(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 51 (18.12.2006)
Суть справи :: Податковий облік

Оренда вантажного автомобіля разом з водієм

Інколи підприємства вирішують, що їм вигідніше замовити не послугу перевезення (чи, скажімо, транспортне обслуговування), а взяти в оренду транспортний засіб. Але цілком природно, якщо підприємство не має свого авто, воно не має для нього й свого водія. Тому водія також доводиться орендувати. Читайте, як правильно укласти такий непростий договір та розрахувати оподаткування.

Правові аспекти

На практиці часто доводиться мати справу з угодами, за якими одна сторона передає в оренду іншій стороні автомобіль разом з водієм. Наскільки це законно і до яких наслідків може призвести, розглянемо далі.

Відповідно до ст. 283 ГК, за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у процесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

Загальні засади майнового найму визначено у §1 глави 58 ЦК.

Зверніть увагу на роз’яснення Мін’юсту1: «…Предметом договору про надання послуг та договору найму є різні об’єкти цивільних прав. Так, предметом договору найму є неспоживна річ (стаття 760 Кодексу), а предметом договору про надання послуг є послуга, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності (стаття 901 Кодексу). Враховуючи наведене, вважаємо, що договір найму (оренди) не може бути віднесений до договору про надання послуг».

Щодо майнового найму (оренди) транспортного засобу, до яких, безперечно, належить і вантажний автомобіль, то для таких видів зобов’язань у главі 58 ЦК передбачено окремий параграф — п’ятий.

Відповідно до ч. 3 ст. 283 ГК, об’єктом оренди можуть бути:

1) державні та комунальні підприємства або їхні структурні підрозділи як цілісні майнові комплекси, тобто господарські об’єкти із завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг), відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщено об’єкт, та автономними інженерними комунікаціями і системою енергопостачання;

2) нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

3) інше окреме індивідуально визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб’єктам господарювання.

Згідно зі ст. 798 ЦК, предметом договору найму транспортного засобу можуть бути повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні транспортні засоби тощо.

Вимоги щодо договору найму транспортного засобу визначено у ст. 799 ЦК, а саме:

1) договір найму транспортного засобу укладається у письмовій формі;

2) договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

У ч. 2 ст. 798 ЦК визначено: договором найму транспортного засобу може бути встановлено, що він передається у найм з екіпажем, який його обслуговує. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує, встановлені ст. 805 ЦК.

На думку автора, термін «екіпаж» стосується повітряних, морських, річкових суден і ніяк не стосується наземних самохідних транспортних засобів.

Таким чином, передати у найм вантажний автомобіль разом з водіями за договором найму транспортного засобу не можна, оскільки надання персоналу є окремою послугою.

Згідно зі ст. 798 ЦК, сторони можуть домовитися про надання наймодавцем наймачеві комплексу послуг для забезпечення нормального використання транспортного засобу.

Тобто якщо сторони бажають отримати (передати) в оренду транспортний засіб і щоб його обслуговував персонал наймодавця, вони повинні укласти два окремі договори:

1) договір найму транспортного засобу;

2) договір оренди персоналу.

Надання послуг з оренди персоналу не підлягає ліцензуванню чи патентуванню. Для надання таких послуг достатньо, щоб у статуті наймодавця був зазначений такий вид діяльності або була фраза на кшталт: «інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України», чи «Перелік видів діяльності Підприємства не обмежується видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Підприємством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється відповідно до нього.

Підприємство може змінювати та доповнювати визначений перелік напрямів діяльності виходячи зi стану ринку та власних фiнансових ресурсiв відповідно до рішення Власника». Предметом такого договору може бути надання Стороною 1 Стороні 2 послуги за винагороду, при цьому змістом послуги є забезпечення кваліфікованим персоналом певних виробничих потреб Сторони 2.

Податок на прибуток

Згідно з пп. 1.18.1 Закону про прибуток, оперативний лізинг (оренда) — це господарська операція фізичної або юридичної особи, що передбачає відповідно до договору оперативного лізингу (оренди) передачу орендарю майна, яке підпадає під визначення основного фонду відповідно до статті 8 цього Закону, придбаного або виготовленого орендодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом (орендою).

Таким чином, на думку автора, під оперативний лізинг підпадають операції лише з власними основними фондами орендодавця. Це істотно для оподаткування.

Оподатковуються операції лізингу (оренди) у порядку, визначеному у пп. 7.9.6 Закону про прибуток, а саме: передача майна в оперативний лізинг (оренду) не змінює податкових зобов’язань орендодавця та орендаря. При цьому орендодавець збільшує суму валових доходів, а орендар — суму валових витрат на суму нарахованого лізингового платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування. Тобто «перша подія» у деяких випадках може не спрацьовувати.

