Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 42 (20.10.2008)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Реорганізація підприємств шляхом перетворення

На продовження теми, розпочатої у «ДК» №39/2008, у цій публікації спинимося на реорганізації підприємства шляхом перетворення.

Загальні положення

Перетворення — зміна організаційно-правової форми юридичної особи (п. 1 ст. 108 ЦК). Наприклад: ЗАТ стає ТзОВ, при цьому ЗАТ не ліквідується, а змінює свій юридичний статус, тобто припиняється.

Припинення юридичної особи шляхом перетворення відбувається у порядку, визначеному ст. 37 Закону про держреєстрацію. Державна реєстрація юридичної особи, створеної внаслідок перетворення, здійснюється у порядку, встановленому статтями 24 — 27 зазначеного Закону.

Відповідно до ч. 6 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, затвердженого постановою КМУ від 22.01.96 р. №118 (зі змінами та доповненнями), у разі перетворення юридичної особи за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код. На підставі наведеного, на думку Держпідприємництва (п. 3 листа від 07.07.2005 р. №5486), у свідоцтві про держреєстрацію проставляється первинна дата реєстрації. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, всі права й обов’язки колишньої юридичної особи, без зміни величини (п. 2 ст. 108 ЦК).

Правонаступництво у частині виконання всіх майнових прав та обов’язків при перетворенні виглядає таким чином (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Правонаступництво при перетворенні

Форма реорганізації
Припинення підприємства*
Правонаступник у частині виконання всіх майнових прав та обов’язків
Перетворення: А = А1
А
Підприємство А1, що виникло внаслідок перетворення (п. 5 ст. 59 ГК, п. 2 ст. 108 ЦК, абз. 3 ст. 19 Закону про госптовариства)
* Припинення юрособи не є її ліквідацією, адже у разі ліквідації юрособи права й обов’язки до інших осіб не переходять.

Звернемо увагу читачів на такий момент: з позиції ЦК, перетворення передбачає лише зміну організаційно-правової форми юрособи, що не стосується розміру статутного фонду, складу учасників тощо. Але у разі якщо розмір СФ юрособи менший від встановленого чинним законодавством розміру для певної організаційно-правової форми (наприклад для ТзОВ, АТ), суб’єкт господарювання повинен доформувати СФ до розміру, визначеного законом на момент створення1, або обрати іншу організаційну форму, наприклад приватне підприємство, для якого фіксований розмір СФ не встановлено. Ця думка також підтверджується листами Держпідприємництва від 31.03.2005 р. №2274 і від 31.05.2007 р. №3895.

1 Для ТзОВ розмір статутного капіталу повинен становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, чинної на момент створення ТзОВ. Для АТ — 1250 мінімальних зарплат.

Варіантів перетворення може бути чимало: ЗАТ (ВАТ) на ТзОВ, ЗАТ на ВАТ, ТзОВ на ЗАТ, ПП на ТзОВ тощо.

Власники, приймаючи рішення про реорганізацію шляхом перетворення, ставлять різну мету. Наприклад, перетворення:

1) ВАТ на ТзОВ мінімізує ризик встановлення контролю над товариством ззовні (інвестора) або одного з акціонерів.

2) ЗАТ на ВАТ сприяє залученню зовнішніх інвесторів для прискореного розвитку товариства.

Перетворення ЗАТ (ВАТ) на ТзОВ дозволить:

1) істотно скоротити витрати (наприклад з випуском та обігом ЦП, веденням реєстру власників іменних ЦП, підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів, публікацією звітності, проведенням обов’язкового аудиту, підготовкою звітності для ДКЦПФР тощо);

2) зробити мобільнішою систему управління підприємством (не треба повідомляти учасників про проведення загальних зборів за 30 днів і робити оголошення у пресі тощо);

3) спростити різні дії, що забезпечують життєдіяльність товариства (у ТзОВ простіше організувати зміну СФ, не передбачено необхідність проведення перевірок і застосування штрафних санкцій з боку ДКЦПФР, за винятком здійснення професійної діяльності на ринку ЦП).

