(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 49 (4.12.2006)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Новорічні подарунки від підприємства

Новорічні подарунки працівникам і їхнім дітям підприємство може придбати різними способами. Найпоширеніші з них — за рахунок коштів Фонду соцстраху та за власні кошти підприємства. Про придбання новорічних подарунків від Фонду соцстраху ми писали у минулому номері1. Як купити новорічні подарунки за власні кошти або скористатися «пільговою» умовою Закону №2117, читайте у цій статті.

Купуємо подарунки за власні кошти

Звичайно, підприємство може придбати за власні кошти новорічні подарунки не тільки для працівників, а й для їхніх дітей (додатково до подарунків Фонду соцстраху). До дитячих новорічних подарунків можна додати і квитки на новорічно-різдвяні свята. Просто придбавати — «просто» й оподатковувати. Адже тут не буде жодних пільг.

ПДВ. Вартість придбаних новорічних подарунків з ПДВ не включатиметься до податкового кредиту підприємства відповідно до пп. 7.4.1 Закону про ПДВ. А операції з безкоштовної передачі цих подарунків працівникам підприємства розглядатимуться як поставка товарів згідно з п. 1.4 Закону про ПДВ, що потягне за собою нарахування податкового зобов’язання з ПДВ на вартість подарунків або квитків на новорічну ялинку виходячи зі звичайної ціни.

Податок на прибуток. Під­приємство не зможе включити вартість новорічних подарунків та квитків на новорічні ялинки до валових витрат, адже такі витрати не пов’язані з господарською діяльністю. Безкоштовна передача цих подарунків та квитків працівникам підприємства збільшуватиме валові доходи підприємства на вартість подарунків або квитків на новорічну ялинку виходячи з розрахунку звичайних цін (пп. 7.4.3 Закону про прибуток).

Але є один вихід із «валововитратністю»: якщо передбачити у колективному договорі, наказі підприємства не подарунки до свят дітям2, а, наприклад, «одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (як у грошовій, так і в натуральній формі) працівникам, які мають дітей» (далі — одноразові заохочення), то вартість таких подарунків можна відносити до складу валових витрат відповідно до пп. 5.6.1 Закону про прибуток. Адже саме такі одноразові заохочення включаються до фонду оплати праці відповідно до пп. 2.3.2 Інструкції №5.

1 Див. «ДК» №48/2006.

2 Які відповідно до п. 3.23 Інструкції №5 не включаються до фонду оплати праці.

А як ще збільшити валові витрати підприємства, скориставшись «новорічною» нагодою, читайте нижче.

ПДФО. З погляду Закону про доходи безкоштовна роздача новорічних подарунків та квитків на новорічну ялинку розглядатиметься як додаткове благо, до того ж ще й із застосуванням п. 3.4 Закону про доходи («натуральний» коефіцієнт у 2006 році — 1,149425, у 2007 році — 1,17647, який нараховується на вартість новорічного подарунку з врахуванням ПДВ), навіть якщо це будуть одноразові заохочення.

Виплата додаткового блага зазначається у ф. №1ДФ ознакою доходу «09», а одноразове заохочення — з ознакою доходу «01».

У разі якщо таку «новорічну» роздачу не персоніфікувати і записати у наказі: «Новорічні подарунки будуть вручатися на новорічному вечорі (святі) учасникам такого вечора (свята)», — то на думку ДПАУ, викладену у листі від 26.08.2004 р. №7335/6/17-3116, «витрати коштів (прибутку) підприємства (працедавця) на проведення святкового вечора є витратами, що пов’язані із соціальними програмами і послугами підприємства, а тому не є особистим (персоніфікованим) доходом («додатковим благом») працівників». Зрозуміло, що ПДФО у такому разі не буде, але такі витрати не будуть віднесені і до складу валових як фонд оплати праці.

