Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 09 (26.2.2007)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Облік за МСФЗ: кредити і позики в обліку запасів

Порядок обліку витрат на обслуговування кредитів і позик, за допомогою яких придбаваються запаси, не відрізняється від порядку, встановленого МСФЗ для аналогічних операцій з основними засобами: так само він залежить від того, чи йдеться про кваліфіковані активи, чи про такі, які під це поняття не підпадають. І можна було про це не говорити, якби не одна важлива обставина: коли ми розглядали облік основних засобів, поняття кваліфікованих активів у національних П(С)БО ще не було. На сьогодні цю неузгодженість між МСФЗ та П(С)БО усунено.

Якщо запаси придбавають на умовах відстрочення платежу

Якщо запаси придбавають на умовах відстрочення платежу або через залучення кредитів/позик, різниця між виплаченими сумами та вартістю придбання розглядається як витрати на виплату відсотків (§17, §18 IAS 2). Облік таких витрат регулюється окремим стандартом — IAS 23 Borrowing Costs.

Приклад 1 Придбання товарів на умовах відстрочення платежу.

Постачальник пропонує партію товару вартістю 150,0 тис. грн за умови негайної оплати. Або на умовах відстрочення платежу на 3 місяці за 153,0 тис. грн. Друга умова була прийнята. Отже, 150,0 тис. грн буде враховано у собівартості запасів, а 3,0 тис. грн — віднесено до фінансових витрат поточного періоду (див. таблиці 1 і 2 ).

Таблиця 1

Проведення у концепції МСФЗ
Операція/Рахунок
Дебет
Кредит
1. Оприбуткування товару на дату поставки    
Кредиторська заборгованість  
153000
Запаси (товари)
150000
 
Фінансові витрати
3000
 
Разом оборотів:
153000
153000

Таблиця 2

Проведення у концепції П(С)БО
Операція
Дебет
Кредит
Сума
1-й варіант      
1. Оприбуткування товарів на дату поставки
281
631
150000
2. Нарахування відсотків за відстрочення після закінчення 1-го місяця від дати поставки
95
631
1000
3. Нарахування відсотків за відстрочення після закінчення 2-го місяця від дати поставки
95
631
1000
4. Нарахування відсотків за відстрочення після закінчення 3-го місяця від дати поставки
95
631
1000
2-й варіант      
1. Оприбуткування товарів на дату поставки
281
631
150000
2. Відсотки за відстрочення (одночасно з проведенням 1)
39
631
3000
3. Нарахування відсотків за відстрочення після закінчення 1-го місяця від дати поставки
95
39
1000
4. Нарахування відсотків за відстрочення після закінчення 2-го місяця від дати поставки
95
39
1000
5. Нарахування відсотків за відстрочення після закінчення 3-го місяця від дати поставки
95
39
1000

Як видно з прикладу, схема проведень за МСФЗ відрізняється від схеми за П(С)БО. У першому випадку відсотки за відстрочення нараховані одноразово, а в другому це робиться рівномірними нарахуваннями по 1,0 тис. грн щомісяця. Різниця у підходах пояснюється певними відмінностями в обліковій практиці. У міжнародній практиці звітним періодом прийнято вважати річний період, тож рівномірний розподіл доходів і витрат протягом цього періоду не є обов’язковим, якщо не слід буде складати проміжну звітність. Якщо ж дотримуватися усталеної практики національного обліку, то доходи і витрати повинні розподілятися рівномірно протягом календарного року — так, щоб на кінець будь-якого місяця можна було скласти фінансову звітність, якщо буде потрібно. До того ж тоді це узгоджується з §7 — §8 IAS 23 Borrowing Costs, де зазначено, що витрати за позиками визнаються у тому періоді, в якому вони понесені, незалежно від умов отримання кредиту/позики.

Згідно з тим самим стандартом (IAS 23) у деяких випадках допускається капіталізація витрат. Таким випадком в обліку запасів є придбання за рахунок позикових коштів запасів, що належать до кваліфікованих активів (Qualifying asset).