Документальне оформлення реорганізації

Основні документи для встановлення правонаступності щодо майнових прав та обов’язків підприємства, що реорганізується шляхом перетворення, — це установчі документи (статут) підприємства-правонаступника та передавальний акт.

Передавальний акт складається комісією з припинення юридичної особи після закінчення терміну для пред’явлення вимог кредиторів, включаючи їх задоволення чи відхилення. Акт затверджується засновниками юрособи або органом, що прийняв рішення про припинення юрособи, і повинен містити положення про правонаступництво за всіма зобов’язаннями юрособи, що припиняється, а також за всіма її кредиторами і боржниками, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами (п. 2, 3 ст. 107 ЦК).

Форму передавального акта законодавчо не встановлено, тому він зазвичай складається на розсуд підприємства, що реорганізується, у довільній формі, з доданням до нього на дату перетворення балансу, в якому зазначаються всі активи і пасиви, які передаються, а в окремому додатку — докладне розшифрування кожного рядка балансу. Нюанси докладних розшифрувань рядків балансу ми розглядали у попередній статті про реорганізацію у «ДК» №39/2008.

Акт складається на дату реорганізації підприємства, у разі проведення оцінки підприємства передавальний акт може бути складено на дату оцінки майна.

Звертаємо вашу увагу на те, що обов’язкову оцінку майна під час реорганізації передбачено абз. 3 статтею 7 Закону України від 12.07.2001 р. №2658-III «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні» у разі реорганізації державних, комунальних підприємств і підприємств (господарських товариств) з державною (комунальною) часткою майна. Отже, підприємства (товариства), що не підпадають під дію зазначеної норми, при перетворенні можуть провести незалежну оцінку майна на свій розсуд.

Бухгалтери часто запитують про необхідність інвентаризації під час реорганізації підприємства. Інвентаризація у разі реорганізації підприємства є обов’язковою тільки у випадках, зазначених у п. 3 Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та документів і розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну від 11.08.94 р. №69. Наприклад, внаслідок перетворення державного підприємства на АТ, ліквідації підприємства тощо. У решті випадків інвентаризація проводиться на розсуд керівництва підприємства.

Водночас при підписанні передавального акта здійснюється своєрідна інвентаризація, під час якої всі активи та пасиви повинні бути перевірені, і правонаступник зазвичай підписує акт лише після докладної перевірки кожної суми. Ніщо не перешкоджає оформити цю процедуру відповідно до чинних норм про інвентаризацію.

Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних з реорганізацією, ведеться на підприємстві, що реорганізується, з моменту прийняття рішення про реорганізацію шляхом перетворення і до реєстрації новоствореного підприємства.

Перед складанням передавального акта у бухгалтерському обліку бажано сформувати фінансовий результат: закрити рахунки обліку доходів і витрат. Якщо реорганізація відбувається у середині звітного фінансового року, то розподіляти прибуток, отриманий на момент прийняття рішення про перетворення, або покривати збитки необов’язково: сальдо за субрахунками 441 або 442 передаються разом з активами і пасивами на баланс правонаступника.

Ведення бухгалтерського обліку на новоствореному підприємстві починається з моменту реєстрації його статуту і на підставі переданих йому документів:

1) передавального акта з додатками;

2) документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності до моменту реорганізації перетвореної особи (правопопередника): договорів, листів, первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової і податкової звітності тощо;

3) акта оцінки майна (при проведенні оцінки);

4) документації про результати інвентаризації (при проведенні).

До початку поточного відображення господарських операцій приводяться у відповідність затверджена величина СФ капіталу підприємства та дані про залишки на рахунках згідно з передавальним актом.

Якщо розмір СФ при перетворенні залишається незмінним, то сама його складова змінюється, тому що:

1) СФ АТ формується з певної кількості акцій однакової номінальної вартості. Ці акції розподілені між акціонерами, які несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства лише у межах акцій, що належать їм (ст. 24 Закону про госптовариства);

2) СФ ТзОВ формується з внесків (кошти і будь-яке інше майно) його засновників (учасників). Ці внески оцінюються у національній грошовій одиниці й утворюють частку засновника (учасника) в СФ, який несе відповідальність у межах свого внеску.

