Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 03 (16.1.2006)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Податкові векселі у декларації про ПДВ

Порядок обігу податкових векселів, які можна видавати в оплату ПДВ при імпорті товарів, визначає п. 11.5 Закону про ПДВ. З моменту прийняття Закону він зазнавав багато змін та доповнень. Останнім часом законодавці здебільшого «підправляли» порядок видачі векселів, та ось Законом №2771 з 28.07.2005 р. змінено і порядок погашення векселів, який призводить до зміни порядку їх відображення у декларації про ПДВ. Пропонуємо своє бачення цього питання.

Порядок відображення векселів у декларації про ПДВ залежить від способу їх погашення. До липня 2005 року він змінювався двічі, і зміни ці були не менш значущі, ніж зараз.

Як було до 28 липня?

Змінами, внесеними до п. 11.5 Закону про ПДВ з 15.05.2000 р., було встановлено, що:

— сума, зазначена у податковому векселі, включається до суми податкових зобов’язань платника податку у податковому періоді, на який припадає 30-й календарний день з дня видачі векселя на митниці. При цьому він вважається погашеним, а сума податку, визначеного у векселі, окремо до бюджету не сплачується та враховується у розрахунках податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, в якому вексель погашено;

— у наступному звітному (податковому) періоді сума, зазначена у податковому векселі, включається до складу податкового кредиту платника податку.

Чому виникла потреба у змінах?

У період з 15.05.2000 р. до 28.07.2005 р. сума, зазначена у векселі, окремо до бюджету не сплачувалася, а відображалася у складі податкових зобов’язань у декларації про ПДВ того місяця, на який припадала гранична дата його погашення.

Проте у цьому разі сума ПДВ за векселем фактично надходила до бюджету не на 30-й день (гранична дата погашення), а разом зі сумою податкових зобов’язань, визначених до сплати до бюджету в такій декларації. А якщо сальдо за декларацією було від’ємним, то й взагалі не надходила.

Такий спосіб погашення векселів був на руку імпортерам, але програвала держава, оскільки кредитувала імпортерів двічі: один раз — дозволивши видати вексель, другий — встановивши такий спосіб його погашення. Та з 28.07.2005 р. Законом №2771 було внесено значні зміни. Проаналізуймо їх.

Що змінилося після 28 липня

Тепер п. 11.5 Закону про ПДВ у частині, що стосується погашення податкового векселя, значно ширший за попередню свою редакцію. Тут згадується про дострокове погашення векселя грішми і про зарахування зі сумою бюджетного відшкодування, визначено порядок його погашення залежно від граничної дати оплати. Проте якщо проаналізувати зміст змін, то можна виокремити тільки два основні способи погашення податкового векселя:

1) коштами;

2) зарахуванням у рахунок суми бюджетного відшкодування.

Дехто вважає, що їх більше (крім названих, так звані достроковий та відображення у декларації). Але далі ми переконаємося, що це не зовсім так.

Як відомо, податковий вексель має граничну дату погашення — 30-й день з дати видачі на митниці, включаючи день видачі. Ця дата може:

1) припадати на той же місяць, коли видано вексель.

Наприклад, якщо вексель видано 01.12.2005 р., то гранична дата його оплати — 30.12.2005 р.;

2) припадати на наступний звітний місяць. Тут можливі два варіанти:

а) дата погашення векселя припадає на період до дати подання декларації за звітний місяць, в якому видано вексель.

Наприклад, якщо вексель видано 18.11.2005 р., то він має бути погашений 17.12.2005 р.;

б) дата погашення векселя припадає на період після дати подання декларації за звітний місяць, в якому видано вексель. Наприклад, якщо вексель видано 25.11.2005 р., то гранична дата його оплати — 24.12.2005 р.

Тому саме залежно від того, на який період — до чи після дати подання декларації за звітний місяць, в якому видано вексель, — припадає гранична дата його погашення, і можна виділити два способи його відображення у декларації. Але в обох випадках вексель передбачено погашати тільки грошима. При цьому в обох випадках його можна погасити і достроково. Тому ми не вважаємо дострокове погашення векселя грішми окремим способом його погашення.

