Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 26 (26.6.2006)
Суть справи :: Точка зору

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Харчування працівників відображаємо в обліку

У цій статті розглянуто питання організації «добровільного»1 харчування найманих працівників за рахунок роботодавця. Ця тема завжди актуальна, але не нова. Тому розглянемо і систематизуємо те, що вже відомо, а також запропонуємо альтернативний підхід до цього питання.

«Добровільне» харчування

Добровільне харчування буває платним, з частковою оплатою і безплатним.

Забезпечення працівників платним харчуванням з боку роботодавця полягає в тому, що він лише організовує місця харчування (власні їдальні, буфети тощо чи залучає спеціалізовані підприємства громадського харчування), в яких працівники харчуються за власний кошт. При харчуванні з частковою оплатою працівник оплачує лише частину вартості страв, а решту покриває роботодавець, надаючи знижку на вартість обідів у власних закладах харчування або оплачуючи їх вартість у цій частині спеціалізованим підприємствам (далі — кафе). При наданні харчування безплатно видатки на нього повністю лягають на плечі роботодавця: він або пов­ністю оплачує обіди у кафе, або безоплатно надає обіди у власних їдальнях. Такі операції оформляються видачею працівникам талонів на харчування або складанням реєстрів про харчування, оформляються акти із кафе тощо.

Таблиця 1

Три варіанти оподаткування харчування працівників
Спосіб організації харчування
Соцвнески
ПДФО
Податок на прибуток
ПДВ
Нараху- вання
Утри- мання
І ва-ріант
ІІ ва-ріант
ІІІ варіант
І ва-ріант
ІІ ва-ріант
ІІІ варіант
За плату
-
-
-
+ ВВ +ВД
+ПК +ПЗ
Із частковою оплатою (у частині, що компенсується роботодавцем)
+
+
+
+ВВ +ВД
+ВВ +ВД
+ВД
+ПК +ПЗ
+ПК +ПЗ
+ПЗ
Безплатно
+
+
+
+ВВ +ВД
+ВВ +ВД
+ВД
+ПК +ПЗ
+ПК +ПЗ
+ПЗ
«Шведський стіл»
-
-
-
+ВВ +ВД
х
+ВД
+ПК +ПЗ
х
+ПЗ

Таблиця 2

Відображення в обліку витрат по забезпеченню працівника безплатним харчуванням
№ з/п
Зміст господарської операції
Сума
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
1.
Сплачено за харчування працівника
240,00

40,00
377

641
311

644
-
200,00
2.
Підписано акт про харчування із кафе
200,00

40,00
949

644
377

377
-
-
3.
Нараховано заробітну плату:          
у грошовому виразі;
700,00
23
661
-
700,00
в натуральному виразі
275,86
23
661
-
275,86
4.
Проведено нарахування на зарплату (умовно)
364,00
23
65
-
364,00
5.
Утримано із зарплати внески до соцфондів
34,15
661
65
-
-
6.
Утримано ПДФО
122,42
661
64
-
-
7.
Віднесено в рахунок видачі зарплати вартість харчування
240,00

40,00
661

719
719

641
200,00
-
8.
Видано зарплату готівкою
579,29
661
301
-
-

Зрозуміло, що кожен із зазначених способів має відображатися як у бухгалтерському, так і в податковому обліку. Проте єдністю з окремих питань він (облік) не відрізняється, особ­ливо податковий.

Податковий і бухгалтерський облік: версії

Оплата або дотації на харчування працівників належать до інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які включаються до фонду оплати праці (пп. 2.3.4 Інструкції зі статистики зарплати). Тому є безспірними твердження про те, що вартість безплатно наданого харчування та його частини, яка компенсується роботодавцем, включається із застосуванням «натурального» коефіцієнта (п. 3.4 Закону про доходи) до оподатковуваного доходу працівника і є об’єктом обкладення податком з доходу і соцвнесками.

Щоправда, після появи роз’яснень ДПАУ про те, що надання товарів (робіт, послуг) невизначеному колу осіб не вважається доходом таких осіб (лист ДПАУ від 26.08.2004 р. №7335/6/17-3116), деякі роботодавці організовують харчування за принципом «шведського столу», економлячи і на податку з доходів, і на соцвнесках.

