(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 16 (17.4.2006)
Життя :: Почуття обов’язку

Середня зарплата для обчислення лікарняних

Фонд СС з ТВП роз’яснив деякі положення постанови КМУ №1931, якою були внесені зміни до Порядку обчислення середньої зарплати2. Крім того, Фонд повністю погоджується з Мінпраці3 в тому, що зміни, внесені постановою №193, набрали чинності 22 лютого 2006 року. В листі також уточнено питання, що стосуються обчислення допомоги з тимчасової непрацездатності. Розглянемо.

Як враховується невідпрацьований час

Нагадаємо, що у п. 4 Порядку 1266 відтепер визначено поважні причини, через які застрахована особа може не працювати (тимчасово не виходити на роботу):

1) тимчасова непрацездатність;

2) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

3) відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

4) відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком.

У листі ФССзТВП від 20.03.2006 р. №01-16-557 (див. с. 46) зазначається, що наведений перелік є вичерпним. Крім того, повідомляється, що місяці, коли працівник підприємства не виходив на роботу з інших причин, наприклад у зв’язку з щорічною та додатковою відпустками, — з розрахункового періоду не виключаються.

Оскільки в абзаці 3 п. 4 Порядку 1266 йде мова про повні місяці (з першого до першого числа), то можна зробити висновок, що місяці, коли особа не працювала взагалі, але за нею зберігався середній заробіток, повинні враховуватися у розрахунковому періоді для обчислення страхових виплат. Однак яким чином їх включати у розрахунок, Фонд не уточнює. Очевидно, якщо місяць (час) відпустки включається до розрахункового періоду, то й суми виплат, які здійснювалися у цьому місяці, мають враховуватися для обчислення середньої ЗП (у т. ч. і відпускні, й інші виплати, які включаються до бази нарахування внесків).

Але розрахунок середньої зарплати відповідно до п. 13 Порядку 1266 для допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється за відпрацьований час (розглядаємо загальний випадок, коли робочий час піддається точному обліку). Відповідь на це запитання можна знайти в листі Мінпраці: «Суми оплати праці у випадках збереження середньої заробітної плати (в період простою, виконання державних і громадських обов’язків, оплата відпусток), з яких сплачено страхові внески до Фонду СС з ТВП за періоди, коли застрахована особа не працювала, не включаються до розрахунку страхових виплат»4.

1 Див. «ДК» №10/2006.

2 Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2005 р. №1266.

3 Див. лист від 16.03.2006 р. №153/020/99-06 у «ДК» №15/2006.

4 Див. лист від 08.07.2002 р. №20-443.

В п. 2 коментованого листа також розглядається випадок, коли особа не працювала з підстав, які в Порядку не визнані як поважні. А саме, коли заробітна плата такій особі за місяці вимушеного прогулу нараховується і виплачується одноразово в одному з наступних місяців. У такому разі невідпрацьовані місяці включаються до розрахункового періоду (очевидно, за нормою робочого часу), а загальна сума виплаченої в одному місяці зарплати розподіляється на місяці розрахункового періоду, тобто на дні прогулу.

Провівши аналогію, можна зробити висновок: якщо відпускні, наприклад за червень, нараховуються і виплачуються у травні, то ця сума повинна враховуватися як заробітна плата за червень (незважаючи на те, що відпрацьованих днів у червні буде 0). Отже, сума відпускних до розрахунку включається, а ділити цю суму (у складі загальної суми доходу) треба на загальну кількість фактично відпрацьованих днів у всьому розрахунковому періоді. Висновок вигідний, та все-таки можна ще дочекатися докладного роз’яснення Мінпраці з цього приводу.

Що таке середньоденна гранична величина

Як зазначається у листі Фонду, всі виплати, проведені у місяцях, які включаються до розрахункового періоду, повинні враховуватися при розрахунку середньої зарплати, і навпаки. Нагадаємо, що для розрахунку допомоги з тимчасової непрацездатності середньоденна зарплата обчислюється діленням нарахованої за весь розрахунковий період зарплати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у цьому періоді.1

Відтепер максимальною величиною, з якої справляються внески, обмежується не лише місячна заробітна плата, але й середньоденна. Таке обмеження вже «запроваджувалося» департаментом політики державного соціального страхування Мінпраці у листі від 10.10.2005 р. №20-1031 «Щодо обчислення середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по вагітності та пологах».

