Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 10 (10.3.2008)
Суть справи :: Облік у бюджетників

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Відрахування частки прибутку до бюджету у 2008 році

У «ДК» №7 ми розглядали порядок відображення в бухгалтерському обліку розподілу прибутку державних і комунальних підприємств, зазначаючи, що виплати власникам (державі — для державних підприємств, відповідній територіальній громаді — для комунальних підприємств) є одним із напрямів його розподілу, визначених Положенням №1213. Докладніше порядок нарахування, сплати та обліку частки прибутку, порядок відображення в обліку та звітності й деякі інші проблемні питання розглянемо в цій статті.

Правові засади

Визначаючи частку прибутку, що підлягає сплаті до бюджету (далі — держдивіденди), обов’язковим платежем, законодавець включив його до системи оподаткування, передбачивши у складі податку на прибуток (п. 3 ч. 1 ст. 14 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII «Про систему оподаткування»)1. Закон про прибуток не регулює порядок визначення сум частки прибутку, зазначаючи лише в п. 1.9 ст. 1, що платіж, який здійснюється державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв’язку з розподілом частини прибутку такого підприємства, прирівнюється до дивідендів. І встановлює правило, що при сплаті такого платежу наявність чи відсутність прибутку, розрахованого згідно з правилами податкового обліку, не може впливати на прийняття чи неприйняття рішення щодо нарахування дивідендів. Зауважимо також, що згідно з пп. 7.8.1 цього закону, на прийняття рішення щодо виплати дивідендів не впливає обставина, чи була діяльність такого підприємства прибутковою (згідно з даними бухгалтерського обліку).

1Особливість у тому, що податок на прибуток, який сплачують комунальні підприємства, на відміну від інших загальнодержавних податків, спрямовується до місцевого бюджету (бюджету відповідної територіальної громади).

Однак правовою основою справляння частки прибутку, крім податкового законодавства, також є ч. 3 ст. 142 Господарського кодексу України, відповідно до якої порядок використання прибутку суб’єкта господарювання визначає власник або уповноважений ним орган відповідно до законодавства та установчих документів.

Тож відповідальним особам державних і комунальних підприємств — платників держдивідендів відомо, що саме на цій підставі справляння частки прибутку контролюється не лише податковими органами, але й органами Державної контрольно-ревізійної служби, відповідними органами внутрішнього фінансового контролю, що створюються міністерствами, іншими органами центральної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, які від імені власника (держави чи територіальної громади) здійснюють щодо відповідних підприємств управлінські функції.

Що змінилось у 2008 році?

Статтею 61 Закону №107 визначено обов’язок державних унітарних підприємств та їх об’єднань подавати до органів Державної податкової служби розрахунок держдивідендів разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

Як і минулого року, Закон №107 установив, що частка прибутку сплачується до Державного бюджету України або місцевих бюджетів наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році, та визначив строки сплати цих платежів, які відповідають строкам, визначеним для сплати податку на прибуток підприємств (50 днів після закінчення відповідного кварталу).

Крім того, зазначеною статтею передбачено сплату комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до загального фонду місцевих бюджетів частини чистого прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів1, які встановлюються відповідними радами2.

1Як, наприклад, Порядок нарахування та сплати відрахувань частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями та установами, що належать до комунальної власності м. Києва, та Диференційовані нормативи, затверджені рішенням Київської міської ради від 19.07.2005 р. №821/3396, які поширюються на підприємства комунальної власності м. Києва.

2Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету, належить до виключної компетенції відповідної міської (сільської, селищної) ради відповідно до п. 29 ч. 1 ст. 26 Закону України від 21.05.97 р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

Досить цікавою є ч. 1 ст. 61 Закону №107, згідно з якою «державні унітарні підприємства… та їх об’єднання сплачують до Державного бюджету України частину чистого прибутку (доходу) в розмірі 15 відсотків, зменшеного на суму нарахованих і сплачених дивідендів відповідно до пункту 7.8 статті 7 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»…». Оскільки, як і зазначалося, саме частка прибутку Законом про прибуток прирівнюється до дивідендів, з ч. 1 ст. 61 випливає, що вона зменшується саме на свою суму. Очевидно, при підготовці тексту держбюджету сталася друкарська помилка, внаслідок якої зміст першої частини ст. 61 втратив будь-яке логічне значення.

Зазначимо також, що згідно зі ст. 61 Закону №107, державними підприємствами енергетичної галузі чистий прибуток, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і спрямовуються на виконання інвестиційних проектів, рішення щодо яких приймає КМУ.

Визначення розміру держдивідендів при нерівномірному фінрезультаті

Щоквартальна сплата держдивідендів здійснюється підприємствами виходячи з прибутку, визначеного відповідно до правил бухгалтерського обліку та відображеного у фінансовій звітності за відповідний період.

