Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 44 (30.10.2006)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Амортизаційні витрати у приватного підприємця

«Підприємець, який працює на загальній системі оподаткування, має право додатково зменшити валовий дохід на суми амортизаційних відрахувань», — зазначено у ст. 13 Декрету №13-92. Проте податкові органи у своїх консультаціях і листах стверджують зовсім протилежне, посилаючись на додаток 7 до Інструкції №12, де уточнюється: «лише у випадку ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів». Проаналізуймо, на якій шальці терезів більше аргументів.

Амортизація в теорії

Визначення терміна «амортизація» закріплено у Законі про прибуток: відповідно до пп. 8.1.1, амортизацією основних фондів (далі — ОФ) і нематеріальних активів (далі — НА) є поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення та поліпшення на зменшення скоригованого прибутку. Підпункт 8.1.2 Закону про прибуток визначає перелік витрат, на які дозволено нараховувати амортизацію.

Податкова амортизація нараховується з кварталу, наступного за кварталом придбання ОФ. У бухгалтерському обліку нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію об’єкта основних засобів.

Основні фонди — це матеріальні цінності, які використовуються у господарській діяльності підприємця більш ніж 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію та вартість яких перевищує 1000 грн. НА є об’єкти інтелектуальної власності, у т. ч. промислової, а також інші аналогічні права, визнані об’єктом права власності підприємця.

До складу валових витрат включають витрати на придбання цінностей, вартість яких менша за 1000 грн, за умови що витрати безпосередньо пов’язані з одержанням доходів фізичними особами — СПД та документально підтверджені (товар отримано) та оплачені1.

1 Див. лист ДПАУ від 11.05.2005 р. №4000/6/17-3116 у «ДК» №26/2005, с. 58.

Витрати на придбання основ­них фондів, що придбаваються з метою використання їх у господарській діяльності, підприємець амортизує шляхом поступового віднесення на витрати їхньої вартості на весь період використання у межах норм амортизації.

Що передбачено законодавством

Згідно зі ст. 13 Декрету №13-92, оподатковуваним доходом СПД вважається різниця між виручкою у грошовій та натуральній формі і документально підтвердженими витратами. Своєю чергою, витратами підприємця відповідно до цієї ж статті Декрету №13-92, є всі витрати, які, по-перше, пов’язані з одержаним доходом і, по-друге, відповідають визначенню витрат або підлягають амортизації згідно із Законом про прибуток. Ніхто не заперечуватиме, що слід дотримуватися норм законодавства (а за юридичною силою декрет КМУ прирівнюється до закону). Отже, один аргумент — на боці підприємців.

У додатку 7 до Інструкції №12 сказано, що валовий дохід підприємця можна зменшити:

«…На суми витрат, які підлягають амортизації і не перевищують розмір амортизаційних відрахувань, нарахованих шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів, лише у випадку ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів відповідно до Порядку, який встановлюється Міністерством фінансів України.

До податкової декларації за звітний податковий період, включаються тільки прямі валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу в будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально».

Отже, слід дотримуватися таких умов:

1) амортизаційні відрахування застосовуються, якщо ведеться бухгалтерський облік балансової вартості основних фондів;

2) суму амортизаційних відрахувань можна віднести на витрати за умови фактично отриманого валового доходу завдяки використанню таких основних фондів.

Щодо другої умови, безпереч­но, запитань не виникає. Що ж до першої, то чинність Закону про бухоблік поширюється на юридичних осіб, а в Декреті №13-92 такої умови також немає. Єдиний документ, у якому зустрічаємо таку вимогу, — це додаток 7 до Інструкції №12. У П(С)БО 7 «Основні засоби» та П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» сказано, що норми положень застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи всіх форм власності, крім бюджетних установ. Про фізосіб-підприємців — жодного слова.

Але, погодьтеся, ніхто не буде застосовувати до підприємця штрафні санкції, якщо він намагається правильно, мало того — аргументовано вести свій облік (показати правильність обчислення амортизації), і зовсім не обов’язково бухгалтерський. Наш погляд на складання таких документів викладено нижче. Законодавство не вимагає, щоб підприємець вів бухоблік.

Підводні камені: погляд податкових та державних органів

Не так давно у тижневику «Податковий, банківський, митний консультант» №33/2006 у консультації начальника відділу інформаційно-довідкової служби ДПА у м. Києві Алли Ліщименко було сказано: «…До складу валових витрат виробництва (обігу), що виключаються з валового доходу фізичної особи — підприємця, що перебуває на загальній системі оподаткування, не включаються витрати у вигляді сум амортизації придбаного автомобіля, оскільки законодавчо не визначено порядок нарахування такої амортизації».

До речі, у листі ДПАУ від 03.03.2006 р. №1205/0/17-04151 податкові органи знову висловлюють думку, що підприємці не мають законодавчих підстав нараховувати амортизацію, тому що СПД — фізична особа не є платником податку на прибуток і не має обов’язку вести бухгалтерський облік. А ось витрати підприємець формує згідно зі ст. 5 Закону про прибуток.