У пп. 7.9.6 Закону про прибуток встановлено зовсім інші правила визначення дати визнання валових доходів, ніж зазначені у пп. 11.2.1 Закону про прибуток. По суті, підпунктом 7.9.6 Закону про прибуток стосовно лізингових операцій введено третю подію, адже цей підпункт оперує самостійними термінами «нарахований лізинговий платіж», який і визначає дати визнання валових витрат і валових доходів.

Оскільки дата нарахування лізингового платежу регламентована умовами договору найму, то, на думку автора, під термінами або процесом «нарахування лізингового платежу» слід розуміти нарахування згідно з умовами договору найму орендної плати за користування майном орендодавця у період, коли відповідно до умов найму в орендаря виникло цивільно-правове зобов’язання перед орендодавцем сплатити орендну плату1.

Щодо визначення дати валових витрат орендаря-резидента, то відповідно до пп. 11.2.3 Закону про прибуток датою збільшення його валових витрат при здійсненні ним операцій з особами, зазначеними у цьому пункті2, що передбачають придбання орендарем робіт (послуг), датою збільшення валових витрат є дата їх фактичного отримання від таких осіб (дата підписання відповідного акта), незалежно від наявності їх оплати (у т. ч. часткової чи авансової). У цьому випадку до таких операцій застосовують звичайні ціни3.

Якщо орендодавець є платником податку на прибуток за повною ставкою4, то валові витрати у орендаря виникають за правилами пп. 7.9.6 Закону про прибуток, і обмеження пп. 11.2.3 Закону про прибуток у цьому випадку не застосовуються.

У разі коли транспортний засіб передається в суборенду (піднайм) або коли право на користування цим засобом внесено до статутного фонду орендодавця його учасником, — спрацьовує правило першої події і приписи пп. 7.9.6 Закону про прибуток не застосовуються.

Щодо надання послуг з оренди персоналу, то валові доходи і валові витрати у сторін виникають за першою подією, крім випадку, передбаченого пп. 11.2.3 Закону про прибуток.

Податок на додану вартість

Об’єктом обкладення ПДВ, відповідно до пп. 3.1.1 Закону про ПДВ, є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України.

Для мети Закону про ПДВ поставка послуг, зокрема, включає надання права на користування або розпоряджання товарами у межах договорів оренди (лізингу)1.

Згідно з п. 4.1 Закону про ПДВ, база оподаткування операції з поставки товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними цінами, але не нижчими за звичайні ціни.2 До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу в зв’язку з компенсацією вартості товарів (послуг).

Право орендаря (постачальника послуг з оренди персоналу) на податковий кредит з ПДВ і податкові зобов’язання з ПДВ в орендодавця (замовника послуг з оренди персоналу) виникають на загальних підставах (за правилом першої події), визначених у ст. 7 Закону про ПДВ.

При цьому слід звернути увагу на місце поставки послуг.

Надання в оренду вантажівки і послуг з оренди персоналу підпадають під дію пп. «д» п. 6.5 Закону про ПДВ (надання послуг фізичними особами, які перебувають у відносинах трудового найму з постачальником, на користь іншої особи; надання в оренду рухомого майна).

Спробуємо дати тлумачення цієї норми (див. таблицю 1). Для розуміння її змісту, як не дивно, треба не брати до уваги її частину, а саме: «…надають послуги з: …».

Податок з доходів

Відповідно до п. 1.3 Закону про доходи, дохід з джерелом його походження з України — будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у т. ч., але не виключно, у вигляді:

«е) доходів від надання в оренду (лізинг): …рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або якщо користування таким майном здійснюється на території України, незалежно від того, чи є орендодавець резидентом чи нерезидентом;

з) доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України».

З огляду на ситуацію, що аналізується у цій статті, надання послуг з оренди персоналу можливе лише у рамках здійснення фізичними особами підприємницької діяльності. Щодо передачі вантажного авто в оренду, то орендодавцем може бути як фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності, так і просто фізична особа.

Відповідно до пп. 4.3.25 Закону про доходи, до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається та не підлягає відображенню у його річній податковій декларації дохід (прибуток), одержаний самозайнятою особою від здійснення нею підприємницької або незалежної професійної діяльності, якщо така особа обрала спеціальну (спрощену) систему оподаткування такого доходу (прибутку) відповідно до закону.

Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності або фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, визначені у п. 9.12 Закону про доходи.

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням норм цього пункту. Спеціальним законодавством для спрощеної системи оподаткування є Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва». Для звичайної (загальної) системи оподаткування зберігає чинність розділ IV Декрету КМУ від 26.12.92 р. №13-92 «Про прибутковий податок з громадян» (крім фіксованого податку).

Якщо фізична особа — суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа, яка сплачує ринковий збір, отримує інші доходи, ніж визначені у пп. 9.12.1 Закону про доходи, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Законом для платників податку, що не є такими суб’єктами підприємницької діяльності.

