Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 13 (28.3.2005)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Повернення товару оформлюємо правильно

Не є новиною, що клієнти роздрібних магазинів нерідко відмовляються від придбаних товарів. У цьому матеріалі йдеться про те, як правильно оформити цю неприємну операцію для підприємств, які використовують реєстратори розрахункових операцій, а також про те, як відобразити повернення товару покупцем у КОРО та у звітності за РРО.


Порядок повернення товару та видачі коштів покупцям залежить насамперед від моделі РРО. Пунктом 4.7 Порядку №614 встановлено, що повернення коштів покупцеві здійснюється шляхом реєстрації від’ємної суми лише в разі забезпечення алгоритмом роботи РРО окремого накопичення у фіскальній пам’яті від’ємних сум розрахунків. При цьому підприємство зобов’язане видати покупцеві розрахунковий документ 1, яким у цьому випадку буде фіскальний касовий чек видачі коштів (видатковий чек) за формою №ФКЧ-2 2. Обов’язкові реквізити, які має містити цей розрахунковий документ, наведені в п. 4 Положення №614, зразок - у додатку 2 до цього Положення.

Якщо ж РРО не забезпечує такого накопичення від’ємних сум розрахунків, то дозволяється реєструвати видачу коштів за допомогою операції "службова видача".

Нагадаємо, що реєстрацію повернення коштів покупцеві заборонено проводити операцією "сторно" 3. Також видача коштів покупцеві з каси підприємства, без посередництва РРО, у разі повернення буде порушенням порядку проведення розрахункових операцій.

У разі якщо сума коштів, належна до видачі покупцеві, перевищує 100 грн, матеріально відповідальна особа або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. Обов’язкові реквізити акта встановлені п. 4.8 Порядку №614. В акті слід зазначити:

- дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги);

- відомості про товар (послугу);

- суму виданих коштів;

- номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).

Проте ми радили б допов­нювати обов’язкові реквізити акта додатковими. Це значно спростить роботу бухгалтерії підприємства. Адже повернення коштів відбувається шляхом проведення операції "службова видача" і надалі в бухгалтера можуть виникнути труднощі. Річ у тім, що суми, повернені покупцями, відображаються у графі 8 "Видано при поверненні товару" Книги обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) однією сумою, без окремого зазначення суми ПДВ. У разі великої кількості операцій повернення коштів та при торгівлі товарами, які як обкладаються, так і не обкладаються ПДВ, можуть бути помилки в обліку товарних запасів та ПДВ. Пояснюється це тим, що у графі 8 КОРО "Видано при поверненні товару" передбачено ставити суму з врахуванням ПДВ. Також серед обов’язкових реквізитів акта повернення коштів немає реквізиту "сума ПДВ". Тому радимо скористатися другим абзацом п. 7.7 Порядку реєстрації та ведення КОРО та РК №614: "На бажання СПД у графах 5 - 8 розділу 2 книги ОРО, зареєстрованої на РРО, можна вводити додаткові графи для зазначення сум розрахунків, суми ПДВ та виданих при поверненні товару коштів..." та ввести додаткову графу 8.1 до графи 8 розділу 2 КОРО, назвавши її, наприклад, "У тому числі ПДВ", та відображати в ній суми ПДВ, що входять до вартості поверненого товару. Підставою для заповнення цих граф книги будуть такі "модернізовані" акти.

Крім того, з метою контролю за матеріально відповідальними особами (продавцями-касирами, працівниками торгового залу, працівниками складу) та знову ж таки для контролю за обліком ПДВ, на нашу думку, обов’язкові реквізити акта слід доповнити такими:

- зазначенням в акті даних про суму ПДВ у продажній ціні поверненого товару (за умови, що він підлягає обкладенню ПДВ) або про відсутність ПДВ у продажній ціні товару (пільгові або звільнені від оподаткування товари і послуги);

- розпискою покупця про те, що кошти за повернений товар ним отримані;

- розпискою відповідної матеріально відповідальної особи про те, що повернений покупцем товар - отриманий.