Тобто при реорганізації шляхом перетворення відбуватиметься обмін акцій або часток у СФ товариства, що реорганізується, на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості акцій (сертифікатів акцій) або часток товариства, яке створюється шляхом перетворення. Наприклад, при перетворенні ТзОВ на АТ акціонери отримують акції не шляхом їх придбання, а міняючи на частки у СФ ТзОВ. І навпаки, при перетворенні АТ на ТзОВ акції повинні бути вилучені й анульовані, а учасникам ТзОВ видаються письмові зобов’язання про видачу часток, що дорівнюють у процентному співвідношенні кількості акцій, які належать їм у АТ. Відображення цих операцій у бухгалтерському обліку АТ і ТзОВ розглянуто у прикладі 2.

Як зазначалося вище, у зв’язку з тим що за правонаступником зберігається ідентифікаційний код, а також, на думку Держпідприємництва, у свідоцтві про держреєстрацію має проставлятися первинна дата реєстрації, то буде доцільно, якщо на новоствореному підприємстві збережеться безперервність методології ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності з моменту його первинної реєстрації.

Оскільки під час перетворення не відбувається фактичної передачі майна, а, по суті, передаються майнові й інші права, то при введенні даних про залишки на рахунках згідно з передавальним актом можливо застосовувати проміжний рахунок 00, не передбачений чинним планом рахунків, або ж субрахунки 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» і 685 «Розрахунки з іншими кредиторами», або ж рахунок 67 «Розрахунки з учасниками».

Передача активів і пасивів здійснюється проведеннями, згаданими у попередній статті в «ДК» №39/2008. Залишки за рахунками у бухгалтерському обліку новоствореного підприємства переносять із розшифруванням аналітики. Слід пам’ятати, що після виконання всіх операцій з передачі сальдо на рахунках бухгалтерського обліку (в т.ч. і обороти за дебетом і кредитом правопопередника і правонаступника) має закритися.

Порядок здачі фінансової звітності

Оскільки процедура реорганізації підприємства шляхом перетворення передбачає обов’язкову реєстрацію припинення підприємства і створення нового, то новостворюваному підприємству треба складати і подавати фінансову звітність у порядку, передбаченому для новостворених юросіб. Початком звітного періоду для них буде дата держреєстрації новоствореного підприємства.

Щодо подання звітності підприємства, що припиняється, то у зв’язку з тим, що в нормативних актах прямо не сказано, що дата припинення перетворюваного підприємства вважається датою закінчення його звітного періоду, то, певно, у цьому випадку треба керуватися нормами п. 3 ст. 13 Закону про бухоблік, відповідно до якого звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до дати прийняття рішення про його ліквідацію.

Податковий облік

Питання правонаступництва податкової заборгованості чи податкового боргу внаслідок реорганізації шляхом перетворення регламентуються Законом №2181, відповідно до якого «реорганізацією платника податків з метою оподаткування є зміна його правового статусу, яка передбачає зміну назви платника податків, а для господарських товариств — зміна організаційно-правового статусу підприємства, що тягне за собою зміну їх ідентифікаційного і/або податкового номера» (пп. «а» п. 13.5).

Звертаємо увагу на той факт, що поняття «реорганізація шляхом перетворення» відповідно до ЦК не ідентичне поняттю, наведеному в Законі №2181. З позиції Закону №2181 реорганізацією називається зміна правового статусу, а також назви й ідентифікаційного (податкового) номера. За ЦК відбувається зміна організаційно-правової форми юридичної особи. А зміна назви суб’єкта господарювання і зовсім не означає реорганізацію цього суб’єкта.

Законом №2181 зміну організаційно-правового статусу підприємства передбачено для госптовариств. Отже, перетворення ПП на ТзОВ уже не потрапляє під поняття «реорганізація» у податковому розумінні.

