Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо.Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 34 (20.8.2007)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Зверніть увагу

Держкомстат оновлює звіти про послуги

! Усім СГД

З року в рік Держкомстат «удосконалює» державні статистичні спостереження, на цей раз змін зазнали інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі статистики послуг та інформатики. Нові варіанти інструкцій застосовуватимуться:

1) Інструкція щодо заповнення форми №1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (річна) — при складанні звіту за 2007 рік;

2) Інструкція щодо заповнення форми №1-послуги «Звіт про обсяги реалізованих послуг» (місячна) — зі звіту за січень 2008 року;

3) Інструкція щодо заповнення форми №2-інф «Звіт про наявність обчислювальної техніки» (річна) — зі звіту за 2007 рік.

Нагадаємо, що звіти зі статистики послуг заповнюють і подають органу державної статистики за місцезнаходженням юридичні особи всіх форм власності та їхні відокремлені структурні підрозділи, для яких надання послуг є основним видом діяльності. А річну форму №2-інф подають ті госпсуб’єкти, які мають на балансі або зняли з балансу в звітному періоді обчислювальну техніку (за винятком суб’єктів, вид діяльності яких наведено в переліках відомостей, що становлять державну таємницю).

Наказ Держкомстату від 20.07.2007 р. №228 чинний з 17.08.2007 р.


Як отримати дозвіл на право скористатися пільгами

! Підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів

Кабміном затверджено Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Цей Порядок визначає механізм надання таким підприємствам (організаціям) Комісією або регіональними (територіальними) комісіями з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів дозволу на право користування пільгами з оподаткування (далі — дозвіл), відмови у його наданні чи скасування . Нагадаємо, що дозвіл надається за умови відповідності підприємства (організації) таким критеріям:

1) середньооблікова чисельність інвалідів протягом попереднього звітного (податкового) періоду становить не менш як 50% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу;

2) фонд оплати праці інвалідів становить протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 25% суми загальних витрат на оплату праці, що належать до валових витрат виробництва;

3) сума витрат підприємства на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектувальних, складових частин, інших покупних товарів, які безпосередньо використовуються для виготовлення таких товарів, становить не менш як 8% продажної ціни товарів;

4) розмір середньомісячної заробітної плати інвалідів в еквіваленті повної зайнятості є не меншим від законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати;

5) виконання підприємством, організацією рішень Комісії та регіональних комісій (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше) з питань визначення механізму та порядку отримання пільг з оподаткування.

При цьому філії та відокремлені підрозділи підприємства, які зареєстровані окремими платниками податків, що претендують на пільговий режим оподаткування, повинні відповідати аналогічним критеріям.

Постанова КМУ від 08.08.2007 р. №1010 чинна з 08.08.2007 р.


Тільки платники ПДВ мають право зазначати суму ПДВ у вартості квитка

! Усім суб’єктам господарювання

У коментованому листі ДПАУ зазначає, що право вказувати суму ПДВ у вартості квитка окремим рядком мають лише ті платники єдиного податку, які заре­єстровані платниками ПДВ.

Суб’єкти малого підприємництва, що перебувають на спрощеній системі обліку та звітності (сплачують єдиний податок, до складу якого поряд з іншими податками і зборами включається, зокрема, і ПДВ), але не зареєстровані платниками ПДВ, зазначати суму ПДВ у вартості квитка окремим рядком не мають права.

Лист ДПАУ від 03.05.2007 р. №5359/5/17-0416.


Режим ввезення/вивезення за карнетами визначається або Конвенцією, або МКУ

! Суб’єктам ЗЕД

Кабміном внесено зміни до таких постанов з питань тимчасового ввезення товарів:

1. Постанова КМУ від 12.12.2002 р. №1855 «Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)».

2. Постанова КМУ від 23.04.2003 р. №584 (Порядок визначення місця здійснення митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються резидентами та нерезидентами через митний кордон України).