Акт засвідчує своїм підписом не лише особа, яка здійснила повернення коштів покупцеві, а й ще одна, призначена керівництвом підприємства, наприклад старший продавець тощо. Рекомендована форма акта та додаткова кількість осіб, які беруть участь у складанні акта та підписують його, дозволить попередити можливі зловживання, які в іншому разі могли б бути виявлені лише під час інвентаризації. Також із врахуванням згаданих вище аргументів радимо складати акт про повернення коштів незалежно від вартості повернених товарів.

Розгляньмо це на прикладі.

Приклад Покупець (громадянин - не СПД) повернув підприємству роздрібної торгівлі придбані меблі вартістю 600,00 грн, у т. ч. ПДВ 20% - 100,00 грн. Покупцеві повернені кошти через РРО операцією "службова видача". Крім того, протягом робочого дня були здійснені такі операції:

1. Перед початком роботи внесено у скриньку РРО розмінну монету у кількості 20,00 грн.

2. Денний виторг становив 7862,32 грн, зокрема:

- за товарами, які обкладаються ПДВ, - 6344,12 грн, у т. ч. ПДВ 20% - 1057,35 грн.

- за товарами, звільненими від оподаткування: 1518,20 грн.

3. Проведено інкасацію 7262,32 грн.

Повернений товар оприбутковано. За умовами прикладу акт буде мати такий вигляд, як у наведеному нижче зразку.

Зразок

Складання акта у разі повернення товару

У розділі ІІ КОРО слід наприкінці дня здійснити такі записи:

У графі 3 "службове внесення" - 20,00 грн.

У графі 4 "службова видача" - 7262,32 грн.

У графі 5 "Сума розрахунків загальна" - 7862,32 грн.

У графі 6 "Сума розрахунків за ставкою ПДВ 20%" - 6344,12 грн.

У графі 7 "Сума ПДВ" - 1057,35 грн.

У графі 8 "Видано при поверненні товару" - 600,00 грн.

Як бачимо, суми, видані при поверненні товару, у жодному разі не впливають на показники граф 5, 6 і 7 навіть у тому разі, якщо продаж і повернення відбулися протягом одного дня. Додатково пояснимо показник графи 4 - 7262,32 грн. Цю суму розраховано так: 7862,32 грн (загальний денний виторг) мінус 600,00 грн (кошти, повернені покупцеві протягом дня). Підсумок графи 8 розділу ІІ КОРО за календарний місяць переноситься до графи 7 Звіту за формою №ЗВР-1.

У наступних публікаціях ми продовжимо розглядати тему повернення товарів як у роздрібній, так і в гуртовій торгівлі. Зокрема, зупинимося на бухгалтерському і податковому обліку цих операцій та їх правильному документальному оформленні.

1 Відповідно до ст. 1 Закону про РРО, розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених цим Законом, і зареєстрований у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну.

2Фіскальний касовий чек видачі коштів (видатковий чек) - це розрахунковий документ, надрукований реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків у разі видачі коштів покупцеві при поверненні товару, рекомпенсації послуги, прийманні цінностей під заставу, виплаті виграшів у державні лотереї та в інших випадках.

3Операція "сторно" - реєстрація через РРО від’ємних сум, які зменшують суму виторгу, що заноситься до фіскальної пам’яті РРО.


Нормативна база

Закон про РРО - Закон України від 06.12.95 р. №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Порядок №614 - Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПАУ від 01.12.2001 р. №614.

Положення №614 - Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом ДПАУ від 01.12.2000 р. №614.

Олег КОРУЖИНЕЦЬ, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Перш за все Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Практика
Відрядження для участі у національних експозиціях за кордоном — до одного року...

В рубриці: 


Страхування майна підприємства Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Чи може підприємство застрахувати своє майно? Як такі операції відображаються в
обліку в 2015 році? ...

Документи перевірені, але ще потрібні Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Якщо на підприємстві пройшла планова перевірка ДПІ за 3 роки, то чи може
підприємство здати документи, охоплені перевіркою, до архіву? ...

0.025909