Що стосується неутримання ПДФО з «неоподатковуваної матеріальної допомоги», яка видається як новорічний подарунок, то це не найкращий вихід. Адже таку виплату отримають більшість або всі працівники, і відповідно до пп. 2.3.3 Інструкції №5 вона включатиметься до фонду оплати праці як складова заробітної плати, тож ПДФО тут утримується у звичайному порядку (див. лист ДПАУ від 26.04.2004 р. №7441/7/17-3117)1.

Внески до фондів соціального страхування. Тут усе зрозуміло:

1) внески не нараховуються, якщо новорічні подарунки не включаються до фонду оплати праці згідно з п. 3.23 Інструкції №5 як вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників, які безкоштовно передаються працівникам підприємства (без валових витрат і податкового кредиту з ПДВ, з валовим доходом та податковими зобов’язаннями з ПДВ, з ПДФО і натуральним коефіцієнтом);

2) внески нараховуються, якщо виплачуються одноразові заохочення, що включаються до фонду оплати праці згідно з пп. 2.3.2 Інструкції №5, відповідно і до валових витрат підприємства згідно з пп. 5.6.1 Закону про прибуток, та з яких утримується ПДФО.

Як збільшити ВВ за рахунок новорічних подарунків

Верховна Рада України 30 листопада 2000 р. як виняток із загальних положень, встановлених ч. 3 ст. 1 Закону України «Про систему оподаткування», прийняла Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» (далі — Закон №2117). Відповідно до ст. 5 Закону №2117, у період з 1 грудня поточного року до 15 січня наступного року підприємство має право перерахувати кошти на:

1) дитячі святкові подарунки з наборів товарiв;

2) квитки на новорічно-різдвяні свята.

Мета такого перерахування підприємством:

1) забезпечити неприбуткові установи (у т. ч. державні) додатковими коштами для організації та проведення новорічно-різдвяних свят;

2) скористатися «пільгою» у частині збільшення валових витрат.

«Пільга» з податку на прибуток. Згідно зі ст. 1 Закону №2117, підприємство може включити до складу валових витрат у розмiрi, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього (звiтного) перiоду, вартість дитячих святкових подарунків та витрати на проведення новорiчних i рiздвяних свят для дiтей та підлітків у разі виконання певних умов.

На наш погляд, таким звітним періодом буде 2005 рік.2

1 Як виплатити матеріальну допомогу (цільову або нецільову, оподатковувану або неоподатковувану, грошову або негрошову), читайте у наступному номері «ДК».

2 Деякі фахівці вважають, що цим періодом є попередній звітній період за 11 місяців відповідно до Закону про Держбюджет-2006, але наші висновки грунтуються на нормах Закону про прибуток: звітуючи за 2006 рік, ми будемо подавати декларацію про прибуток за період з 01.01 до 31.12 (наростаючим підсумком), відповідно попереднім звітнім періодом перед цим був 2005 рік.

Крім того, звернімо увагу, що пільговими умовами можна буде скористатися у двох звітних періодах (тобто два рази):

1) з 1-го до 31 грудня 2006 р. — у межах 4% оподатковуваного прибутку за 2005 рік;

2) з 1-го до 15 січня 2007 р. — у межах 4% оподатковуваного прибутку за 2006 рік.

І не зможуть скористатися пільговими умовами Закону №2117 «збиткові» або «нульові» підприємства, «свіжостворені» підприємства, які ще не отримали оподатковуваного прибутку за звітний період. І зрозуміло, що дія цього закону взагалі не поширюється на «єдиноплатників».

До речі, дитячі новорічні подарунки складатимуться з наборів товарiв, якi:

1) мiстять лише кондитерськi вироби та iграшки вiтчизняного виробництва i фрукти;

2) загальною вартiстю не бiльше 17 грн (це обмеження не стосується вартості квитків на новорічно-різдвяні свята!).

Роздавати ці новорічні подарунки та/або квитки на новорічно-різдвяні свята будуть неприбуткові організації дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітям загиблих шахтарів, дітям із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітям, які залишились без догляду (див. лист Мінфіну України від 12.04.2005 р. №05-30-513 та Розпорядження Президента України від 18.11.2004 р. №294/2004-рп).