Крім того, Закон про ПДВ дозволяє провести зарахування суми зобов’язань за векселем і суми підтвердженого бюджетного відшкодування. При цьому Закон не уповноважує ні Кабінет Міністрів України, ні Державну податкову адміністрацію України затвердити окремий порядок такого зарахування, що автоматично ставить можливий факт його появи поза Законом про ПДВ. Але він потрібен у будь-якому разі. А чому — пояснимо наприкінці.

Строк погашення векселя раніше дати подання декларації

Приклад 1 Вексель №1 видано 01.12.2005 р. і гранична дата його погашення — 30.12.2005 р.

Приклад 2 Вексель №2 видано 19.12.2005 р. і гранична дата його погашення — 17.01.2006 р.

В обох випадках гранична дата погашення векселя настає раніше дати подання декларації — 20.01.2005 р. Тому обидва векселі:

— мають бути оплачені грішми найпізніше: 30.12.2005 р. — вексель №1 і 17.01.2006 р. — вексель №2;

— не підлягають включенню до складу податкових зобов’язань.

При цьому кожен з цих векселів може бути оплачено грішми достроково. Але право на податковий кредит за векселем №1 виникає тільки у грудні, а ось право на податковий кредит за векселем №2 залежить від дати його оплати:

— якщо вексель оплачено у грудні (достроково), то право на податковий кредит виникає у грудні;

— якщо вексель оплачено у період з 1 до 17січня 2006 р., то право на податковий кредит виникає тільки у січні.

Тепер з’ясуймо, як такі операції відобразити у декларації про ПДВ. Із Закону №2181 відомо, що податкове зобов’язання — це зобов’язання платника податків сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України. Тому зобов’язання зі сплати ПДВ за векселем з точки зору Закону №2181 розглядається як податкове зобов’язання.

Податкова декларація — це документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку. Відповідно вексель не є податковою декларацією. Тобто згідно з векселем не нараховується податкове зобов’язання за особовим рахунком. Облік векселів податкові органи ведуть у спеціальних журналах.

У Законі про ПДВ податкове зобов’язання — це загальна сума податку, одержана (нарахована) платником у звітному періоді, що визначена згідно з цим Законом (п. 1.6).

Тому зобов’язання зі сплати ПДВ за векселем з точки зору Закону про ПДВ розглядається теж як податкове зобов’язання. А сума, належна до сплати до бюджету як різниця між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту, в Законі про ПДВ податковим зобов’язанням не названа. (І зверніть увагу: у ряд. 18 і 20 декларації також такого терміна немає.)

А в рядку 27 декларації відображається сума податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню до сплати до бюджету за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням від’ємного значення попереднього звітного періоду.

Маємо цікаву ситуацію: з одного боку, зобов’язання за векселем є податковим, а з іншого — не підлягає включенню до складу податкових зобов’язань. З урахуванням вищезазначеного будемо вважати, що в цьому разі мається на увазі, що зобов’язання за такими векселями, як №1 і №2, не включається до податкових зобов’язань з податку на додану вартість, які підлягають відображенню у розділі І декларації про ПДВ.

Приклад 3 Податкові зобо­в’я­зання за грудень без зобов’я­зан­ня за векселем — 10000 грн. Податковий кредит за грудень — 6000 грн. Зобов’язання за векселем №1 — 3000 грн.

Оскільки зобов’язання за векселем вже сплачено грошима до моменту подання декларації і в декларації воно не має відображатися, то в ній слід відобразити суму податку до сплати — різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом (у т. ч. за попередній звітний період, якщо такий був згідно з пп. 7.7.1 Закону).

Декларація за грудень матиме такий вигляд (схематично, зміст рядків скорочено; див. таблицю 1).

Як бачите, у декларації не заповнено рядки 6 та 19. До моменту подання декларації вексель уже погашено, а не відстрочено сплату за ним, тому немає підстав заповнювати ряд. 6. А в ряд. 19 сума зобов’язання за векселем наводилася для того, щоб провести її нарахування в особовому рахунку платника для майбутньої сплати. Але ж, скажете ви, тепер ця сума (3000) на рахунку «висить» як переплата. Як її «закрити»? Справді, на особовому рахунку на момент подання декларації відображено сплачене за векселем зобов’язання.

