 п. 5.1, п. 5.5 ст. 5 Закону про ПДВ. Так, у пп. 5.1.21 сказано, що звільняються від оподаткування операції з надання благодійної допомоги, а саме безплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами "а" і "б" пп. 7.11.1 ст. 7 Закону про податок на прибуток, з метою їх безпосереднього використання з благодійною метою, а також операції з безплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги згідно із законодавством. Щодо положень пп. 5.1.21 п. 5.1 ст. 5 Закону про ПДВ слід звернути увагу на такі моменти:

по-перше, як вже було сказано вище, гуманітарна допомога є різновидом благодійності, тому положення зазначеного підпункту повністю справедливі і для гуманітарної допомоги;

по-друге, не оподатковуватиметься ввезення лише тієї гуманітарної допомоги, яка передається особам, визначеним абзацами "а" і "б" пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток 3 . Перелік зазначених у них осіб включає всіх тих осіб, які можуть бути одержувачами гуманітарної допомоги згідно із Законом про гуманітарну допомогу. Аналогічної думки дотримується і ДПАУ, у Листі якої від 12.07.2000 р. №4869/5/16-1218 "Про податок на додану вартість при ввезенні гуманітарної допомоги" сказано, що релігійні організації не входять до переліку набувачів, визначених абзацами "а" і "б" пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток, тому на такі організації не поширюється пільга пп. 5.1.21 Закону про ПДВ.


3 Із Закону про податок на прибуток: "...7.11.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових організацій, які є:

а) органами державної влади України, органами місцевого самоврядування і створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

б) благодійними фондами та благодійними організаціями, створеними в порядку, визначеному законом, для проведення благодійної діяльності, у тому числі громадськими організаціями, створеними з метою здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої і наукової діяльності, а також творчими спілками й політичними партіями; науково-дослідними установами й вищими навчальними закладами ІІІ - ІV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідниками, музеями-заповідниками...".


Що ж до останньої частини речення першого абзацу пп. 5.1.21 п. 5.1 ст. 5 Закону про ПДВ: "ѕа також операції з безплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги згідно із законодавством", то вона дає підстави особам (визначеним абзацами "а" і "б" пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток) не оподатковувати подальшу передачу гуманітарних товарів, що надійшли набувачам гуманітарної допомоги (серед яких можуть бути й релігійні організації);

по-третє, не підлягають звільненню від обкладення ПДВ операції з ввезення гуманітарної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподатковуваних акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів і товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначає КМУ.

Гуманітарна допомога включена до Переліку №285 як вантаж, на який поширюється пільга з обкладання ПДВ при ввезенні. Причому в переліку застосування пільги обгрунтовується положеннями Закону про гуманітарну допомогу (за обов’язкової наявності копії протокольного рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги) без урахування обмежень, встановлених пп. 5.1.21 п. 5.1 ст. 5 Закону про ПДВ. На нашу думку, звільненню від оподаткування підлягає тільки та гуманітарна допомога, яка вписується в обмеження, встановлені пп. 5.1.21 п. 5.1 ст. 5 Закону про ПДВ. Це пов’язано з тим, що, згідно із Законом про систему оподаткування, ставки загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів), інші елементи податкових баз, а також пільги з оподаткування встановлюються або змінюються виключно законами України з питань оподаткування.

Аналогічна ситуація і з обкладенням акцизним збором при ввезенні підакцизних товарів як гуманітарної допомоги. Згідно з Переліком №285, гуманітарна допомога (підакцизні товари) не обкладається акцизним збором за наявності копії протокольного рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України щодо визнання допомоги гуманітарною у випадках, передбачених ст. 6 Закону про гуманітарну допомогу. У цій статті сказано, що Комісія з питань гуманітарної допомоги може визнати гуманітарною допомогою зі звільненням від оподаткування й обов’язкових платежів до бюджету такі підакцизні товари:

- автомобілі швидкої медичної допомоги, легкові автомобілі спеціального призначення для Міністерства внутрішніх справ України;

- транспортні засоби, призначені для перевезення більш як 8 осіб, які передаються в користування установам соціального захисту населення, державним установам охорони здоров’я і навчальним закладам, громадським організаціям інвалідів, ветеранів війни і праці, Товариству Червоного Хреста України і його обласним організаціям, державним установам системи реабілітації, фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт";

- легкові автомобілі, які на момент ввезення на митну територію України були виготовлені не більш як 10 років тому, з об’ємом двигуна не більше 1800 куб. см, що отримуються Міністерством праці і соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, управліннями соціального захисту населення обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій або Міністерством праці і соціальної політики України для подальшої передачі інвалідам, які перебувають у встановленому порядку на обліку для отримання спеціального автотранспорту.

