Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 03 (16.1.2006)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Заповнюємо нову Декларацію про прибуток

Про заповнення декларації з податку на прибуток ми писали не раз1. Найбільш повно та докладно цю тему висвітлено у відповідному розділі книги «Як правильно платити податок на прибуток», яку наші передплатники отримали торік у жовтні. Сьогодні ми знову повертаємося до неї — завдяки змінам, що були внесені 12 жовтня 2005 року до Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства та її форми Наказом №4482. Державна податкова адміністрація України у листі від 07.11.2005 р. №22186/7/15-01173 роз’ясни­ла, що вперше звітувати за оновленою формою слід зі звітності за 2005 рік.

Насамперед

Зміни до Декларації були довгоочікуваними та передбачуваними. Майже всі вони пов’язані з тими змінами, що їх внесли до Закону про прибуток Закон №1957 та Закон №2505. Не пов’язана зі змінами до Закону про прибуток лише зміна одиниці виміру: з «тис. грн з одним десятковим знаком» на гривні без копійок з відповідним округленням. Безумовно, це позбавить платників податків проблем із округленням та, можливо, зекономить комусь кілька десятків гривень. А ось декому вже не сховати дрібних помилок у Декларації за колишньою стогривневою дискретністю.

Щоправда, застосовуватися нова одиниця виміру буде лише починаючи з І кварталу 2006 року (п. 1.4 Наказу №448). Тому за 2005 рік Декларацію слід складати у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Тепер щодо змін форми Декла­рації.

1. У заголовній частині Декла­рації з’явилися окремі поля для позначок про застосування спеціальних режимів оподаткування для підприємств, основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, та суб’єктів космічної діяльності4.

1 Зокрема, в «ДК» №46/2005, с. 13, №5/2005, с. 14, №6/2003, с. 6, №16/2003, с. 11.

2 Див. «ДК» №46/2005, с. 13. Для банків оновлена форма Декларації з податку на прибуток затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 24.10.2005 р. №473 («ДК» №48/2005, с. 6, 43).

3 Див. «ДК» №47/2005, с. 8, 54.

4 Відповідно до п. 16.4 та п. 22.24 Закону про прибуток для зазначених платників податку звітним податковим періодом є рік.

2. В основній частині Декла­рації з’явився окремий рядок для відображення витрат на страхування, а додаток К1/1 доповнено таблицею 5 з аналогічною назвою.

3. Вилучено додаток Р1 «Сума внесків на довгострокове страхування життя та додаткове пенсійне страхування». Відтепер рядок 04.5 Декларації платники податку заповнюватимуть без нього.

4. Відповідно, додатку «Суми нарахованих податків, зборів (обов’язкових платежів), що включаються до валових витрат» присвоєно індекс Р1; додатку «Витрати на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг)» — Р2, а додатку «Розрахунок валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентом, що має офшорний статус» — Р3. Отже, кількість річних додатків до Декларації зменшилася до трьох, а кількість квартальних не змінилася.

5. Змінено форму таблиць 1 та 2 додатка К1/1, додатків К3, К6, К7, Р1 та Р2.

«Податкова малоцінка»

У таблиці 1 додатка К1/11, на основі якого заповнюється рядок 01.2 або 04.2 Декларації, з’явився новий рядок (А7), у якому відображається балансова вартість матеріальних цінностей, що використовуються у господарській діяльності понад рік, але вартістю не більше 1000 грн. Нагадаємо, що цей вартісний критерій було встановлено завдяки змінам, внесеним до ст. 8 Закону про прибуток Законом №1957. Але досі існувала проблема відображення їх балансової вартості у таблиці 1 додатка К1/1 до Декларації з метою виконання вимог п. 5.9 Закону про прибуток, для вирішення якої ми радили читачам скористатися рядками А1 чи А4 зазначеної таблиці. Відтепер такої проблеми немає2.

1 Докладний розгляд та приклади запов­нення додатків до Декларації див. у книзі «Як правильно платити податок на прибуток» на с. 395 — 410.

2 Деякі питання податкового обліку МНМА див. у «ДК» №39/2005 на с. 41.

Окрім цього, таблиця 1 додатка К1/1 доповнена полями для відміток про застосування одного (кількох) з п’яти методів оцінки убутку запасів (раніше було лише два). Нагадаємо читачам: відповідно до восьмого — п’ятнадцятого абзаців п. 5.9 Закону про прибуток, з метою податкового обліку платник податку на свій вибір здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів:

— ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів;

— середньозваженої вартості однорідних запасів;

— вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО);

— нормативних затрат;

— ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються через роздрібну торгівлю).

