(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 50 (11.12.2006)
Суть справи :: Податковий облік

Матеріальна допомога: виплачуємо грошима

Не за горами новорічні свята — час, коли чимало підприємств виплачують працівникам грошову матеріальну допомогу. Як знати, чи обкладається така допомога ПДФО та за якими правилами?

Матеріальна допомога у Законі про доходи

Закон про доходи не дає чіткого визначення терміна «матеріальна допомога». Під це поняття може потрапити не тільки благодійна допомога згідно з п. 9.7 Закону про доходи (цільова і нецільова), а й фінансова, передбачена пп. 4.2.9 «д» Закону про доходи.

Фінансовою допомогою вважаються будь-які виплати підприємства, які відповідають таким ознакам:

1) виплачуються як своїм працівникам, так і особам, які не працюють на підприємстві, в організації;

2) мають грошову форму;

3) не є заробітною платою.

Якщо фінансова допомога надається працівникам підприємства, то, згідно з пп. 4.2.9 Закону про доходи, вона обкладається як додаткове благо у повній сумі.

Якщо йдеться про виплату благодійної допомоги згідно з п. 9.7 Закону про доходи, то у цьому разі Закон розподіляє благодійну допомогу на два види — благодійну цільову і благодійну нецільову.

Цільова благодійна допомога надається фізичними та юридичними особами — резидентами у будь-якій сумі при дотриманні таких правил:

1) кошти перераховуються безпосередньо закладу й установі, визначеним у пп. 9.7.4 Закону про доходи;

2) кошти витрачено на ліки, включені до Переліку №1482;

3) якщо кошти перераховуються на лікування, то слід врахувати винятки, перераховані у пп. «а» пп. 9.7.4 Закону про доходи.

Додаткових обмежень (наприклад щодо права на податкову соціальну пільгу, розміру самої допомоги) пп. 9.7.4 Закону про доходи не містить.

Наприклад, підприємство може надати благодійну цільову допомогу установі охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування працівника або членів його сім’ї першого ступеня спорідненості, у т. ч. для придбання ліків, але крім витрат, вказаних у пп. 5.3.4 Закону про доходи. Така допомога перераховується на підставі заяви фізичної особи із зазначенням установи охорони здоров’я, яка здійснюватиме лікування, її розрахункового рахунка, а також із додаванням документів про вартість лікування або ліків (див. зразок 1).

Цільова допомога може надаватися на лікування фізичної особи не тільки у бюджетній установі охорони здоров’я, а й у приватній. Головне, щоб кошти надавалися не працівникові, а перераховувалися з розрахункового рахунка підприємства, організації на рахунок установи охорони здоров’я.

У складі нецільової благодійної допомоги Закон про доходи ві­докремлює матеріальну допомогу. Так, згідно з пп. 9.7.3 Закону про доходи, до оподатковуваного доходу не включаються суми нецільової благодійної допомоги, у т. ч. матеріальної, наданої сукупно протягом звітного податкового року резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податків у сумі, що не перевищує розміру, визначеного пп. 6.5.1 Закону про доходи, і за умови, що на такого платника податків поширюється право на отримання податкової соціальної пільги.

Але для повного розуміння порядку обкладення матеріальної допомоги ПДФО вимоги пп. 9.7.3 Закону про доходи треба пов’язувати і з нормами Інструкції №5.

Матеріальна допомога в Інструкції №5

Згідно з пп. 2.3.3 Інструкції №5, до інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які включаються до складу фонду оплати праці (далі — ФОП), належить матеріальна допомога, що має систематичний характер і надана всім або більшості працівників на оздоровлення (до відпустки), у зв’язку з екологічним становищем тощо.

Що у цьому випадку слід вважати систематичною виплатою матдопомоги? Інструкція №5 не розкриває цього поняття, хоча й використовує його. Можна звернутися до постанови Пленуму Верховного суду України від 25.04.2003 р. №3, у пункті 4 якої говориться, що систематичною діяльністю вважається діяльність, яка здійснюється не менше трьох разів на рік. Відповідно, виплата матеріальної допомоги двічі на рік не вважатиметься систематичною.

Не включаються до ФОП суми:

1) матеріальної допомоги разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам (за сімейними обставинами, на оздоровлення дітей, поховання) згідно з п. 3.31 Інструкції №5;

2) благодійної допомоги, виплаченої особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством (п. 3.32 Інструкції №5).

