Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 16 (16.4.2007)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Зверніть увагу

Зобов’язання зі сплати санкцій за порушення при застосуванні РРО не належать до податкових

! Суб’єктам, які бажають перейти на спрощену систему оподаткування

Йдеться про наявність податкової заборгованості, яка, відповідно до окремих положень Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», може стати перепоною для отримання СГД свідоцтва про сплату єдиного податку (далі — Свідоцтво). Коментованим листом ДПАУ висловила свою позицію стосовно заборгованості зі сплати санкцій за порушення при застосуванні РРО. Така заборгованість не може бути підставою для відмови у видачі Свідоцтва суб’єкту малого підприємництва. Штрафні (фінансові) санкції за порушення законодавства про порядок застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг не передбачені статтями Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII «Просистему оподаткування», що визначають вичерпний перелік податків і зборів (обов’язкових платежів). Тому обов’язок суб’єкта господарювання зі сплати таких санкцій не належить до категорії податкових зобов’язань — пояснює ДПАУ.

Лист ДПАУ від 28.03.2007 р. №2963/6/15-0416 «Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності».


Затверджено форми для реєстрації роботодавців у Фонді соціального захисту інвалідів

! Роботодавцям

Коментованою постановою Мінпраці затвердило такі форми документації:

1. Заяви про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів і виконанням ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі — Фонд);

2. Довідки про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду.

3. Журналу реєстрації заяв та довідок про реєстрацію роботодавця у 20__ р.

4. Рішення про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу робочих місць за 20__ р.

5. Журналу реєстрації рішень про зарахування (відмову у зарахуванні) кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу робочих місць у 20__ р.

Зверніть увагу, що цим же документом Кабмін зобов’язав роботодавців під час реєстрації у відділеннях Фонду подавати до відділень Фонду перелік підприємств, що ввійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця за формою №10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» (затвердженою наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. №42).

Наказ Мінпраці від 14.03.2007 р. №98 «Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів і виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» набрав чинності 09.04.2007 р.


До складу ревізійних комісій включаються представники ГоловКРУ

! Госпорганізаціям із державною часткою

Коментованою постановою Кабмін установив: до складу ревізійних комісій господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50% статутного фонду (далі — госпорганізації), включаються представники Головного контрольно-ревізійного управління у разі, якщо така госпорганізація:

1) має стратегічне значення для економіки та безпеки держави та/або займає монопольне становище на ринку товарів (робіт, послуг);

2) має непогашений кредит, залучений державою або під державні гарантії;

3) отримала дохід за результатами останнього звітного року понад 5 млн гривень.

У всіх інших випадках до складу зазначених комісій включаються представники ДПА.

Цим же документом визначено повноваження представників вищезгаданих органів, яких включено до складу ревізійних комісій.

Постанова КМУ від 21.03.2007 р. №536 «Деякі питання реалізації статті 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» чинна з 21.03.2007 р.


Дозвільний чи не дозвільний — роз’яснює Держпідприємництво

! Суб’єктам, які отримують документи дозвільного характеру

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» документ дозвільного характеру — це дозвіл, висновок, погодження, свідоцтво тощо, який дає суб’єкту господарювання право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності. Зазначеним Законом визначено засади функціонування дозвільної системи і встановлено порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру. Відповідно, від того, чи належить певний документ до дозвільних, залежить питання, чи поширюється дія зазначеного Закону на порядок отримання цього документа. Коментованим листом (див. с. 57) Держпідприємництво повідомило свою думку щодо належності до дозвільних документів, що необхідні:

1. При подальшому відчуженні майна (акцій), обтяженого зобов’язаннями, передбаченими бізнес-планом чи планом приватизації майна держпідприємства та визначеними умовами аукціону, конкурсу чи викупу цього майна (йдеться про отримання згоди державного органу приватизації на подальше відчуження приватизованого об’єкта).

2. При проведенні робіт з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (необхідно добитись розпорядження міського голови про призначення державної приймальної комісії, отримати акт державної приймальної комісії про прий­няття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про затвердження цього акта).

3. Для будівництва окремого об’єкта містобудування на території кварталу існуючої забудови у разі відсутності місцевих правил забудови (необхідно отримати погодження та висновки щодо містобудівного обґрунтування розташування об’єкта містобудування в цьому кварталі).

4. При встановленні пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу.

Лист Держпідприємництва від 16.01.2007 р. №224.


Фонд СС з ТВП змінив свої постанови

! Добровільно застрахованим у ФСС з ТВП, платникам єдиного податку

Коментованою Постановою правління Фонду внесло зміни до:

— Порядку страхування осіб на добровільних засадах за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з ТВП (затвердженого постановою правління Фонду від 02.06.2005 р. №62);

— Порядку надходження до Фонду коштів, одержаних від сум єдиного податку, їх обліку та використання (затвердженого постановою правління Фонду від 04.09.2003 р. №57);

— Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду (затвердженої постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. №16);

— Положення про Єдиний реєстр страхувальників Фонду (затвердженого постановою правління Фонду від 24.12.2001 р. №53).

Внесені зміни здебільшого мають уточнюючий характер та приводять положення документів у відповідність до останніх змін законодавства. Насамперед зміни стосуються:

1) добровільно застрахованих осіб — зокрема уточнено, що такі особи мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загально­обов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з ТВП, за умови сплати страхових внесків не менше 6 місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку;

2) підприємців, платників єдиного податку — зокрема встановлено, що такі особи набувають статусу страхувальника:

або з дня отримання від таких осіб заяви та копії свідоцтва про сплату єдиного податку;

або з дня отримання інформації від органів ДПС чи Держказначейства України.

Постанова правління ФСС з ТВП від 15.03.2007 р. №9 «Про внесення змін до деяких постанов правління Фонду» чинна з 15.03.2007 р.


Затверджено структуру та формат електронної форми інформації

! Емітентам цінних паперів

Наказ ДКЦПФР затверджує структуру файлів, формат та опис полів електронної форми для особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, яка складається емітентами цінних паперів відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006 р. №1591).

Зверніть увагу: електронна форма Інформації складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

Відповідно до наказу емітенти цінних паперів при поданні Інформації до центрального апарату Комісії можуть надсилати електронну форму Інформації електронною поштою за адресою [email protected]

Наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.02.2007 р. №168 чинний з 22.02.2007 р.

Новини підготувала Наталія Катеринець, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
Несвоєчасне взяття на облік в ФСС з ТВП не впливає на нарахування та сплату страхових внесків Лист ФСС з ТВП від 14.03.2007 р. №02-24-497 Роботодавцям ФСС з ТВП роз’яснює: Несвоєчасне взяття на облік в ФСС з ТВП не впли...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.020796