У цьому полі таблиці 1 додатка К1/1 слід зробити позначку про обраний метод податкового обліку вибуття запасів. При цьому можна обрати як один, так і кілька із зазначених методів оцінки убутку. Про це опосередковано свідчить офіційний коментар податкової служби до Наказу №448, опублікований у «Віснику податкової служби України» №42/2005 на с. 26.

Але варто пам’ятати, що той чи інший метод (методи) слід обирати лише для податкового обліку запасів, що мають однакове призначення та однакові умови використання, а зміна методу протягом податкового року не дозволяється.

Приклад 1 Протягом І кварталу — 11 місяців 2005 року підприємство «Дзвіночок» відображало вартість податкової малоцінки спільно з вартістю МШП у рядку А4 таблиці 1 додатка К1/1. На початок 2005 року вартість податкової малоцінки на складах становила 12,0 тис. грн, МШП — 11,0 тис. грн. На кінець 2005 року ці показники становлять 18,0 тис. грн та 3 тис. грн відповідно. Пропонуємо заповнити таблицю 1 додатка К1/1 до Декларації підприємства за 2005 рік таким чином (див. зразок 1 на с. 26).

У ряд. 04.2 декларації перено­симо лише значення ряд. А — 2,0 тис. грн.

Податкова амортизація

Законом №1957 остаточно врегульовано питання нарахування амортизації ОФ у податковому обліку. Зокрема, встановлено, що збільшені норми амортизаційних відрахувань — 2, 10 та 6 відсотків — застосовують для нарахування амортизації щодо ОФ груп 1, 2 та 3 відповідно, придбаних після 1 січня 2004 року. А групу 4 основних фондів амортизуємо за ставкою 15%. Для відображення балансової вартості та нарахованої амортизації таких ОФ призначено рядки Б1 — Б4 оновленої таблиці 2 «Розрахунок амортизаційних відрахувань» додатка К1/1 до рядка 07 Декларації.

Є в цій таблиці ще чотири рядки (Б5 — Б8) — для основних фондів, що їх платник податку амортизує за нижчими ставками. Що це за основні фонди?

По-перше, це основні фонди груп 1 — 3, що раніше були в експлуатації та/або придбані до 01.01.2004 р., і згідно з Перехідними положеннями Закону №1957 амортизуються за «старими» ставками: 1,25%, 6,25% та 3,75% відповідно.

По-друге, пп. 8.6.1 Закону про прибуток надає платнику податку право прийняти рішення про застосування інших («занижених») норм амортизації стосовно всіх чотирьох груп ОФ, що не перевищують встановлені.

По-третє, є платники податку, які почали до 01.01.2003 р. застосовувати прискорену амортизацію ОФ групи 3 і застосовують її досі, відповідно до Перехідних положень Закону №349, до досягнення балансовою вартістю об’єкта нульового значення.

Рішення про застосування «занижених» норм амортизації платнику податку слід прийняти до початку звітного податкового року, про що повідомити податковий орган разом із поданням декларації за перший квартал такого звітного податкового року. Воно не може бути змінене протягом такого року.

Приклад 2 Дані щодо розподілу на групи, балансової вартості та нарахування амортизації основ­них фондів у податковому обліку підприємства «Дзвіночок» див. у таблиці 1 на с. 26. На підставі цих даних таблиця 2 додатка К1/1 до Декларації за 2005 рік буде заповнена таким чином (див. зразок 2).

Звертаємо вашу увагу, що у листі від 25.10.2005 р. №973/10/31-106 (див. «ДК» №50/2005) ДПА у м. Києві зазначає: норма амортизації залежить «від року, в якому такі витрати понесено».

Страхові витрати

У Декларації відтепер сума витрат на страхування, крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у рядку 04.5, відображатиметься в окремому рядку — 04.12. Для заповнення цього рядка ДПАУ пропонує алгоритм, викладений у новій таблиці 5 додатка К1/1. Цей алгоритм зумовлений тим, що Закон №2505 встановив у пп. 5.4.6 Закону про прибуток обмеження щодо віднесення до складу валових витрат затрат на необов’язкові види страхування у розмірі 5%. Розглянемо цей алгоритм на прикладі.