Застосування методу «наростаючого підсумку» при обчисленні суми держдивідендів передбачає зменшення її на суму відповідних платежів, здійснених у попередніх періодах цього звітного року.

При цьому запитання постають у випадках, коли діяльність підприємства, з огляду на фінансовий результат, є сезонною або нерівномірною з інших причин, — тобто коли окремі квартали є, за суттю, збитковими. Ці випадки нормативними документами наразі не врегульовані. Розглянемо приклад.

Приклад Державне унітарне підприємство за 9 місяців мало прибуток 300 тис. грн, з якого нараховано та сплачено частку прибутку 15% — 45 тис. грн.

Внаслідок збиткових результатів роботи у ІV кварталі в розмірі 100 тис. грн прибуток наростаючим підсумком за рік становить 200 тис. грн. Сума відрахувань частки прибутку до бюджету за рік 15% — 30 тис. грн.

Наведемо фрагмент розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 р., затвердженого наказом ДПА України №207 (зразок 1 на с. 32).

Зразок 1

Заповнення розрахунку частини чистого доходу (прибутку), що підлягає сплаті до державного бюджету
(до прикладу 1)

(грн)

Показники
Код рядка
Значення
1
2
3
Чистий прибуток (дохід) за звітний період 2007 року, з якого здійснюються відрахування (позитивне значення (р. 07 - р. 08)
09
200000
Частина чистого прибутку (доходу) за звітний період 2007 року, що відраховується до загального фонду державного бюджету (позитивне значення (р. 09 х р. 03 х р. 04 : 100 - р. 05)
10
30000
Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період 2007 року (р.10 розрахунку за попередній звітний період 2007 року)
11
45000
Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті за звітний період 2007 року (р. 10 - р. 11)
12
-

Як видно з прикладу (рядки 10 —12 таблиці 1), держдивідендів за 9 місяців підприємством сплачено більше, ніж нараховано за рік.

Оскільки, як було зазначено вище, держдивіденди податковим законодавством прирівнюються до загальнодержавних податків та зборів (у складі податку на прибуток), то підприємство має право на повернення таких надміру сплачених податків. Відповідно до п. 16.16 Закону про прибуток надміру внесені до бюджету суми податку, нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику податків не пізніше 10 робочих днів від дня отримання письмової заяви такого платника податку.

Однак у подібних ситуаціях підприємства на практиці мають проблеми з податковими органами щодо заповнення рядка 21 декларації з податку на прибуток. Так, згідно з Порядком №207 показник рядка 12 розрахунку (а в ньому прочерк) підлягає відображенню в рядку 21 декларації за відповідний звітний період1.

Отже, виходить, що в декларації має вказуватися (за аналогією з розрахунком) сума частки прибутку не за рік, а лише за IV квартал, що погіршує становище платника порівняно із визначеним законом (закон, як і вказувалося, встановлює сплату держдивідендів наростаючим підсумком). Тому у подібних випадках платнику можна рекомендувати, з огляду на абз. 2 пп. «з» пп. 4.4.2 Закону №2181, подати податковий звіт за іншою формою та/або з відповідним поясненням (наприклад, згідно зі зразком 2, с. 33) або залишити в рядку 21 декларації прочерк (оскільки з прочерком заповнюється рядок 12 розрахунку)2. Ставити суму в декларації у такому випадку без відповідних пояснень не радимо, оскільки вона може бути зарахована контролюючим органом як сума податкових зобов’язань за відповідний квартал3.

1Серед практиків поширене питання, показники чого: рядка 21 декларації чи рядків 10 — 12 розрахунку свідчать про суму узгодженого податкового зобов’язання. Якщо відповідно до умов прикладу 1 прийняти першу позицію (узгодженим є зобов’язання, вказане в декларації — саме такий підхід випливає з листа ДПА України від 23.05.2005 р. №10017/7/15-1117, що цілком узгоджується з пп. 4.1.3 Закону №2181), то в особовому рахунку підприємства відобразиться нульове значення суми частки прибутку за рік, а сума, сплачена за 9 місяців, «випливе» як переплата. Тому, безперечно, слід враховувати і показники розрахунку.

Зауважимо, однак, що, всупереч пп. «ї» пп. 4.4.2 зазначеного закону, форма розрахунку не узгоджена з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики, а тому не може вважатись податковою декларацією.

2У літературі висловлювалася думка, що «оскільки неправильне заповнення рядка 21 декларації з податку на прибуток не впливає на визначену в ній суму податкового зобов’язання з податку на прибуток, штрафні санкції у цьому разі не застосовуються» (Чернишова Г. Завищення суми дивідендів та прирівняних до них платежів і нарахованих на них авансових внесків у декларації з податку на прибуток підприємства // «Вісник податкової служби України». — 2007 р., №10 (437). — С. 39.)

