Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 09 (26.2.2007)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Облік за МСФЗ: побічна продукція

У єдиному технологічному процесі одночасно може виготовлятися більш ніж один вид продукту (§14 IAS 2). Це може бути спільно виготовлювана продукція (Joint products) або коли виробництво основного продукту супроводжується випуском побічного продукту (By-product). Звідси — проблема розподілу витрат. Коли є можливість роздільного визначення витрат на переробку кожного продукту, вони розподіляються на раціональній і послідовній основі (наприклад, виходячи з обсягу продажів кожного виду продукту або іншим раціональним способом). Побічні продукти, оскільки у більшості випадків вони порівняно з основним продуктом не є істотними, оцінюються, як правило, за чистою продажною ціною, і далі ця сума віднімається від собівартості виробництва основного продукту. У будь-якому разі, калькуляція собівартості таких продуктів не складається.

Joint products.

Спільно виготовлюваною про­дукцією або суміжними продуктами прийнято називати виробництво двох і більше продуктів сумісно з одних і тих самих ресурсів.

Приклад 1 Газ і кокс з вугілля; м’ясо, шкура й інші продукти, що утворюються при розбиранні туш.

By-product.

Побічна (супутня) продукція виникає як один із результатів технологічного процесу при виробництві основного продукту. Як правило, це процес комплекс­ної переробки сировини.

Приклад 2 Пахта — побічний продукт при виробництві вершкового масла, сироватка — при виробництві сиру. Висівки — побічний продукт при перемелюванні зерна на борошно.

Приклад 3 Виключення зі собівартості основного продукту витрат на побічну продукцію.

При виготовленні кожної партії певного виду металовиробів, витрати на одиницю виробництва яких становлять 3700 грн, утворюється металева стружка, яка потім продається як металобрухт по 250 грн за тонну. Розрахунки показали, що одна тонна металевої стружки утворюється після виготовлення 100 виробів.

Отже, від загальної вартості кожної партії (3700 х 100 = 370000 грн) виробів треба відняти 80 грн. Загалом за період сума вирахування розраховується, відповідно, виходячи з кількості виготовлених сотень виробів (див. таблиці 1 і2 ).

Таблиця 1

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 3)
Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
Виключення зі собівартості кожної партії виробів вартості металобрухту    
Запаси  
250
Металобрухт, що підлягає продажу
250
 
Разом оборотів:
250
250

Таблиця 2

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 3)
Операція
Дебет
Кредит
Сума
Вартість металобрухту віднімається від собівартості виготовленої продукції
209
23
250

Виключення зі собівартості основного продукту витрат на побічну продукцію — спосіб для нас не новий. Ось способи калькулювання, які були нам відомі задовго до того, як ми щось почули про Міжнародні стандарти фінансової звітності:

1. Метод прямого рахунку.

2. Метод пропорційного розподілу.

3. Метод виключення вартості побічної продукції.

4. Метод підсумовування витрат.

5. Нормативний метод.

Метод прямого рахунку передбачає постатейне ділення всіх витрат виробництва на кількість одиниць випущеної продукції.

Метод пропорційного розподілу — це метод, при якому витрати розподіляються на окремі види продукції на раціональній і послідовній основі. Це якраз той метод, про який згадується у §14 IAS 2. Вибір бази розрахунку залежить від особливостей виробництва продукції.

Метод виключення вартості побічної продукції передбачає виключення із загальних витрат на виробництво продукції вартості побічних продуктів у заздалегідь встановленій їх оцінці. Згідно з IAS 2 така оцінка проводиться за чистою продажною ціною — net realisable value (або чистою вартістю реалізації, якщо у термінах П(С)БО 9). А традиційно у національному обліку таких методів оцінки не один, а три: за відпускними цінами, що діють на підприємстві, за цінами на сировину, що заміняє побічну продукцію, за сумою фактичних витрат на побічну продукцію (якщо обчислювати останні є можливість і сенс). Застосовується цей метод, як правило, у процесі комплекс­ної переробки сировини. Із загальних витрат на переробку сировини виключається вартість побічної продукції, а суму, що залишилася, враховують як собівартість основного виду продукції.

Метод підсумовування витрат — це метод калькулювання, при якому собівартість одиниці продукції визначається шляхом додавання видатків щодо окремих частин виробу або процесів його виготовлення. Застосовується в одиничних виробництвах.

Нормативний метод базується на застосуванні калькуляції нормативної собівартості одиниці продукції з подальшим обліком відхилень. Застосовується у масових і технологічно складних виробництвах. У міжнародній практиці управлінського обліку цей метод широко відомий як Standard cost.

На відміну від П(С)БО 9 «Запаси», IAS 2 «Inventories» — це стандарт, що регулює не тільки облік запасів, а й облік витрат.

Собівартість запасів складається з: а) витрат на придбання, б) витрат на переробку, в) інших витрат на доведення до поточного стану і місцеположення. Так говорить один із основних параграфів IAS 2 Inventories — §10.

Витрати на придбання (Cost of purchase) можуть складатися з: а) ціни купівлі, б) імпортних мит і інших невідшкодовуваних податків, в) транспортних, транс­портно-експедиційних та інших витрат, що безпосередньо відносяться на придбання. При цьому торгові (гуртові) знижки, надані постачальниками після оплати поставок, а також кошти, що повертаються постачальниками з інших причин, від підсумкової суми витрат на закупівлю віднімаються (§11 IAS 2).

Витрати на переробку (Cost of conversion) включають витрати, безпосередньо пов’язані з випуском певних видів (і одиниць) продукції. Це прямі витрати. Крім прямих витрат до витрат на переробку належать і виробничі накладні витрати, як постійні, так і змінні (§12 IAS 2). Постійні накладні витрати (Fixed production overheads) — це такі непрямі витрати, обсяг яких не залежить від обсягу випуску продукції і розподіл яких на собівартість продукції здійснюється виходячи з рівня нормального завантаження виробничих потужностей (§13 IAS 2). Змінні накладні витрати (Variable production overheads) перебувають у певній залежності від змін в обсягах виробництва.

Інші витрати (Other costs) включають до собівартості запасів лише тією мірою, якою вони пов’язані з приведенням їх (запасів) до необхідного стану і місцеположення (§15 IAS 2).

Види витрат, які виключаються зі собівартості запасів і відносяться до витрат поточного періоду, перераховані у §16 IAS 2. Це, зокрема:

а) наднормативні втрати сировини і матеріалів та інші наднормативні витрати;

b) витрати на зберігання готової продукції;1

c) адміністративні (загальнокорпоративні) витрати;

d) витрати на продаж.

1 Не плутати з витратами на зберігання, необхідними на всіх попередніх етапах.

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Реорганізація і договір оренди Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: МСФЗ
Керівництво ТзОВ прийняло рішення про виділення зі складу товариства самостійного суб’єкта господарювання. Внаслідок реорганізації1 було створено нове ТзОВ, до якого за розподільчим балансом перейшла частина прав та обов’язків реорганізованого суб’єкта,.....

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.010195