Крім того, про необкладення акцизним збором гуманітарних вантажів сказано також у пп. 5.1.5 Інструкції про порядок стягнення акцизного збору у разі ввезення товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України, затвердженої наказом ДМСУ в редакції від 13.10.2000 р. №568, зі змінами та доповненнями (далі - Інструкція №568).

Однак, на нашу думку, Закон про гуманітарну допомогу й Інструкція №568 не можуть бути підставою для звільнення від обкладення акцизним збором названих товарів, що знову-таки пов’язано з положеннями Закону про систему оподаткування. Тому при обкладанні акцизним збором транспортних засобів, які ввозяться, слід керуватися Законом України від 24.05.96 р. №216/96-ВР "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби", зі змінами та доповненнями.

Оподаткування вітчизняних донорів

Безплатна передача товарів, згідно з положеннями пп. 1.31 ст. 1 Закону про податок на прибуток, відповідає визначенню "продаж", однак, незважаючи на це, донор при такій передачі не відображає дохід. Не обкладення такого "продажу" пов’язане з тим, що в цьому разі немає ознак валового доходу (таких як отримання/нарахування доходу), визначених у п. 4.1 ст. 4 Закону про податок на прибуток. Разом з тим донор не може включити до валових витрат витрати, понесені при придбанні (виготовленні) гуманітарних товарів, що передаються одержувачам.

Перерахування коштів одержувачам гуманітарної допомоги не включається ні до валових доходів, ні до валових витрат донора.

Разом з тим Законом про податок на прибуток передбачено винятки, що стосуються оподаткування зазначених вище варіантів надання гуманітарної допомоги, згідно з якими донор має право за певних умов збільшити свої валові витрати на частину (або повну) суму пожертвувань 4 .


4 Так, згідно з пп. 5.2.2 п. 5.2 ст. 5 Закону про податок на прибуток, суми коштів або майна, що добровільно перераховуються (передаються) неприбутковим організаціям, у випадках, визначених п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток, можуть включатися до складу валових витрат донора, але не більш як 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду

Згідно з пп. 5.2.13 п. 5.2 ст. 5 Закону, суми коштів або майна, що добровільно перераховуються (передаються) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим організаціям, у випадках, визначених п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток, можуть включатися до складу валових витрат донора, але не більш як 10% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.


Що стосується ПДВ, то безплатна передача майна підлягає обкладенню ПДВ згідно з п. 4.2 ст. 4 Закону про ПДВ. Звільняються від обкладання ПДВ операції з надання добродійної допомоги, а саме безплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами "а" і "б" пп. 7.11.1 ст. 7 Закону про податок на прибуток, з метою їх безпосереднього використання з благодійною метою, а також операції з безплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги згідно із законодавством (докладне застосування цієї пільги було розглянуто вище).

Крім того, донорам при передачі майна слід брати до уваги пп. 7.4.1, пп. 7.4.2 п. 7.4 ст. 7 Закону про ПДВ. Положення зазначених підпунктів вказують на те, що при здійсненні неоподатковуваних операцій платник податку не повинен включати до податкового кредиту перерахований постачальникам ПДВ за товари, що беруть участь у таких неоподатковуваних операціях, а повинен відносити його на валові витрати за умови, що вартість таких товарів також відноситься на валові витрати.

Таким чином, якщо операція з перерахування гуманітарної допомоги не обкладається ПДВ і при цьому, згідно з пп. 5.2.2, пп. 5.2.13, вартість гуманітарної допомоги відноситься на валові витрати, то пропорційно можуть бути збільшені валові витрати на суму ПДВ, сплачену постачальникам при придбанні товарів, що передаються. Якщо ж платник не має права включати до валових витрат вартість товару, то сума "вхідного" ПДВ також не може бути включена до валових витрат (і тим більше до податкового кредиту). Аналогічна позиція висловлена ДПАУ в листі №12467/7/16-1220-26 від 14.09.2000 р.

Податковий облік в одержувачів

Отримання гуманітарної допомоги в її одержувачів не обкладатиметься податком на прибуток за умови виконання положень п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток.

Для цього одержувачі гуманітарної допомоги повинні бути зареєстровані як неприбуткові організації, в яких отримання добродійної допомоги або безоплатно наданих коштів, або майна звільнені від оподаткування згідно з положеннями п. 7.11 ст. 7 Закону про податок на прибуток. Які організації можуть бути віднесені до неприбуткових - див. таблицю 1.