Пільга з ПДФО. Відповідно до ст. 3 Закону №2117, вартiсть святкових подарункiв та квиткiв на новорiчно-рiздвянi заходи, отриманих дiтьми вiд неприбуткових установ i організацій, не включається до сукупного оподатковуваного доходу фізичних осіб — батьків таких дітей. Зокрема, про це зазначається і в листі ДПАУ від 15.12.2004 р. №24438/7/17-3117.

Розглянемо на прикладі перерахування підприємством коштів на придбання дитячих новорічних подарунків організаціям, перелік яких визначено ст. 1 Закону №2117.

Приклад Підприємство «Солодкі пряники» за 2005 р. має оподатковуваний прибуток 10000 грн. Тож вирішило скористатися «пільгою» відповідно до Закону №2117 (збільшити валові витрати) та перерахувало на розрахунковий рахунок органам мiсцевого самоврядування 400 грн на придбання новорічних подарунків та квитків на новорічно-різдвяні свята для дітей та підлітків (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Бухгалтерський та податковий облік коштів, перерахованих на придбання
новорічних подарунків та квитків на новорічно-різдвяні свята для дітей та підлітків
Господарська операція
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Перераховані кошти на подарунки та квитки на новорічну ялинку
685
311
400,00
-
400,00
Витрати списано та визначений фінансовий результат
949

79
685

949
400,00

400,00
-
-

Пільга з ПДВ. Стосується вона лише виробників та продавців дитячих подарунків1. І суми ПДВ, сплачені виробниками дитячих святкових подарунків за придбання сировини та матеріалів для їх виробництва, відносять до складу валових витрат і до податкового кредиту не включають (лист. ДПАУ від 20.12.2005 р. №25341/7/16-1117).

Які документи треба мати

Для того щоб віднести до валових витрат кошти, перераховані неприбутковим установам та організаціям на придбання новорічних подарунків та білетів на новорічно-різдвяні свята, варто оформити з такими установами відповідний договір. А ще треба підшити копію Рішення про занесення цієї установи до Реєстру неприбуткових організацій (установ) або копію довідки ф. №4-ОПП, в якій зазначається статус неприбуткової установи. Після цього оформити наказ керівника підприємства про перерахування певної суми цільових коштів неприбутковій організації.

1 ДПАУ дає роз’яснення також у листі від 29.01.2001 р. №1088/7/16-1201.

УВАГА! Новини про подарунки за рахунок ФСС з ТВП

Відбулось внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» щодо дитячих новорічних подарунків (про які ми писали у минулому номері «ДК»)! Отже, отримати подарунки за рахунок ФСС з ТВП тепер можливо. Тож не втрачайте часу і скоріше подавайте до Фонду соцстраху необхідні документи для отримання новорічних подарунків для дітей працівників від Фонду соцстраху.

Коли виникають ВВ

Умови, при виконанні яких підприємство матиме право віднести до валових витрат вартість дитячих святкових подарунків та витрати на проведення новорiчних i рiздвяних свят для дiтей i підлітків:

суми коштiв підприємства перераховують тільки на розрахункові рахунки:

— органам державної влади;

— органам мiсцевого самоврядування;

— громадським (у тому числi профспiлковим) органiзацiям;

— створеним цими організаціями закладам освiти, охорони здоров’я та культури, що утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв.

суми коштів перераховуються у період з 1 грудня 2006 р. до 15 січня 2007 р.

Нормативна база

Закон про прибуток — Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР.

Закон про ПДВ — Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість».

Закон про доходи — Закон України від 22.05.2003 р. №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб».

Інструкція №5 — Наказ Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5 «Про затвердження порядку Інструкції зі статистики заробітної плати».

Тетяна МОЙСЕЄНКО, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Арбітражний збір: чи є валові витрати? Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Доволі поширена ситуація: підприємство, не отримавши своє­часно оплати за товари, звертається до судів, у тому числі міжнародних. А ось чи включаються у такій ситуації до складу валових витрат суми державного мита та арбітражного збору? Дві відповіді на.....

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.017551