Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 14 (7.4.2008)
МСФЗ :: МСФЗ

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Дисконтування грошових потоків

Фінансові інструменти, якщо їх розглядати у контексті національних ПБ(С)О, — поняття порівняно нове. Освоювати його ніхто, здається, не поспішає, вважаючи, що ні сьогодні, ні в найближчій перспективі такої потреби не передбачається. Але це не так. З погляду IAS/IFRS навіть звичайна дебіторська заборгованість, що виникає одночасно з нарахуванням доходу від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг, відшкодування за якою очікується у грошовій формі, — це фінансовий інструмент. І таких «старих знайомих» в IAS 32, IAS 39 і IFRS 7 трапляється багато — у цьому нам ще треба буде переконатися. А наразі продовжуємо про неї — про стару добру дебіторську заборгованість у новому закордонному вбранні.

У момент виникнення (або придбання) дебіторська заборгованість оцінюється за справедливою вартістю — так само як і решта фінансових активів. Далі весь час, поки вона значиться на балансі, її обліковують як фінансовий актив категорії (c) — за амортизованою вартістю і при цьому регулярно піддають тестуванню на знецінення.

Дебіторська заборгованість як інвестиція

Незалежно від того, коли дебіторська заборгованість визнається в обліку — за датою укладення угоди чи за датою розрахунків (див. попередню статтю), — одночасно з цим визнається і дохід від реалізації — виручка. Виручка, згідно з §9 — §10 IAS 18 «Revenue», повинна оцінюватися за справедливою вартістю отриманого або очікуваного до отримання зустрічного надання. Це означає, що якщо зустрічне надання — гроші, то дебіторська заборгованість — це вартість грошей на такий момент, а не товару, відправленого покупцеві, як нам досі здавалося. Справді, якщо товар компанії-продавцю вже не належить, бо значиться на балансі компанії, яка його придбала, то його вартість продавця не обходить: продавця тепер цікавить лише вартість виручених за нього грошей, — чи не так?

Оскільки дебіторська заборгованість означає платіж, відстрочений у часі, то кредит, — і грошовий, і товарний, — це фінансове вкладення; і воно, як будь-яка інвестиція, має бути, як мінімум, безризиковим, а як максимум, приносити інвестиційний дохід. Простіше кажучи: якщо платіж — завтра, то і гроші кредитор бажає отримати завтрашні. Яка це буде сума — на це запитання можна відповісти, провівши відповідний розрахунок виходячи зі суми, якою інвестор розпоряджається на цей момент і прийнятої до розрахунку умовної процентної ставки. Цей метод розрахунку називається методом складного відсотка. Не слід плутати його з методом дисконтування. Метод дисконтування застосовується вже потім (як «зворотний відлік»), коли угоду укладено і дебіторську заборгованість, розраховану на термін кредитування, визнано в обліку.

Виручка, згідно з IAS/IFRS, повинна оцінюватися за справедливою вартістю отриманого або очікуваного до отримання зустрічного надання. Так, якщо зустрічне надання — гроші, то виручка — це вартість грошей на цей момент, а не товару, відправленого покупцеві.

Дисконтування грошових потоків: навіщо це робиться

Метод дисконтування грошових потоків, як і метод складного відсотка — це метод оцінки, який враховує зміну вартості грошей у часі.

І причина цих змін навіть не в інфляції. Гроші змінюють вартість і при нульовій інфляції, якщо враховувати майбутні доходи від інвестування, беручи до розрахунку упущені вигоди.

Дисконтування грошових потоків є доцільним і там, де є підстави сумніватися у справедливості оцінки фінансових активів, грошове відшкодування щодо яких відстрочено у часі.

