(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 06 (8.2.2010)
Життя :: Що нового?

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Що нового

Ще одна підстава для невзяття ДПС рахунка на облік

! Юрособам, фізособам

Головний податковий орган вніс зміни до Порядку, затвердженого наказом ДПАУ від 01.07.2002 р. №301. Серед іншого встановив, що підставою для відмови у взятті органом ДПС рахунка на облік буде також, крім визначеного раніше, невідповідність інформації щодо ідентифікаційного коду (номера), найменування (прізвища, імені, по батькові), місцезнаходження (місця проживання) платника податків, поданої у Повідомленні про операції відкриття/закриття рахунків у фінансових установах, цим відомостям:

1) Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів;

2) Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

3) Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб.

Наказ ДПАУ від 18.11.2009 р. №643 набирає чинності з 14.02.2010 р.


Уникнення подвійного оподаткування — є чинною угода з Сінгапуром

! Платникам податків

ДПА України повідомила, що 18 грудня 2009 року набрала чинності Угода між Урядом України і Урядом Республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків з доходів (підписана 26.01.2007 р., ратифікована ВРУ 22.10.2009 р.).

Відповідно до зазначеної Угоди її положення застосовуватимуться в Україні:

а) щодо податків, утриманих у джерела з або після 1 січня 2010 року;

б) щодо інших податків, які стягуються під час податкового року, що починається з або після 1 січня 2010 року.

Дія Угоди поширюється в Україні на податки, що справляються згідно із законами «Про оподаткування прибутку підприємств» та «Про податок з доходів фізичних осіб». Застосовується вона до осіб, які є резидентами України або Сінгапуру або обох цих держав.

Лист ДПАУ від 20.01.2010 р. №824/7/12-0117.


Зміни у відповідальності за порушення законодавства на ринку ЦП

! Учасникам ринку ЦП

Затверджено зміни до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій (рішення ДКЦПФР від 11.12.2007 р. №2272). Визначено, що в разі повернення розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери до чи після терміну, встановленого для виконання цього розпорядження, з відмітками пошти «організація не значиться», «підприємство вибуло», це розпорядження скасовується у зв’язку з його поверненням.

Відповідно до змін за правопорушення на ринку ЦП до юросіб застосовуватимуться, зокрема, такі санкції:

1) за розміщення ЦП без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку — у розмірі від 10 до 50 тис. н. м. д. г. або в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одержаного унаслідок цих дій;

2) за здійснення діяльності на ринку ЦП без спеціального дозволу (ліцензії), якщо законом передбачено одержання спеціального дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності, — у розмірі від 5 до 10 тис. н. м. д. г.;

3) за ненадання інвестору в ЦП (у т. ч. акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації — у розмірі до 1 тис. н. м. д. г.;

4) за несвоєчасне надання інформації інвесторам у ЦП на їх письмовий запит — у розмірі до 100 н. м. д. г.;

5) за неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації — у розмірі до 1 тис. н. м. д. г.;

6) за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Комісії або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Комісії щодо усунення порушень законодавства на ринку ЦП — у розмірі від 1 до 5 тис. н. м. д. г.;

7) за порушення емітентом чи професійним учасником ринку ЦП порядку ведення системи реєстру власників іменних ЦП, що призвело до втрати системи реєстру (її частини), а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи реєстру або до системи депозитарного обліку — у розмірі від 5 до 10 тис. н. м. д. г.;

8) маніпулювання цінами під час здійснення операцій з ЦП — у розмірі від 10 до 50 тис. н. м. д. г. або в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одержаного унаслідок цих дій;

9) незаконне використання інсайдерської інформації — у розмірі від 10 до 50 тис. н. м. д. г. або в розмірі до 150% прибутку (надходжень), одержаного унаслідок цих дій.

Рішення ДКЦПФР від 20.10.2009 р. №1196 чинне з 01.02.2010 р.


Для будівництва необхідно отримати будівельний паспорт

! Власникам, користувачам земельних ділянок

Затверджено зміни до Типових регіональних правил забудови (наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.12.2001 р. №219). Ними встановлено порядок надання будівельного паспорта об’єкта містобудування. Вимоги цього порядку не поширюються на будівництво житлових будинків, дачних і садових будинків на територіях із складними інженерно-геологічними та техногенними умовами.

Будівельний паспорт можуть отримати громадяни, які є власниками або користувачами земельних ділянок у селах, селищах та містах районного значення у разі відсутності місцевих правил забудови населеного пункту. Він надається для здійснення будівництва або реконструкції:

1) житлових (садибних, котеджних та особняків), дачних і садових будинків загальною площею до 500 кв. м, у тому числі з господарськими та допоміжними приміщеннями у підвальному поверсі (I та II категорій складності);

2) господарських будівель та споруд на садибних ділянках, індивідуальних гаражів.

Будівельний паспорт є підставою для звернення (за потреби) власника або користувача земельною ділянкою, що підлягає забудові, до балансоутримувачів інженерних мереж або до відповідної експлуатаційної організації про надання технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта містобудування, які можуть бути включені до складу будівельного паспорта.

