(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 42 (14.10.2002)
Суть справи :: Практика

Розрахунок лікарняних по-новому

Чому "по-новому"? Тому що один з найважливіших документів, на підставі яких визначаються суми лікарняних, - Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням - затверджений Кабміном лише рік тому постановою від 26.09.2001 р. №1266, а набрав чинності ще пізніше - 10 жовтня 2001 року 1 . Проте до Порядку №1266 звертатися довелося вже багатьом бухгалтерам, тому новим його назвати можна з натяжкою.1 Про те, що Порядок №1266 набрав чинності з 10.10.2001 р., сказано в листі Міністерства юстиції України від 19.12.2001 р. №24-42-52.

Проблеми з нарахуванням лікарняних є, і доказ цього - численні запитання бухгалтерів і роботодавців, а також неодноразові роз’яснення уповноважених на те органів. Спробуємо вирішити деякі з цих проблем, розглянувши механізм розрахунку лікарняних, а також відображення таких виплат в обліку, беручи до уваги офіційні роз’яснення з цього питання.

Щоб розрахувати суму лікарняних, слід визначити:

1. Середньоденну (середньогодинну) заробітну плату.

2. Коефіцієнт, що коригує суму лікарняних, який залежить від стажу тимчасово непрацездатного працівника.

3. Дні (години) непрацездатності, які підлягають оплаті.

Отримані величини перемножуються і визначається сума лікарняних.

Розглянемо розрахунок кожного показника окремо.

Середньоденна (середньогодинна) заробітна плата

Для визначення середньоденної заробітної плати нам треба визначити (п. 14 Порядку №1266):

1. Середню заробітну плату за розрахунковий період.

2. Кількість відпрацьованих застрахованою особою робочих днів у розрахунковому періоді.

3. Частку першого (середньої заробітної плати) і другого (кількості днів) показника.

Середньогодинна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість відпрацьованих застрахованою особою годин у зазначений період.

Згідно з пунктами 3, 4, 5, 6 Порядку №1266, розрахунковим періодом, за який розраховується середня заробітна плата, є:

- останні 6 календарних місяців роботи 2 перед настанням страхового випадку, протягом яких застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа пропрацювала понад 6 місяців;

- фактично відпрацьовані календарні місяці перед настанням страхового випадку, протягом яких застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа пропрацювала менше 6 місяців;

- фактично відпрацьований час перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала і за неї сплачувалися страхові внески, якщо застрахована особа пропрацювала менше одного місяця.


2 Згідно з порядком розрахунку середньої заробітної плати для визначення лікарняних, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. №100, зі змінами та доповненнями, який застосовувався раніше, розрахунковий період дорівнював двом місяцям.

Якщо страховий випадок настав у перший день роботи, середня заробітна плата для розрахунку лікарняних визначається виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) 3 , встановленої працівникові на момент настання страхового випадку.


3 Якщо на підприємстві встановлено неповний робочий день (робочий тиждень), середня заробітна плата обчислюється виходячи з частини місячної тарифної ставки (посадового окладу), яка встановлена працівнику на момент настання страхового випадку й відповідає його графіку роботи (див. приклад у додатку 1 до Порядку №1266).

До складу середньої заробітної плати, згідно з п. 7 Порядку №1266, включаються виплати, що становлять основну й додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати (в тому числі в натуральній формі), які:

- визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України від 24.03.95 р. №108/95-ВР "Про оплату праці", зі змінами та доповненнями. Таким актом на сьогодні є Інструкція №323;

- підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян, не враховуючи передбачених законодавством пільг зі сплати зазначеного податку або суми, на які цей прибуток зменшується.