Отже, до ФОП підприємства включається матеріальна допомога, що має такі ознаки:

1) надається всім або більшості працівників з метою оздоровлення до відпустки, у зв’язку з екологічним становищем тощо;

2) має постійний (систематичний) характер;

3) її надання обов’язково треба передбачити у колективному договорі (відповідно до ст. 13 КЗпП) у складі ФОП;

4) на її отримання працівникам не треба писати окрему заяву: вона надається автоматично згідно з колективною угодою.

Зрозуміло, що матеріальна допомога, яка має разовий характер і виплачується в окремих випадках окремим працівникам або не працівникам підприємства (згідно з п. 3.32 Інструкції №5), не включається до ФОП, про її надання у колективному договорі окремо нічого не вказується, рішення про її виплату приймається на підставі поданої заяви (див. зразок 2 для працівників і зразок 3 для не працівників підприємства) та лише на розсуд керівництва.

Як виплатити неоподатковувану матдопомогу

Не обкладається податком з доходів саме та матеріальна допомога, яка виплачується згідно з п. 3.31 або п. 3.32 (для не працівників) Інструкції №5 і не включається до ФОП, але з дотриманням норм пп. 9.7.3 Закону про доходи1.

1 Див. також лист ДПАУ від 26.04.2004 р. №7441/7/17-3117 «Документи для роботи» №46/2004.

Тому, щоб сума наданої матеріальної (нецільової!) допомоги не обкладалася ПДФО, мають бути одночасно виконані три умови:

1) виплата здійснюється резидентом;

2) заробітна плата у 2006 році одержувача матеріальної допомоги не повинна перевищувати 680 грн протягом звітного податкового місяця, в якому виплачується матдопомога. Логічно і зрозуміло, що до цих 680 грн не включається сума самої матеріальної допомоги;

3) розмір неоподатковуваної матдопомоги сукупно за звітний 2006 рік не повинен перевищувати 680 грн.

Якщо ж заробітна плата одержувача неоподатковуваної матеріальної допомоги за звітний податковий місяць не перевищує 680,00 грн, а сума допомоги перевищує 680,00 грн, то податок з доходів фізичних осіб утримуватиметься з перевищення загальної суми матеріальної допомоги над 680,00 грн (тобто з різниці). І оскільки виплачувана неоподатковувана матеріальна допомога не включається до ФОП підприємства, то внески з оподатковуваної різниці не нараховуються і не утримуються.

До речі, про те, що не працівники підприємства, які не одержують заробітної плати, також мають право на податкову соціальну пільгу і право на виплату неоподатковуваної матеріальної допомоги, сказано у листі ДПАУ від 11.07.2005 р. №6552/6/17-3116. Наприклад, якщо неприбуткова організація вирішила використовувати кошти для виплати матеріальної допомоги пенсіонерам, непрацюючим громадянам або інвалідам, то у непрацюючих громадян, у т. ч. й у пенсіонерів, які не отримують заробітної плати (заробітна плата дорівнює 0 грн) і/або належать до пільгових категорій, незалежно від того, який податковий агент виплачує їм нецільову благодійну (матеріальну) допомогу, така допомога у розмірі 680,00 грн сукупно на 2006 рік не підлягає обкладенню ПДФО.

Приклад 1 На підставі заяви працівника підприємство надало йому в грудні 2006 р. матеріальну допомогу (за сімейними обставинами) у сумі 400 грн. Розмір заробітної плати працівника за грудень — 550,00 грн.

Оскільки надана допомога не має цільового характеру (виплачується за сімейними обставинами), то вона не включається до ФОП згідно з п. 3.31 Інструкції №5. Крім того, зарплата за грудень не перевищує 680,00 грн, а надана сума допомоги не перевищує 680,00 грн. Тож сума наданої матеріальної допомоги працівникові не обкладатиметься ПДФО.

Податковий і бухгалтерський облік наведено у таблиці 1

Таблиця 1

Бухгалтерський і податковий облік надання працівникові нецільової матеріальної допомоги (за умовами прикладу 1)
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Заробітна плата за грудень 2006 року
92
661
550,00
-
550,00
Нецільова матеріальна допомога (неоподатковувана)
949
661
400,00
-
-
Утримано податок з доходів (з 550,00 грн)
661
641/ПДФО
46,31*
-
-
Утримано внески до фондів соціального страхування (2% + 1% + 0,5%)
661
65
19,25
-
-
Нараховано внески до фондів соціального страхування (умовно 36%)
92
65
198,00
-
198,00
* (550,00 - 11,00 - 5,50 - 2,25 - 175,00) х 13%.

