Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 03 (16.1.2006)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Нова звітність до центрів зайнятості

Мінпраці змінив існуючі та затвердив нові форми звітності для підприємств, підприємців та громадян-працедавців, які слід подавати до Фонду зайнятості при наявності вакантних посад, а також при прийнятті на роботу чи вивільненні працівників (див. с. 64). З першого січня замість двох форм звітності введено чотири. Розглянемо зміни докладніше.

Звіт за формою №3-ПН

Хто подає звіт?

Звіт за формою №3-ПН (він тепер називається «Звіт про наявність вакансій») повинні подавати підприємства, установи та організації, а також їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форм власності та господарювання, за наявності вакантних посад. Отже, відтепер, на нашу думку, при відсутності вакансій звіт подавати не потрібно. Нагадаємо, що в період чинності наказу №2441 вимагали щомісяця подавати звітність незалежно від наявності вакансій. Передбачено, що цю форму можуть подавати фізичні особи — працедавці та приватні підприємці також за потреби в працівниках. Звітність подається до центрів зайнятості за місцем реєстрації платників страхових внесків.

Терміни подання

Конкретних термінів подання не встановлено. На нашу думку, звітність слід подавати лише при наявності вакантних посад. Конкретних строків подання звіту після появи вакансії теж не встановлено.

Порядок заповнення

У новій формі №3-ПН немає довідкової інформації про облікову кількість працівників підприємства, а також про кількість працевлаштованих осіб та робочі місця, які планується ввести у наступних періодах. Кількість показників звіту збільшено до п’ятнадцяти — в основному за рахунок інформації про вимоги до претендентів на вакантну посаду та характеристику умов праці. Нові показники, які наводяться у формі №3-ПН, та приклади заповнення окремих граф звіту розглянемо в таблиці 2 на с. 23.

Звітність за формами №4-ПН (план) та №4-ПН (факт)

На зміну формі №4-ПН, затвердженій наказом №244, затверджено дві нові форми: №4-ПН (план) та №4-ПН (факт). Нагадаємо, що «стара» форма №4-ПН подавалась підприємствами у разі вивільнення працівників (зокрема скорочення, ліквідації тощо) не пізніше ніж за два місяці до дати вивільнення. Тепер же звітувати слід двічі — перед вивільненням працівників та після нього. Зважаючи на практично ідентичні форми, центри зайнятості хочуть отримувати підтвердження про те, що вивільнення таки відбулося.

Хто подає звіт?

Звітність за формою №4-ПН (план) подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, а також фізичні особи, у тому числі підприємці. Вони повинні не пізніше ніж за два місяці до вивільнення працівників інформувати про планове вивільнення центри зай­нятості за місцем їх реєстрації як платників страхових внесків. Як бачимо, коло осіб, яких служба зайнятості зобов’язала подавати звітність, поповнилося громадянами-працедавцями та приватними підприємцями2.

Звітність за формою №4-ПН (факт) подає вищеназване коло осіб, крім фізичних осіб — працедавців та приватних підприємців. Таким чином, подавати форму №4-ПН (факт) слід лише тоді, якщо вивільнення, про яке підприємство відзвітувало формою №4-ПН (план), відбулось.

Терміни подання

Форма №4-ПН (план) подається не пізніше двох місяців до дати вивільнення працівників. У десятиденний термін після дати фактичного вивільнення працівників подається форма №4-ПН (факт).

Порядок заповнення

Форма №4-ПН (план) за невеликим винятком дублює «стару» форму №4-ПН. Додатково з’явилися графи, в яких слід зазначати:

— ідентифікаційний код працівників, що вивільняються (графа 2);

— виділяти особливою відміткою («V») осіб, якщо вивільняються особи, що працюють на робочому місці з компенсацією виплати заробітної плати з Фонду безробіття (графа 8);

— дату та номер наказу про попередження про заплановане вивільнення працівників (графа 13).

Ще більшими «близнюками» є форми №4-ПН (план) та №4-ПН (факт). Різниця між ними лише в тому, що у формі №4-ПН (факт) вказується дата та номер наказу про фактичне звільнення працівників і немає графи, в якій вказується запланована дата звільнення.

Звітність за формою №5-ПН

Хто подає звіт?

