Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 03 (16.1.2006)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Шукаймо інвалідів!

Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної і трудової реабілітації інвалідів» №2960-IV (див. с. 68) внесено зміни та доповнення до низки законів про соціальний захист інвалідів. Найбільше змін внесено до Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. №875-XII (далі — Закон), яким встановлено 4-відсотковий норматив робочих місць інвалідів. До виконання нормативу залучено нових суб’єктів — фізичних осіб та бюджетників. Зміни, чинні з 01.01.2006 р., спонукають підприємства самостійно шукати інвалідів для працевлаштування або сплачувати штрафи.

Негативні зміни

1. Інвалідів треба шукати самостійно

У новій редакції ст. 19 Закону тепер чітко сказано, що підприємства «самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць». При цьому «виконанням нормативу робочих місць <...> вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним».

Таким чином, без достатньої кількості працевлаштованих інвалідів норматив вважатиметься невиконаним. Тобто це буде порушенням, за яке застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції у розмірі середньої річної заробітної плати за кожне не зайняте інвалідом робоче місце (а для підприємств, на яких працюють від 8 до 15 осіб, — 1/2 середньої річної заробітної плати).

Наведені норми покликані примусити підприємства сплачувати штрафні санкції незалежно від того, чи направлялися до них інваліди для працевлаштування державними службами зайнятості або іншими організаціями, чи ні. Досі суди ставали переважно на захист інтересів підприємств та відмовляли Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) у стягненні штрафних санкцій, якщо на підприємство інваліда не було направлено службою зайнятості.

Отже, раніше для уникнення санкцій достатньо було поінформувати державну службу зай­нятості про створення робочих місць для інвалідів. А тепер від штрафів зможе врятувати лише реальне їх працевлаштування.

2. Нові суб’єкти для стягнень: приватні підприємці та підприємства інвалідів

Дію нормативів поширено на фізичних осіб, які використовують найману працю, і підприємства та організації громадських організацій інвалідів. Наслідки змін для фізичних осіб, які використовують найману працю, будуть розглянуті в одному з наступних номерів.

3. Інвалідів-сумісників до уваги не беруть

Для виконання нормативу враховуються тільки працевлаштовані інваліди, для яких це місце роботи є основним, тобто із веденням трудової книжки. Отже, інвалідів-сумісників не зараховуватимуть.

Так було й раніше. Адже кількість працюючих інвалідів визначалася шляхом розрахунку середньооблікової кількості працівників-інвалідів штатного складу. При цьому за Інструкцією №171 при розрахунку середньооблікової кількості працівників штатного складу сумісників до уваги не брали (пп. 2.3.3). Тому робоче місце, зайняте інвалідом-сумісником, Фондом не зараховувалося на виконання нормативу. Однак з цим все-таки можна було сперечатися. Адже Закон, вищий за юридичною силою порівняно з інструкціями, не містив винятків щодо основного чи не основного місця праці. Головним було працевлаштування інваліда. Тепер питання знято.

4. Адміністративна відповідальність

Статтю 1881 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі — КпАП) доповнено частиною другою, якою встановлено відповідальність за:

1 Інструкція зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві, затверджена наказом Міністерства статистики України від 07.07.95 р. №171.

1) невиконання нормативу;

2) неподання до Фонду звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

У першому випадку штраф накладатиметься на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю.

У другому випадку — на керівника підприємства чи іншу особу, зобов’язану подавати Звіт (бухгалтера, кадровика тощо).

Розмір штрафу диференційований — від 10 до 20 н. м. д. г. (170 — 340 грн).

Протоколи про ці правопорушення мають право складати посадові особи органів Міністерства праці (п. 1 ч. 1 ст. 255 КпАП), у т. ч. посадові особи Фонду як органу, який діє у складі Мінпраці та підпорядковується йому.

Зміни до КпАП набрали чинності з 20.12.2005 р.

5. Строків давності для стягнення немає

Штрафні санкції, які сплачувалися до Фонду, тепер називаються адміністартивно-господарськими санкціями (АГС).

