(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 07 (15.2.2010)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Оренда авансом — як відобразити ВД

Підприємство уклало договір оренди частини будівлі, за умовами якого у разі передоплати ціна оренди не змінюється, а у разі помісячної оплати ціна може змінюватись відповідно до індексу інфляції. У січні було отримано орендний платіж за цілий рік. Чи потрібно відображати суму такого платежу у складі ВД відразу? Як бути з сумою ПДВ?

Розглянемо таку операцію з позиції податкового та бухгалтерського обліку.

Податковий облік податку на прибуток

Орендодавець збільшує суму валових доходів на суму нарахованого орендного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування (згідно з пп. 7.9.6 Закону про прибуток).

Звертаємо увагу на такий важливий момент: до складу валових доходів включається величина орендної плати, нарахована за звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік). Правила нарахування орендного платежу встановлені в договорі оренди. Якщо орендна плата отримується за термін, що перевищує звітний період, то, на нашу думку, керуючись положеннями пп. 7.9.6 Закону про прибуток, відносити повну суму передоплати до валових доходів орендодавця немає підстав. Тобто якщо в договорі передбачене щомісячне нарахування орендного платежу, то за підсумками І кварталу у ВД має опинитися лише 3/12 перерахованої річної суми (без ПДВ).

До речі, як не дивно, але позиція податкової збігається з нашою і не має фіскального відтінку. І хоча листів ДПАУ на цю тему ми не знаходимо, у недавній консультації у «Віснику податкової служби» можна прочитати таке: «У разі здійснення операцій з оперативного лізингу (оренди) дата збільшення валових витрат і валових доходів пов’язана із датою нарахування лізингового платежу, що визначена у договорі лізингу (оренди). Слід зазначити, якщо договором оренди не передбачено здійснення передоплати, то у випадку авансової сплати лізингового платежу валові витрати орендаря і валовий дохід орендодавця збільшуються лише на суму, що відповідає нарахованому лізинговому платежу за датою, встановленою у договорі та підтвердженою актом виконаних робіт або актом надання послуг з оренди приміщення».1

1 Ця консультація міститься у «Віснику податкової служби України» №36/2009 на с. 24. Зверніть увагу: її написано за сприяння заступника директора Департаменту податку на прибуток та інших податків і зборів (обов’язкових платежів) ДПА України, заступника директора Департаменту — начальника відділу адміністрування податку на прибуток та податкових платежів та Головного державного податкового ревізора-інспектора відділу оподаткування фінансових установ, підприємств з іноземними інвестиціями та нерезидентами.

Отже, додатково для невідображення у складі ВД усієї суми передоплати слід також щомісяця складати акти про надання послуг з оренди приміщення.

Для надто обережних платників податку на прибуток можна також навести альтернативний варіант обліку орендних платежів, отриманих передоплатою. Цей варіант також допоможе уникнути надміру відображених валових доходів. Такі СГД можуть обрати для себе порядок оподаткування відповідно до п. 7.10 Закону про прибуток, тобто визначати доходи від оренди як від виконання довгострокових договорів. Суму валового доходу та валових витрат кожного звітного періоду такі орендодавці визначають лише за допомогою розрахунку.

Згідно з пп. 7.10.12 Закону про прибуток: «Підпункти 7.10.3 — 7.10.8 цієї статті (йдеться про порядок визначення доходів і витрат від виконання довгострокових контрактів. — Авт.) застосовуються також для визначення доходів і витрат відповідних звітних періодів від операцій з передплати періодичних видань, оперативного лізингу (оренди), оренди землі й оренди жилих приміщень у разі попередньої оплати таких операцій на термін, що перевищує звітний період».

Таким чином, при відображенні орендодавцем у податковому обліку сум орендної плати, що проводиться на умовах передоплати за термін, який перевищує звітний період, можна керуватися як пп. 7.9.6, так і підпунктами 7.10.3 — 7.10.8 Закону про прибуток. Але відразу звертаємо увагу на такий момент: використовувати порядок оподаткування доходів і витрат згідно з «довгостроковими» правилами орендодавець матиме право у разі отримання попередньої оплати на строк, що перевищує звітний період. Наприклад, якщо будівля здається в оренду у ІІ кварталі (звітний період — півріччя), то застосовувати «довгострокові» правила можна, якщо передоплату отримано більш ніж за півроку.

Згідно з пп. 7.10.8 Закону про прибуток, сума отриманого орендодавцем авансу включається до валового доходу звітного періоду частково. Валовий дохід у цьому випадку слід визначати розрахунковим шляхом з урахуванням оціночного коефіцієнта. Поняття оціночного коефіцієнта визначене у пп. 7.10.4 Закону про прибуток. Оціночний коефіцієнт — це відношення між сумою фактичних витрат (орендодавця) звітного періоду і загальною сумою витрат, що плануються на виконання умов договору. Таким чином, орендодавцеві для визначення оціночного коефіцієнта необхідно знати всі свої поточні витрати (витрати звітного періоду) і майбутні витрати (витрати до закінчення терміну договору оренди), пов’язані з передачею будівлі в оперативну оренду. Зокрема, такими витратами можуть бути витрати на утримання і ремонт переданого в оренду майна тощо. Для уникнення в майбутньому непорозумінь з податковими органами радимо орендодавцю очікувані ним витрати на утримання переданого в оренду майна обумовити або в самому договорі оренди, або у додатку до нього, в якому б такі види витрат вказувалися у вартісному виразі.

