(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 24 (15.6.2009)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Ще раз про «перехідні» відпустки

Чимало запитань постає при нарахуванні заробітної плати за час щорічної відпустки, що почалася в одному місяці, а закінчується в іншому. Як нарахувати, утримати та сплатити внески, податок з доходів, коли виплатити «перехідні» відпускні? Ці питання не нові, але під час нарахування відпускних, за відсутності чітких роз’яснень, хочеться бути впевненим хоча б у тому, що нічого не змінилося. Отже вкотре проаналізуємо норми, які регламентують порядок виплати, нарахування відпускних та справляння ПДФО та страхових внесків з цих виплат.

Нарахування відпускних

Згідно зі ст. 115 КЗпП та ст. 21 Закону про відпустки, заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Керуючись цією нормою, бухгалтер здійснює нарахування всієї суми «перехідних» відпускних у тому місяці, в якому працівник іде у відпустку, тобто нарахування та виплата відпускних за поточний і наступний місяць здійснюються в одному місяці, а саме у місяці їх виплати.

На користь такого підходу свідчить і п. 5 ст. 9 Закону про бухоблік1, згідно з яким господарські операції мають бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Але пп. 1.6.1 Інструкції №5 та п. 2.2 Інструкції №4632 передбачено, що під час заповнення форм державних статспостережень слід мати на увазі такі особливості обліку та відображення суми фонду оплати праці: суми нарахувань за час відпусток, на відміну від порядку їх фактичної виплати, розподіляються пропорційно до часу, що припадає на дні відпустки у відповідному місяці. Це означає, що кошти, нараховані для оплати щорічної відпустки, мають бути включені до ФОП звітного місяця тільки в сумі нарахувань за дні відпустки, що припадають на звітний місяць, а виплати, нараховані за дні відпустки наступного місяця, включаються до ФОП наступного місяця.

1 Закон України від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2 Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПВ термінова — місячна «Звіт з праці», затверджена наказом Держкомстату від 05.10.2006 р. №463.

Як бачимо, є підстави для формування іншого підходу при нарахуванні «перехідних» відпускних — здійснювати нарахування частинами: у місяці виходу у відпустку відобразити частину відпускних, що припадають на поточний місяць, а решту — у наступному місяці.

І щоб остаточно вирішити, який же підхід застосувати при нарахуванні «перехідних» відпускних, бухгалтеру слід згадати, що за невиплату відпускних у терміни, встановлені законодавством, тобто не пізніше ніж за 3 дні до початку відпустки, статтею 41 КпАП передбачено відповідальність для винних посадових осіб підприємства. А саме: порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, зарплати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств від 30 до 100 н. м. д. г. (510 — 1700 грн). Крім того, керівника підприємства може бути притягнено до кримінальної відповідальності на підставі ст. 175 ККУ.

Внески до ПФУ та соцфондів

Розглянемо норми, що регламентують порядок справляння внесків до фондів соцстрахування, бо саме вони впливають на базу обкладення податком з доходів фізосіб.

Порядок нарахування (утримання) та строки сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування встановлено Інструкцією №21-1, відповідно до якої (пп. 5.1.1) обчислення страхових внесків здійснюється щомісяця «за ставками, визначеними законодавством, на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу) виходячи з розміру страхового внеску, що діє на день нарахування виплат (доходу)».

Посилаючись на пп. 5.1.7 Інструкції №21-1 Пенсійний фонд у листі від 23.03.2004 р. №2738/04 (див. «Документи для роботи» №15/2004) зазначив, що нарахування страхових внесків на суми виплат, період яких більше одного місяця, здійснюється окремо за кожен місяць.

Згідно з пп. 5.2.3 Інструкції №21-1, «нарахування страхових внесків на суми доходу у вигляді зарплати, інших виплат та винагород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, що включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу, період яких більше одного місяця (допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, оплата щорічної відпустки), здійснюється за ставкою, що діє на момент їх нарахування». При цьому застосування максимальної величини здійснюється окремо за кожен місяць.