У ньому наголошувалося, що «обчислена середньоденна заробітна плата в розрахунку на місяць не може перевищувати граничну суму місячної заробітної плати — 4100 грн». Після внесення до Порядку 1266 змін, при розрахунку тої частини максимальної величини (з якої сплачуються страхові внески), яка припадає на один робочий день місяця відповідно до балансу робочого часу, ми керуватимемось офіційним документом, а не роз’ясненнями Мінпраці (які не мали під собою достатньої нормативної основи).

У коментованому листі Фонд зазначає, що норма щодо визначення середньоденної граничної величини є новою. Ця максимальна величина обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу цього місяця. Отже, максимальна середньоденна зарплата — це частка максимальної місячної величини, яка припадає на один робочий день (див. табл. 1). Зауважте, що Фонд не змушує при цьому керуватися загальновстановленими Нормами робочого часу, які оприлюднюються в листах Мінпраці. Навпаки, Фонд СС з ТВП допускає, що норма робочого часу може бути «встановлена у структурному підрозділі, в якому працює застрахована особа, або за її індивідуальним графіком роботи».

Що таке разові виплати

У коментованому листі уточнено, які саме виплати у п. 9 Порядку 1266 визнаються такими, що мають разовий характер або не передбачені законодавством. Мається на увазі врахування цих виплат у розрахунку середньої зарплати як таких, що виплачені у місяцях, не відпрацьованих повністю (тобто з поважних причин не відпрацьовано хоча б один день). Механізм врахування цих сум ми згадаємо нижче у прикладі. Якщо особа з поважних причин частину місяця не працювала, то такі виплати, як:

— доплати на харчування;

— матеріальна допомога, визначена у колективному договорі;

— премії до свят;

— компенсація витрат на відрядження понад норму2, враховуються пропорційно до відпрацьованого часу. При цьому за балансом робочого часу в днях частково відпрацьованого місяця визначається частка суми разової виплати, яка припадає на один робочий день.

Як оформляються лікарняні

Якщо розділ листка непраце­здатності «Довідка про заробітну плату» не заповнюється, то Фонд вимагає обов’язково додавати до нього засвідчений підписами і печаткою Розрахунок середньої зарплати. Оформлятися такий розрахунок повинен аналогічно листку непрацездатності.

Приклад Розрахуємо допомоги по вагітності і пологах за 126 календарних днів (з 20 квітня до 23 серпня включно). Кількість робочих днів, які припадають на період відпустки, — 84. Дані про відпрацьовані дні та нараховану заробітну плату за останні 6 календарних місяців подано у таблиці 2. У жовтні працівниця перебувала у щорічній відпустці, у зв’язку з чим їй було виплачено 2000 грн відпускних. У лютому їй було виплачено одноразове заохочення до ювілейної дати у сумі 1000 грн. Крім того, в розрахунковому періоді застрахована особа хворіла (перебувала на лікарняному) з 15 лютого до 3 квітня 2006 року.

1 Для осіб, які робочий час розподіляють на свій розсуд (наприклад, працюють вдома), застосовується середня заробітна плата за один календарний день.

2 Цю компенсацію Фонд теж вважає разовою виплатою. Але цікаво інше. Як відомо, витрати на відрядження (у т. ч. понаднормові компенсаційні виплати) відповідно до п. 3.15 Інструкції зі статистики зарплати, не належать до фонду оплати праці. Аналогічно і з матеріальною допомогою разового характеру, яка згідно з п. 3.31 Інструкції належить до виплат, які не включаються до ФОП, а отже, страхові внески на зазначені суми не нараховуються та не утримуються. І відповідно до п. Порядку №1266 ці виплати не можуть брати участь у розрахунку середньої ЗП.