Порядок врегулювання податкової заборгованості

Якщо реорганізація здійснюється шляхом зміни назви, організаційно-правового статусу або місця реєстрації платника податків, такий платник податків після реорганізації набуває всіх прав та обов’язків з погашення податкових зобов’язань або податкового боргу, що виникли до його реорганізації (абз. 2 пп. 13.1.1 Закону №2181).

Терміни погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платниками податків, які реорганізуються, не змінюються (п. 13.3 ст. 13 Закону 2181).

Порядок дій юрособи, що реорганізується, за наявності її активів у податковій заставі, а також порядок закриття сум надміру сплачених або невідшкодованих податків, сум податкових зобов’язань чи податкового боргу, які значаться на балансі підприємства, що припиняє діяльність внаслідок реорганізації шляхом перетворення, такий самий, як і при інших способах реорганізації (див. «ДК» №39/2008).

Податок на прибуток

При реорганізації підприємств за допомогою перетворення об’єкт обкладення податком на прибуток не виникає. Докладно це питання висвітлено у «ДК» №39/2008.

Позиція ДПАУ з приводу податкового обліку отриманих перетвореним підприємством активів наведено у п. 14 листа від 21.04.2005 р. №3335/6/12-02161 (цей лист стосується будь-якого виду реорганізації). Зокрема, з метою обкладення податком на прибуток реорганізація за будь-якого її виду не може розглядатися як операція з купівлі-продажу підприємства або як безкоштовне отримання активів, унаслідок чого податкові зобов’язання з податку на прибуток не виникають.

1 Також див. лист від 17.08.2001 р. №11202/7/16-1217-26.

Таким чином, ні у правонаступників, ні у правопопередників валові доходи не виникають.

З метою оподаткування облік підприємства, що реорганізується, і правонаступника не слід розділяти, бо новостворене підприємство зберігає ідентифікаційний код правопопередника (лист Держпідприємництва №5486). Правонаступник має право на валові витрати у частині залишків запасів, може амортизувати отримані ОФ, а також врахувати збитки підприємства, що припинилося.

Як наслідок, при подальшому функціонуванні новоствореного підприємства з позиції податкового обліку виникнуть перехідні операції. Ці операції з метою оподаткування, як правило, є «другою подією». Наприклад, правопопередник провів передоплату за товари, послуги, самі товари і послуги отримує правонаступник, і навпаки.

При отриманні заборгованості з отриманої поворотної фінансової допомоги (ПФД) правонаступник повинен продовжувати нараховувати умовні відсотки (якщо ПФД отримано від платника податку на прибуток за ставкою 25%) або ж збільшити ВВ при поверненні ПФД (якщо ПФД була отримана від неплатника податку на прибуток або платників, які мають пільги з цього податку, в т.ч. нерезидентів, включаючи право застосування ставки податку, нижчої від 25%). Товарні залишки, що враховувалися у попередника у прирості-убутку за п. 5.9 Закону про прибуток, після передачі правонаступникові також беруть участь у перерахунку приросту-убутку. Це саме стосується і нарахування амортизації за ОФ.

При прийнятті рішення про додаткове збільшення СФ внаслідок перетворення грошові внески учасників не включаються до складу валового доходу на підставі пп. 4.2.5 Закону про прибуток.

Якщо внесками (щодо додаткового збільшення) виступають ОФ, то підприємство-одержувач має право включити їх вартість до балансової вартості відповідних груп і амортизувати (якщо такі ОФ планується використовувати у господарській діяльності підприємства).

Податок на додану вартість

Об’єкт обкладення ПДВ у підприємства, що реорганізується шляхом перетворення, і його правонаступника не виникає, бо ці операції не підпадають під термін «поставка товарів» відповідно до норм п. 1.4 Закону про ПДВ.

Думку ДПАУ з цього питання викладено у листах від 12.03.2008 р. №4672/7/16-1517-05, від 01.04.2008 р. №6484/7/16-1517-07 і від 20.10.2004 р. №11743/5/15-2416. Позиція ДПАУ грунтується на тому, що операції під час переходу майнових прав у процесі реорганізації підприємств не є об’єктом обкладення ПДВ і підпадають під дію пп. 3.2.8 Закону про ПДВ як поставка за компенсацію сукупних валових активів платника податків (з урахуванням і гудвілу) іншому платникові податків. Докладніше це питання розглянуто у «ДК» №39/2008.