Отже, на підставі вищенаведених норм можна дійти висновку, що для правильного нарахування (утримання) внесків до Пенсійного фонду суми відпускних слід розподілити за періодами, до яких вони належать, і порівняти з максимальним розміром доходу, з якого сплачуються внески, що діяв або діятиме у періоді, за який здійснюється нарахування відпускних. Як застосовувати норму щодо обмеження виплат максимальною величиною, роз’яснює Пенсійний фонд у листі від 06.03.2006 р. №2584/03-02 (див. «ДК» №11/2006). З 1 січня до 31 грудня 2009 року максимальний розмір доходу, з якого справляються внески, становить 10035 грн. Щодо розміру страхового внеску, який слід застосовувати у разі, якщо у звітному періоді проводиться нарахування за майбутні періоди, Пенсійний фонд надав роз’яснення у листі від 18.02.2008 р. №2747/03-30 (див. «ДК» №18/2008).

Також нагадаємо про порядок сплати внесків до Пенсійного фонду. В Інструкції №21-1, крім загальних норм щодо термінів сплати внесків (пп. 5.1.4, 5.1.5), передбачено і сплату страхових внесків одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу), але не пізніше 20 числа наступного місяця, у т.ч. в безготівковій чи натуральній формі або з виручки від реалізації товарів або послуг (пп. 5.1.6).

Стосовно нарахувань страхових внесків на суми відпускних до інших соцфондів Мінпраці у листі від 27.05.2004 р. №20-302 (див. «Документи для роботи» №25/2004) зазначає, що страхові внески до фондів загальнообов’язкового державного соцстрахування нараховуються окремо за кожен місяць.

Відповідно до Закону №2240 та Інструкції №16, нарахування та утримання внесків до Фонду соцстрахування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності здійснюється щомісяця в межах граничної суми заробітної плати (доходу). Пунктом 3.2 Інструкції №16 визначено, що при нарахуванні (утриманні) страхових внесків на суми виплат, нарахування яких проводиться за різні місяці (наприклад, оплата щорічної відпустки), застосування максимальної величини заробітної плати (доходу) здійснюється окремо за кожен місяць виходячи з максимальної величини, встановленої законодавством в цих місяцях. З огляду на це утримання страхових внесків (1% або 0,5%) здійснюється залежно від суми зарплати (відпускних), яка припадає на відповідний місяць, та розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на цей місяць.

Порядок сплати внесків до ФСС з ТВП встановлено ст. 23 Закону №2240 та п. 4.3 Інструкції №16, згідно з якими роботодавці сплачують до Фонду різницю між нарахованими для роботодавців та найманих працівників страховими внесками та витратами, пов’язаними з наданням соцзабезпечення і соцпослуг застрахованим особам. Перерахування зазначених сум у безготівковій формі здійснюється один раз на місяць — у день, встановлений для отримання у банківській установі коштів на оплату праці за відповідний період. Пунктом 4.4 Інструкції №16 встановлено, що кошти на рахунок Фонду перераховуються одночасно з одержанням коштів на зарплату, а в разі виплати заробітної плати за першу частину місяця нараховані страхові внески мають бути перераховані у Фонд не пізніше дня, встановленого для виплати зарплати за другу половину місяця. Посилаючись на це, ФСС з ТВП у листі від 01.11.2006 г. №02-24-2212 зазначив, що роботодавці не повинні перераховувати страхові внески до Фонду у день отримання зарплати за першу половину місяця. Як бачимо, стосовно авансових виплат Фонд чітко виклав свою позицію. Позаяк відпускні теж є заробітною платою і виплачуються авансом, можна дійти висновку, що роз’яснення стосуються і «перехідних» відпускних. Тож сплачувати внески під час здійснення виплати немає потреби.