Якщо придбані запаси є кваліфікованими активами

Якщо для того, щоб придбані у кредит запаси довести до товарного вигляду, потрібен тривалий термін, то вони визнаються кваліфікованими активами, і, відповідно, до обліку відсотків за кредит може бути застосовано зазначений порядок (капіталізація). Витрати за позиками, безпосередньо пов’язані з придбанням або виробництвом кваліфікованих активів, повинні капіталізуватися шляхом включення таких витрат до їхньої (активів) вартості.

На жаль, чіткої вказівки на термін, під яким слід було б розуміти той час підготовки активу, що придбавається, до використання, який можна вважати достатнім для визнання цього активу кваліфікованим, немає ні в IAS 23, ні в інших стандартах. Орієнтовно це 12 місяців і більше, що дозволяє визнати активи довгостроковими за умови, якщо вони не вибувають з балансу раніше цього терміну.

Приклад 2 Як кваліфіковані оборотні активи можна розглядати запаси у виноробстві, адже добрі вина потребують багаторічної витримки, перш ніж вони будуть готові до продажу. Такі запаси, вочевидь, слід обліковувати за статтею інших довгострокових активів (рахунок 184, рядок 070 Балансу) до дати, після якої до збуту залишається менше 12 місяців.1

Витрати за позиками підлягають капіталізації (відносяться на первісну вартість кваліфікованих активів) тільки у межах терміну, яким завершуються всі роботи, необхідні для підготовки їх до використання за призначенням (IAS 23 §25). Це означає, що доки продукція, яка вироб­ляється з цих запасів, не буде готова до реалізації, відсотки за кредит відноситимуться на собівартість цієї продукції; відтак, якщо до цього кредит ще не погашено, відсотки відносяться на витрати тих періодів, в яких вони нараховуються, і так до повного погашення кредиту.

Слід підкреслити: зазначений порядок обліку може застосовуватися виключно до тих активів, які відповідають визначенню кваліфікованих. При цьому якщо прийнято рішення про дотримання такого порядку, то застосовуватися він повинен до всіх без винятку кваліфікованих активів (оборотних, необоротних), які придбаваються за рахунок позикових коштів.2

І останнє, що варто зазначити, завершуючи тему про облік витрат на обслуговування кредитів (позик) в операціях з придбання запасів. Донедавна поняття кваліфікованих активів у національному обліку не було. Але з набранням у 2006 р. чинності П(С)БО 31 «Фінансові витрати» цей термін був введений в обіг, і, отже, виникла необхідність внести зміни до інших стандартів, і в П(С)БО 9 «Запаси» зокрема.3 Ці зміни були введені Наказом МФУ від 11.12.2006 р. №117.

1 Цікаво, що національні стандарти диктують облік таких активів як незавершеного виробництва, тобто у складі поточних, а отже, короткострокових активів (див. додаток 1 до П(С)БО 31 «Фінансові витрати»). На думку автора, це неправильне рішення, причому не тільки у плані відповідності міжнародним стандартам.

2 Див. IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Облікова політика, зміни у розрахункових оцінках і помилки) у редакції 2003 р. і тій, що набрала чинності з 01.01.2005 р. Цей стандарт, крім усього іншого, замінив собою і SIC 2 Consistency — Capitalization of Borrowing Costs (Послідовність — капіталізація витрат за позиками).

3 Див. п. 14 П(С)БО 9 у редакції від 11.12.2006 р., що діє з 01.01.2007 р.

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Реорганізація і договір оренди Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: МСФЗ
Керівництво ТзОВ прийняло рішення про виділення зі складу товариства самостійного суб’єкта господарювання. Внаслідок реорганізації1 було створено нове ТзОВ, до якого за розподільчим балансом перейшла частина прав та обов’язків реорганізованого суб’єкта,.....

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.010052