Тобто в розрахунку середньої заробітної плати братимуть участь тільки ті виплати, які, за Інструкцією №323, обкладаються прибутковим податком. Щодо пільг з прибуткового податку, то під час розрахунку середньої заробітної плати не виключаються ті суми, на які зменшується сукупний оподатковуваний прибуток згідно зі ст. 6 Декрету №13-92, оскільки такі суми включаються в об’єкт для стягування внесків до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд соціального страхування). А ось суми виплат, які взагалі не включаються до сукупного оподатковуваного доходу згідно зі ст. 5 Декрету №13-92, у розрахунку середньої заробітної плати участі брати не повинні;

- були базою для обчислення (і сплати) страхових внесків до Фонду соціального страхування. Тобто в розрахунку середньої заробітної плати братимуть участь тільки ті виплати, які, за Інструкцією №323, обкладаються прибутковим податком і з яких сплачувалися внески до Фонду соціального страхування.

При обчисленні середньої заробітної плати для визначення лікарняних також слід враховувати положення п. 9 Порядку №1266, де зазначено, що в середню заробітну плату включається заробітна плата в межах максимальної величини (граничної суми) заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування. Така максимальна (гранична) величина заробітної плати встановлена Постановою №225. З 1 травня 2002 року її розмір становить 2200 грн.

З набранням чинності Порядком №1266 значно спростився облік під час розрахунку середньої заробітної плати для визначення лікарняних сум премій, що виплачуються за тривалий період (понад місяць; наприклад квартал, рік) 4 . Тепер при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку лікарняних суми премій враховуються в тому місяці, в якому вони були нараховані. Про це, зокрема, зазначено в листі Міністерства праці і соціальної політики України від 03.12.2001 р. №20-477.


4 Згідно з порядком розрахунку середньої заробітної плати для визначення лікарняних, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. №100, який застосовувався раніше, премії, що виплачуються за квартал і більш тривалий проміжок часу, включалися до заробітку в частині, що відповідала кількості місяців у розрахунковому періоді. Разова винагорода за підсумками роботи за рік включалася до середнього заробітку шляхом додавання до щомісячного заробітку розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Неоднозначною є ситуація з урахуванням/неврахуванням у складі середньої заробітної плати для визначення лікарняних сум відпускних. Річ у тім, що, з одного боку, на користь включення відпускних до складу розрахунку середньої заробітної плати свідчать положення статей 21, 53 Закону №2240, де, зокрема, говориться, що до розрахунку середньої заробітної плати включаються всі види заробітної плати в межах граничної суми місячної заробітної плати, яка обкладається прибутковим податком і на яку нараховуються страхові внески до Фонду соціального страхування без яких-небудь інших умов. З іншого боку, з п. 3 Порядку №1266 випливає, що розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є період, протягом якого застрахована особа працювала. А це вже свідчить не на користь включення відпускних до розрахунку, бо в період відпустки застрахована особа відпочивала.

Враховуючи неоднозначність ситуації з відпускними, рекомендуємо в цьому питанні дотримуватися думки Міністерства праці і соціальної політики України, викладеної в листах від 03.12.2001 р. №20-477, від 07.12.2001 р. №20-503, з яких випливає, що сума відпускних у розрахунку середньої заробітної плати для визначення лікарняних не бере участі 5 .


5 Від редакції. У своєму недавньому листі від 08.07.2002 р. №20-443 Мінпраці висловило думку, що суми оплати праці в період простою, виконання державних і громадських обов’язків, оплата відпусток (незважаючи на те, що з них сплачені страхові внески) не включаються до розрахунку лікарняних. Лист і коментар до нього див. у "Документах для роботи" №39/2002.

У зазначених листах Мінпраці України розглянуто приклади розрахунку середньої заробітної плати з метою визначення лікарняних для випадків, коли в одному місяці нараховані сума відпускних та інші виплати, пов’язані з оплатою праці, що обкладаються прибутковим податком, з яких сплачуються соціальні внески (посадовий оклад, премія тощо), і при цьому загальна сума виплати перевищує 1600 грн 6 .


6 Звертаємо увагу, що з 1 травня розмір максимальної (граничної) заробітної плати збільшено з 1600 до 2200 грн.