Приклад 3 Підприємство «Дзвіночок» при заповненні Декларації за 2005 рік оперує такими показниками:

тис. грн
Показники
сума
Сума валових витрат без суми витрат на страхування (сума показників рядків 04.1 - 04.11, 04.13) 1250,0
Сума, на яку коригуються валові витрати (значення рядка 05) 10,0
Сума витрат за обов’язко-вими видами страхування (значення рядка 04.12.1 таблиці 5 додатка К1/1) 20,0
Сума витрат за іншими (добровільними) видами страхування 80,0

Для визначення суми валових витрат за страховими витратами (і валових витрат загалом) підприємство мусить заповнити рядок 04.12.2 таблиці 5 додатка К1/1, розрахувавши його граничний розмір за формулою, наведеною у його описі:

(1250,0 + 10,0 + 20,0) х 5 : 95 = 67,4 тис. грн.

Отже, до складу валових витрат за добровільними видами страхування у розрахунку на 2005 рік підприємство може віднести суму, не більшу ніж 67,4 тис. грн. Після визначення цього граничного розміру витрат на добровільне страхування заповнюється вся таблиця 5 додатка К1/1, підсумок якої переноситься до рядка 04.12 основної частини Декларації (див. зразок 3).

«Ціннопаперові» витрати

Додаток К3 до рядка 01.4. Декларації «Розрахунок фінансових результатів з цінними паперами та деривативами» доповнено новими рядками, в яких зазначатиметься прибуток або збиток від операцій з іпотечними сертифікатами та сертифікатами фондів операцій з нерухомістю1.

Досі операції з такими видами ЦП відображали у рядку «Прибуток або збиток від операцій з іншими цінними паперами». Тому при заповненні Декларації за 2005 рік показники таких операцій вилучаємо з цього рядка.

Приклад 4 За 9 місяців 2005 року підприємство «Дзвіночок» отримало доходів від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю у сумі 23,0 тис. грн, відповідно витрати становлять 13,0 тис. грн. Також понесено витрати, пов’язані з операціями із заставними2, — 11,0 тис. грн.

1 Появою на українському ринку цих видів цінних паперів слід завдячувати законам від 19.06.2003 р. №978-ІV «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та від 19.06.2003 р. №979-IV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати».

2 Вид цінних паперів, передбачений Законом України від 05.06.2003 р. №898-IV «Про іпотеку».

Додаток К3 до Декларації за 9 місяців 2005 року було запов­нено таким чином (див. зразок 4 на с. 28). Якщо у IV кварталі 2005 року немає операцій з названими видами цінних паперів, Додаток К3 до Декларації за 2005 рік матиме такий вигляд (зразок 5).

«Патентний облік»

На виконання вимог п. 16.3 Закону про прибуток у редакції Закону №2505 щодо окремого визначення прибутку від різних патентних видів діяльності додаток К6 доповнено таблицею 3, в якій здійснюється розрахунок вартості придбаних патентів, що враховуються у зменшення податку на прибуток.

Свого часу ДПАУ в листі від 05.08.2005 р. №15614/7/11-1117 (див. «ДК» №33-34/2005, с. 67) надала роз’яснення щодо запов­нення Декларації в цій частині та навела приклад. Особливо не мудруючи, ми спробували перенести його умови до нової «патентної» таблиці додатка К6. Результати — у наступному прикладі.

Приклад 5 Підприємство «Дзвіночок» займається трьома видами діяльності: оптова та роздрібна торгівля і гральний бізнес.

У 2005 році підприємство придбало торгових патентів на роздрібну торгівлю на суму 1 тис. грн та торгових патентів на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу на суму 165 тис. грн.

Далі наведено показники діяльності за її видами:

тис. грн
Показники
сума
Валові доходи, в т.ч. 1500,0
від оптової торгівлі 500,0
з надання послуг у сфері грального бізнесу 750,0
від роздрібної торгівлі

250,0

Валові витрати, в т.ч. 700,0
оптової торгівлі 67,0
з надання послуг у сфері грального бізнесу 180,0
роздрібної торгівлі 213,0

що пов’язані з усіма видами діяльності

240,0
Загальна сума амортизаційних відрахувань 100,0

Розподіл валових витрат, пов’язаних з усіма видами діяльності (240,0 тис. грн), та амортизаційних відрахувань для заповнення таблиці 3 додатка К6 здійснюється відповідно до питомої ваги валових доходів певного виду діяльності у загальній сумі валових доходів. Врешті-решт отримуємо такі значення:

валових витрат:

— діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу: 180,0 + (240 х 750,0 : 1500,0) = 300,0 тис. грн,

— роздрібної торгівлі: 213,0 + (240,0 х 250,0 : 1500,0) = 253,0 тис. грн;

амортизаційних відрахувань:

— діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу: 100,0 х 750,0 : 1500,0 = 50,0 тис. грн,

— роздрібної торгівлі: 100,0 х 250,0 : 1500,0 = 17,0 тис. грн (округлено).