Приклад 2 Організація одному зі своїх працівників у грудні 2006 року надала матеріальну допомогу перед відпусткою у сумі 500,00 грн (надання такої допомоги у розмірі окладу передбачено колективним договором для всіх працівників організації). За грудень працівникові нараховано заробітну плату 500,00 грн.

Зазначена матеріальна допомога входить до ФОП підприємства згідно з пп. 2.3.3 Інструкції №5, тому включається до загального оподатковуваного доходу працівника і обкладається ПДФО у його складі за ставкою 13%. Крім того, з працівника утримуються внески до фондів соціального страхування з пов­ної нарахованої суми і підприємство нараховує внески до цих фондів з тієї самої суми.

Бухгалтерський і податковий облік див. в таблиці 2

Таблиця 2

Бухгалтерський і податковий облік надання працівникові матдопомоги, передбаченої колдоговором (за умовами прикладу 2)
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Заробітна плата за грудень 2006 року
92
661
500,00
-
500,00
Нецільова матеріальна допомога перед відпусткою (оподатковувана)
92
661
500,00
-
500,00*
Утримано податок з доходів
661
641/ПДФО
125,45**
-
-
Утримано внески до фондів соціального страхування (2% + 1% + 0,5%)
661
65
35,00
-
-
Нараховано внески до фондів соціального страхування (умовно 36%)
92
65
360,00
-
360,00
* Згідно з пп. 5.6.1 Закону про прибуток.

** (500,00 + 500,00) - 20,00 - 10,00 - 5,00) х 13%.

Приклад 3 На підставі заяви працівника підприємство надало йому в грудні 2006 року матеріальну допомогу на поховання родича у сумі 1060,00 грн. Розмір заробітної плати працівника за грудень — 450,00 грн.

Оскільки надана допомога виплачується за сімейними обставинами, то вона не включається до ФОП підприємства. Так, зарплата за грудень не перевищує 680,00 грн, а надана сума допомоги перевищує неоподатковувані 680,00 грн. Тому різниця (1060,00 - 680,00) наданої матеріальної допомоги обкладатиметься ПДФО. Крім того, внески до фондів соціального страхування не нараховуються і не утримуються, бо матеріальна допомога не включається до ФОП згідно з п. 3.31 Інструкції №5.

Бухгалтерський і податковий облік наведено у таблиці 3

Таблиця 3

Бухгалтерський і податковий облік надання працівникові матдопомоги, не передбаченої колдоговором (за умовами прикладу 3)
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Заробітна плата за грудень 2006 року
93
661
450,00
-
450,00
Нецільова матеріальна допомога (неоподатковувана 680,00 грн, оподатковувана 380,00 грн)
949
661
1060,00
-
-
Утримано податок з доходів
661
641/ПДФО
83,40*
-
-
Утримано внески до фондів соціального страхування (2% + 0,5% + 0,5%)
661
65
13,50
-
-
Нараховано внески у фонди соціального страхування (умовно 36%)
93
65
162,00
-
162,00
* (450,00 - 9,00 - 2,25 - 2,25 - 175,00) х 13% + (1060,00 - 680,00) х 13%.

Приклад 4 На підставі заяви працівника організація надала йому в грудні 2006 року матеріальну допомогу за сімейними обставинами у сумі 500,00 грн. Розмір заробітної плати працівника за грудень — 1000,00 грн.

Оскільки заробітна плата працівника перевищує 680,00 грн і соціальна пільга не застосовується, матеріальна допомога обкладається ПДФО у повній сумі. При цьому вона не включається до ФОП підприємства, бо виплачується за сімейними обставинами (згідно з п. 3.31 Інструкції №5). Тому внески до фондів соціального страхування не нараховуються і не утримуються.

Бухгалтерський і податковий облік див. у таблиці 4

Таблиця 4

Бухгалтерський і податковий облік надання працівникові матдопомоги, не передбаченої колдоговором (за умовами прикладу 4)
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Заробітна плата за грудень 2006 року
92
661
1000,00
-
1000,00
Нецільова матеріальна допомога оподатковувана
949
661
500,00
-
-
Утримано податок з доходів
661
641/ПДФО
190,45*
-
-
Утримано внески до фондів соціального страхування (2% + 1% + 0,5%)
661
65
35,00
-
-
Нараховано внески до фондів соціального страхування (умовно 36%)
92
65
360,00
-
360,00
* (1000,00 - 20,00 - 10,00 - 5,00) х 13% + (500,00 х 13%)

Приклад 5 Фізична особа (не працівник) звернулася у грудні 2006 року до неприбуткової організації із заявою про виплату нецільової благодійної матеріальної допомоги на суму 500,00 грн.