Після визначення оціночного коефіцієнта орендодавець помножує загальну суму орендної плати (за весь термін дії договору оренди) на цей оціночний коефіцієнт. Отриманий результат орендо-давець повинен включити до ВД поточного звітного періоду відповідно до пп. 7.10.5 Закону про прибуток.

Приклад 1 Підприємство згідно з договором оренди передало 05.01.2010 р. в оренду будівлю. Термін дії такого договору — 1 рік. Відповідно до договору оренди орендар протягом року вносить орендну плату щомісяця. Сума місячного платежу становить 14400 грн (у т. ч. ПДВ — 2400). Припустімо, що річні витрати на утримання переданого в оренду майна становитимуть 40000 грн (без ПДВ). Протягом I кварталу 2010 р. фактичні витрати орендодавця на утримання переданої в оренду будівлі становили 10000 грн (без ПДВ).

Орендодавцю 10.01.2010 р. надійшла передоплата з орендної плати за 12 місяців у сумі 172800 грн (у т. ч. ПДВ — 28800 грн).

Визначимо суму, яку орендодавець за підсумками I кварталу 2010 р. повинен включити до ВД. Для цього розрахуємо оціночний коефіцієнт шляхом ділення фактичних витрат на утримання будівлі за I квартал 2010 р. на загальну суму річних витрат: 10000 : 40000 = 0,25.

Помноживши оціночний коефіцієнт (0,25) на суму річної орендної плати (144000 грн), отримаємо суму, яку слід включити до валових доходів орендодавця за I квартал 2010 р. (36000 грн).

Податковий облік ПДВ

Щодо ПДВ, то тут об’єктом оподаткування є операції з оплати вартості послуг за договорами оренди (пп. 3.1.1 Закону про ПДВ). Таким чином, операції зі сплати орендних платежів підпадають під об’єкт обкладення ПДВ. Отже, на суму ПДВ, нарахованого на суму орендного платежу, орендодавець збільшує свої податкові зобов’язання. У цьому випадку аналогії з податком на прибуток проводити не треба, адже щодо ПДВ спрацьовує правило першої події. Тож ПЗ у орендодавця виникнуть на всю суму отриманої передоплати. За умовами прикладу 1, ПДВ у січні слід відобразити у розмірі 28800 грн.

Бухгалтерський облік

Насамперед нагадаємо, що нерухомість, що надається в оренду, необхідно обліковувати як інвестиційну, тобто таку, що утримується з метою одержання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу (п. 4 П(С)БО 32).1

Відмінність операційної нерухомості від інвестиційної полягає в меті використання: інвестиційна використовується для отримання орендних платежів, операційна — для виробництва або поставки товарів, надання послуг або з адміністративною метою (п. 4 П(С)БО 32).

Інвестиційна нерухомість зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю, зменшеною на суму нарахованої амортизації, або за справедливою вартістю, якщо її можна достовірно визначити (п. 16 П(С)БО 32).

Майно, передане в операційну оренду, продовжує обліковуватись на балансі орендодавця. Тож амортизацію на переданий об’єкт операційної оренди нараховує також орендодавець (п. 16 П(С)БО 142).

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.2007 р. №779.

2 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. №181.

Доходи від оренди вважаються операційним доходом (рах. 713).

Своєю чергою, витратами в орендодавця будуть амортизаційні відрахування, що відображаються за дебетом рахунка 949 «Інші витрати операційної діяльності» у кореспонденції з кредитом рахунка 131 «Знос основних засобів».

Зазначимо, що відображати доходи, а відповідно і витрати за операціями надання майна в оренду слід:

1) у відповідному звітному періоді, незалежно від надходження орендної плати;

2) у періоді можливого отримання економічної вигоди (якщо сплата орендних платежів поставлена в залежність від певної події у госпдіяльності орендаря). Понесені витрати відображаються у складі витрат того періоду, в якому відображено дохід;

3) у разі якщо передоплату за оренду отримано більш ніж за один звітний період (місяць або квартал, залежно від умов договору), така сума відображається на рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» з наступним визнанням доходу у відповідних звітних періодах (рахунки 713, 703).

Приклад 2 Підприємство у січні уклало договір оренди нерухомості. Згідно з договором орендна плата сплачується щомісяця у сумі 6000 грн (у т. ч. ПДВ). Орендар перерахував на рахунок орендодавця у січні суму платежів за 12 місяців оренди — 72000 грн (у т. ч. ПДВ). Облік операцій за умовами прикладу див. у таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський облік в орендодавця

№ з/п
Зміст операції
Сума, грн
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
1.
Отримано передоплату, визнано доходи майбутніх періодів
72000
311
377
377
69
15000*
-
2.
Відображено зобов’язання з ПДВ
12000
643
641
-
-
3.
Нараховано амортизацію за місяць (сума умовна)
500
949
131
-
-
4.
Визнано дохід звітного періоду
6000
69
713
-
-
5.
Відображені податкові зобов’язання звітного періоду
1000
713
643
-
-
6.
Списано на фінрезультат витрати
500
791
949
-
-
7.
Списано на фінрезультат суму доходу
5000
713
791
-
-
* Сума ВД за підсумком I кварталу - 15000 грн. Розраховується так: 5000 (місячний орендний платіж) х 3.

Мар’яна КОНДЗЕЛКА, головний редактор «Дебету-Кредиту»Наступна стаття:  На початок статті Що нового Частковий перегляд статті (тільки початок)
Життя :: Податковий облік
Не надали у строк дозвільний документ — і не треба
Зміни у порядку відкриття/закриття банківських рахунків
Новий довідник пільг...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

0.029931