(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 23 (4.6.2007)
Суть справи :: Практика

Оплата послуг приватного нотаріуса

З необхідністю вдаватися до послуг приватного нотаріуса стикаються будь-які суб’єкти господарської діяльності. Реєстрація і ліквідація СПД, укладання договорів, які згідно з чинним законодавством потребують нотаріального засвідчення, складання копій документів, що за вимогами установ, до яких вони подаються, треба нотаріально засвідчити, — ось далеко не повний перелік подій, коли господарська діяльність не обходиться без нотаріальних послуг. Завдання бухгалтера при цьому — правильно їх відобразити та оподат­кувати доходи нотаріуса.

Чому і коли потрібен нотаріус

Документ, при складанні якого не дотримано законодавчо встановленої вимоги про нотаріальне засвідчення, є нікчемним. Але є і виняток. Якщо сторони домовилися щодо всіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, суд може визнати його дійсним навіть у разі недотримання обов’язкової нотаріальної форми. Наступне нотаріальне посвідчення такого договору не потрібне.

Як оформлюються послуги нотаріуса

Перелік первинних документів, що їх оформлюють приватні нотаріуси, встановлено Правилами ведення нотаріального діловодства, затвердженими наказом Мін’юсту від 03.02.94 р. №6/5. Згідно з цими правилами, для обліку нотаріальних дій застосовують нотаріальні справи, нотаріальні свідоцтва, журнали вхідних і вихідних документів.

На нотаріусів поширюється можливість ведення спрощеного обліку господарської діяльності. Тому вони не повинні складати первинні документи, які зазвичай засвідчують отримання послуг, тобто акти приймання-передачі наданих послуг, і не застосовують РРО. Для визначення свого оподатковуваного доходу нотаріуси зобов’язані вести Книгу доходів і витрат, так само як це роблять фізособи-підприємці.

На практиці єдиним первинним документом, який, крім засвідчених документів і нотаріальних свідоцтв, нотаріуси видають своїм клієнтам для підтвердження надання нотаріальних послуг і визначення їх вартості, є квитанція або рахунок. Квитанція підтверджує факт сплати за надані послуги готівкою. А рахунок нотаріус складає для наступної оплати його клієнтом у безготівковій формі.

Оскільки квитанція або рахунок нотаріуса здебільшого є єдиними документами, які залишаються у бухгалтерії, то саме вони є підставою для віднесення витрат, пов’язаних з оплатою послуг нотаріуса, на господарські витрати і валові витрати (для платників податку на прибуток). Звичайно, що вартість нотаріальних послуг можна віднести на витрати у тому разі, якщо вони пов’язані з господарською діяльністю СПД.

Готівкова оплата послуг нотаріуса

Послуги приватного нотаріуса готівкою оплачуються двома шляхами:

для СПД — юридичних осіб — коштами, які працівник СПД отримав у касі під звіт;

для СПД — фізичних осіб — з виручки від господарської діяльності або інших коштів, що є у розпорядженні підприємця.

У разі оплати нотаріальних послуг юридичною особою працівник, який отримав кошти під звіт, звітує про їх використання авансовим звітом не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання цих коштів. До авансового звіту додаються всі документи, які підтверджують використання коштів підзвітною особою. У цьому випадку таким документом буде квитанція, виписана нотаріусом.

На підставі авансового звіту і квитанції нотаріуса витрати на оплату нотаріальних послуг відносять до господарських витрат СПД і до валових витрат, якщо така юридична особа є платником податку на прибуток.

У разі оплати нотаріальних послуг фізичною особою — підприємцем суму на підставі квитанції, виписаної нотаріусом, вносять до Книги обліку доходів та витрат, яку веде підприємець, до розділу витрат. Якщо підприємець — «єдиноподатник», то ця сума витрат не впливає на суму єдиного податку, що його він повинен сплатити, бо об’єктом оподаткування у підприємців на єдиному податку є виручка, отримана від реалізації товарів (робіт, послуг). Якщо ж він перебуває на загальній системі оподаткування, то сума витрат на оплату нотаріальних послуг, пов’язаних із господарською діяльністю підприємця, зменшує його оподатковуваний дохід. Оподаткування здійснюється згідно з Інструкцією про оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю1, яка наголошує, що загальним оподатковуваним доходом підприємця є різниця між валовим доходом (виручкою у грошовій та натуральній формі) і документально підтвердженими витратами, безпосередньо пов’язаними з одержанням доходу.

При оплаті послуг нотаріуса готівкою СПД є податковим агентом щодо нотаріуса і сплачує до бюджету податок з його доходів у вигляді винагороди за послуги. Якщо СПД є юридичною особою, то, оскільки неможливо заздалегідь встановити суму витрат, днем сплати податку з доходів буде день отримання авансового звіту від працівника з квитанціями про сплачену суму винагороди. Якщо ж СПД є фізичною особою, то днем сплати податку з доходів буде день, зазначений у квитанції про оплату послуг.