Водночас при перетворенні підприємства жодної компенсації не відбувається, та й компенсувати нікому. Не складається і договір поставки. Це підтверджується листами Держпідприємництва від 15.08.2002 р. №2-221/4468 і від 11.09.2002 р. №1-221/4912, у яких сказано, що пп. 3.2.8 Закону про ПДВ застосовується не до процесу реорганізації юридичних осіб, а лише до процесу їх створення. Внески до СФ юридичної особи (якщо такі будуть) є інвестицією, а інвестиція не є продажем.

При припиненні підприємства у правопопередника анулюється реєстрація платника ПДВ. Якщо на момент перетворення підприємства в його обліку значаться основні фонди і товарні запаси, за якими було нараховано податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, то, згідно з п. 9.8 Закону про ПДВ, воно зобов’язане визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами і, відповідно, збільшити суму своїх податкових зобов’язань (у податковому періоді, протягом якого відбувається анулювання платника ПДВ).

Оскільки новостворене підприємство за отриманими активами не зможе відобразити податковий кредит, то ПДВ буде нараховано двічі: при умовному нарахуванні особою, що припиняється за п. 9.8. Закону про ПДВ, і при подальшому продажу цих ТМЦ (ОФ) правонаступником.

При прийнятті рішення про реорганізацію підприємств треба враховувати також той факт, що право на отримання відшкодування ПДВ новостворена юридична особа внаслідок перетворення не має за наслідками діяльності перших 12 календарних місяців платника ПДВ (пп. 7.7.11 Закону про ПДВ).

Операції з додаткового збільшення СФ коштами товариства не є об’єктом обкладення ПДВ виходячи з пп. 3.2.1 Закону про ПДВ. Якщо як додаткові внески вносять матеріальні цінності платники ПДВ, то на підставі виданої їм податкової накладної можна сформувати податковий кредит, за умови, що майно планується використовувати в операціях господарської діяльності підприємства, що обкладаються ПДВ.

Оподаткування операцій з корпоративними правами при реорганізації підприємств, відповідно до вимог Закону про доходи, є ідентичним розглянутому в «ДК» №39/2008.

Приклад 1 Реорганізація здійснюється шляхом перетворення ПП «Каскад» на ТзОВ «Каскад» у червні 2008 р. ПП «Каскад» припиняється. Вступний баланс ТзОВ «Каскад» міститиме всі активи і пасиви ПП «Каскад». СФ ПП «Каскад» на момент перетворення становив 40 000 грн. Прийнято рішення про збільшення СФ у розмірі 12500 грн, відповідно до вимог чинного законодавства (525 х 100 = 52500), із внесенням суми збільшення коштами.

Приклад завершального (вступного) балансу як додатка до передавального акта наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Завершальний (вступний) баланс ПП «Каскад» (ТзОВ Каскад»)

Стаття
Код рядка
На дату реорганізації
АКТИВ
I. Необоротні активи
Основні засоби:    
- залишкова вартість
030
20
- первісна вартість
031
32
- знос
032
12
Усього по розділу I  
20
II. Оборотні активи
Виробничі запаси
100
31
Товари
140
56
Дебіторська заборгованість:    
- чиста реалізаційна вартість
160
145
- початкова вартість
161
145
- резерв сумнівних боргів
162
0
Поточні фінансові інвестиції
220
10
Грошові кошти у національній валюті
230
26
Усього по розділу II  
268
Баланс
280
288
ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний фонд
300
40
Нерозподілений прибуток
350
12
Усього по розділу I  
52
IV. Поточні зобов’язання  
0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530
216
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
550
20
Усього по розділу IV  
236
Баланс
640
288

Відображення операцій передачі активів і пасивів ПП «Каскад» у бухгалтерському та податковому обліку наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Відображення в обліку передачі активів і пасивів ПП «Каскад» (приклад 1)