Про те, яку ставку відсотка застосовувати, говорять багато і зі знанням справи. Наприклад, що компанія при виборі ставки дисконтування повинна керуватися ринковими умовами і власними потребами, виходячи у кожному окремому випадку з конкретної господарської ситуації, взявши до відома оцінку ризиків та орієнтуючись на кредитні рейтинги, одне слово — що це повністю у компетенції менеджменту компанії. Нічого подібного! Практика показує інше: якщо ви — публічна компанія і фінансову звітність вам належить підтверджувати аудиторським висновком, то про жодну самостійність мріяти не доводиться. Аудитори великих аудиторських компаній зазвичай мають у своєму розпорядженні дані про ставки, розраховані виходячи зі «світового досвіду» і, що називається, «на всі випадки життя», і тоді, нехай ви хоч тисячу разів маєте рацію, з вашими «суб’єктивними» оцінками вони не погодяться ні за що і звіти ваші не підпишуть, поки все не перерахуєте за «правильними» ставками. Тож порада: не треба мучити себе пошуками, краще відразу зателефонувати аудитору — нехай скаже, яку ставку, на його «об’єктивну» думку, слід застосувати у вашому випадку.

Здавалося б, таке трапляється в якихось складних випадках, які до дебіторської заборгованості (за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги) не мають стосунку. Адже зазвичай компанія-продавець і покупець домовляються про відсотки за відстрочення платежу на заздалегідь обумовлений термін. Проте питання у тому і полягає: про яку ставку домовлятися. Адже згоду на купівлю дають не за будь-яку ціну, навіть коли є чим платити.

Але у наш час продавці вчиняють інакше. Ставиться питання не про ставку відсотка за відстрочення, а про суму, яку продавець бажає отримати через певний відрізок часу. Таким чином виходить, що продавець бере відсотки не за відстрочення платежу, а надає знижку тим, хто платить сьогодні і зараз. Саме про такий спосіб йдеться, коли ми чуємо про дисконтування грошових потоків стосовно доходів, визнаних одночасно з відповідною дебіторською заборгованістю.

Тут доречно пригадати, що discount — це знижка. Дисконтування — це розрахунок на зниження, а не навпаки. Коли навпаки — це розрахунок складного відсотка, який застосовується якраз у випадках, подібних до згаданого вище, наприклад:

а) при нарахуванні відсотків за кредит (позикового відсотка), коли за умовами кредитного/позикового договору дебітор протягом усього періоду кредитування не повинен погашати ні відсотки, ні основну суму боргу — все погашається наприкінці періоду кредитування;

б) при нарахуванні відсотків за відстрочення платежу за тих самих умов погашення (див. п. «а»), коли у ціну товару відсотки не закладаються заздалегідь.1

1Хоча на практиці в цьому випадку (б) ніщо не заважає застосовувати потрібний процент і він справді застосовується частіше, ніж простий.

Майбутня вартість грошових потоків обчислюється саме методом складного відсотка. У такий спосіб визначають ціну товару й оптимальний термін кредитування.

Приклад 1 Продаж окремих видів побутової техніки у кредит «без відсотків і без первісного внеску», рекламований нині у багатьох роздрібних магазинах, — це означає, що ціна на товар встановлена вже завтрашня — та, що розрахована методом складного відсотка. А тим покупцям, хто платить сьогодні, надається знижка — та, що розраховується методом дисконтування.

Щодо методу простого відсотка, то він застосовується, наприклад, при нарахуванні відсотків за кредит (позикового відсотка), коли за умовами кредитного/позикового договору дебітор зобов’язується погашати заборгованість за відсотками щоразу після чергового періоду, а основна сума боргу погашається наприкінці періоду кредитування.

Discount — це знижка. Дисконтування — це розрахунок на зниження, а не навпаки. Коли навпаки — це розрахунок складного відсотка.

Метод складного відсотка

Метод складного відсотка — це метод визначення майбутньої вартості інвестицій. На відміну від простого відсотка, який протягом усього періоду кредитування застосовується до однієї і тієї самої (основної) суми, складний відсоток нараховується і на основну суму, і на суму відсотків за кожен попередній рік, і так протягом усього періоду кредитування.