Особливістю готівкової оплати послуг нотаріуса є визначення об’єкта оподаткування шляхом застосування натурального коефіцієнта, встановленого п. 3.4 Закону про доходи. Цей коефіцієнт застосовується тому, що сплачена нотаріусу готівкою сума є, так би мовити, чистим доходом, тобто доходом, який видається на руки після утримання всіх податків.

Готівкову оплату послуг приватного нотаріуса і сплату податку з доходів до бюджету відображають у формі №1ДФ з ознакою доходу «42».

Розглянемо випадок готівкової оплати нотаріальних послуг на прикладі.

Приклад 1 Фірма «Альфа» (платник податку на прибуток) звернулася до приватного нотаріуса для засвідчення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення під офіс.

Договір був засвідчений у присутності юриста фірми, Даниленка С. В., який заплатив нотаріусу отриманими під звіт на господарські потреби коштами, про що наступного робочого дня подав до бухгалтерії авансовий звіт. До авансового звіту Даниленко С. В. додав квитанцію нотаріуса про отримання 200,00 грн (сума оплати послуг у прикладі умовна).

Оподатковуваний дохід нотаріуса у цьому разі дорівнює: 200,00 х 1,17647 = 235,29 грн.

Тобто фірма «Альфа» має сплатити до бюджету податок з доходів: 235,29 х 0,15 = 35,29 грн.

Бухгалтерський і податковий облік цієї операції матиме такий вигляд, як показано у таблиці 1.

У формі №1ДФ за II квартал 2007 р. ця операція буде відображена так, як показано на зразку 1.

Безготівкова оплата послуг нотаріуса

Безготівкова оплата послуг приватного нотаріуса відбувається шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунка клієнта на рахунок нотаріуса. Робиться це через надання банку платіжного доручення про перерахування коштів.

При безготівковій оплаті послуг нотаріуса СПД також є податковим агентом щодо нотаріуса і сплачує до бюджету податок з його доходів. Днем сплати податку з доходів буде день оплати послуг, вартість яких визначає сам нотаріус і надає СПД рахунок.

Щодо утримання податку з доходів при безготівковій оплаті послуг нотаріуса можливі дві ситуації:

1) коли нотаріус самостійно визначає суму податку з доходів, яка має бути сплачена з його послуг, і вказує у рахунку і суму ПДФО, і суму, яка має бути сплачена йому після утримання ПДФО. У цьому разі завдання бухгалтерії СПД полягає тільки в тому, щоб перевірити правильність зазначених у рахунку сум та вчасно перерахувати їх за адресою призначення;

2) коли нотаріус вказує у рахунку лише загальну суму своїх послуг. Тоді бухгалтерія СПД визначає суму ПДФО з доходу нотаріуса і перераховує її до бюджету, а нотаріусу, відповідно, сплачує різницю між сумою, зазначеною у рахунку, і сумою сплаченого ПДФО.

Безготівкову оплату послуг приватного нотаріуса і сплату податку з доходів також відображають у формі №1ДФ з ознакою доходу «42».

Розглянемо випадок безготівкової оплати послуг нотаріуса на прикладі.

Приклад 2 ТзОВ «Будівельник» (платник податку на прибуток) звернулося до приватного нотаріуса для засвідчення договору про оренду транспортного засобу у фізичної особи. Договір був засвідчений у присутності заступника директора ТзОВ «Будівельник» Швеця К. М., який надав до бухгалтерії підприємства до сплати рахунок нотаріуса на суму 150,00 грн (сума оплати послуг у прикладі умовна).

Оподаткований дохід нотаріуса у цьому разі дорівнює 150 грн.

ТзОВ «Будівельник» сплатить до бюджету податок з доходів:

150,00 х 0,15 = 22,50 грн.

Бухгалтерський і податковий облік цієї операції матиме такий вигляд, як показано у таблиці 2.

Форму №1-ДФ за I квартал 2007 р. ТзОВ «Будівельник» заповнює так, як показано на зразку 2.

Таблиця 1

Відображення в обліку оплати послуг нотаріуса готівкою (за умовами прикладу 1)
№ з/п
Дата операції
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВР
1.
12.04.2007 Видано під звіт Даниленку С. В. кошти з каси на господарські потреби видатковим касовим ордером згідно з наказом директора фірми
372
301
200,00
-
-
2.
13.04.2007 Отримано авансовий звіт Даниленка С. В. про використання підзвітних коштів
92
372
200,00
-
200,00
3.
13.04.2007 Нараховано суму ПДФО з оподаткованого доходу нотаріуса
92
641/ПДФО
35,29
-
35,29
4.
13.04.2007 Сплачено до бюджету суму ПДФО
641/ПДФО
311
35,29
-
35,29