3Додаючи пояснення до декларації, необхідно не забути зробити відповідну позначку про їх наявність та кількість аркушів (розміщується перед підписами посадових осіб).

Зразок 2

Приклад можливого пояснення до рядка 21 декларації з податку на прибуток підприємства

Відповідно до абз. 2 пп. «з» пп. 4.4.2 Закону №2181, інформуємо, що внаслідок збиткових результатів фінансово-господарської діяльності у ІV кв. 2007 р., підприємством за 2007 р. отримано суму чистого прибутку, обчисленого за даними бухгалтерського обліку, що є меншою від суми, отриманої за 9 місяців цього року. У зв’язку з чим сума відрахувань частини прибутку за рік становить 30000 (200000 х 15% = 30000) грн.

Оскільки підприємством за підсумками діяльності за 9 місяців 2007 р. сплачено у 2007 р. частину прибутку в сумі 45000 (300000 х 15% = 45000) грн, а річна сума зобов’язань із цього платежу становить 30000 (200000 х 15% = 30000) грн, переплату в сумі 15000 (30000 - 45000 = 15000) грн просимо врахувати в рахунок зобов’язань у наступних звітних періодах.

Відповідно до п. 12 Порядку складання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2007 р., затвердженого наказом ДПА України від 03.04.2007 р. №207, значення рядка 12 розрахунку має відображатися у рядку 21 декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом ДПА України від 29.03.2003 р. №143, зареєстрованим у Мін’юсті України 08.04.2003 р. за №271/7592, за відповідний звітний період. Проте в цьому разі показники рядка 12 розрахунку та рядка 21 податкової декларації не збігаються з суто технічних причин. У рядку 12 розрахунку наведено прочерки (сума чистого прибутку до сплати до бюджету за підсумками 2007 р. загалом становить менше, ніж сума чистого прибутку за 9 місяців 2007 р.), а в рядку 21 податкової декларації відображено суму держдивідендів за 2007 р. наростаючим підсумком (цей показник враховує показник держдивідендів за 9 місяців 2007 р. та нульовий показник за IV квартал). Саме тому дані цих двох показників відрізняються.

Авансові внески з податку на прибуток

Повертаючись до Закону про прибуток, наголошуємо, що до або одночасно зі сплатою відрахувань частки прибутку (яка пп. 7.8.2 цього Закону прирівнюється до дивідендів) до бюджету, платник податку має нарахувати та сплатити до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток у розмірі 25% суми відрахувань без їх зменшення на суму такої виплати. Сплачені протягом звітного періоду авансові внески зменшують суму нарахованого податку на прибуток звітного періоду. Авансові внески відображаються в декларації з податку на прибуток того періоду, коли його фактично було сплачено, в рядку 20 податкової декларації і ряд. 13.5 додатка К6.

Окремі платники припускаються помилок, сплачуючи авансові внески за фактом нарахування дивідендів (оскільки державні та комунальні підприємст-ва мають установлений законом граничний строк для їх виплати, що відповідає строку для сплати податку на прибуток. Авансові внески, сума частки прибутку та сума податку на прибуток на практиці нерідко взагалі сплачуються одночасно), та відносячи нараховані авансові внески у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток за фактом нарахування. Платники податку мають перерахувати авансові внески до або в момент сплати відрахувань частки прибутку за звітний період.

Розглянемо приклад 2.

Приклад 2 За ІV квартал 2007 р. підприємству належало сплатити до бюджету:

— 70000 грн податку на прибуток;

— 20000 грн відрахувань частки прибутку.

Платежі сплачені одночасно 11.02.2008 р.

Одночасно сплачена сума авансового внеску 25% — 5000 грн.

Сума авансового внеску (5000 грн) буде віднесена у зменшення податкових зобов’язань із податку на прибуток не за 2007 р., а за І квартал 2008 р. (за датою фактичної сплати — відповідно до пп. 7.8.3 Закону про прибуток), що відображено у фрагменті декларації у додатку до прикладу 3.

Відповідно до пп. 7.8.4 цього закону, в разі коли за наслідками звітного періоду сума податкових зобов’язань платника податку має від’ємне значення, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв’язку із нарахуванням дивідендів, додається у збільшення такого від’ємного значення. У разі коли сума такого авансового внеску перевищує суму податкових зобов’язань підприємства з податку на прибуток такого звітного періоду, різниця переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду. А при отриманні від’ємного значення податкового зобов’язання такого наступного періоду — у зменшення податкових зобов’язань майбутніх податкових періодів (приклад 3).

