Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 03 (16.1.2006)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Зверніть увагу

Відображення частини прибутку (доходу) у декларації за 2005 рік

Пунктом 7 Порядку і нормативів відрахування госп­організаціями до загального фонду Держбюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році, затвердженого постановою КМУ від 15.01.2005 р. №50, встановлено, що інформацію про нарахування та сплату частини прибутку (доходу) відповідно до цих Порядку і нормативів госпорганізації відображають у декларації з податку на прибуток.

Відповідно до п. 16.4 Закону про прибуток, декларація з податку на прибуток розраховується наростаючим підсумком.

У листі від 08.12.2005 р. №24539/7/15-0117 ДПАУ повідомляє, що у декларації з податку на прибуток за податковий період — 2005 рік — відображається сума значень рядків 14 — 17 розрахунку частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році, форма якого затверджена наказом ДПА України від 22.08.2005 р. №354.

Інформаційні ресурси Інтернету


Декларація відповідності продукції

Порядком, що затверджений наказом Держспоживполітики від 01.12.2005 р. №342, встановлюються вимоги стосовно процедури підтвердження відповідності шляхом оформлення декларації про відповідність для продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживачів1.

Порядок застосовується для продукції, що виготовлена в Україні або вводиться в обіг на її території та наведена у переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність, та не застосовується до продукції, що була у користуванні.

Видає декларацію про відповідність постачальник, яким може бути виробник або уповноважена ним особа, що є резидентом України, на термін до трьох років.

Декларація підлягає реєстрації в органах з сертифікації за певним видом продукції на підставі відповідної заяви та копії необхідних документів.

Наказ набрав чинності 2 січня 2006 р.

ЛIГАБiзнесIнформ


Новації у захисті прав споживачів

Прийнятий ВРУ Закон від 01.12.2005 р. №3161-IV викладає ЗУ «Про захист прав споживачів» у новій редакції, з основних нововведень якої зазначимо такі:

1. Надається визначення таким поняттям, як введення продукції в обіг, засоби дистанційного зв’язку, споживчий кредит, строк служби, фальсифікована продукція тощо.

2. Врегульовуються питання прав споживачів у разі придбання ними продукції у кредит, у випадках укладення договору поза торговельними або діловими приміщеннями, укладення договору на відстані.

3. Визначаються умови, лише при додержані яких дозволяється застосування понять «знижка», «зменшена ціна», «розпродаж».

4. Забороняється нечесна підприємницька практика, під якою розуміється будь-яка підприємницька діяльність або бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим звичаям та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо продукції.

Нова редакція набирає чинності з дня опублікування, крім положення першого речення п. 3 ч. 1 ст. 26 у частині оплати вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) за рахунок коштів держбюджету, яке набирає чинності з 1 січня 2007 року. До цієї дати зазначена оплата здійснюватиметься за рахунок госпсуб’єктів, що перевіряються.

ЛIГАБiзнесIнформ


Розрахунки з працівником при звільненні

Відповідно до змін, внесених Законом від 20.12.2005 р. №3248-IV до ст. 116 Кодексу законів про працю України, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний письмово повідомляти працівника про нараховані суми, належні йому при звільненні, перед виплатою цих сум.

Крім того, виключено положення ст. 117 Кодексу, згідно з яким, у разі якщо звільнений працівник до одержання остаточного розрахунку вступить на іншу роботу, розмір компенсації зменшується на суму заробітної плати, одержаної за новим місцем праці.

Закон набрав чинності 5 січня 2006 р. у зв’язку з опуб­лікуванням у «УК» №2.

ЛIГАБiзнесIнформ


Правопорушення у повітрі

11 грудня 2005 р. втратила чинність Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті, на зміну якій Державіаслужба наказом від 02.11.2005 р. №823 затвердила нову.

Інструкція розроблена на виконання вимог КУпАП та врегульовує питання оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, розгляду справ про адміністративні правопорушення на повітряному транспорті, виконання постанов про накладення адмінстягнень, а також діловодство у справах про адміністративні правопорушення.

Наказ набирає чинності з дня опублікування.

ЛIГАБiзнесIнформ


Пільги з обкладення ПДВ

Кабінет Міністрів України постановою від 30 грудня 2005 р. №1303 допов­нив Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість.