Зразок 1

Заповнення форми №1ДФ за умовами прикладу 1
№ з/п
Ідентифі
каційний
номер
Сума нарахованого доходу (грн, коп.)
Сума виплаченого доходу (грн, коп.)
Сума утриманого податку
Ознака доходу
Дата
Ознака подат-кової соціальної пільги
Ознака (0,1)
прийняття на роботу дд/мм/рррр
звільнення з роботи дд/мм/рррр
нарахо-
ваного
перерахо-
ваного
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1111111111
235,29
235,29
35,29
35,29
42
-
-
-
0
х
х
235,29
235,29
35,29
35,29
х
х
х
х
х

Таблиця 2

Відображення в обліку безготівкової оплати послуг нотаріуса (за умовами прикладу 2)
№ з/п
Дата операції
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВР
1.
05.03.2007 р. Нараховано суму ПДФО з оподат-кованого доходу нотаріуса
685
641/ПДФО
22,50
-
-
2.
05.03.2007 р. Сплачено до бюджету суму ПДФО
641/ПДФО
311
22,50
-
-
3.
05.03.2007 р. Нараховано витрати у сумі послуг нотаріуса
92
685
150,00
-
150,00
4.
05.03.2007 р. Сплачено нотаріусу суму його доходу за мінусом ПДФО
685
311
127,50
-
-

Зразок 2

Заповнення форми №1ДФ за умовами прикладу 2
№ з/п
Ідентифі-
каційний номер
Сума нарахованого доходу (грн, коп.)
Сума виплаченого доходу (грн, коп.)
Сума утриманого податку
Ознака доходу
Дата
Ознака подат-кової соціальної пільги
Ознака (0,1)
нарахо-
ваного
перерахо-
ваного
прийняття на роботу дд/мм/рррр
звільнення з роботи дд/мм/рррр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2525252525
150,00
150,00
22,50
22,50
42
-
-
-
0
х
х
150,00
150,00
22,50
22,50
х
х
х
х
х

1 Затверджена наказом ГДПІ від 21.04.93 р. №12.

У яких випадках у СПД виникає потреба у послугах нотаріуса:

якщо СПД припиняє своє існування шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення — для нотаріального посвідчення копій передавального акта або розподільчого балансу, які передаються до органу, що здійснює державну реєстрацію (ст. 107 ЦК);

для нотаріального засвідчення договору про створення АТ, в якому беруть участь фізичні особи (ст. 153 ЦК);

для засвідчення договорів про заставу майна (ст. 55 Закону про нотаріат);

для засвідчення довіреностей у межах гос­подарської діяльності, у т. ч. у порядку передоручення (ст. 58 Закону про нотаріат);

для засвідчення договору про виділення у натурі частки з нерухомого спільного майна (ст. 364 ЦК);

для засвідчення договору про поділ нерухомого майна, що є у спільній сумісній власності (ст. 367 ЦК);

для засвідчення договорів найму (оренди) будівлі або будь-якої її частини строком на три роки і більше (ст. 793 ЦК);

для засвідчення договорів найму (оренди) або позики транспортних засобів за участю фізосіб (ст. 799 ЦК);

для засвідчення договорів управління нерухомим майном (ст. 1031 ЦК);

для засвідчення договорів купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири), іншого нерухомого майна (ст. 657 ЦК);

для засвідчення договорів міни земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири), іншого нерухомого майна;

для засвідчення договору дарування нерухомого майна або валютних цінностей на суму, яка перевищує 50 н.м.д.г. (ст. 719 ЦК);

для засвідчення договору пожертви нерухомого майна або валютних цінностей на суму, яка перевищує 50 н.м.д.г. (ст. 729 ЦК);

для засвідчення договору ренти, а також договору про передачу нерухомого майна під виплату ренти (ст. 732 ЦК);

для засвідчення договору найму (оренди) земельної ділянки (290 ГК);

для засвідчення договору позички (або безоплатного користування) будівлі або іншої капітальної споруди, а також транспортного засобу (у разі якщо одна зі сторін договору є фізичною особою) (ст. 828 ЦК);

для засвідчення угоди про зміни у договорі або про розірвання договору, якщо основний договір підлягає нотаріальному засвідченню.

Ганна Бикова, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Мобільні розмови на підприємстві Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
У сучасному світі використання мобільного телефону на підприємстві перестало бути розкішшю, а перетворилося на зручний та доступний засіб зв’язку. Це особливо актуально, коли немає можливості скористатися стаціонарним телефоном, наприклад, на...

В рубриці: 


Застосування РРО платниками ЄП Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
На жаль, попри очікування платників ЄП, розраховувати на звільнення від
застосування реєстраторів розрахункових операцій їм немає сенсу: уряд у
цьому питанні впевнено посідає незмінну позицію. Враховуючи цей факт,
з’ясуймо, кому з когорти плат...

Понижуючий коефіцієнт у звіті з ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
З березня 2015 р. набрав чинності новий порядок застосування понижуючого
коефіцієнта до ставок ЄСВ, визначених ч. 5 і абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону про
ЄСВ. Як саме працює цей порядок і яких критеріїв слід дотримати для його
застосування, ми вже пи...

0.01598