Приклади цікаві тим, що в них розглянуто два різні механізми розрахунку середньої заробітної плати для однієї й тієї ж ситуації:


I варіант

1600
Середня заробітна плата = ------------------------------------- х кількість відпрацьованихднів
кількість робочих днів
за балансом робочого часу

II варіант

1600
Середня заробітна плата = ----------------------- х сума виплат без урахування відпускних
загальна сума виплат
(включаючи відпускні,
зарплату, премії тощо)

Наведемо умовний числовий приклад розрахунку середньої заробітної плати, використовуючи обидва варіанти. Припустімо, що:

- кількість робочих днів за балансом робочого часу - 22;

- кількість відпрацьованих днів - 10;

- сума відпускних - 2000 грн;

- заробітна плата - 1000 грн.

Розрахунок за I варіантом:

1600
Середня заробітна плата = ----- х 10 = 727,27 грн.
22

Розрахунок за II варіантом:

1600
Середня заробітна плата = ------- х 1000 = 533,33 грн.
1000 + 2000

З однаковими початковими даними розрахунок за першою та другою формулами дасть різні результати. Тому якщо Мінпраці України не віддасть перевагу якомусь одному варіанту, роботодавці можуть скористатися будь-яким з них на власний розсуд.

Коригувальний коефіцієнт (врахування стажу роботи)

Під час розрахунку лікарняних треба враховувати страховий стаж застрахованої особи.

До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати працездатності, час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й час перебування застрахованої особи у відпустці з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів. До набрання чинності Законом №2240 до страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж особи в порядку і на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше 7 .


7 Постанова КМУ від 19.10.98 р. №1658, якою було затверджено Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги за тимчасовою непрацездатністю, втратила чинність згідно з Постановою КМУ від 11.07.2001 р. №807.

Допомога за тимчасовою непрацездатністю виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в розмірах, встановлених ст. 37 Закону №2240:

- 60% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, що мають страховий стаж до п’яти років;

- 80% середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж від п’яти до восьми років;

- 100% відсотків середньої заробітної плати (доходу) - страховий стаж понад вісім років;

- 100% середньої заробітної плати (доходу) - застрахованим особам, зарахованим до 1 - 4 категорій осіб, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх заміняє та доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, потерпілою від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни і особам, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. №3551 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", зі змінами та доповненнями.

Оплачувані дні непрацездатності

Під час розрахунку страхових виплат слід враховувати положення Порядку №439, згідно з яким роботодавець виплачує суму лікарняних за всі робочі дні хвороби, але при цьому:

- витрати на оплату робочих днів, що припадають на перші 5 днів непрацездатності, роботодавець відносить на валові витрати згідно з положеннями пп. 5.6.2 п. 5.6 ст. 5 Закону про податок на прибуток;

- витрати на оплату всіх інших робочих днів непрацездатності компенсуються роботодавцеві Фондом соціального страхування. Компенсація здійснюється шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок роботодавця або шляхом зменшення роботодавцем зобов’язань за внесками до Фонду соціального страхування.

Під час визначення суми лікарняних треба звернути особливу увагу на п. 2 Порядку №439, де зазначено, що оплата днів тимчасової непрацездатності здійснюється за робочі дні (години), згідно з графіком роботи, що припадають на дні тимчасової непрацездатності. Тобто роботодавець оплачує тільки робочі дні, що припадають на період хвороби, а не вихідні, святкові й неробочі дні.

Приклад. Припустімо, працівник захворів у середу, а вийшов на роботу через тиждень у четвер (загальна кількість днів хвороби з урахуванням вихідних - 8). У цьому випадку роботодавець, оплачуючи йому 6 днів непрацездатності без урахування двох вихідних (середа, четвер, п’ятниця, понеділок, вівторок, середа), відносить на валові витрати виплати за три робочих дні (середа, четвер, п’ятниця), що припадають на перші п’ять днів непрацездатності (середа, четвер, п’ятниця, субота, неділя). А виплати за решту три робочі дні непрацездатності (понеділок, вівторок, середа) компенсує роботодавцеві Фонд соціального страхування.