Але чи можемо ми його «закрити»? Можемо, але тільки у тому разі, коли в декларації не заповнюються ряд. 22-23. Якщо ж за даними попередньої декларації виникає сума до бюджетного відшкодування (заповнено ряд. 22 чи 23), то заповнення ряд. 19 призведе до перекручування даних. Порівняйте.

З прикладу 3 видно, що за наслідками звітного періоду сплаті до бюджету підлягає 1000 грн. Якщо у ряд. 6 чи в 19.2 (+) відобразити зобов’язання за векселем, то у ряд. 27 одержимо 4000 грн і «переплату» буде закрито (-3000 + 4000 - 1000).

А уявімо, що в ряд. 23.2 декларації за грудень відображено дані ряд. 26 декларації листопада, наприклад 5000 грн. Якщо не заповнювати ряд. 6 і 19, то до декларації січня у ряд. 23.2 слід перенести 4000 грн. Якщо ж збільшити зобов’язання, заповнивши ряд. 19.2 (+), то в декларацію січня перенесемо 1000 грн (що невигідно платнику), а на особовому рахунку як була «переплата», так і залишиться. А платник все одно не має підстав звертатися із заявою про її повернення.

Крім того, Методичні рекомендації щодо обліку ПДВ1 взагалі не передбачають відображення на особовому рахунку сум податку на додану вартість, які надійшли на погашення векселів. Інакше і не могло бути, бо поки їх розробляли, то змінилися норми п. 11.5 Закону про ПДВ стосовно погашення векселів.

Таким самим чином відображають у декларації за грудень і вексель №2. Але за умови, що він погашений у місяці його видачі (в грудні).

Якщо ж вексель №2 погашають у наступному місяці (в січні), у т. ч. достроково, то сплачену за ним суму включають до податкового кредиту (в ряд. 12.2) січня, а не грудня, а рядки 6 і 19 декларації за грудень і січень також не заповнюють.

Звідси робимо висновки.

Строк погашення векселя після подання декларації

Приклад 4 Вексель №3 видано 26.12.2005 р. і гранична дата його погашення — 24.01.2006 р.

Такий вексель незалежно від дати його погашення (у т. ч. дострокової) за нормами п. 11.5 Закону підлягає відображенню у декларації за грудень, тобто у тому звітному періоді, коли його видано.

Далі у цьому абзаці сказано, що в такому разі «платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов’язань по податковому векселю у наступному звітному періоді за умови погашення суми податкових зобов’язань шляхом перерахування коштів до бюджету».

Навколо цього положення вже точиться полеміка (вбачають три підходи до нього). Долучимось і ми.

Звернімо увагу: в цьому абзаці не сказано, що якщо зобов’язання за векселем №3 включено до податкових зобов’язань (тобто до розділу І декларації), то такий вексель вважається погашеним і не підлягає оплаті (погашенню) грішми. Навпаки, з п. 1.16 та абзаців першого, третього та четвертого п. 11.5 Закону про ПДВ випливає, що імпортер зобов’язаний оплатити його грішми. Тому вимога про включення такого векселя до податкових зобов’язань є безпідставною.

Податковий кредит

Відповідно до пп. 7.2.7 Закону про ПДВ, у разі імпорту товарів на митну територію України документом, що засвідчує право на отримання податкового кредиту, вважається вантажна митна декларація, яка підтверджує сплату податку, або погашений податковий вексель. Вище ми вже довели, що такий вексель, незважаючи на включення до декларації, не вважається погашеним і підлягає оплаті грішми.

Відповідно право на податковий кредит за векселем №3 залежить тільки від дати його погашення грішми. І жодним чином не залежить від сплати податку на додану вартість за декларацією (як різниці між сумою податкового зобов’язання і податкового кредиту).

І знову ж таки, заповнення рядків 6 чи 19 з огляду на новий порядок відшкодування ПДВ призведе до перекручення даних декларації. Звідси напрошується висновок, що ця норма — перший претендент на зміни.