Змінами, зокрема, визначено, що рішення про допущення товарів до переміщення на підставі книжки (карнета) А.Т.А. приймається уповноваженою особою митного органу після перевірки зазначених у такій книжці відомостей на відповідність положенням Конвенції про тимчасове ввезення та додатків A, B.1 — B.9 і D до неї, прийнятим 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі. У разі коли за результатами зазначеної перевірки тимчасове ввезення (вивезення) товарів на підставі книжки (карнета) А.Т.А. неможливе (зокрема, якщо товари не підлягають пропуску з умовним повним звільненням від оподаткування), такі товари можуть бути розміщені в будь-який митний режим згідно з положеннями Митного кодексу України.

Постанова КМУ від 08.08.2007 р. №1027 чинна з моменту опублікування. Станом на 15.08.2007 р. не опубліковано.


Прострочена орендна плата за держмайно індексується та стягується в бюджет

! Орендарям держмайна

Коментований лист Фонду державного майна стосується термінів перерахування до бюджету орендної плати за майно, що належить бюджетним установам. Зокрема, Фонд державного майна повідомляє, що вважає правомірним передбачати у договорах оренди державного майна помісячне перерахування орендної плати орендарем. Що ж стосується відповідальності за несвоєчасне та неповне перерахування орендної плати, то Фонд держмайна, виходячи зі змісту положень Типового договору оренди, робить такі висновки:

1) відповідальним за зазначені порушення є орендар;

2) орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та орендодавцю з урахуванням пені (яка встановлюється, як правило, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості), з урахуванням індексації, за кожен день прострочення, включаючи день оплати.

Лист Фонду Держмайна від 19.06.2007 р. №10-16-9580.


Нерезидент може придбати нерухомість без зміни цільового призначення земельної ділянки

! Суб’єктам, що орендують та набувають у власність нерухомість

Коментованим листом Державне агентство із земельних ресурсів роз’яснює такі питання.

1. Стосовно необхідності переоформлення договору оренди земельної ділянки юридичною особою — правонаступником юрособи-орендаря повідомляється, що реорганізація юридичної особи не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди, якщо інше не передбачено договором оренди землі. І за умови переходу до юридичної особи правонаступника права оренди землі повною мірою немає підстав для розірвання договору оренди, відповідно, не треба й переоформляти договір.

2. Стосовно можливості придбання іноземною юридичною особою за договором купівлі-продажу земельної ділянки для будівництва об’єктів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні, наводиться висновок, що іноземна юридична особа може набути у власність на підставі договору купівлі-продажу земельну ділянку несільськогосподарського призначення в межах населеного пункту під будівництво об’єктів для здійснення підприємницької діяльності, а за умови придбання об’єкта нерухомості — також і за межами населеного пункту в розмірі, встановленому договором, але без зміни цільового призначення земельної ділянки.

Лист Державного агентства із земельних ресурсів від 05.07.2007 р. №14-17-12/2166.


Прибуток від реалізації продуктів дитячого харчування за новим переліком звільняється від оподаткування

! Виробникам продуктів дитячого харчування

Коментованою постановою Кабмін затвердив нову редакцію Переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування (затверджений постановою КМУ від 08.08.97 р. №859).

Постанова КМУ від 08.08.2007 р. №1032 чинна з 08.08.2007 р.


З першого вересня — новий Порядок ліцензування освітніх послуг

! Суб’єктам, що надають освітні послуги

Затверджено новий Порядок ліцензування діяльності з надання освітніх послуг. Тепер охочі отримати ліцензію на таку діяльність при поданні заяви мають додавати перелік документів, визначених новим Порядком. Відповідно до оновленого Порядку ліцензування у цій сфері й надалі проводитимуть:

— МОН — щодо надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти;

— Міністерство освіти АРК, органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій — щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Постанова КМУ від 08.08.2007 р. №1019 набере чинність з 01.09.2007р.

Новини підготувала Наталія Катеринець, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
Отримати відомості з ЄДР можна на підставі довіреності від імені юрособи Лист Держпідприємництва від 04.07.2007 р. №4788 ! Усім СГД «ДК» запитав: Запит на отримання виписки, витягу чи довідки з ЄДР подається особисто зас...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.017476