Додаток К6 до Декларації за 2005 рік матиме такий вигляд (див. зразок 6 на с. 31).

Звертаємо вашу увагу на те, що при заповненні Декларації за І квартал 2006 року отримане від’ємне значення об’єкта оподаткування у зв’язку з діяльністю підрозділу роздрібної торгівлі — (- 20 тис. грн) — слід буде зазначити у рядку А2.2 «патентної таблиці» додатка К6. Тим самим збиток, отриманий від конкретного виду діяльності, буде зменшувати прибуток від цього ж виду діяльності і не дасть можливості зменшити податок на суму сплачених патентів у відповідній частині.

Податок філій

Усе у тому ж додатку К6 виправлено неточність щодо порядку розрахунку податку, що сплачується за місцем розташування філій консолідованого платника податку на прибуток. Річ у тім, що у виносці до колонки 7 таблиці 2 додатка К6, де здійснюється розрахунок податку, який сплачується філіями, колись було посилання на загальну нараховану суму податку, без урахування зменшень податкових зобов’язань. ДПАУ в листі від 08.05.2003 р. №7905/7/15-1317 (див. «ДК» №21/2003) абсолютно доречно зазначила: показник нарахованого податку слід попередньо зменшити на вартість придбаних патентів, сплаченого податку на прибуток за кордоном і суму авансового внеску податку на прибуток, що сплачується при виплаті дивідендів. Тепер такий алгоритм закріплено у самій формі Декларації.

Гральний бізнес, лотереї та інше

Відтепер з таблиці додаткових показників основної частини Декларації вилучено рядок для відображення податку на виплату виграшів (з доходів від грального бізнесу) — 19.1. К7. Відповідно з додатка К7 вилучено таблицю 1, в якій розраховувався показник цього рядка. Потреба у цьому рядку та додатку до нього зникла ще 1 липня 2004 року у зв’язку з вилученням Законом №1957 із тексту Закону про прибуток пп. 10.2.1 та 10.2.2 — норм, що вимагали обкладати доходи від лотерей та грального бізнесу податком на виплату виграшів. Місце цього рядка наразі зайняв показник суми податку, який утримується при виплаті процентів фізичним особам (колишній 19.4). Нагадаємо, що він заповнюється за допомогою таблиці 1 (колишня таблиця 3) додатка К7.

В оновленій таблиці 2 «Розрахунок відрахувань до Державного бюджету України оператора державної лотереї» у формулі розрахунку відрахувань до Держбюджету розмір відрахувань замінено з 30 на 25 відсот­ків. Так усунено невідповідність між Декларацією та зміненою Законом №1957 редакцією пп. 10.2.3 Закону про прибуток, відповідно до якої організаторам державних лотерей з 1 липня 2004 року слід спрямовувати до державного бюджету суму, на 5 відсотків меншу від доходів, що залишаються у розпорядженні після вирахування до призового фонду.

Податки та збори

Приведено у відповідність до чинного законодавства у додатку Р1 до Декларації перелік податків і зборів (обов’язкових платежів), що включаються до складу валових витрат.

Зокрема, цей перелік допов­нено:

1) збором у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію1 (рядок 4.6.7);

2) збором у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності2 (рядок 4.6.8);

3) збором за проведення гастрольних заходів3 (рядок 4.6.20) та

4) судовим збором4 (рядок 4.6.21).

Відповідати чинному законодавству почав новий зміст рядка 4.6.4. — «Плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності)».

Витрати на благодійність

У додатку Р2 уточнено алгоритм визначення витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг). Уточнення полягає в тому, що для кожного виду витрат на благодійність, передбачених різними нормами Закону про прибуток (пп. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.17), тепер передбачено окремий розрахунок граничної суми валових витрат.

Раніше, наприклад, благодійність, відповідно до пп. 5.2.2 (на користь бюджетів та неприбуткових організацій) та 5.2.13 (для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам), було «зібрано» в одну купу, що не відповідало нормам Закону про прибуток.

Уточнено уточнюючий

Уточнюючий розрахунок доповнено розділом, який надає платнику податку можливість виправляти показники декларації, що відображаються в рядках 19 — 23К4.