Зокрема, не підлягатимуть обкладенню податком на додану вартість операції з продажу лінз контактних та розчинів для догляду за ними та аналогічними виробами, оправ та арматури для окулярів або аналогічних виробів та їх частин, крім дорогоцінних металів, ваг для зважування людей, включаючи ваги для зважування немовлят, та інші.

Крім того, з багатьох виробів знято позначку “**”, яка означала, що операції з їх продажу звільняються від обкладення ПДВ лише при закупівлі за кошти державного та місцевого бюджетів. Серед них: обладнання для фільтрації або очищення повітря, мікроскопи, мікротоми, меблі медичні, хірургічні, хроматографи, спектрофотометри тощо.

ЛIГАБiзнесIнформ


Сертифікація експлуатантів повітряних суден

Державіаслужба Наказом від 20.09.2005 р. №684 затвердила нові Правила сертифікації експлуатантів, дію яких поширено на всіх експлуатантів цивільної авіації, які зареєстровані на території України як юридичні особи і здійснюють експлуатацію цивільних повітряних суден, а також на експлуатантів інших літальних апаратів, що використовуються з комерційною метою.

Відповідно до Правил сертифікацію та нагляд за діяльністю експлуатантів здійснює Державіаслужба. Експлуатанту для отримання сертифіката треба подати до цього органу влади заявку та оригінали або нотаріально завірені копії визначених документів. Заявку слід подавати одночасно на паперових та магнітних носіях.

Видається сертифікат експлуатанта вперше на один рік з правом виконання польотів у межах України та міжнародних польотів (тільки у межах СНД).

Наказ набрав чинності 2 січня 2006 р.

ЛIГАБiзнесIнформ


Особливості вивезення спирту та алкоголю

Держмитслужба Наказом від 08.12.2005 р. №1205 затвердила новий Порядок погодження експортних відправлень спирту етилового й алкогольних напоїв, що вивозяться повітряним транспортом, яким встановила, що вивезення спирту етилового й алкогольних напоїв за межі митної території України повітряним транспортом може здійснюватися тільки через пункти пропуску для повітряного сполучення.

Для отримання згоди Держмитслужби на відправлення спирту етилового й алкогольних напоїв експортеру (українському підприємству — виробнику спирту етилового або алкогольних напоїв) треба подати до митного органу, у зоні діяльності якого він розташований, відповідну заяву.

Згода митного органу на відправлення спирту етилового й алкогольних напоїв надається протягом місяця, згода Держмитслужби на їх вивезення через пункти пропуску через державний кордон України для повіт­ряного сполучення — протягом 7 робочих днів.

Наказ набирає чинності через 5 днів з дня його офіційного опублікування.

ЛIГАБiзнесIнформ


Конкурс на отримання ліцензії

Положення, затверджене від 24.11.2005 р. №131 рішенням Нацкомзв’язку, визначає порядок підготовки, організації та проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (далі — конкурс).

Об’єктами проведення конкурсу є вільні смуги, номінали радіочастот для визначених радіотехнологій.

Організовує та проводить конкурс Національна комісія з питань регулювання зв’язку. Вона публікує оголошення у своєму офіційному бюлетені та на веб-сайті про приймання повідомлень про намір отримати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України у конкретних смугах (номіналах) радіочастот для визначених радіотехнологій.

Приймаються зазначені повідомлення протягом 30 календарних днів з дати оголошення.

Рішення набирає чинності 2 січня 2006 р.

ЛIГАБiзнесIнформ

1 До продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров’я споживача належать вироби та обладнання, користування або управління якими за призначенням здійснює спеціально підготовлений персонал та для введення в експлуатацію якого потрібен спеціальний дозвіл, а також інша продукція, яка не містить джерел електричної, механічної, енергетичної, електромагнітної небезпеки для споживача.

Наступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
Про пільги за I квартал 2006 р. звітують уже не всі Наказ ДПАУ та Держкомстату від 01.12.2005 р. №539/397 «Про затвердження Змін до спільного наказу ДПАУ та Держкомстату України від 23.07.2004 р. №419/453» Як було. С...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.031824