Таблиця 1

№ з/п Вид організації Пункт Закону про прибуток, згідно з яким організація віднесена до неприбуткових Код ознаки неприбуткової організації Пункт Закону про прибуток, згідно з яким прибутки зазначених організацій звільняються від оподаткування
1. Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування й створені ними установи або організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів абзац «а» пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 0001, 0002, 0003, 0004 пп. 7.11.2 п. 7.11 ст. 7
2 Благодійні фонди та благодійні організації, створені в порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, у тому числі громадські організації, створені з метою здійснення екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки і політичні партії; науково-дослідні установи й вищі навчальні заклади III — IV рівнів акредитації, внесені до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави; заповідники, музеї-заповідники абзац «б» пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 0005, 0006, 0007, 0008 пп. 7.11.3 п. 7.11 ст. 7
3. Інші, ніж зазначені в частині «б» пп. 7.11.1 Закону про податок на прибуток (див. попередню групу неприбуткових організацій), юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів абзац «г» пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 0011 пп. 7.11.5 п. 7.11 ст. 7
4. Релігійні організації, зареєстровані в порядку, передбаченому законом абзац «е» пп. 7.11.1 п. 7.11 ст. 7 0013 пп. 7.11.7 п. 7.11 ст. 7

Незважаючи на те, що операція з передачі майна одержувачами гуманітарної допомоги її набувачам відповідає визначенню "продаж" (див. п. 1.31 ст. 1 Закону про податок на прибуток), при здійсненні такої операції дохід не виникає. Зумовлене це тим, що в цьому разі не відбувається ні нарахування, ні отримання доходу. Тобто немає ознак валового доходу (таких як отримання/нарахування доходу), визначених у п. 4.1 ст. 4 Закону про податок на прибуток, а це означає, що валовий дохід дорівнює нулю.

Що стосується ПДВ, то тут треба враховувати положення пп. 5.1.21 п. 5.1 ст. 5 Закону про ПДВ, згідно з яким звільняються від оподаткування операції з надання добродійної допомоги, а саме безплатна передача товарів (робіт, послуг) особам, визначеним абзацами "а" і "б" пп. 7.11.1 ст. 7 Закону про податок на прибуток, з метою їх безпосереднього використання з благодійною метою, а також операції з безплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб’єктам) благодійної допомоги згідно із законодавством (докладне застосування цієї пільги розглянуто вище).

Бухгалтерський облік в одержувачів

Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.12.99 р. №298 (далі - Порядок №298).

У разі обліку отримання й цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням, що, своєю чергою, передбачає визнання доходу й обкладення податками відповідно до законодавства України.

Передача одержувачами коштів і предметів гуманітарної допомоги здійснюється за довіреністю набувачів або за документами, що засвідчують фізичну особу набувача, й оформляється відповідними видатковими документами (ордерами, накладними, довіреністю тощо).

Для відображення надходження й використання гуманітарної допомоги використовують рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". За кредитом рахунка 48 відображаються кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом - використання суми у певних напрямах, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень і витрат проводиться за їх призначенням і джерелами надходжень.

Наведемо бухгалтерські проведення, що відображають отримання й використання гуманітарної допомоги (див. таблицю 2).

Таблиця 2

№ з/п Назва операції Бухгалтерський облік
Д-т К-т
1. Отримано гуманітарну допомогу у вигляді:    
— коштів; 30,31 48
— ТМЦ; 20, 22, 26, 28 48
— об’єктів основних засобів 15 48
2. Передано гуманітарну допомогу набувальнику:    
— коштами; 48 30,31
— ТМЦ 48 20, 22, 26, 28
3. Гуманітарну допомогу використано на забезпечення статутної діяльності (тобто гуманітарну допомогу одержувач отримав для власних потреб) 23 30, 31, 20, 22, 26, 28
Одночасно визнається дохід 48 745
4. Отримано послуги як гуманітарну допомогу 23 48
Одночасно визнається дохід 48 745
5. Введення в експлуатацію об’єктів основних засобів, отриманих у рахунок гуманітарної допомоги 10 15
Щомісячна сума амортизації відображається проведенням 23 13
Одночасно на суму амортизації визнається дохід 48 745

Основні засоби, отримані як гуманітарна допомога, повинні списуватися згідно з Порядком списання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, що мають певний термін експлуатації, затвердженим постановою КМУ від 16.03.2000 р. №514.

Положеннями ст. 14 Закону про гуманітарну допомогу встановлено, що одержувачі й набувачі гуманітарної допомоги (юридичні особи) повинні щомісяця подавати у відповідні комісії з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність і розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.

Як сказано в п. 1.7 Порядку №298, одержувачі й набувачі гуманітарної допомоги в примітках (поясненнях) до річного фінансового (бухгалтерському) звіту наводять інформацію про види і вартість отриманої гуманітарної допомоги та її використання у цільових напрямах.