Окрім цього, виправлено помилку, що містилася в розрахунку рядка 7. Річ у тім, що, якщо при розрахунку зазначеного рядка застосовувалася формула (р. 4 х р. 5 - р. 6), то результат зі знаком «-» свідчив про переплату, а результат зі знаком «+» — про недоплату. Якщо ж застосовувалася формула (р. 7.1 - р. 7.2), то результат зі знаком «-», навпаки, свідчив про недоплату, а результат зі знаком «+», відповідно, — про переплату. Про такий казус ДПАУ писала ще у згаданому вище листі від 08.05.2003 р. №7905/7/15-1317. Відтепер такої плутанини вже не буде.

1 Справляння збору регулюється постановами КМУ від 24.12.2003 р. №2002 та НКРЕ від 31.12.2003 р. №1484.

2 Запроваджено Законом №2505. Порядок справляння цього збору затверджено Постановою КМУ від 11.06.2005 р. №442.

3 Запроваджено Законом України від 10.07.2003 р. №1115-IV «Про гастрольні заходи в Україні».

4 Запроваджено відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

Нормативна база

  • Закон про прибуток — Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».
  • Закон №1957 — Закон України від 01.07.2004 р. №1957-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
  • Закон №2505 — Закон України від 25.03.2005 р. №2505-IV «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України».
  • Закон №349 — Закон України від 24.12.2002 р. №349-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».
  • Наказ №143 — Наказ ДПА України від 29.03.2003 р. №143 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку її складання».
  • Наказ №448 — Наказ ДПА України від 12.10.2005 р. №448 «Про затвердження Змін до форми декларації з податку на прибуток підприємства та Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 29.03.2003 р. №143».

Зверніть увагу на старі збитки!

Заповнюючи Декларацію за 2005 рік, не забудьте про норми Закону про Держбюджет-2006, що стосуються збитків попередніх періодів: відповідно до ст. 86 Держбюджету-2006, сума від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток, що рахувалася станом на 1 січня 2005 року і не була погашена протягом 2005 року, протягом 2006 року вже не підлягає врахуванню у складі валових витрат платника податку.

Зразок 1

Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів (до прикладу 1)
Показники
Код рядка
На початок звітного року
Запаси, використані не в господарській діяльності
На кінець звітного періоду
Приріст «-»
Убуток «+» (3 - 4 - 5)
1 2 3 4 5 6
Балансова вартість запасів усього, у тому числі: (сума рядків А1 ё А7 відповідної графи) А 23,0 - 21,0 2,0
малоцінні та швидкозношувані предмети на складах А4 23,0 - 3,0 20,0
матеріальні цінності, що використовуються у гос-подарській діяльності більше 365 календарних днів та вартість яких не перевищує 1000 грн А7 - - 18,0 -18,0

Таблиця 1
Група ОФ
Підгрупа ОФ
Норма амортизації (в розрахунку на квартал)
Балансова вартість групи (окремого об’єкта основних фондів групи 1) на початок кварталу
Сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у кварталі
Сума амортизаційних відрахувань наростаючим підсумком з початку року*
Група 1 всі придбані до 01.01.2004 року 1,25% 67000,00 837,50 3337,50
витрати, здійснені платником податку після 1 січня 2004 року 2% 130000,00 2600,00 7900,00
Група 2 всі придбані до 01.01.2004 року 6,25% 56000,00 3500,00 11500,00
витрати, здійснені платником податку після 1 січня 2004 року 10% 10000,00 1000,00 3000,00
Група 3 всі придбані до 01.01.2004 року 3,75% 30000,00 1125,00 5125,00
витрати, здійснені платником податку після 1 січня 2004 року 6% 1000,00 60,00 180,00
основні фонди, по яких у 2001 році було прийнято рішення щодо застосування прискорених норм амортизації - 5-й рік експлуатації - 10% в розрахунку на рік 2,5% 18000,00 450,00 1700,00
Група 4 основні фонди, по яких прийнято рішення щодо застосування пониженої норми амортизації 5% 12000,00 600,00 3600,00
решта основних фондів 15% 25000,00 3750,00 12000,00
* Сума умовна.