У частині виникнення валових витрат, а також податкового кредиту єдності немає як серед платників податків, так і між ними та податковим органом.

Варіант І. Витрати на добровільне харчування слід вважати витратами, пов’язаними із веденням господарської діяльності і включати їх до валових витрат на підставі пп. 5.2.1 Закону про прибуток.

Варіант ІІ. Якщо у трудовому або колективному договорі в розділі про оплату праці передбачено забезпечення безплатним харчуванням або харчуванням з частковою оплатою, то в цій частині його слід розглядати як витрати на оплату праці з правом віднесення на валові витрати на підставі пп. 5.6.1 Закону про прибуток.

Варіант ІІІ. Обачні бухгалтери стоять на позиції, що такі витрати незалежно від положень трудового або колективного договору у валових витратах врахувати не можна, і право на податковий кредит при таких операціях не виникає.

Надання власником знижок на харчування або його безоплатне надання безпосередньо у власних їдальнях чи кафе розглядається як операція поставки. Вважається, що основний аргумент — визначення термінів «поставка товарів» і «продаж товарів» у Законі про ПДВ і Законі про прибуток — спростувати неможливо. Тому в цій частині у підприємства виникають валові доходи на підставі пп. 4.1.1 Закону про прибуток і податкові зобов’язання з ПДВ на підставі пп. 3.1.1 Закону про ПДВ. Відповідно, право на податковий кредит у частині вартості придбаного харчування виникає відповідно до пп. 7.4.1 Закону про ПДВ внаслідок того, що операція з його поставки обкладається ПДВ.

Податкові органи дотримуються думки, що забезпечення працівників харчуванням потрібно вважати фінансуванням їхніх особистих потреб і, відповідно до пп. 5.3.1 Закону про прибуток, не слід включати до валових витрат, що непрямо підтверджується у листі ДПАУ від 16.07.2004 р. №13285/7/15-1117. На жаль, нам невідома позиція податкового органу з цього приводу для випадку, коли забезпечення харчуванням включено до умов колективного договору.

Подамо вищенаведене у вигляді таблиці 1.

Бухгалтерський облік витрат на організацію безплатного харчування або харчування з частковою оплатою значною мірою залежить від того, на яких позиціях стоїть підприємство у питаннях податкового обліку.

Як бачимо, для правильної організації податкового обліку насамперед слід вирішити питання: в якому розділі трудового або колективного договору — «Оплата праці» чи «Соціальні гарантії» — має міститися положення про забезпечення харчуванням, чи це взагалі не є предметом трудового договору?

Харчування передбачено у трудовому договорі

Обов’язок роботодавця з виплати заробітної плати виникає після укладення з працівником трудового договору (шляхом підписання окремого договору чи укладення колективного). Заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу (ст. 1 Закону про оплату праці). Відповідно до структури зарплати (ст. 2 згаданого Закону) та Інструкції зі статистики заробітної плати, доплата або дотації на харчування працівників, у т.ч. в їдальнях, буфетах, профілакторіях, належить до інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які включаються до фонду оплати праці.

У пп. 5.6.1 Закону про прибуток, що визначає склад витрат на оплату праці, які можна включити до складу валових, зазначено, що до валових витрат включаються витрати на оплату праці найманих працівників, «які включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій, заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), ... будь-які інші виплати у грошовій або натуральній формі, встановлені за домовленістю сторін».

Звідси доходимо висновку, що про надання безплатного харчування або харчування з частковою оплатою слід зазначати саме у розділі «Оплата праці» трудового або колективного договору. Отже, підприємство повинно відображати вартість харчування як витрати на оплату праці і має право на валові витрати.

При видачі харчування працівникам має місце погашення заборгованості із заробітної плати — зменшення зобов’язання підприємства. Тому у бухгалтерському обліку виникають доходи і витрати.

Приклад Підприємство забезпечує працівників безплатним харчуванням, уклавши договір із кафе. Вартість харчування одного працівника — 10 грн на день. Усього сплачено за надані послуги з його харчування — 240 грн на місяць, у т.ч. ПДВ — 40 грн. Крім того, працівникові нараховано 700 грн заробітної плати у грошовому виразі. Таким чином, сукупна сума зарплати становитиме 975,86 грн (700 + 240 х 1,149425) на місяць.