Приклад 2

1. Простий відсоток за позикою у розмірі 100,0 тис. грн, виданою на термін 3 роки під 10% річних: 100,0 х 10% х 3 = 30,0 тис. грн за три роки, тобто щороку дебітор зобов’язаний сплачувати по 10,0 тис. грн процентних платежів, а всього платіж за кредитом за три роки становитиме 130,0 тис. грн.

2. Складний відсоток при видачі такої самої позики на тих самих умовах зобов’язує дебітора до процентних платежів у таких сумах:

за I рік: 100,0 х 0,1 = 10,0 тис. грн;

за II рік: (100,0 + 10,0) х 0,1 = 11,0 тис. грн;

за III рік: (100,0 + 10,0 + 11,0) х 0,1 = 12,1 тис. грн.

Разом процентних платежів: 33,1 тис. грн.

Усього платіж за кредитом становитиме 133,1 тис. грн.

Коротко цей розрахунок складного відсотка можна записати таким чином: 100,0 х 1,13 = 133,1 тис. грн.

Так методом складного відсотка розраховується майбутня вартість коштів, інвестованих нині.

Майбутня вартість інвестицій через n років дорівнює добутку суми, що вкладається, на n-у ступінь доданої до одиниці річної ставки відсотка.

Метод дисконтування

Метод дисконтування — це метод визначення поточної вартості інвестицій і є розрахунком, зворотним до розрахунку складного відсотка. Відповідно, поточна вартість інвестиції — це її дисконтована вартість, або, як прийнято говорити, — дисконтована вартість майбутнього грошового потоку.

Можна сказати інакше. Метод дисконтування — це розрахунок, що дозволяє відповісти на запитання про те, яку суму треба вкласти сьогодні, щоб через n-у кількість років отримати ту, яку інвестор заздалегідь для себе визначив як мету.

Приклад 3 У попередньому прикладі майбутня вартість інвестиції 100,0 тис. грн була визначена розрахунком: 100,0 х 1,13 = 133,1.

Результат означає: якщо ми хочемо вкласти 100,0 під 10% річних, то через три роки можемо розраховувати на отримання 133,1 тис. грн.

Але якщо ставиться зворотне завдання: знаючи майбутню вартість, визначити поточну, — то розрахунок матиме такий вигляд:

133,1 : 1,13 = 133,1 : 1,331 = 100,0.

Результат означає: якщо ми хочемо через три роки отримати 133,1 тис. грн, то вкласти сьогодні слід 100,0 тис. грн.

Так методом дисконтування розраховується поточна вартість грошових потоків, на які інвестор розраховує у майбутньому.

Поточна вартість інвестиції, розрахованої на n років, дорівнює частці від ділення її майбутньої вартості на n-у ступінь доданої до одиниці річної ставки відсотка.

Бухоблік дисконтованих грошових потоків

Стосовно дебіторської заборгованості, що вже склалася, метод дисконтування потрібен у тих випадках, коли дебітор повертає борг раніше терміну, притому що нараховані раніше відсотки за кредит (відстрочення платежу) були закладені до ціни товару з розрахунку на весь період кредитування (відстрочення). Або коли цей покупець, на відміну від інших, розраховується за товар негайно.

Різниця між номінальною вартістю та сумою отриманого відшкодування визнається, як випливає з §11 IAS 18 і §26, §55b IAS 392, як процентний дохід/витрата і відображається у фінансових доходах/витратах.

Приклад 4 Компанії-продавцю належить реалізувати двом різним покупцям дві однакові партії товару вартістю 100,0 тис. грн кожна. За умовами укладених угод один із покупців оплачує рахунок негайно (або найближчим часом), інший — через рік. Таким чином, для першого з них компанія-продавець повинна визначити розмір знижки виходячи з прийнятної у цьому разі ставки відсотка. За ефективну ставку відсотка вирішено було взяти чинну ставку за банківськими кредитами у порівнянних умовах — 10%. А отже, продисконтувавши суму 100,0 тис. грн за ставкою 10%, отримаємо: 100 : 1,1 = 90,91 тис. грн.3

2А також багатьох інших параграфів IAS/IFRS і додатків до них.

