Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 03 (16.1.2006)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Що нового

Про пільги за I квартал 2006 р. звітують уже не всі

Наказ ДПАУ та Держкомстату від 01.12.2005 р. №539/397 «Про затвердження Змін до спільного наказу ДПАУ та Держкомстату України від 23.07.2004 р. №419/453»

Як було. Спільний наказ ДПАУ та Держком­стату №419/453 від 23.07.2004 р., до якого тепер вносяться зміни, затвердив форму і Інструкцію з заповнення звіту «Про суми пільг в оподаткуванні» та Правила обліку ПДВ. Ці документи розроблені для відстеження впливу пільг з ПДВ на дохідну частину Держбюджету.

1. Платників, які не користувалися пільгами, п. 1.2 цієї Інструкції змушував щокварталу подавати звітність у встановлені строки, хоч і з прочерками у відповідних рядках.

2. Пільговики, згідно з п. 2.1 Інструкції, наводили інформацію наростаючим підсумком з початку року (у тисячах гривень без десяткових знаків).

Що сталося.

1. Коментований наказ підкоригував чинне законодавство. Згідно з оновленою інструкцією не звітують за формою №1-ПП платники, які:

1) не користуються пільгами;

2) не здійснюють операції, які оподатковуються за нульовою ставкою; не є об’єктом оподаткування ПДВ або звільнені від сплати ПДВ (тобто протягом звітного року не заповнюють рядки 2, 3 та 4 розділу I «Податкові зобов’язання» та рядки 12.3, 13.2 та 15 розділу II «Податковий кредит» Декларації з ПДВ);

3) не подають Декларацію з ПДВ (скорочену).

2. Увага: як і Декларацію з податку на прибуток, Звіт за формою №1-ПП тепер заповнюємо у гривнях, без десяткових знаків.

Зміни набирають чинності з 2 січня. Отже, беремо їх до уваги, готуючи звітність за перший квартал 2006 року.

Свідомо не коментуємо поправки до Правил обліку ПДВ — грунтовний аналіз змін готується у наступне число «ДК».

Наталія Катеринець, «Дебет-Кредит»


Імпорт та експорт обладнання для виробництва CD не ліцензуються

Постанова Кабміну України від 07.12.2005 р. №1165

Що сталося. КМУ вніс зміни до:

— Постанови від 14.11.2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» (далі за текстом — постанова №1698);

— Постанови від 04.07.2001 р. №756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» (далі за текстом — постанова №756).

Наш коментар. Зміни стосуються лише ліцензування виробництва та імпорту-експорту дисків для лазерних систем зчитування та матриць.

По-перше, органами ліцензування тепер є:

— Мінекономіки. Ліцензується діяльність з «експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць». Експорт та імпорт обладнання для виробництва дисків для лазерних систем зчитування вже не ліцензується.

— Міністерство освіти і науки (раніше — Держдепартамент інтелектуальної власності МОН). Ліцензується діяльність з «виробництва дисків для лазерних систем зчитування, матриць1».

По-друге, внесено зміни до переліку документів на отримання ліцензії з названих вище видів діяльності.

— Для отримання ліцензії на виробництво матриць подаються документи, передбачені для отримання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування.

— З переліку документів, потрібних для отримання ліцензії на виробництво дисків для лазерних систем зчитування і матриць та імпорт, експорт дисків для лазерних систем зчитування і матриць, вилучено «Відомості про залишок дисків для лазерних систем зчитування станом на 21 квітня 2002 р. (у разі наявності)».

Людмила Згурська, «Дебет-Кредит»


Квитанція платіжного термінала не свідчить про факт купівлі товару

Лист ДПАУ від 05.12.2005 р. №11873/6/23-8019 «Щодо порядку проведення розрахункових операцій»

«ДК» запитав: Якщо підприємство у своїй діяльності не застосовує РРО2, чи треба при розрахунках із застосуванням платіжних карток, крім чека з термінала, видавати інші документи, які підтверджують продаж товару (послуги)?

ДПАУ відповіла: при розрахункових операціях з використанням платіжних карток видається документ, який підтверджує переказ коштів з рахунка, та документ, який підтверджує факт продажу товару.

Наш коментар. Платіжна картка — це платіжний інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якого ініціюється переказ коштів з рахунка платника або банку, зокрема, для оплати вартості товарів і послуг. За допомогою платіжної картки формуються документи за операціями із застосуванням спеціальних платіжних засобів3. Вони можуть бути паперовими (сліп, квитанція платіжного термінала, чек банкомата тощо) та електронними. Операції, що здійснюються з використанням платіжних карток та платіжних терміналів, повинні оформлятися квитанціями платіжного термінала.