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, тис. грн*
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Передано ПП «Каскад»
1.
Основні засоби:          
  - первісна вартість
685
10
32
-
-
  - знос
13
685
12
-
-
2.
Виробничі запаси
685
20
31
-
-
3.
Товари
685
28
56
-
-
4.
Дебіторська заборгованість
685
36
145
-
-
5.
Поточні фінансові інвестиції
685
143
10
-
-
6.
Грошові кошти у національній валюті
685
311
26
-
-
7.
Статутний капітал
40
685
40
-
-
8.
Нерозподілений прибуток
441
685
12
-
-
9.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (з урахуванням внутрішньої заборгованості)
63
685
216
-
-
10.
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
64
685
20
-
-
* Фактично у бухгалтерському обліку треба відображати операції у гривнях з копійками. Для зручності розглянуто приклад в одиницях заповнення балансу.

Відображення у бухгалтерському та податковому обліку формування СФ й отримання активів та пасивів ТзОВ «Каскад» наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Відображення в обліку формування СФ й отримання активів та пасивів ТзОВ «Каскад» (приклад 1)

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, тис. грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
1.
Формування СФ шляхом перетворення
46
40
40
-
-
2.
Збільшення розміру СФ ТзОВ
46
40
12,5
-
-
3.
Отримання грошових коштів як внеску до ЧСФ
301, 311
46
12,5
-
-
Отримано ТзОВ «Каскад»
4.
Основні засоби:          
  - первісна вартість
10
377
32
-
-
  - знос
377
13
12
-
-
5.
Виробничі запаси
20
377
31
-
-
6.
Товари
28
377
56
-
-
7.
Дебіторська заборгованість
36
377
145
-
-
8.
Поточні фінансові інвестиції
143
377
10
-
-
9.
Грошові кошти у національній валюті
311
377
26
-
-
10.
Статутний капітал
377
46
40
-
-
11.
Нерозподілений прибуток
377
441
12
-
-
12.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (з урахуванням внутрішньої заборгованості)
377
63
216
-
-
13.
Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом
377
64
20
-
-

Приклад 2 Реорганізація здійснюється шляхом перетворення ЗАТ на ТзОВ. Акціонерами ЗАТ були тільки фізичні особи. СФ ТзОВ сформовано за рахунок обміну на акції ЗАТ. Операції з вилучення акцій в акціонерів з метою їх анулювання і видачі їм натомість часткою як засновникам (учасникам) ТзОВ у бухгалтерському та податковому обліку ЗАТ і ТзОВ рекомендується відобразити таким чином (див. таблицю 5).

Таблиця 5

Відображення в обліку перетворення ЗАТ на ТзОВ (приклад 2)

№ з/п
Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, тис. грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Облік ЗАТ
1.
Вилучення акцій за номінальною вартістю в акціонерів ЗАТ, що реорганізується
40
451
500
-
-
2.
Акціонерам надано письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у ТзОВ
451
672
500
-
-
Облік ТзОВ
1.
Сформовано СФ ТзОВ
46
40
500
-
-
2.
Учасникам ТзОВ видано відповідні частки
672
46
500
-
-

Нормативна база

  • ЦК — Цивільний кодекс України.
  • ГК — Господарський кодекс України.
  • Закон №2181 — Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами».
  • Закон про держреєстрацію — Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців».
  • Закон про госптовариства — Закон України від 19.09.91 р. №1576-XII «Про господарські товариства».

Елла Єлінек, аудиторНаступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Практика
Заповнюємо форму №1-ПП за новим довідником пільг
Внесено зміни у роботу банків для забезпечення стабільності банківської системи
Встановлено норми тривалості робочого часу на 2009 рік...

В рубриці: 


Страхування майна підприємства Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Чи може підприємство застрахувати своє майно? Як такі операції відображаються в
обліку в 2015 році? ...

Відповідальність за неподання форми №4 Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
У практиці вітчизняного бізнесу періодично виникають певні «дедлайни», в
яких за відсутності належної організації мусять взяти участь усі або
переважна частина суб’єктів господарювання, під загрозою великого штрафу.
Цього року такою нагальною ...

0.020354