Для АГС, що застосовуються за недотримання нормативу з працевлаштування інвалідів, у Законі передбачено виняток — їх стягнення не обмежене строками давності. Про це прямо сказано у ч. 4 ст. 20 Закону. За загальним правилом, встановленим ст. 250 Господарського кодексу, АГС можуть бути застосовані до суб’єкта господарювання протягом 6 місяців з дня виявлення порушення, але не пізніш як через 1 рік з дня порушення.

6. Бюджетні установи теж виконуватимуть норматив

Це стало несподіванкою для «бюджетників». Ще зовсім недавно до Закону були внесені зміни, якими вони були звільнені від сплати штрафних санкцій до Фонду1. Тепер ця норма вилучається. Тобто з 2006 року бюджетникам теж потрібно виконувати встановлений для всіх норматив. Хоча, на нашу думку, вони можуть розраховувати на норму Закону, яка передбачає сплату санкцій за рахунок прибутку (див. «Позитивні зміни»). У бюджетників прибутку практично немає, тому є шанс відбитися від штрафів.

7. Фонд перевірятиме праце­влаштування інвалідів

На рівні Закону вперше закріплено право відділень Фонду соціального захисту інвалідів перевіряти виконання підприємствами нормативу робочих місць для інвалідів, а також реєстрацію у Фонді, подання звітів про їх зайнятість і працевлаштування та сплату адміністративно-господарських санкцій. У Законі не вказується, які перевірки маються на увазі, — виїзні, невиїзні, планові чи позапланові. Зазначено лише, що порядок їх здійснення має бути затверджений КМУ. Очевидно, з такого порядку ми й дізнаємося, якими вони будуть.

Нагадаємо: до набрання чинності змінами до Закону питання правомірності проведення виїзних перевірок представниками Фонду було спірним, оскільки право на їх проведення передбачалось лише підзаконним актом (пунктом 5 Положення №14342). А така ситуація прямо суперечить Конституції України, яка зобов’язує органи державної влади діяти виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та законами України.

8. Подання звіту не уникнути

У Законі вперше вміщено норму (ч. 9 ст. 20), яка зобов’язує підприємства подавати щорічний звіт про зайнятість та працевлаш­тування інвалідів до відділень Фонду за місцезнаходженням. Хоча такий звіт3 і подавався щороку — до 1 лютого наступного за звітним року, однак це була ініціатива органів виконавчої влади без законодавчого підгрунтя, яка суперечила ч. 8 ст. 19 ГК. Згідно з нею «забороняється вимагати від суб’єктів господарювання надання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом». Тому за неподання звіту до підприємства чи його посадових осіб не могли бути застосовані санкції.

Тепер статтю 1881 КпАП доповнено частиною другою, якою встановлено відповідальність за неподання Звіту у вигляді штрафу від 10 до 20 н. м. д. г. (170 — 340 грн). Звертаємо увагу: адмінштраф передбачений тільки за «неподання» звіту (тобто якщо на момент складання протоколу він взагалі не був поданий). А про відповідальність за «несвоєчасне подання» у цій статті не йдеться. Тоді як інші статті КпАП завжди вказують, що карається не лише «неподання», а й «несвоєчасне подання». Таким чином, доходимо висновку, що адмінштраф за ст. 1881 не може бути застосований, якщо звіт до Фонду було подано із запізненням. 9. 4% — для всіх галузей

У Законі підкориговано введену недавно норму, яка зобов’язала підприємства залізничного транспорту загального користування, електроенергетики, автомобільного транспорту, поштового зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій виконувати норматив на загальних умовах. Таким чином, ці підприємства й надалі не зможуть застосовувати нормативи, встановлені для них галузевим законодавством, значно менші порівняно із загальними.

Позитивні зміни

1. Відсутність прибутку звільняє від санкцій

У Законі залишено норму, відповідно до якої адміністративно-господарські санкції до Фонду і пеня сплачуються підприємствами за рахунок прибутку, який залишається в їх розпорядженні після сплати всіх податків і зборів(ч. 3 ст. 20).