Приклад Між підприємствами «А» і «Б» укладено договір оперативної оренди вантажного автомобіля. Сума щомісячної орендної плати становить 6000 грн, у т. ч. ПДВ — 1000 грн. Крім того, між цими підприємствами укладено договір про надання послуг з аутстафінгу. Вартість послуг з оренди персоналу — 3000 грн на місяць, у т.ч. ПДВ — 500 грн.

Відображення операцій за умовами прикладу наведено в таблиці 2.

Таблиця 1

Місце поставки послуг
Місцем поставки послуг вважається:
Коментар
Місце реєстрації покупця або його постійного представництва Закон про ПДВ не містить визначення терміна «покупець». Покупцем може бути як резидент, так і нерезидент, як фізична, так і юридична особа. Визначення терміна «постійне представництво» наведене у п. 1.17 Закону про прибуток.

Отже, якщо послуга надається нерезиденту, який не здійснює свою господарську діяльність в Україні через постійне представництво, - місцем поставки послуг не є територія України (немає об’єкта обкладення ПДВ). Якщо послуга надається резиденту України, у т. ч. фізичній особі, та нерезиденту, який здійснює господарську діяльність на території України через постійне представництво, - місцем поставки послуг є територія України.

За відсутності такого місця реєстрації - місце постійної адреси або постійного проживання, в разі якщо покупці, яким надаються нижченаведені послуги, проживають за межами митної території України Ця частина норми п. «д» п. 6.5 Закону про ПДВ стосується виключно фізичних осіб - нерезидентів. Місцем поставки послуг не є територія України (немає об’єкта обкладення ПДВ).

Таблиця 2

Відображення в обліку орендаря та орендодавця оренди вантажного автомобіля та його водія
№ з/п
Зміст операції
Сума, грн
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Д-т
К-т
АР
ВР
ВД
Для орендодавця (підприємство «А»)
1.
Відображено суму доходу від здавання майна в оренду
6000
377
713 (703)
-
-
5000
2.
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ
1000
713 (703)
641
-
-
-
3.
Нарахована амортизація авто, переданого в оперативну оренду
100*
949 (23, 91)
13
100*
-
-
4.
Отримано орендну плату від орендаря
6000
311
377
-
-
-
5.
Відображено суму доходу від послуг з оренди персоналу
2500
377
703
-
-
2500
6.
Відображено податкові зобов’язання з ПДВ
500
703
641
-
-
-
7.
Отримано плату за надання послуг з оренди персоналу
3000
311
377
-
-
-
Для орендаря (підприємство «Б»)
1.
Отримано об’єкт основних фондів в оперативну оренду
40000*
01
-
-
-
-
2.
Нараховано суму орендної плати
5000
23 (91, 94)
685
-
5000
-
3.
Відображено право на податковий кредит з ПДВ
1000
641
685
-
-
-
4.
Перераховано орендну плату орендодавцю
6000
685
311
-
-
-
5.
Нараховано плату за послуги з оренди персоналу
2500
23 (91, 94)
685
-
2500
-
6.
Відображено право на податковий кредит з ПДВ
500
641
685
-
-
-
7.
Перераховано плату за послуги з оренди персоналу
3000
685
311
-
-
-
* Сума умовна.

1 Лист Мін’юсту України від 23.02.2004 р. №8-11-19.

1 В. Вареня. Нерухомість в оперативний лізинг від нерезидента, «Дебет-Кредит» №32/2006.

2 З нерезидентами й особами, які не є платниками податку на прибуток або сплачують податок на прибуток за іншими, ніж 25%, ставками.

3 Пп. 7.4.3 Закону про прибуток.

4 За ставками 25 і 3 відсотки.

1 Пп. 1.4 Закону про ПДВ.

2 З урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків та зборів (обов’язкових платежів), відповідно до законів України з питань оподаткування (за винятком податку на додану вартість, а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на послуги стільникового рухомого зв’язку, що включається до ціни товарів (послуг).

Нормативна база

Закон про прибуток — Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

Закон про ПДВ — Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР «Про податок на додану вартість».

Закон про доходи — Закон України від 22.05.2003 р. №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб».

Вячеслав Вареня, аудиторНаступна стаття:  На початок статті Фізична особа та звітний період з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Який звітний період повинен застосовувати СПД на спрощеній системі оподаткування, якщо обсяг оподатковуваних операцій перевищив 300 тис. грн? Відповіді бувають різні. Деякі фахівці, спираючись на Указ про спрощену систему, стверджують, що це має бути...

В рубриці: 


Облік ремонтів і поліпшень ОЗ з 2015 року Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Зміна з 2015 р. алгоритму обчислення податку на прибуток не могла не
стосуватися обліку ремонтів та поліпшень основних засобів. Відтепер у цьому
питанні керуємося правилами бухгалтерського обліку. Розгляньмо порядок
обліку ремонтів і поліпшень...

Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

0.013971