Звертаємо увагу, що з 01.01.2009 року змінилися норми щодо сплати внесків до Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Пунктом 3 статті 17 Закону №15331 передбачено, що страхові внески сплачуються одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплати доходу), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі, або виручки від реалізації товарів (послуг). Це означає, що тепер при здійсненні авансових виплат, зокрема відпускних, необхідно сплатити внески до Фонду соцстрахування на випадок безробіття. Крім того, скасовано норму (п.5.11 Інструкції № 339) щодо сплати страхових внесків до Фонду соцстрахування на випадок безробіття роботодавцями-фізичними особами, відповідно до якої внески сплачувалися один раз на місяць у день виплати заробітної плати найманим працівникам. Нарахування ж страхових внесків на оплату щорічної відпустки, період якої більше одного місяця, відповідно до п.5.4 Інструкції № 339, здійснюється окремо за кожний місяць за ставкою, що діє на момент нарахування таких виплат.

Аналогічну норму щодо сплати внесків до Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві з «перехідних» відпускних під час їх виплати містить пункт 4.12 Інструкції №362. Згідно із зазначеним пунктом страхові внески сплачуються роботодавцями у день одержання коштів на оплату праці в установах банків. У разі виплати зарплати за першу половину місяця страхувальник одночасно з одержанням зазначених сум сплачує страхові внески, нараховані на суму цих виплат. Також не слід забувати, що при виплаті відпускних з готівкової виручки платники страхових внесків не пізніше наступного дня після здійснення таких виплат подають до установи банку платіжне доручення на перерахування внесків до Фонду. Про це йдеться у листі ФСС НВВ від 26.06.2008 р. №1010-07-1 (див. «ДК» №24/2008).

1 Закон України від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

2 Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на Україні, затверджена постановою Правління Фонду від 12.07.2007 р. №36.

Отже, за результатами аналізу норм діючого законодавства щодо сплати внесків до Пенсійного та соцфондів можна дійти висновку, що при виплаті «перехідних» відпускних обов’язковою є сплата внесків до Пенсійного фонду, Фонду соцстрахування на випадок безробіття та Фонду соцстрахування від нещасних випадків. На практиці чимало бухгалтерів здійснюють перерахування внесків до всіх фондів при виплаті відпускних. Це зумовлене тим, що без надання установі банку платіжних доручень на перерахування страхових внесків кошти на оплату праці не видаються, тому банки мають дотримуватися вимог п. 3.9 Інструкції №221 щодо необхідності приймати від клієнтів платіжне доручення на перерахування зарплати на рахунки працівників підприємств, відкриті в банках, чи грошовий чек на отримання зарплати лише «за умови одночасного подання платником платіжних доручень на перерахування платежів, утриманих із зарплати працівників та нарахованих на ФОП податків до бюджету та страхових внесків до державних цільових фондів або документального підтвердження їх сплати раніше». Про це також зазначає Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності у своєму листі від 17.01.2005 р. №06-10/10-32: у разі незабезпечення банками перерахування страхових внесків до відповідних фондів одночасно з видачею коштів на виплату зарплати ці банківські установи сплачують за рахунок власних коштів до фондів суму несплачених страхових внесків.

1 Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22.

Податок з доходів фізосіб

Оподаткування відпускних здійснюється у порядку, передбаченому для оподаткування зарплати, оскільки, відповідно до п. 1.1 Закону про доходи, для цілей цього Закону під терміном «заробітна плата» розуміють інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, що виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно з законом.

Відповідно до п. 3.5 Закону про доходи, при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати об’єкт оподаткування визначається як нарахована сума такої зарплати, зменшена на суму збору до Пенсійного фонду та внесків до фондів загальнообов’язкового державного соцстрахування, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.

