Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 44 (30.10.2006)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Зверніть увагу

Справляння ПДВ при імпорті під контролем

! Імпортерам

Державна митна служба затвердила Порядок, який визначає процедуру контролю за справлянням ПДВ при митному оформленні товарів, імпортованих на митну територію України суб’єктами зовнішньо­економічної діяльності — юридичними особами та громадянами-підприємцями. У документі окремими пунктами прописано подробиці нарахування та сплати ПДВ при митному оформленні товару, особливості застосування податкових векселів та механізм повернення надміру сплачених і погашення нарахованих сум податкових зобов’язань з ПДВ. Текст документа та коментар до нього читайте в наступному номері «ДК».

Наказ Державної митної служби від 27.09.2006 р. №821 «Про затвердження Порядку справляння податку на додану вартість під час митного оформлення товарів, імпортованих на митну територію України» набере чинності через 10 днів після його офіційного опублікування (станом на 25.10.2006 р. не опублікований)


Зміни в контролі за сплатою внесків до Фонду нещасних випадків

! Платникам страхових внесків

З часу набрання чинності Порядком здійснення конт­ролю за правильністю нарахування та сплатою страхових внесків до Фонду (затверджений постановою правління Фонду від 17.10.2003 р. №68) виникли питання, що потребують врегулювання.

По-перше. Норму Порядку щодо натуральної оплати праці викладено в новій редакції відповідно до змін, внесених Законом від 21.02.2006 р. №3448-ІV до ст. 23 Закону «Про оплату праці». Тепер колективним договором може бути передбачено часткову виплату зарплати натурою у розмірі, що не перевищує 30% нарахованої за місяць зарплати (до внесення змін цей розмір становив 50%).

По-друге. Оновлений Порядок (у частині визначення порядку здійснення витрат на виплату допомоги) тепер містить посилання на Порядок призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2005 р. №83.

По-третє. Порядок доповнено новою нормою, яка стосується працівника робочого органу виконавчої дирекції Фонду, який здійснює перевірку страхувальника. Тепер, відповідно до доповнень, у разі виявлення в акті перевірки недостовірних даних, внесених працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду, такий акт скасовується керівником цього робочого органу.

Постанова правління ФСС від нещасних випадків на виробництві від 10.07.2006 р. №39 «Про внесення змін до Порядку здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків до Фонду та цільовим викорис­танням коштів, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 17.10.2003 р. №68»


Підрозділи, розташовані на іншій території, звітують окремо

! Госпсуб’єктам, що мають структурні підрозділи

Держкомстат вніс зміни до Інструкції зі статистики кількості працівників. Відповідно до змін, підприємство повинно окремо подавати форми державних статистичних спостережень з праці щодо структурних підрозділів із зазначенням їхньої території розташування та виду економічної діяльності, якщо структурні підрозділи:

1) розташовані на іншій адміністративній території (місто, район);

2) займаються іншими видами діяльності, ніж саме підприємство;

3) кількість працівників підрозділу становить не менше 30% від загальної кількості працівників підприємства.

Згідно зі старою редакцією інструкції органи державної статистики могли вимагати складання форм державних статистичних спостережень за окремими видами діяльності тільки в разі здійснення підприємством кількох видів діяльності та наявності питомої ваги за цими видами діяльності у загальній кількості працівників підприємства.

Наказ Держкомстату від 05.10.2006 р. №466 «Про внесення змін до Інструкції зі статистики кількості працівників» набрав чинності 29 жовтня 2006 р.


З 1 січня 2007 року індексуємо нормативи збору за забруднення

! Платникам збору за забруднення навколишнього середовища

Кабмін доповнив Порядок встановлення нормативів збору за забруднення. Тепер «Нормативи збору за забруднення навколишнього природного сере­довища» (додаток 1 до Порядку) містять нову вимогу: починаючи з 1 січня 2007 р. платники збору за забруднення повинні проводити індексацію нормативів збору на індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік. Звісно, якщо індекс споживчих цін за попередній рік не перевищив 100%, індексація не проводиться.

Під час проведення індексації базовими вважаються значення нормативів збору на 31 грудня 2006 р., а для нововведених нормативів — на 31 грудня року їх введення.