Зразок 2

Розрахунок амортизаційних відрахувань (до прикладу 2)
Код рядка
Показники
Балансова вартість на початок розрахункового кварталу
Амортизаційні відрахування
Розрахунковий квартал
Звітний період наростаючим підсумком
1 2 3 4 5
Б1 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації 2 відсотки 13,0 2,6 7,9
Б2 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації 10 відсотків 10,0 1,0 3,0
Б3 Основні фонди групи 3 з нормою амортизації 6 відсотків 1,0 0,1 0,2
Б4 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації 15 відсотків 25,0 3,8 12,0
Б5 Основні фонди групи 1 з нормою амортизації нижче 2 відсотків 67,0 0,8 3,3
Б6 Основні фонди групи 2 з нормою амортизації нижче 10 відсотків 56,0 3,5 11,5
Б7 Основні фонди групи 3 з нормою амортизації нижче 6 відсотків 48,0

((30000+18000)/1000)

1,6

((1125 +450)/1000)

6,8

((5125+1700)/1000)

Б8 Основні фонди групи 4 з нормою амортизації нижче 15 відсотків 12,0 0,6 3,6
В Нематеріальні активи - - -
07 Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків з Б1 до Б8 та рядку В графи 5) 48,3

Зразок 3

Витрати зі страхування (до прикладу 3)
Показники
Код рядка
Сума
1
2
3
Сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації), у тому числі: 04.12 87,4
сума витрат за обов’язковими видами страхування 04.12.1 20,0
сума витрат за іншими видами страхування, що включаються до складу валових витрат платника (не більше значення рядка 06 декларації за звітний період, обчисленого без урахування значення рядка 04.12.2 цієї таблиці х 5 : 95) 04.12.2 67,4

Зразок 4

Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами, корпоративними правами та деривативами
Показники
Код рядка
Сума
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,

у тому числі: (5.1 - 5.2 - 5.3)

5 -1,0
доходи звітного періоду 5.1 23,0
витрати звітного періоду 5.2 24,0
від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року 5.3 -

Зразок 5

Розрахунок фінансових результатів операцій з цінними паперами та деривативами
Показники
Код рядка
Сума
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій із сертифікатами фондів операцій з нерухомістю, у тому числі: (6.1 - 6.2 - 6.3) 6 10,0
доходи звітного періоду 6.1 23,0
витрати звітного періоду 6.2 13,0
від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року 6.3 -
Прибуток (+) або збиток (-) від операцій з іншими цінними паперами,

у тому числі: (7.1 - 7.2 - 7.3)

7 -11,0
доходи звітного періоду 7.1 -
витрати звітного періоду 7.2 11,0
від’ємний фінансовий результат попереднього звітного року 7.3 -

Зразок 6

Розрахунок вартості придбаних торгових патентів, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку
Показники
Код рядка
Сума
1
2
3
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді, що враховується у зменшення податкового зобов’язання (А + Б + В + Г) 13.1* 100,0
Валові доходи, отримані від здійснення торговельної діяльності, у тому числі: А1 250,0
Валові витрати, понесені у зв’язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку А1, у тому числі: А2 253,0
Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення торговельної діяльності А3 17,0
Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (-) (А1 - А2 - А3) А4 -20,0
Податок з прибутку, отриманого від здійснення торговельної діяльності

(позитивне значення /А4 х 0,25/)

А5 -
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності А6 1,0
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення торговельної діяльності, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку (А6, але не більше значення А5) А -
Валові доходи, отримані від здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу, у тому числі: Г1 750,0
Валові витрати, понесені у зв’язку з отриманням валових доходів, зазначених у рядку Г1, у тому числі: Г2 300,0
Сума амортизаційних відрахувань за основними фондами, що повністю та/або частково використовуються для здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу Г3 50,0
Об’єкт оподаткування: позитивний (+), від’ємний (-) (Г1 - Г2 - Г3) Г4 400,0
Податок з прибутку, отриманого від здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу (позитивне значення /Г4 х 0,25/) Г5 100,0
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу Г6 165,0
Вартість торгових патентів, придбаних платником податку у звітному періоді на здійснення діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, що враховується у зменшення податкового зобов’язання платника податку (Г6, але не більше значення Г5) Г 100,0

Ірина Зубрицька, аудитор, судовий експертНаступна стаття:  На початок статті Податкові векселі у декларації про ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Порядок обігу податкових векселів, які можна видавати в оплату ПДВ при імпорті товарів, визначає п. 11.5 Закону про ПДВ. З моменту прийняття Закону він зазнавав багато змін та доповнень. Останнім часом законодавці здебільшого «підправляли» порядок видачі....

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Комунальні платежі у «єдиноподатника» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
ФОП — платник єдиного податку другої групи (у свідоцтві платника єдиного
податку зазначено вид діяльності з кодом 68.20 «надання в оренду та
експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна») отримує дохід за
договором оренди нежитловог...

0.026806