Постає запитання: чи слід зменшувати базу обкладення ПДФО на суму внесків до соцфондів, утриманих з частини відпускних, яка припадає на наступний місяць, зважаючи на те, що відповідно до норм законодавства страхові внески слід обчислювати щомісяця? Є різні думки стосовно цього питання. На наш погляд, у разі якщо нарахування і виплата «перехідних» відпускних відбуваються у місяці виходу у відпустку, «безпечніше» базу обкладення ПДФО не зменшувати на суму утриманих внесків з другої частини відпускних.

Щодо визначення права працівника на податкову соціальну пільгу Закон про доходи містить норму, в якій йдеться саме про «перехідні» відпускні. Це пп. 6.5.1, згідно з яким якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за час відпустки, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання ПСП, такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Тобто щоб визначити, чи має право працівник на отримання податкової соціальної пільги, необхідно здійснені нарахування розподілити за періодами, на які вони припадають, і порівняти доходи кожного місяця окремо з граничним розміром доходу, який дає право на застосування ПСП (у 2009 р. граничний розмір встановлено на рівні 940 грн, а особам, які мають дітей, надане право на підвищений граничний розмір відповідно до пп. 6.1.2). При цьому слід пам’ятати, що податкову соціальну пільгу до частини відпускних, нарахованих за другий місяць, застосовувати не слід, адже в місяці, на який припадає друга частина відпускних, можуть бути інші нарахування (зарплата за частину місяця, премія тощо) і загальна сума оподатковуваного доходу ще не відома. А у пп. 6.5.1 зазначено, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого протягом звітного податкового місяця.

Звертаємо увагу на те, що спеціального порядку сплати податку з відпускних Закон про доходи не передбачає. Отже, податок підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету за загальним правилом — під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки не мають права приймати платіжні документи на виплату доходу, які не передбачають сплати цього податку до бюджету. Якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується платнику податку особою, яка його нараховує, то податок, що підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового періоду (пп. 8.1.2 Закону про доходи), тобто до 30 числа наступного місяця.

Отже, розглянувши вимоги чинних норм щодо справляння внесків до фондів соцстрахування та ПДФО, доходимо висновку, що податок з «перехідних» відпускних має бути утримано у повному обсязі з усієї суми при їх виплаті. При цьому з суми відпускних, що припадають на наступний місяць, рекомендуємо утримувати податок з доходів з усієї суми, без застосування ПСП.

Приклад Працівник Волошин А. М. йде у відпустку з 23 червня 2009 р. на 24 календарні дні. Враховуючи, що 28 червня святковий день (при визначенні тривалості відпустки виключається з розрахунку) відпустка триватиме з 23 червня по 17 липня включно. До роботи працівнику потрібно стати 20 липня 2009 р. (18 та 19 липня — вихідні) Заробітна плата за відпрацьовані дні червня склала 9000,00 грн, відпускні 7000,00 грн. (у тому числі за 7 днів червня — 2000,00 грн, за 17 днів липня — 5000, 00 грн. За три дні до початку відпустки працівнику виплачено заробітну плату за червень та всю суму відпускних (див. таблицю).

Таблиця

Відображення в обліку нарахування «перехідних» відпускних (за умовами прикладу)