Як бути? Тут слід міркувати так. Суму сплаченого за векселем зобов’язання не повернуть (ПДВ, сплачений на митниці, у декларації про ПДВ також не відображається, але ніхто не вимагає його повернення). Для платника важливим на цей момент у силу нового порядку відшкодування ПДВ є не стан особового рахунка, а правильне заповнення декларації, зокрема ряд. 26 і 27. Тому на порушення норм п. 11.5 Закону про ПДВ зобов’язання за векселем до податкових зобов’язань у декларації включати не треба. І відображатиметься такий вексель у декларації так, як і в поперед­ньому випадку (див. приклад 3). Згідно з п. «з» пп. 4.4.2 Закону №2181, платник має право заповнити декларацію всупереч встановленим правилам, якщо такі правила призводять до перекручення його податкових зобов’язань. Радимо цим правом скористатися.

Якщо ж податківці хочуть, щоб на особовому рахунку платника покривалася «переплата» за погашеними векселями (як у першому, так і в цьому випадку), то повинен використовуватися тільки аналог ряд. 19. При цьому відображені у ньому суми повинні збільшувати/зменшувати значення рядків 26 або 27. Тобто форма декларації вимагає змін.

Якщо ж припустити, що вексель №3 все-таки мусить включатися до податкових зобов’язань і додатково грішми погашатися не повинен (найімовірніше, такого змісту і будуть майбутні зміни або роз’яснення ДПАУ), то порядок відображення векселя №3 у декларації грудня буде таким, як у прикладі 5.

Приклад 5 Податкові зобов’я­зання за грудень без зобов’я­зання за векселем — 10000 грн. Податковий кредит за грудень — 6000 грн. Зобов’язання за векселем №3 — 3000 грн. Вексель грішми окремо не погашається (припущення).

Декларація за грудень матиме такий вигляд (схематично, зміст рядків скорочено; див. таблицю 2).

Виникає запитання: а чому ж і при такому стані справ не запов­нено ряд. 19? Пояснимо.

Якщо вексель видано у попередньому місяці і строк його погашення на наступний місяць припадає після подання декларації, то гранична дата його погашення завжди буде у ме­жах 10 днів, відведених на сплату податкового зобов’язання за декларацією.

Порахуйте самі. Якщо вексель видано 31 числа, то на наступний місяць дата його погашення — 29 число, якщо 30 — то 28. Податковий борг виникає на 11 день після подання декларації або на 31 після закінчення звітного місяця. Тому ряд. 19 застосовувати і не треба.

Заповнений ряд. 6 збільшує податкові зобов’язання у ряд. 9 декларації, що в кінцевому підсумку позначиться на заповненні ряд. 22 — 27 декларації.

Ще раз звертаємо увагу: наведений приклад слід застосовувати тільки в тому разі, якщо зобов’язання за векселем справді не треба окремо погашати грішми.

Зрозуміло, що податковий кредит у такому разі за векселем №3 виникає у січні і відображається у ряд. 12.2 січневої декларації, в якій ряд. 19 також не заповнюється.

Робимо висновки.

Сказане у висновках стосується векселів, які видані:

— з 22 числа включно, якщо місяць має 30 днів;

— з 23 числа включно, якщо місяць має 31 день.

Ми відкладаємо розгляд питання про погашення векселів шляхом зарахування суми бюджетного відшкодування до з’ясування порядку підтвердження суми бюджетного відшкодування податковими органами й обіцяємо повернутися до нього. Звертаємо лише вашу увагу: якщо ви маєте підтверджену суму бюджетного відшкодування, то в такому разі маєте право, але не зобов’язані відображати податковий вексель у декларації про ПДВ .

1Лист ДПАУ від 08.08.2005 р. №15655/7/19-2117, див. «Дебет-Кредит» №40/2005.

Нормативна база

  • Закон про ПДВ — Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість».
  • Закон №2771 — Закон України від 07.07.2005 р. №2771-IV «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законів України».
  • Закон №2181 — Закон України від 21.12.2000 р. №2181-IV «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Що каже Закон

Якщо термін сплати зобов’язань за податковим векселем виникає до закінчення терміну подання декларації ... за звітний період, у якому відбулася його поставка органу митного конт­ролю, платник ... не включає суму зобов’язань за векселем до складу податкових зобов’язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник ... має право на включення перерахованої суми зобов’язань за векселем до складу податкового кредиту у звітному періоді, в якому відбулася така сплата.