В обліку цю операцію можна відобразити так, як показано в таблиці 2.

Строки сплати соцвнесків і ПДФО

При виплаті доходу в натуральній формі податок має бути сплачено до бюджету не пізніше наступного дня, як і внески на соцстрахування на випадок тимчасової втрати працездатності, від нещасного випадку і на випадок безробіття. А от внески до Пенсійного фонду слід сплатити у день виплати доходу у негрошовій формі (пп. 5.1.6 Інструкції №21-1). Тому дотримання цих строків є не менш важливим питанням, ніж його зв’язок з валовими витратами.

Автор вважає, що в цьому випадку слід дотримуватися такого принципу: строк сплати соц­внесків і ПДФО виникає в день оформлення документа, який підтверджує факт здійснення такої господарської операції, як отримання працівником харчування. Наприклад, якщо власна їдальня здає товарно-грошові звіти до бухгалтерії один раз на тиждень, то внески до Пенсійного фонду слід сплатити цього ж дня, а решту соцвнесків і ПДФО — наступного. Якщо звіт здається чи акт із закладом громадського харчування (кафе) підписується раз на місяць, то за точку відліку слід брати цю дату.

Альтернативний варіант

Реалізація найманим працівником свого права на працю шляхом укладення трудового договору не є з його боку підприємницькою діяльністю. Питання оплати праці і трудових відносин врегульовано Кодексом законів про працю України. Відповідно відносини між підприємством і працівником з виплати йому заробітної плати не є ні господарськими, ні цивільно-правовими, бо не підпадають під сферу регулювання ЦК і ГК. Тобто працівник не продає свою працю.

Згідно з п. 1.31 Закону про прибуток, продаж товарів та продаж результатів робіт (послуг) — це цивільно-правові договори купівлі-продажу, міни, поставки, з надання результатів робіт (послуг) тощо. Це ж випливає і з визначень аналогічних термінів, наведених у п. 1.4 Закону про ПДВ. Відповідно, передачу працівникам готових страв не можна розглядати як продаж або поставку товарів (робіт, послуг), адже має місце не цивільно-правовий договір, а трудовий.

Звідси випливає, що операція із забезпечення працівників харчуванням не є об’єктом обкладення ПДВ (право на податковий кредит втрачається, але суму «вхідного» ПДВ можна включити до валових витрат) і не приводить до виникнення валових доходів. Разом з тим у підприємства зберігається право на валові витрати з вартості харчування як витрати з натуральної оплати праці. Такий варіант буде цікавий сміливим практикам, адже відстоювати правоту доведеться скоріше за все у суді.

1 Під «добровільним» харчуванням мається на увазі харчування працівників, яке не передбачене чинним законодавством на роботах зі шкідливими умовами.

Нормативна база

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. №108/95-ВР «Про оплату праці».

Інструкція зі статистики зарплати — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5.

Інструкція №21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФ України від 19.12.2003 р. №21-1.

Дмитро КУЧЕРАК, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Факсиміле на податковій накладній: правомірно? Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Точка зору
Проблема підпису (особливо факсиміле) на податковій накладній (ПН) традиційно викликає до себе зацікавлення. Це пояснюється тим, що відсутність підпису на ПН трактується податковою як відсутність цієї самої ПН, а це означає, що в одержувача такої ПН не...

В рубриці: 


Життя, поділене надвоє Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (2.6.2014) :: Суть справи :: Точка зору
Події останніх місяців, можна впевнено сказати, змінили світ. Але насамперед змінили нас самих. Напрацьовані роками бізнес-стосунки, поки ще є можливість їх підтримувати, функціонують у більш-менш дієздатному режимі. Але з огляду на неоднозначність та осо...

Ціннопаперові перевірки Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 15-16 (14.4.2014) :: Суть справи :: Точка зору
Ціннопаперові перевірки є чи не найдорожчими перевірками за розміром можливих штрафних санкцій. Реалії бізнесу свідчать, що не завжди фінсанкцій можна уникнути, навіть якщо діяти максимально у законодавчо встановлених межах. А трапляється, що результат ві...

0.023991