Але є ще один лист ДПАУ — від 13.01.2006 р. №184/5/17-0410 (до речі, чинний і досі), в якому сказано, що фізична особа при здійсненні підприємницької діяльності може віднести до валових витрат амортизаційні відрахування за умови ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп ОФ. Висновок — можливо, але за умови ведення бухгалтерського обліку.

Має свій погляд на це питання і Держпідприємництво2: якщо підприємець бажає віднести суму амортизаційних відрахувань до складу валових витрат, зовсім не обов’язково вести бухоблік балансової вартості груп ОФ. Держпідприємництво аргументує свою позицію тим, що Декрет №13-92 не ставить такої умови, а Інструкція №12, додаток 7 до якої висуває таку вимогу, має меншу юридичну силу.

1 Див. «ДК» №35/2006, с. 55.

2 Лист від 09.08.2001 р. №2-532/4976 див. у «ДК» №41/2001.

У цій ситуації можна скористатися процедурою вирішення конфліктів інтересів за допомогою Закону №2181, у пп. 4.4.1 якого зазначається:

«У разі ... коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контро­люючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків».

Податкове роз’яснення не має сили нормативно-правового акта. Вимоги Декрету домінують над Інструкцією.

Нарахування амортизації

Спробуймо знайти альтернативу. Як було сказано на початку статті, треба дотримуватися певних умов, вести бухгалтерський облік й одержати дохід завдяки використанню таких ОФ.

Для нарахування амортизації підприємцю треба правильно скласти первинні документи.

Одним із перших серед них є документ, який підтверджує вартість придбаних матеріальних цінностей. Після складання документа, який підтверджує факт введення основного засобу в експлуатацію1, підприємець, на наш погляд, має право нараховувати амортизацію. Не зайве також скласти «Інвентарну картку обліку основних засобів» за формою №ОЗ-6.

Амортизаційні відрахування відносяться до витрат підприємця за умови, що придбані ОФ справді використовуються у підприємницькій діяльності підприємця і отриманий дохід, пов’язаний з їх використанням у такому звітному періоді. Якщо ОФ підприємець отримав безкоштовно, наприклад у спадщину, вони не підлягають амортизації, бо жодних витрат не понесено.

Для розрахунку амортизаційних відрахувань всі ОФ розподіляємо за групами, керуючись пп. 8.2.2 Закону про прибуток.

Облік балансової вартості ОФ групи 1 ведеться окремо для кожного об’єкта. Інші ОФ, які підпадають під визначення груп 2, 3 та 4, обліковують за сукупною балансовою вартістю відповідної групи.

До кожної з таких груп застосовують окремі норми амортизації до балансової вартості кожної на початок звітного періоду (кварталу). До основних фондів, витрати на придбання, виготовлення, поліпшення яких були понесені до 01.01.2004 р., згідно із Законом №1957 застосовують старі норми, а після 01.01.2004 р. — нові, підвищені норми амортизації (див. таблицю).

Приклад 1 Підприємець, який перебуває на загальній системі оподаткування, придбав у другому кварталі 2006 року для здійснення перевезень у господарській діяльності новий вантажний автомобіль вартістю 48000 грн (у т. ч. ПДВ — 8000 грн). У цьому ж кварталі почав використовувати вантажний автомобіль для перевезення товару. Автомобіль належить до 2-ї групи основних фондів, норми амортизації для якої становлять 10%. Хоча автомобіль використовується у другому кварталі, нараховувати амортизацію підприємець має право починаючи з третього кварталу.

Амортизація у третьому кварталі:

40000 грн х 10% = 4000 грн.

Під час визначення чистого доходу підприємець у третьому кварталі має право зменшити валовий дохід на 4000 грн.

Надалі нараховує суму амортизації вже не від первісної вартості основного фонду, а від залишкової, тобто база нарахування з кожним кварталом буде зменшуватися:

40000 грн - 4000 грн = 36000 грн — залишкова вартість на початок четвертого кварталу.

Амортизація у четвертому кварталі:

36000 грн х 10% = 3600 грн.

Приклад 2 Підприємець придбав у першому кварталі 2006 року вантажний автомобіль, який був в експлуатації до 01.01.2004 р., вартістю 24000 грн (у т. ч. ПДВ — 4000 грн). Для перевезення товару такий автомобіль почав використовуватись у третьому кварталі 2006 р. Хоча амортизація нараховується з другого кварталу, зменшити валовий дохід на суму амортизаційних відрахувань підприємець має право тільки з третього кварталу за умови фактично отриманого доходу завдяки використанню вантажного автомобіля. Автомобіль належить до 2-ї групи основних фондів, норми амортизації для якої становлять 6,25%.

Другий квартал:

20000 грн х 6,25% = 1250 грн — сума амортизації.

Третій квартал:

20000 грн - 1250 грн = 18750 грн — залишкова вартість на початок третього кварталу.