Для наочності розглянемо приклад на схемі (тлом виділено дні хвороби):

Схема

Лікарняні й внески (збори) до соцфондів

Допомога з тимчасової непрацездатності не входить до фонду оплати праці 8 (п. 4.6 Інструкції №323), тому страхові внески і збір до ПФ на лікарняні не нараховуються.


8 Саме факт включення тієї чи іншої виплати до фонду оплати праці є однією з підстав для включення виплати до об’єкту для обкладення нижчепереліченими внесками й зборами. Це випливає з положень ст. 21 Закону №2240, п. 1 ст. 1 Закону №2213, ст. 19 Закону №1533, п. 2 ст. 1 Закону №2213, п. 47 Закону №1105, п. 1 ст. 2 Закону №400.

З лікарняних не утримується:

- страховий внесок на загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, зумовленими народженням і похованням;

- страховий внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Із сум лікарняних утримується:

- прибутковий податок (див. п. "а" ст. 5 Декрету №13-92);

- збір на обов’язкове державне пенсійне страхування (1% або 2%), оскільки об’єктом для утримання цього збору є сукупний оподатковуваний дохід (див. п. 3 ст. 2 Закону №400).

Схематичний порядок оподаткування лікарняних показано в таблиці 1.

Таблиця 1

Внески (податки, збори) Розмір ставки Порядок стягування
1. Нарахування:
— до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 2,9% Не нараховується
— до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття; 2,1% Не нараховується
— до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України; Згідно з встановленим тарифом Не нараховується
— до Пенсійного фонду 32% Не нараховується
2. Утримання:
— до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 0,25% або 0,5% Не утримується
— до Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття; 0,5% Не утримується
— до Пенсійного фонду; 1% або 2% Утримується
— прибутковий податок Згідно з Декретом №13-92 Утримується

Приклад розрахунку лікарняних

Розгляньмо приклад. Працівник був відсутній на підприємстві внаслідок тимчасової непрацездатності з 7 по 12 червня 2002 року включно. Період хвороби становив 6 днів. На цей час припадають два вихідні, отже, оплаті підлягають чотири дні, які, згідно з графіком роботи підприємства, є робочими днями.

Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати: грудень 2001 р., січень 2002 р., лютий 2002 р., березень 2002 р., квітень 2002 р., травень 2002 р.

Страховий стаж працівника - шість років, отже, коригувальний коефіцієнт дорівнює 0,8.

У таблиці 2 відобразимо:

- кількість відпрацьованих застрахованою особою днів протягом розрахункового періоду;

- суму виплат, що беруть участь у розрахунку лікарняних;

- середньоденну заробітну плату.

Отже, до нарахування підлягає сума лікарняних у розмірі:

77,14 х 0,8 х 4 = 246,85 грн.

Таблиця 2

Розрахунковий період Кількість робочих днів, відпрацьованих застрахованою особою в розрахунковому періоді Сума виплат, з якої сплачувалися страхові внески, грн Сума виплат, що бере участь в розрахунку лікарняних, грн Середньоденна заробітна плата, грн
Грудень 4 1500* 300
Січень 21 1200 1200
Лютий 20 1200 1200
Березень 20 1700 1600
Квітень 22 1700 1600
Травень 18 2400 2200
Разом 105 8100 77,14


* З них 1200 грн відпускних.

З чотирьох оплачуваних днів хвороби (див. календар) три робочі дні (7, 10, 11 червня) припадають на перші п’ять днів непрацездатності, тому витрати на оплату цих трьох днів хвороби відносяться на валові витрати (185,14 грн), а витрати на оплату останнього дня хвороби (12 червня) компенсуються Фондом соціального страхування (61,71 грн).