Відповідно до ст. 142 ГК прибуток (дохід) суб’єкта господарювання визначається шляхом зменшення суми валового доходу за певний період на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань. Аналогічне трактування «прибутку» міститься у п. 3.1 Закону про оподаткування прибутку підприємств.

Таким чином, відсутність прибутку за звітний рік у підприємства, яке не виконало встановленого нормативу для праце­влаштування інвалідів, звільняє його від сплати штрафів та пені до Фонду.

Відповідно до частини 5 ст. 20 Закону «у разі несплати адміністративно-господарських санкцій або пені чи неможливості їх сплати за рішенням господарського суду їх стягнення в примусовому порядку може бути звернено на майно підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичної особи, яка використовує найману працю, в порядку, передбаченому законом». Застосування передбачених методів стягнення може бути здійснено лише при наявності у підприємства прибутку за рік.

Однак Фонд вважає інакше (див., наприклад, лист від 18.12.2002 р. №07-783/1917-499/1).

Підприємство зобов’язане сплатити штраф, навіть якщо не має прибутку. Така, на нашу думку, хибна позиція Фонду неодноразово «розбивалася» господарськими судами (див. постанову ВГСУ від 05.07.2005 р. №2-7/3463-2005). Тому збитковим підприємствам та неприбутковим організаціям й надалі рекомендуємо відстоювати свої права у господарських судах, спираючись на судову практику.

2. Пільги для підприємств та організацій інвалідів

Змінами до Закону «Про систему оподаткування» визначено, що підприємствам і організаціям громадських організацій інвалідів можуть надаватися пільги зі сплати податків:

— ПДВ;

— податку на прибуток підприємств, у т. ч. дивідендів, які підлягають сплаті до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами;

— плати за землю (земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності).

До відповідних законів також внесено зміни та конкретизовано, які саме пільги й за яких умов надаються.

Пільгами з плати за землю (земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності) на вищезгаданих умовах можуть також скористатися санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів.

Інші зміни

1. Реєстрація у Фонді

У Законі закріплено обов’язок підприємств, у яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, зареєструватися у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за місцезнаходжен-ням. Однак ні порядок, ні терміни такої реєстрації не визначені.

2. Строки сплати штрафів

Передбачено, що адміністративно-господарські санкції підприємства сплачують самостійно до 15 квітня року, наступного за роком, у якому відбулося порушення нормативу (ч. 4 ст. 20 Закону). Таким чином, строк їх сплати не змінюється. Такий строк передбачений п. 4 Порядку №1767.

Незмінною залишилась і пеня за порушення строку сплати — 120% річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь її строк.

3. Закріплено право Фонду звертатися до суду

Досі суди відмовляли Фонду у розгляді справ про стягнення санкцій на тій підставі, що законами України йому не надано права звертатися до суду з такими вимогами.

1 Зміни внесено Законом України від 25.03.2005 р. №2505-IV.

2 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затверджене постановою КМУ від 26.09.2002 р. №1434.

3Остання чинна сьогодні форма №10-ПІ затверджена наказом Мінпраці та соцполітики України від 29.12.2004 р. №338.

З практики реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів

  • за підсумками звітного року, але не пізніше 1 лютого наступного за звітним року (граничний строк подання звіту до Фонду) незареєстрованому підприємству слід визначити середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу за рік*
  • якщо вона становить 8 і більше, — заповнити звіт
  • подати звіт до територіального відділення Фонду
  • провести реєстрацію.

* Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу розраховується відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 р. №286, зареєстрованим у Мін’юсті 30.11.2005 р. за №1442/11722. Вона набрала чинності з 01.01.2006 р.

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Нова звітність до центрів зайнятості Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Почуття обов’язку
Мінпраці змінив існуючі та затвердив нові форми звітності для підприємств, підприємців та громадян-працедавців, які слід подавати до Фонду зайнятості при наявності вакантних посад, а також при прийнятті на роботу чи вивільненні працівників (див. с. 64)...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.033622