І на закінчення нагадаємо, що одержувачі при розподілі гуманітарної допомоги набувачам - фізичним особам повинні враховувати положення пп. "і" п. 1 ст. 5 Декрету №13-92, якими встановлено порядок надання пільги в обкладенні прибутковим податком при отриманні громадянами добродійної (у тому числі гуманітарної) допомоги, а також пам’ятати про необхідність надання податковому органу за місцем проживання набувача довідки за ф. №2 про суму наданої благодійної допомоги.


Якщо гуманітарна допомога надається в інвалюті...

Зарахування коштів у іноземній валюті, що надаються іноземним донором, на рахунки в іноземній валюті одержувача гуманітарної допомоги здійснюється без ліцензій НБУ за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабміні України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою на підставі зазначеного іноземним донором напряму використання. При цьому в дорученні на перерахування коштів на рахунок у іноземній валюті одержувача гуманітарної допомоги має бути визначено напрям використання гуманітарної допомоги.

Гуманітарна допомога в інвалюті не підлягає:

- обов’язковому продажу на міжбанківському валютному ринку;

- списанню в безперечному порядку уповноваженими на це органами.

Іноземна валюта, що надійшла як гуманітарна допомога на рахунок у іноземній валюті одержувача, а також відсотки, що нараховуються на залишки коштів гуманітарної допомоги*, використовуються ним виключно на цілі, визначені іноземним донором.

Згідно з п. 7 Порядку №542, одержувач після повного використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти зобов’язаний протягом 5 робочих днів надати Комісії з питань гуманітарної допомоги й органу ДПС за своїм місцезнаходженням звіт про цільове використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти.

Одержувач щомісяця до 5 числа місяця, наступного за звітним, подає Комісії з питань гуманітарної допомоги звіт про наявність і розподіл гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти до повного використання всієї суми отриманої гуманітарної допомоги.


* Відсотки, що нараховуються на залишки коштів гуманітарної допомоги, мають статус гуманітарної допомоги.

Нормативна база

1. Закон про систему оподаткування - Закон України від 25.06.91 р. №1251 "Про систему оподаткування", зі змінами та доповненнями.

2. Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", зі змінами та доповненнями.

3. Закон про податок на прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

4. Закон про гуманітарну допомогу - Закон України від 22.10.99 р. №1192-ХІV "Про гуманітарну допомогу".

5. Закон про благодійництво - Закон України від 16.09.97 р. №531/97-ВР "Про благодійництво та благодійні організації".

6. Декрет №13-92 - Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", зі змінами та доповненнями.

7. Порядок №543 - Порядок реєстрації одержувачів гуманітарної допомоги, затверджений Постановою КМУ від 22.03.2000 р. №543.

8. Порядок №542 - Порядок використання гуманітарної допомоги у вигляді грошових коштів у іноземній валюті з рахунків у іноземній валюті одержувачів гуманітарної допомоги, затверджений постановою КМУ від 22.03.2000 р. №542.

9. Порядок №544 - Порядок митного оформлення вантажів гуманітарної допомоги, затверджений постановою КМУ від 22.03.2000 р. №544.

10. Порядок №728 - Порядок вивезення за межі України або знищення неякісних і непридатних для вживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги, затверджений постановою КМУ від 28.04.2000 р. №728.

11. Перелік №285 - Перелік товарів та інших предметів, митне оформлення яких при ввезенні на митну територію України здійснюється із застосуванням податкових пільг відповідно до актів законодавства, і документів, подання яких необхідне для використання пільгового режиму оподаткування, затверджений наказом Державної митної служби України від 17.05.2000 р. №285, зі змінами та доповненнями.

12. Типове положення №1671 - Типове положення про комісії з питань гуманітарної допомоги при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській і Севастопольській міських державних адміністраціях, затверджене постановою КМУ від 08.11.2000 р. №1671.

Сергій НОВІКОВ, начальник юрвідділу МСУПНаступна стаття:  На початок статті Не можна, але дуже хочеться? На експертизу! Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Якщо закінчився термін використання продуктів харчування, то єдиний шлях законного продажу їх далі - отримати висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи про продовження терміну їх реалізації...

В рубриці: 


Страхування майна підприємства Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Чи може підприємство застрахувати своє майно? Як такі операції відображаються в
обліку в 2015 році? ...

Відповідальність за неподання форми №4 Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
У практиці вітчизняного бізнесу періодично виникають певні «дедлайни», в
яких за відсутності належної організації мусять взяти участь усі або
переважна частина суб’єктів господарювання, під загрозою великого штрафу.
Цього року такою нагальною ...

0.03423