Приклад 3 (продовження з урахуванням умов прикладу 2)

За І квартал 2008 р. підприємством нараховано:

— податок на прибуток — 3000 грн;

— частку прибутку — 1000 грн.

Розглянемо фрагмент декларації з податку на прибуток за І квартал 2008 р. та додатка К6 до неї (зразок 3 на с. 34 та зразок 4).

Зразок 3

Декларація з податку на прибуток підприємства (фрагмент)

Показники
Код рядка
Сума
Нарахована сума податку**, у тому числі:
12
3000
за базовою ставкою
12.1
3000
за пільговою ставкою
12.2
 
Зменшення нарахованої суми податку
13 К6
5000
Податкове зобов’язання звітного періоду** (12 - 13)
14
-
Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року
15
-
Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***
16
-
Сума податку до сплати (позитивне значення 14 - 15 - 16)
17
-

Додаткові показники.

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів
20
5000
Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами
21
1000

Зразок 4

Додаток К6 до рядка 13 декларації (фрагмент)

Зменшення нарахованої суми податку

Показники
Код рядка
Сума
1
2
3
Зменшення податкових зобов’язань, у тому числі: (сума з р. 13.1 до р. 13.4 + р. 13.5.1)
13
3000
сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та перевищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:
13.5
5000
сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку
13.5.1
3000
залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди
13.5.2
2000

Методологія бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних зі сплатою держдивідендів, базується на таких засадах:

— нарахування дивідендів — це використання (розподіл) прибутку1, а отже, відображається в обліку за дебетом субрахунка 443;

— виплата частки прибутку — це виплата державі чи територіальній громаді як власнику, а отже, для розрахунків із цієї виплати застосовується субрахунок 671.

1Пункт 1.4 розділу IV Положення №1213.

Порядок відображення в обліку операцій, пов’язаних із відрахуванням частки прибутку, на основі операцій, передбачених у прикладах 2 — 3, розглянемо в таблиці 1.

Таблиця 1

Бухгалтерський облік відрахувань частки прибутку та авансових внесків з податку на прибуток

№ з/п
Дата
Зміст господарської операції
Сума
Бухгалтерський облік
Д-т
К-т
1.
11.02
Перераховано з поточного рахунку податок на прибуток за IV кв. 2007 р.
70000
641/ПП
311
2.
11.02
Перераховано з поточного рахунку суму частки прибутку за IV кв. 2007 р.
20000
671
311
3.
11.02
Перераховано з рахунка в банку до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток
5000
641/ПП
311
4.
31.03
Нараховано суму податку на прибуток за I кв. 2008 р.
3000
98
641/ПП
5.
31.03
Нараховано суму зобов’язань із відрахувань частки прибутку за I кв. 2008 р.
1000
443
671

Звертаємо також увагу, що сума нарахованої частки прибутку відображається у звіті про власний капітал (ф.№4 річної фінансової звітності) в рядку 140 графи 8 (зразок відображення нарахування частки прибутку у Звіті про власний капітал див. у «ДК» №7/2008).

А на суму частки прибутку, нарахованої протягом року, різниця між значенням показника статті «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» (рядок 350) балансу підприємства на початок року і кінець звітного періоду відрізняється від суми фінансового результату (прибутку, збитку), отриманого підприємством протягом цього ж звітного періоду.

Нормативна база

  • Закон про прибуток — Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону України від 22.05.97 р. №283/97-ВР, зі змінами та доповненнями).
  • Закон №2181 — Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (зі змінами й доповненнями).
  • Положення №1213 — Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. №1213.
  • Порядок №207 — Порядок складання розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2007 році, затверджений наказом ДПА України від 03.04.2007 р. №207.

Олексій КРАВЧУК, аудиторНаступна стаття:  На початок статті Який договір кращий: трудовий чи підряду? Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Облік у бюджетників
Пам’ятайте: неправильно виплачувати працівнику заробітну плату на підставі договору цивільно-правового характеру (договору підряду). У такому разі слід оформлювати лише трудовий договір. Щоб легше зрозуміти різницю між договором підряду (договором цивільн...

В рубриці: 


Розподіл прибутку державних підприємств Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 07 (18.2.2008) :: Суть справи :: Облік у бюджетників
Положенням №1213 Мінфін поставив перед бухгалтерами низку запитань, при вирішенні яких на практиці виникають серйозні проблеми. У цій статті автор не лише розгляне основні методологічні засади відображення у бухгалтерському обліку і звітності розподілу пр...

За кордон - за держкошти Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 50 (13.12.2004) :: Суть справи :: Облік у бюджетників
У відрядження за кордон нині їздять не лише службові особи підприємств недержавної форми власності. Все частіше у новинах чути: "Делегація міністерства (або посадова особа) здійснила поїздку за кордон…". Звісно, що за свої по закордонах багато не наїздиш,...

0.015257