Звітність за формою №5-ПН подають підприємства, установи, організації, їх структурні підрозділи та філії, незалежно від форми власності та господарювання, які брали на роботу працівників. Звітність подається до центрів зайнятості за місцем реєстрації.

Терміни подання

Форма №5-ПН подається подекадно. Звітними періодами є:

— період з 1 до 10 числа місяця;

— період з 11 до 20 числа місяця;

— період з 21 до кінця місяця.

Звіт подається не пізніше третього дня після закінчення декади. Якщо підприємство протягом звітної декади не брало працівників на роботу, звітність не подається.

1 Наказ Держкомстату від 06.07.98 р. №244 «Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань працевлаштування й зайнятості населення та Інструкції щодо їх заповнення», яким було затверджено звітність за формами №3-ПН та 4-ПН, а також інструкції щодо їх заповнення. Втратив чинність з 01.01.2006 р. Саме на зміну йому Мінпраці затвердив наказ від 19.12.2005 р. №420.

2 Нагадаємо: звітність подається лише у разі вивільнення працівників унаслідок змін в організації виробництва і праці, у тому числі ліквідації, реорганізації або перепрофілювання.

Порядок заповнення

У звіті наводиться інформація:

1. Прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код та місце проживання, телефон працівника;

2. Найменування та код професії (посади)1;

3. Номер та дата наказу про прийняття на роботу працівника;

4. Якщо працівника прийнято за направленням центру зайнятості, дата та номер направлення зазначаються в графі 6.

5. Особливі відмітки («V») ставляться, якщо працівника прийнято на новостворене робоче місце2 — у графі 8, або за направленням державної служби зайнятості з компенсацією виплати заробітної плати з Фонду безробіття — у графі 7.

1 Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого наказом Держстандарту від 27.07.95 р. №257.

2 Новостворене (нове) робоче місце — це робоче місце, на яке прийнято працівника внаслідок реєстрації підприємства, установи, організації або після здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення нових видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці.

Таблиця 1

Яку звітність подаємо до Фонду зайнятості
До 01 січня 2006 р.
Після 01 січня 2006 р.
1 Форма №3-ПН 1 Форма №3-ПН (оновлена)
2 Форма №4-ПН 2 Форма №4-ПН (план)
3 Форма №4-ПН (факт)
3 Аналогів не було 4 Форма №5-ПН

Таблиця 2

Порядок заповнення окремих нових граф форми №3-ПН
№ графи звіту
Інформація
Приклад заповнення
6 Вказуються умови соціальної сфери: наявність дитячої дошкільної установи, наявність гуртожитку, додаткова відпустка, харчування тощо Харчування
8 Наводяться, за їх наявності, додаткові характеристики вакантного місця, наприклад, адреса чи населений пункт, де безпосередньо розташоване місце праці м. Львів, центр міста
13* Вказується місце проживання, бажане для працедавця м. Львів
14 Наводяться додаткові вимоги до претендента: навички роботи з комп’ютером; наявність автомобіля; наявність прав водія (із зазначенням категорії); володіння мовами (зазначається мова); рівень володіння мовами (вільний, розмовний, зі словником); наявність санітарної книжки; наявність телефону. Якщо пропонується специфічна робота, яка може виконуватися виключно особами певної статі або віку, може вказуватися стать та вікові обмеження Досконале володіння комп’ютерною технікою. Вільне володіння польською мовою
15 Наводяться дані про можливість працевлаштування на вільне робоче місце (вакантну посаду) особи, що належить до окремої категорії громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці** _
* Графи 13 - 15 заповнюються, якщо до претендента на вакантне робоче місце (посаду) висуваються додаткові (особливі) вимоги.

** Зазначені особи поділяються на категорії, яким присвоєно відповідні шифри (див. на с. 65), які й зазначаються у графі 15 Звіту.

Олег КОРУЖИНЕЦЬ, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Заповнюємо нову Декларацію про прибуток Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Почуття обов’язку
Про заповнення декларації з податку на прибуток ми писали не раз1. Найбільш повно та докладно цю тему висвітлено у відповідному розділі книги «Як правильно платити податок на прибуток», яку наші передплатники отримали торік у жовтні. Сьогодні ми знову...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.023092