Пункт 11.5 Закону про ПДВ

Чотири висновки про погашення векселя до подання декларації

  • Висновок 1. Якщо гранична дата погашення векселя і дата його видачі припадають на один звітний період, то достроково погашати вексель немає сенсу.
  • Висновок 2. Якщо гранична дата погашення векселя і дата його видачі припадають на різні звітні періоди, то є сенс достроково погашати вексель лише у місяці його видачі.
  • Висновок 3. Таким способом у декларації відображають векселі, видані до 21 числа включно у місяці, який має 30 днів, і векселі, видані до 22 числа включно у місяці, який має 31 день.
  • Висновок 4. Якщо вексель №2 погашається у місяці, наступному після його видачі, то податковий кредит за ним відображають у місяці сплати зобов’язання, а не у місяці видачі такого векселя.

Що каже Закон

Якщо термін сплати зобов’язань за податковим векселем виникає після закінчення терміну подання декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов’язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов’язань платника в звітному (податковому) періоді, в якому відбулася його поставка органу митного контролю.

Пункт 11.5 Закону про ПДВ

Що каже Закон

Якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов’язання за таким векселем, платник податку має право включити суму зобов’язань за податковим векселем до складу податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю.

Пункт 11.5 Закону про ПДВ

Два висновки про погашення векселя після подання декларації

  • Висновок 1. Якщо вексель №3 незалежно від дати його погашення (до подання чи після подання декларації) підлягає обов’язковому погашенню грішми, то:

1) немає підстав включати його до складу податкових зобов’язань;

2) декларацію заповнюємо як у прикладі 3 всупереч нормам п. 11.5 Закону. Це дозволяє зробити пп. 4.4.2 Закону №2181;

3) зобов’язання за векселем сплачуємо при настанні граничної дати його погашення, а не граничної дати сплати податку за декларацією;

4) право на податковий кредит виникає у місяці погашення векселя.

  • Висновок 2. Якщо вексель №3 не підлягає погашенню грішми, то:

1) він відображається у ряд. 6 декларації і ряд. 19 не запов­нюється;

2) вексель буде погашено при сплаті податку за декларацією або враховано при відшкодуванні ПДВ;

3) право на податковий кредит виникає і відображається у декларації наступного місяця.

Таблиця 1

Декларація з ПДВ (строк погашення векселя - раніше дати подання декларації)
Код рядка
Показники
Колонка Б
1 Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів 10000
6 Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 Закону) -
9 Усього податкових зобов’язань 10000
10.1 Придбання з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) 6000
12.2 Погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді 3000
17 Усього податкового кредиту 9000
18.1 Різниця між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ поточного звітного періоду (ряд. 9 - ряд. 17) 1000
19 Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України х
20 Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду (значення суми рядків 18 і 19) 1000
27 Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет за підсумками поточного звітного періоду, з урахуванням від’ємного значення попереднього звітного періоду 1000

Таблиця 2

Декларація з ПДВ (строк погашення векселя - після дати подання декларації)
Код рядка
Показники
Колонка Б
1 Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20% 10000
6 Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя 3000
9 Усього податкових зобов’язань 13000
10 Придбання з податком на додану вартість на митній території України товарів (послуг) 6000
12.2 Погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді 0,0
17 Усього податкового кредиту 6000
18 Різниця між сумою податкового зобов’язання та податкового кредиту з ПДВ поточного звітного періоду (ряд. 9 - ряд. 17) 7000
19 Коригування платежів з урахуванням положень про вексельну форму оплати податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 11 Закону) -
20 Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов’язання та сумою податкового кредиту поточного звітного періоду (значення суми рядків 18 і 19) 7000

Дмитро Бабич, консультант з податкових питаньНаступна стаття:  На початок статті Зверніть увагу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Податковий облік
Відображення частини прибутку (доходу) у декларації за 2005 рік Пунктом 7 Порядку і нормативів відрахування госп­організаціями до загального фонду Держбюджету частини прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Комунальні платежі у «єдиноподатника» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
ФОП — платник єдиного податку другої групи (у свідоцтві платника єдиного
податку зазначено вид діяльності з кодом 68.20 «надання в оренду та
експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна») отримує дохід за
договором оренди нежитловог...

0.027861