18750 грн х 6,25% = 1172 грн — сума амортизації, на яку можна зменшити валовий дохід підприємця, але за дотримання умови, наведеної у додатку 7 до Інструкції №12:

«До податкової декларації за звітний податковий період включаються тільки прямі валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу в будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально.

Будь-які суми витрат фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності до моменту одержання доходу від результату такої діяльності є його власним ризиком відповідно до статті 1 Закону України «Про підприємництво». Тобто виключно факт одержання доходу може бути підставою для включення до валових витрат звітного періоду не всіх підряд видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо цьому доходу відповідає».

Наша порада: під час розрахунку амортизаційних відрахувань такі розрахунки бажано виконувати як окремий обліковий регістр. Відомість можна скласти у довільній формі. Під час перевірки податкових органів усі розрахунки будуть аргументовані та підтвердять правильність нарахування амортизації (див. зразок до прикладу 1).

Зверніть увагу на такий момент: у підприємця об’єктом оподаткування є сукупний чистий дохід, тобто різниця між валовим доходом і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу. Підприємець веде протягом року Книгу обліку доходів і витрат згідно з додатком 10 до Інструкції №12. Наприкінці кварталу для порівняння сум між придбанням і реалізацією товарів (послуг) підраховуються графи 3 «Витрати на виробництво продукції» та 6 «Сума виручки (доходу)» результат яких відображається у графі 7 «Чистий дохід», від’ємного значення графи 7 бути не може.

Мета кожного бізнесу — отримати дохід. У «маленькому бізнесі» підприємця доволі часто використовуються транспортні засоби, обладнання, завдяки яким отримується дохід. Постає запитання: чому не можна зменшити валовий дохід на суму амортизаційних відрахувань?

Сподіваємося, податкові органи змінять свій погляд, а підприємці будуть виконувати вимоги Декрету №13-92 та вести підприємницьку діяльність без конфліктів з контролюючими органами.

Зразок

Відомість обліку основних засобів СПД Процик О. Р. за 2006 рік

III квартал 2006 р.
Вид основних засобів
Первісна вартість на початок III кварталу 2006 р.
Норма амортизації (%)
Сума амортизаційних відрахувань
Залишкова вартість на початок IV кварталу 2006 р.
ІІ група основних засобів
Вантажний автомобіль
40000
10%
4000
36000

IV квартал 2006 р.
Вид основних засобів
Первісна вартість на початок IV кварталу 2006 р.
Норма амортизації (%)
Сума амортизаційних відрахувань
Залишкова вартість на початок I кварталу 2007 р.
ІІ група основних засобів
Вантажний автомобіль
36000
10%
3600
32400

Таблиця

Норми амортизації за групами ОФ залежно від періоду понесення витрат
Група ОФ
Період, коли були понесені витрати
до 01.01.2004 р.
після 01.01.2004 р.
б/в
нові
1
1,25%
1,25%
2%
2
6,25%
6,25%
10%
3
3,75%
3,75%
6%
4
15%
15%
15%

1 Таким документом є акт за затвердженою наказом Мінстату України від 29.12.95 р. №352 формою №ОЗ-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», який застосовується для зарахування об’єктів до складу основних засобів і введення їх в експлуатацію.

Перелік витрат, на які дозволено нараховувати амортизацію

придбання ОФ та НА для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

самостійне виготовлення ОФ для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких ОФ;

проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення ОФ;

капітальні поліпшення землі, не пов’язані з будівництвом, а саме: іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі.

Пп. 8.1.2 Закону про прибуток

Нормативна база

Закон №1957 — Закон України від 07.01.2004 р. №1957-IV «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Декрет №13-92 — Декрет КМУ від 26.12.92 р. №13-92 «Про прибутковий податок з громадян».

Наказ №352 — Наказ Мінстату України від 29.12.95 р. №352 «Про затвердження типових форм первинного обліку».

Інструкція №12 — Інструкція «Про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю», затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. №12.

Групи основних фондів

Основні фонди підлягають розподілу за такими групами:

група 1 — будівлі, споруди, їхні структурні компоненти та передавальні пристрої, у т. ч. житлові будинки та їхні частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

група 3 — будь-які інші ОФ, не включені до груп 1, 2 і 4;

група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп’ютерні програми, телефони (у т. ч. стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів.

Термін «комп’ютерна програма» розуміється у значенні, наведеному у законодавстві з питань охорони авторських та суміжних прав.

Пп. 8.2.2 Закону про прибуток

Олена Водоп’янова, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Зверніть увагу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Податковий облік
Справляння ПДВ при імпорті під контролем ! Імпортерам Державна митна служба затвердила Порядок, який визначає процедуру контролю за справлянням ПДВ при митному оформленні товарів, імпортованих на митну територію України суб’єктами зовнішньо­економіч...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Комунальні платежі у «єдиноподатника» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
ФОП — платник єдиного податку другої групи (у свідоцтві платника єдиного
податку зазначено вид діяльності з кодом 68.20 «надання в оренду та
експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна») отримує дохід за
договором оренди нежитловог...

0.036544