Відповідно, КМУ скасовує норму, яка зобов’язува­ла Мінекології щороку вносити пропозиції щодо змін нормативів збору відповідно до величини індексу споживчих цін.

Постанова КМУ від 18.10.2006 р. №1423 «Про внесення зміни у додаток 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору та визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2003 р. №402»


Включаємо до валових витрат премії працівникам, що звільнилися

! Платникам податку на прибуток

ДПАУ зазначає: норма Закону про віднесення до складу валових витрат, пов’язаних із виплатою заробітної плати, премій, заохочень тощо (п. 5.6 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»), стосується виключно виплат особам, які перебувають у трудових відносинах з таким платником податку.

Проте ДПАУ повідомляє: у випадках, коли оплату нараховано після звільнення працівника, такі витрати також можна включити до складу валових за умови, що нарахування і виплата премій здійснюються за результатами діяльності за той період, у якому фізична особа ще перебувала у трудових відносинах з платником податку.

Лист ДПАУ від 19.09.2006 р. №17375/7/15-0517 «Cтосовно правомірності віднесення до валових витрат платника податку витрат на оплату праці працівників, якщо така оплата нарахована після їх звільнення».


Комунальний за працівників відокремленого підрозділу платить головне підприємство

! Підприємствам, що мають відокремлені підрозділи

ДПА повідомляє: згідно із Декретом Кабінету Міністрів «Про місцеві податки і збори» (від 20 травня 1993 року №56-93) комунальний податок справляється з юридичних осіб. Відповідно до Закону про систему оподаткування (від 25 травня 1991 року №1251-XII) платниками податків і зборів (обов’язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі). Облік таких платників податків і зборів (обов’язкових платежів) здійснюється органами ДПС та іншими державними органами відповідно до законодавства. Так, узяття на облік як платників податку юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб здійснюється за їх місцезнаходженням відповідними органами ДПС після внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру або після присвоєння ідентифікаційних кодів за ЄДРПОУ.

Отже, якщо відокремлений структурний підрозділ не веде відокремленого балансу і не має поточного рахунка в банку (тобто не стоїть на обліку як платник податку), то комунальний податок за працівників такого відокремленого структурного підрозділу сплачується головним підприємством — юридичною особою.

Комунальний податок, нарахований за працівників відокремленого структурного підрозділу, перераховується головним підприємством до місцевого бюджету за місцем розташування цього підрозділу.

Лист Державної податкової адміністрації від 13.10.2006 р. №19126/7/15-0617 «Про комунальний податок»


Код пільги для товарів, що ввозяться для ремонту, — 097

! Суб’єктам ЗЕД

Державна митна служба інформує: при митному оформленні товарів, що ввозяться в Україну з метою ремонту та не підлягають обкладенню митом, слід зазначати код пільги в обкладенні ввізним митом — «097».

Лист ДМСУ від 16.10.2006 р. №11/4-15/11576-ЕП «Щодо митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України з метою ремонту».


Деякі питання оподаткування відсотків за кредитами

! Кредитним спілкам

Згідно із Законом «Про кредитні спілки» від 20.12.2001 р. №2908-III кредитна спілка може надавати своїм членам кредити на умовах їх платності, строковості та забезпеченості, в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть, зокрема, приватні підприємства, які перебувають у їх власності.

ДПА аналізує норми Закону про оподаткування прибутку та роз’яснює, що відсотки, отримані кредитними спілками за користування кредитами (що надані від імені членів кредитної спілки приватним підприємствам, які перебувають у їх власності), є пасивним доходом та звільняються від оподаткування.

Лист ДПАУ від 5 жовтня 2006 р. №18518/7/22-3017 «Щодо оподаткування кредитних спілок»

Новини підготувала Наталія Катеринець, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
Фізособи, відряджені за кордон, можуть вивозити валюту у сумі, що не перевищує $13000 Лист НБУ від 05.10.2006 р. №13-123/3674-10477 СПД, що відправляють працівників у відрядження за кордон НБУ роз’яснює. Фізичні особи —...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.020715