№ пп.
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн.
Податковий облік
Д-т
К-т
Валові витрати
1.
Нараховано заробітну плату за червень
92
661
9000,00
+
2.
Нараховано відпускні за 7 днів червня
471*
661
2000,00
+
3.
Нараховано відпускні за 17 днів липня
471
661
5000,00
+
4.
Нараховано внески до ПФ на суму заробітної плати і відпускних за червень (33.2% х 10035,00**)
92
651
3331,62
+
5.
Нараховано внески до ПФ на суму відпускних за липень (33,2% х 5000,00)
471
651
1660,00
+
6.
Нараховано внески до ФСС ТВП на суму заробітної плати і відпускних за червень (1.4% х 10035,00**)
92
652
140,49
+
7.
Нараховано внески до ФСС ТВП на суму відпускних за липень (1,4% х 5000,00)
471
652
70,00
+
8.
Нараховано внесок до ФБ на суму заробітної плати і відпускних за червень (1,6% х 10035,00**)
92
653
160,56
+
9.
Нараховано внесок до ФБ на суму відпускних за липень (1,6% х 5000,00)
471
653
80,00
+
10.
Нараховано внесок до ФНВ на суму заробітної плати і відпускних за червень (умовно - 1,5% х 10035,00**)
92
656
150,53
+
11.
Нараховано внесок до ФНВ на суму відпускних за липень (умовно - 1,5% х 5000,00)
471
656
75,00
+
12.
Утримано внески до ПФ з заробітної плати і відпускних за червень (2% х 10035,00**)
661
651
200,70
-
13.
Утримано внески до ПФ з відпускних за липень (2% х 5000,00)
661
651
100,00
-
14.
Утримано внески до ФСС ТВП з заробітної плати і відпускних за червень (1% х 10035,00**)
661
652
100,35
-
15.
Утримано внески до ФСС ТВП з відпускних за липень (1% х 5000,00)
661
652
50,00
-
16.
Утримано внески до ФБ з заробітної плати і відпускних за червень (0,6% х 10035,00**)
661
653
60,21
-
17.
Утримано внески до ФБ з відпускних за липень (0,6% х 5000,00)
661
653
30,00
-
18.
Утримано ПДФО з суми доходу за червень (11000,00 - 200,70 - 100,35 - 60,21) х 15%
661
641 ПДФО
1595,81
-
19.
Утримано ПДФО з суми відпускних за липень (5000,00 - 100,00 - 50,00 - 30,00 х 15%)
661
641 ПДФО
723,00
-
20.
Перераховано ПДФО (1595,81 + 723,00)
641 ПДФО
311
2318,81
-
21.
Перераховано внески до ПФ
651
311
5292,32
-
22.
Перераховано внески до ФСС ТВП
652
311
360,84
-
23.
Перераховано внески до ФБ
653
311
330,77
-
24.
Перераховано внески до ФНВ
656
311
225,53
-
25.
Виплачено заробітну плату та відпускні (9000,00 + 2000,00 + 5000,00 - 200,70 - 100,00 - 100,35 - 50,00 - 60,21 - 30,00 - 1595,81 - 723,00)
661
301
13139,93
-
* Для тих підприємств, які здійснюють нарахування резерву відпускних.
** Оскільки сума доходу за червень (зарплата плюс відпускні дорівнює 11000,00 грн) більша від максимальної величини, то страхові внески нараховуються і утримуються у межах максимальної величини (10035,00 грн). Розмір максимальної величини доходу див. на с. 64 поточного номера.

Нормативна база

  • Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. №504/96-ВР «Про відпустки».
  • Закон про доходи — Закон України від 22.05.2003 р. №889-ІV «Про податок з доходів фізичних осіб».
  • Закон №2240 — Закон України від 18.01.2001 р. №2240 «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням».
  • Інструкція №5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5.
  • Інструкція №21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. №21-1.
  • Інструкція №16 — Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду, затверджена постановою правління Фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності від 26.06.2001 р. №16.
  • Інструкція №339 — Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. №339.

Вікторія ЄФІМЕНКО, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Патентування торговельної діяльності-2 Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Бухгалтерський облік
У першій частині статті («ДК» №21/2009) ми розглянули загальні принципи патентування і порядок отримання торгового патенту. Тепер звернемося до бухгалтерського і податкового обліку патентованої діяльності....

В рубриці: 


Питання обліку запасів Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 р. сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв’язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність та повноту визначення доходів,
витрат та фінанс...

Продаж автомобіля фізособі Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль —
основний засіб — фізособі. Але у зв’язку з цією операцією у бухгалтерів
виникає чимало запитань, особливо в світлі постійних змін законодавства.
Відповіді на багато запитань ...

0.01498