3 Якби умовами цього прикладу було передбачено відстрочення не на один рік, а на два, то розрахунок мав би такий вигляд: 100 : 1,12= 82,64.

Не слід, проте, думати, що і при розрахунку майбутньої вартості інвестиції, і при розрахунку її поточної вартості (тобто і при застосуванні методу складного відсотка, і при застосуванні методу дисконтування) враховується одна і та сама процентна ставка (хоча показаний приклад — якраз той випадок, де застосовано саме початкову ставку, бо у ньому йдеться про перегляд раніше призначеної ціни — див. §AG8 Додатка A до IAS 39). Ринкові ставки коливаються, а отже, при дисконтуванні майбутнього грошового потоку, раніше розрахованого методом складного відсотка, враховується вже інша, ефективна на момент дисконтування, процентна ставка. Це особливо стосується інструментів, до яких застосовується так звана плаваюча ставка (див. §AG6 — §AG8 Додатка A до IAS 39).

Розрахунки майбутніх і поточних грошових потоків симетричні лише з погляду методу, але власне величини симетричними можуть бути не завжди, а тільки при незмінній протягом періоду кредитування ставці або коли розрахункова оцінка переглядається. У тому і полягає складність дисконтування грошових потоків від звіту до звіту. Тож до справи треба підходити серйозно і з усією відповідальністю.

Зазначимо (хоч би на втіху), що дисконтуванню підлягає лише довгострокова дебіторська заборгованість, тобто та, погашення якої очікується не раніше ніж через рік. Короткострокову (поточну) заборгованість дисконтувати належить тільки у випадках, коли різниця між майбутніми та теперішніми грошовими потоками визнається досить істотною (§AG79, §AG84 Додатка A до IAS 39).

Таблиця 1

Проведення у концепції МСФЗ (до прикладу 4)

Операція/Рахунок
Д-т
К-т
1. Відображається виручка від Покупця 1    
Дебіторська заборгованість
90910
 
Виручка  
100000
Фінансові витрати
9090
 
2. Відображається виручка від Покупця 2    
Дебіторська заборгованість
100000
 
Виручка  
100000
Разом оборотів:
200000
200000

Таблиця 2

Проведення у концепції П(С)БО (до прикладу 4)

Операція
Д-т
К-т
Сума
1. Нараховано доходи до отримання від Покупця 1
361
902
90910
2. Знижка за терміновість оплати
951
902
9090
3. Нараховано доходи до отримання від Покупця 2
361
902
100000

Римма ГрачоваНаступна стаття:  На початок статті Повернення надміру сплаченого ПДФО Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: МСФЗ
З 2007 р. доходи від продажу нерухомості оподатковуються. Що робити, якщо помилково ПДФО було сплачено надміру? На це запитання дає відповідь ДПАУ в листі від 29.02.2008 р. №2850/1/17-014, №4083/7/17-0717....

В рубриці: 


Резерви та умовні зобов’язання Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 38 (23.9.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Зобов’язання підприємств мають різну природу: заборгованість перед постачальниками товарно-матеріальних цінностей, зобов’язання з виплати заробітної плати працівникам, заборгованість за кредитами тощо. Як правило, підприємство точно знає величину ...

Облік податку на прибуток у МСФЗ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 25-26 (24.6.2013) :: МСФЗ :: МСФЗ
Передбачену в МСФЗ практику обліку та відображення у фінансовій звітності податку на прибуток критикують і користувачі, і укладачі звітності. Перші, як правило, наголошують, що інформація про відстрочені податки не є релевантною для оцінки перспектив діял...

0.012104