Наказ Мінрегіонбуду від 30.10.2009 р. №459
набере чинності з дня опублікування
(станом на 02.02.2010 р. не опублікований).


Держзакупівлі здійснюватимуться і в представників, дилерів, дистриб’юторів

! Учасникам держзакупівель

До Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти внесено чергові зміни. Закупівля товарів, робіт і послуг тепер знову здійснюється не лише у вітчизняних виробників, а також у:

1) їхніх представників, дилерів, дистриб’юторів;

2) виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг — нерезидентів або їхніх представників, дилерів, дистриб’юторів — у разі коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України.

Вилучено і вимогу щодо надсилання замовником (одночасно з поданням на публікацію оголошення про заплановану закупівлю чи про проведення попередньої кваліфікації) повідомлення всім виробникам, інформація про яких є загальнодоступною та може бути отримана без додаткового витрачання державних коштів.

Постанова Кабміну від 27.01.2010 р. №51
чинна з 30.01.2010 р. (див. у «ДК» №06/2010 та коментар «ДК»).


«Спрощенці» подають звіти до ПФУ незважаючи на недоплати

! Фізособам-«спрощенцям»

Пенсійний фонд повідомляє, що в судовому порядку розглядається правомірність постанови КМУ від 14.04.2009 р. №366, що встановлює для фізосіб-«спрощенців» сплату страхових внесків до ПФУ. Також Конституційний Суд України розглядає подання Президента України щодо відповідності цієї постанови Конституції України. Зважаючи на це, до винесення судами відповідних рішень, звітність до органів ПФУ за 2009 рік від фізосіб-СПД, які обрали спрощену систему оподаткування, приймається органами Фонду незалежно від фактичного стану розрахунків підприємців з Фондом за 2009 рік на момент подання звітності. Нагадаємо, що фізособи-СПД мають подати до Пенсійного фонду:

1) звіт про нараховані та сплачені суми фіксованого розміру страхового внеску (додаток 26);

2) відомості, що подаються до системи персоніфікованого обліку.

Лист ПФУ від 23.01.2010 р. №1093/03-20.


У «єдиноподатника» кошти від продажу предмета іпотеки не оподатковуються

! Платникам ЄП

Якщо з метою погашення заборгованості суб’єкта малого підприємництва — платника єдиного податку за кредитним договором установа банку укладає договір купівлі-продажу предмета іпотеки і при цьому кошти від продажу предмета іпотеки надходять на поточний (або транзитний) рахунок банку, такі кошти не є виручкою від реалізації у платника єдиного податку — юридичної особи. Вони не включаються до бази обкладення єдиним податком.

Лист ДПАУ від 28.12.2009 р. №13538/6/15-0116.


До нормативів збору за спецвикористання лісових ресурсів застосовується індекс інфляції за 2009 р.

! Платникам збору за спецвикористання лісових ресурсів

Податкова повідомляє, що у зв’язку з неприйняттям Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» у 2010 році до нормативів збору за спеціальне використання лісових ресурсів застосовується середньорічний індекс інфляції за попередній календарний рік, який становив, за розрахунками Держкомстату, 115,9%.

Також ДПАУ повідомляє, що починаючи з 1 січня 2010 року проводиться щорічна індексація нормативів збору на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю, затверджених постановою КМУ від 20.01.97 р. №44, за формулою:

Н(і) = З(ліс) х І(і) / 100 ,

де Н(і) — проіндексований норматив плати збору за спеціальне використання лісових ресурсів у поточному році, гривень за 1 куб. метр;

З(ліс) — норматив збору на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю, гривень за 1 куб. метр;

І(і) — середньорічний індекс інфляції за попередній календарний рік, офіційно визначений та оприлюднений Держкомстатом, відсотків.

Якщо ж значення І(і) не перевищує 100%, індексація в поточному році не проводиться.

Лист ДПАУ від 28.01.2010 р. №1377/7/15-0817.


Затверджено нову ф. №п-2 «Особова картка працівника»

! Підприємствам, установам, організаціям

Нагадаємо, що Держкомстат наказом від 25.12.2009 р. №496 скасував типову форму первинної облікової документації підприємств, установ, організацій №п-2 «Особова картка працівника» (затверджену наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. №489). Натомість затвердив та запровадив з 1 січня 2010 року нову типову форму первинної облікової документації №п-2 «Особова картка працівника». Бланк типової форми можна знайти у розділі «Типові форми» у підрозділі «Типові форми та бланки».

Наказ Держкомстату, Міноборони від 25.12.2009 р. №495/656 чинний з 25.12.2009 р.


У разі отримання авансу за організацію банкету ці кошти проводяться через РРО

! СПД

Якщо суб’єкти підприємницької діяльності здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або у безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг, то необхідно проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО. Також слід роздруковувати відповідні розрахункові документи, що підтверджують виконання розрахункових операцій, і видавати такий розрахунковий документ на повну суму проведеної операції особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї.