Таблиця 1

Розрахунок максимальної середньоденної зарплати
Останній місяць розрахункового періоду
Максимальна сума зарплати (доходу), з якої сплачуються страхові внески
Норма робочого часу у 2006 році
Середньоденна гранична величина (гр. 3 : гр. 4)
1
2
3
4
5
1
Січень
4830,00
20
241,50
2
Лютий
4830,00
20
241,50
3
Березень
4830,00
22
219,55
4
Квітень
4960,00
19
261,05
5
Травень
4960,00
20
248,00
6
Червень
4960,00
20
248,00
7
Липень
4960,00
21
236,19
8
Серпень
4960,00
22
225,45
9
Вересень
4960,00
21
236,19
10
Жовтень
5050,00
22
229,55
11
Листопад
5050,00
22
229,55
12
Грудень
5050,00
21
240,48

Таблиця 2

Розрахунок допомоги по вагітності і пологах
Необхідні дані і показники, які обчислюються
Чим керуватися
Розрахунковий період
Разом
2005
2006
жов-тень
листо-пад
грудень
січень
лютий
березень
Кількість робочих днів у місяці Листи Мінпраці1:

№03-3/10426-036-15;

№7881/0/14-05/036-15

21
22
22
20
20
22
127
Фактично відпрацьовано днів Табель обліку робочого часу
12
22
21
15
10
-
80
Нараховані суми оплати праці, грн відомість за рахунком 66
5000
4900
4100
4800
1 9003 + 1000
4300
26000
Дохід, який включається до розрахунку ст. 53 Закону 2240 та пункти 4, 9 Порядку 1266
24602
4100
4100
4800
24004
05
17860
Середньоденна зарплата за відпрацьований час пункт 14 Порядку №1266 17860 грн : 80 роб. дні = 223,25 грн
Середньоденна зарплата не може перевищувати максимальну суму (граничну величину) заробітної плати (доходу), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один день. Останнім місяцем розрахункового періоду в нашому випадку є лютий, а норма робочого часу - 20 днів. Гранична величина в розрахунку на один день = 241,50 грн. Обчислена середньоденна ЗП (223,25) не перевищує максимальну суму, отже беремо її до розрахунку.
Розрахована сума допомоги, яка має бути нарахована за період тимчасової непрацездатності, становитиме 18753,00 грн (223,25 х 84 дні).

1 Або наказом керівника підприємства, яким встановлено іншу норму робочого часу в організації чи у структурному підрозділі.

2 Відпускні 2000 грн до розрахунку не включаються, тому що не є оплатою праці за відпрацьований час (див. лист Мінпраці від 25.06.2004 р. №20-338). Оскільки страхові внески за жовтень було сплачено з суми 4100 грн, то відповідно до роз’яснення Мінпраці №20-503 визначаємо питому вагу зарплати, з якої сплачено внески у загальній сумі оплати праці 4100 : 5 000 = 0,82. У розрахунок середньоденної зарплати включається 82% від 3000 грн (3000 — це нарахована зарплата за відпрацьований час).

Хоча з листа Фонду СС з ТВП можна зробити висновок, що сума відпускних враховується у повному розмірі, а в цьому конкретному випадку до розрахунку можна включити 4100 грн.

3 Суми лікарняних, виплачених у розрахунковому періоді, в таблиці не подаємо, бо до розрахунку такі виплати не включаються.

4 1900 + (1000 : 20 x 10). Оскільки у лютому жінка відпрацювала лише 10 днів, то разова виплата враховується лише у тій сумі, яка припадає на ці 10 днів.

5 Оскільки у березні жінка взагалі не працювала з поважних причин, то цей місяць виключається з розрахункового періоду і всі нарахування, які проводилися у цьому місяці, не враховуються.

Любов ПРИЙМА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Давальницькі ЗЕД-контракти реєструємо в Мінекономіки Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Почуття обов’язку
Давальницькі ЗЕД-контракти, якими передбачено реалізацію продукції українського замовника в країні виконавця або в іншій країні, підлягають обов’язковій реєстрації у Мінекономіки1. Підтвердженням реєстрації контракту та підставою для митного оформлення є....

В рубриці: 


Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

0.014956