У бухгалтерському обліку нарахування лікарняних буде відображено записами, зазначеними в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п Найменування операцій Бухгалтерський облік Податковий облік
Д-т К-т Сума, грн ВД ВВ
 
  А Б В Г Д Е
1. Нараховано суму лікарняних за перші 5 днів непрацездатності 949 661 185,14 185,14
2. Нараховано суму лікарняних, витрати на виплату яких компенсуються Фондом соціального страхування 652 661 61,71

Нарахована сума лікарняних повинна бути включена до бази обкладення прибутковим податком і збором до Пенсійного фонду.


Чи оплачувати лікарняні сумісникам?

Порядком №1266 передбачено можливість виплати лікарняних сумісникам. Зокрема, в п. 21 Порядку №1266 зазначено: якщо застрахована особа працює за сумісництвом, то сума лікарняних їй нараховується на підставі копії лікарняного листка, виданого у встановленому порядку*, засвідченого підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи, а також довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. У цьому випадку сумарна заробітна плата (з якої розраховуються лікарняні) за місцем основної роботи і за сумісництвом не може перевищувати 2200 грн (після 01.05.2002 р.).

Однак ми не радили б виплачувати лікарняні сумісникам: Законом №2240 передбачено виплату лікарняних тільки за основним місцем роботи (див. п. 1 ст. 50 Закону). Про те, що матеріальне забезпечення і соціальні послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням призначаються і надаються застрахованим особам тільки за основним місцем роботи, також говориться в листі Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 09.11.2001 р. №04-04-821.


* Див. Інструкцію про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. №455.

Нормативна база

1. Закон про податок на прибуток - Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

2. Закон №2240 - Закон України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням", зі змінами та доповненнями.

3. Закон №2213 - Закон України від 11.01.2001 р. №2213-ІІІ "Про розміри внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування", зі змінами та доповненнями.

4. Закон №400 - Закон України від 26.06.97 р. №400/97-ВР "Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування", зі змінами та доповненнями.

5. Закон №1105 - Закон України від 23.09.99 р. №1105 "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", зі змінами та доповненнями.

6. Закон №1533 - Закон України від 02.03.2000 р. №1533-III "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", зі змінами та доповненнями.

7. Декрет №13-92 - Декрет КМУ від 26.12.92 р. №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", зі змінами та доповненнями.

8. Порядок №1266 - Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266.

9. Порядок №439 - Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений постановою КМУ від 06.05.2001 р. №439, зі змінами та доповненнями.

10. Постанова №225 - Постанова КМУ від 07.03.2001 р. №225 "Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів", зі змінами та доповненнями.

11. Інструкція №323 - Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 р. №323.

12. Інструкція №16 - Інструкція про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. №16.

Сергій НОВІКОВ, начальник юрвідділу МСУП Андрій МОМСИК, консультант з правових питаньНаступна стаття:  На початок статті Узгоджуй узгоджене Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Продовжуємо публікувати цикл статей юриста Ігоря Єсіпова, в яких автор розглядає проблемні положення підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 Закону №2181-III 1 "Апеляційне узгодження податкового зобов’язання" й пропонує своє, підтверджене практи...

В рубриці: 


Донараховуємо індексацію Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Якщо з січня до квітня 2015 року працівникові не нараховувалася індексація
зарплати, чи можна в травні 2015 р. нарахувати її відразу за всі місяці 2015
р.? Останнє підвищення зарплати було в серпні 2014 р. до 4000 грн, тобто цей
місяць є базов...

Платіжні картки та РРО: танцюють усі? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
П’ять — сім тисяч гривень — орієнтовна ціна питання при придбанні одного
реєстратора розрахункових операцій (далі — РРО). Над цією цифрою замислилося
чимало СГ, які наразі не є щасливими власниками РРО. Якщо розрахунки у СГ за
послуги повністю...

0.019705