За невиконання зазначеного обов’язку передбачено фінансову санкцію у розмірі п’ятикратного розміру вартості проданих товарів (наданих послуг).

У разі отримання авансу чи завдатку за організацію та обслуговування банкету фактично укладається угода щодо надання послуги та здійснюється така послуга, тому отримані кошти повинні бути проведені через РРО з роздрукуванням фіскального касового чека на цю суму і з видачею його замовнику. При цьому на РРО має використовуватися режим попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості.

Лист ДПАУ від 25.12.2009 р. №13499/5/23-7015/1470.


Транзитні кошти не є об’єктом обкладання ЄП

! Платникам ЄП-юрособам

Стаття 1 Указу Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» свідчить, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана СПД на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок платників ЄП — юросіб, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, є транзитними, і вони не мають права власності на такі кошти. У зв’язку з цим ДПАУ роз’яснює, що оподаткуванню підлягає виручка, що належить вищезазначеним СПД від реалізації ними своєї продукції (товарів, робіт, послуг). Тож суб’єкти малого підприємництва — юрособи, які здійснюють комісійну торгівлю, надають експедиторські, брокерські, агентські послуги, повинні включати до бази обкладення ЄП лише суми комісійної (агентської) винагороди, отримані від здійснення таких видів діяльності.

Лист ДПАУ від 24.12.2009 р. №28729/7/15-0117.


Змінено порядок та умови подання періодичної митної декларації

! Суб?єктам ЗЕД

Внесено зміни до Порядку та умов подання періодичної митної декларації, затверджених постановою КМУ від 25.12.2002 р. №1985. Змінами визначено таке.

Зазначені Порядок та умови визначають механізм подання підприємствами періодичної митної декларації, яка оформляється за певний погоджений з митним органом період для декларування товарів, що будуть переміщуватися через митний кордон України:

1) у межах одного зовнішньоекономічного договору (контракту) та заявленого митного режиму;

2) регулярно з періодичністю не рідше ніж два рази на місяць (крім вивезення запасів для споживання, товарів, що вивозяться суднами закордонного плавання, та переміщення періодичних видань) одним і тим самим підприємством на одних і тих самих умовах та підставах.

Подавати періодичну митну декларацію дозволено підприємству-резиденту:

а) до якого не застосовано спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність»;

б) посадові особи якого не притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення контрабанди.

Періодична митна декларація приймається до митного оформлення без внесення на депозитний рахунок митного органу коштів у сумі податків і зборів (обов’язкових платежів), що підлягають сплаті у разі поміщення у відповідний митний режим.

Підприємство зобов’язане подати ВМД, заповнену згідно із заявленим у періодичній митній декларації митного режиму, у 30-денний строк після останнього дня періоду, зазначеного у періодичній митній декларації.

Постанова Кабміну від 27.01.2010 р. №62
набере чинності через 30 днів з дня опублікування
(станом на 02.02.2010 р. не опублікована).


Як сплачувати внески до ПФУ «спрощенцям»

! Юрособам-«спрощенцям»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає перехід від системи пенсійного забезпечення до страхової пенсійної системи, а також залежність розмірів пенсій від страхового стажу і заробітку, з якого були фактично обчислені і сплачені страхові внески до Пенсійного фонду.

У зв’язку з цим ПФУ повідомляє, що до внесення відповідних змін з метою уникнення зайвої сплати страхових внесків платниками єдиного податку за найманих працівників сума коштів, що спрямовується до Пенсійного фонду у вигляді частини ставки від єдиного податку за таких працівників, зараховується до сплати страхових внесків за відповідні звітні періоди. Суми надміру сплачених страхових внесків, зокрема якщо частина єдиного податку, що надходить за найманих працівників суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали відповідний особливий спосіб оподаткування, перевищує суму нарахованих страхових внесків, повертаються страхувальникам або з їх згоди зараховуються до майбутніх платежів страхових внесків.

Лист ПФУ від 03.11.2009 р. №20042/03-30.

Новини підготувала Анна КОВАЛЬ, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Реєстрація підприємців в ФСС НВВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Що нового?
Реєстрація підприємців у соцфондах відбувається у трьох випадках: 1) коли вони підлягають обов’язковому страхуванню; 2) коли вони є працедавцями застрахованих осіб; 3) коли вони є добровільно застрахованими особами. У листі від 03.12.2009 р. №1349-06-2 ФС...

В рубриці: 


Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Життя :: Що нового?
Затверджено Інструкцію про порядок сплати ЄСВ
Звіт з ЄСВ: порядок заповнення в разі отримання компенсації з бюджету
Підприємець не може бути засновником господарського товариства ...

Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 21 (25.5.2015) :: Життя :: Що нового?
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується і за день смерті
Звільняти працівників за прогул в районах АТО не можна
Затверджено перелік товарів, які оформляє Енергетична митниця ДФС ...

0.018483