Як передбачено постановою правління НБУ від 19.04.2005 р. №137, паперовий документ за операцією із застосуванням платіжної картки може не оформлятися за місцем проведення операції, якщо розрахунки за товари (послуги) здійснюються на невеликі суми в місцях масового обслуговування населення (транспорт, телефонний зв’язок тощо).

Що робити. Якщо в місцях продажу товарів (надання послуг) розрахунки у готівковій формі не здійснюються (наприклад, оптова торгівля тощо), то, крім документа, який підтверджує переказ коштів з рахунка, слід видати документ, який підтверджує факт продажу товару (накладна, товарний чек тощо). Цей обов’язок продавця передбачений п. 9 ст. 14 Закону про захист прав споживачів. А у разі виконання роботи (надання послуги) виконавець зобов’язаний видати документ, що засвідчує виконання роботи (п. 8 ст. 15 цього Закону).

Якщо розрахунки з покупцями за товари здійснюються на ринку, то необхідно дотримуватися вимог Правил торгівлі на ринках4. На вимогу покупця продавець (СПД, який звільнений від застосування РРО та РК) повинен видати товарний чек, що засвідчує факт купівлі, в якому зазначаються: найменування суб’єкта господарювання та ринку, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис (п. 27 цього наказу).

Додатково нагадуємо, що Законом №2056 торговців, які повинні використовувати РРО, зобов’язано встановлювати платіжні термінали для прийняття платіжних карток. Кабмін розробляє проект постанови щодо умов обов’язкового встановлення торговцями необхідного обладнання для приймання до оплати платіжних карток.

Любов ПРИЙМА, «Дебет-Кредит»


Причину смерті встановлюватимуть за Інструкцією

Наказ МОЗ України від 15.11.2005 р. №606

Що було. Відповідно до Закону від 23.09.99 р. №1105 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі — Закон), якщо внаслідок нещасного випадку на виробництві настала смерть працівника чи його смерть є наслідком професійного захворювання тощо, то право на одержання щомісячних страхових виплат (пенсій) від Фонду мають непрацездатні особи:

— які перебували на його утриманні;

— або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання;

— а також дитина, яка народилася протягом не більш як десяти місяців після його смерті.

Статтею 34 Закону було встановлено, що причинний зв’язок смерті потерпілого з одержаним каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я має підтверджуватися висновками відповідних медичних закладів.

Що сталося. Мінохорони здоров’я затвердило Інструкцію про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом. Вона, зокрема, визначає порядок розгляду документів про встановлення такого зв’язку. Відповідний орган (роботодавець, профспілковий орган, Фонд від нещасних випадків, суд, прокуратура, лікувально-профілактичний заклад) подає до уповноважених МСЕК пакет документів (пункти 2.4 — 2.8 Інструкції). На їх підставі складається акт та видається висновок про наявність або відсутність причинного зв’язку смерті з нещасним випадком. Такий висновок є одним з документів, який дає право на отримання страхових виплат утриманцями померлого.

Наш коментар. Cтрахові виплати, передбачені ст. 21 Закону, в т.ч. пенсія у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, надаються застрахованому та особам, які перебувають на його утриманні, незалежно від того, зареєстроване підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді чи ні. Порядок передачі виконавчій дирекції Фонду документів, що підтверджують право застрахованого або членів його сім’ї на страхову виплату, затверджений постановою правління Фонду від 20.04.2001 р. №10.

Дмитро БАБИЧ, консультант з податкових питань

1 Матриці були додані Постановою КМУ №1165.

2 Відповідно до ст. 9 Закону від 06.07.95 р. №265/95-В Р «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

3 Підпункти 1.14, 1.27 Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» в редакції від 06.10.2004 р. із змінами, внесеними Законом №2056 (див. «ДК» №45/2004).

4 Затверджені спільним наказом Мінекономіки, ДПАУ, Держкомстандарту від 26.02.2002 р. №57/188/84/105.

Наступна стаття:  На початок статті Держбюджет-2006: що він нам приніс Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
У минулому числі «ДК» ми проаналізували проект Закону про Держбюджет на 2006 рік, який було проголосовано Верховною Радою України 20 грудня минулого року. Коментуючи головний фінансовий документ, ми зауважували, що докладний «офіційний» аналіз усіх...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.031063