Така допомога не включається до ФОП підприємства згідно з п. 3.32 Інструкції №5, бо виплачується фізичній особі, яка не перебуває у трудових відносинах з підприємством. Тому внески до фондів соціального страхування не нараховуються і не утримуються. Щодо податку з доходів, то у цьому разі сума нецільової матеріальної допомоги не перевищує 680,00 грн, тому податок з доходів з такої суми не утримується. Бухгалтерський і податковий облік подано у таблиці 5

Таблиця 5

Бухгалтерський облік виплати нецільової благодійної матеріальної допомоги сторонній особі (за умовами прикладу 5)
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Д-т
К-т
Нараховано нецільову матеріальну допомогу неоподатковувану
949
685
500,00
Виплачено суму допомоги фізичній особі
685
301
500,00

Приклад 6 Неприбуткова организація1 у грудні 2006 року сплатила медичним установам лікування фізичної особи — не працівника: вартість хірургічної операції — 5000,00 грн, вартість ліків — 2000,00 грн.

Якщо організація виконала всі три умови виплати цільової благодійної допомоги, то допомога на хірургічну операцію і кошти за ліки не обкладатимуться ПДФО. Додамо, що витрати і їх характер повинні бути підтверджені документами — рахунком з медичної установи, платіжним дорученням банку або касовим чеком, довідкою про медичні показання тощо. Крім того, внески до фондів соціального страхування на суми такої допомоги не нараховуються і не утримуються згідно з п. 3.30 Інструкції №5. Бухгалтерський облік див. у таблиці 6

Таблиця 6

Бухгалтерський облік виплати цільової благодійної допомоги на лікування (за умовами прикладу 6)
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Д-т
К-т
Сплачено лікувальній установі вартість хірургічної операції
685
311
5000,00
Сплачено медичній установі вартість ліків
685
311
2000,00
Вартість операції і ліків списано на витрати
949
685
7000,00

До податкового розрахунку формою №1ДФ заносяться всі види доходів. При визначенні коду ознаки доходу слід керуватися додатком до Порядку запов­нення і подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. №451. У таблиці 7 наведено відповідні ознаки доходів у випадках виплати різних видів допомоги.

Таблиця 7

Ознаки доходів у випадках виплати різних видів допомоги
Вид допомоги
Норма Закону про доходи
Код ознаки доходу у ф. №1 ДФ
Матеріальна допомога систематичного характеру від працедавця
Пп. 4.2.1
01
Нецільова благодійна допомога:

- неоподатковувана (у межах 680 грн)

Пп. 9.7.3
14
- оподатковувана (понад 680 грн)
Пп. 9.7.3
17
Допомога на лікування:

- від роботодавця цільова

Пп. 9.7.4 «а»
39
- від нероботодавця цільова
Пп. 9.7.4 «а»
14
Фінансова допомога від роботодавця
Пп. 4.2.9 «д»
09

Про особливості виплати негрошової матеріальної допомоги читайте у наступному номері «ДК».

Матеріальна допомога у 2006 році

У 2006 році сума матеріальної допомоги, що не обкладається ПДФО, становить 680,00 грн за умови, що:

  • підприємство, яке виплачує матдопомогу, є резидентом;
  • заробітна плата одержувача допомоги не перевищує 680,00 грн;
  • працівник має право на податкову соціальну пільгу.

1 Ті самі умови застосовуються і до звичайного підприємства, що надає цільову благодійну допомогу будь-якій особі.

Нормативна база

Закон про доходи — Закон України від 22.05.2003 р. №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб».

Перелік №1482 — Перелік основних (життєво необхідних) лікарських засобів та виробів медичного призначення, затверджений постановою КМУ від 16.01.2001 р. №1482.

Інструкція №5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5.

Тетяна Мойсеєнко, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Інвестування в іноземній валюті Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Пропонований до вашої уваги матеріал є розділом із спецдодатка «Валютні операції», який передплатники одержать із наступним номером «Дебету-Кредиту»1. Україна малими кроками просувається до світового ринку, а світова спільнота потроху йде до нас. І у....

В рубриці: 


Облік ремонтів і поліпшень ОЗ з 2015 року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Зміна з 2015 р. алгоритму обчислення податку на прибуток не могла не
стосуватися обліку ремонтів та поліпшень основних засобів. Відтепер у цьому
питанні керуємося правилами бухгалтерського обліку. Розгляньмо порядок
обліку ремонтів і поліпшень...

Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

0.014709