(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 17-18 (26.4.2010)
Суть справи :: Практика

Утримання відпускних при звільненні

Пропрацювавши незначний час після відпустки, працівник повідомив, що звільняється. Працівник перебував у відпустці більше, ніж йому належить. Чи слід проводити утримання зайво нарахованих відпускних?

Згідно з чинним законодавством право працівника на щорічні основну і додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи виникає після закінчення шести місяців безперервної роботи на такому підприємстві (ч. 1 ст. 79 КЗпП та ч. 5 ст. 10 Закону про відпустки1). Право працівника на щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи може бути надане працівникові в будь-який час відповідного робочого року (ч. 3 ст. 79 КЗпП та ч. 9 ст. 10 Закону про відпустки).

1 Закон України від 15.11.96 р. №504/96-ВР «Про відпустки».

Тож ситуація, описана у запитанні, можлива як у перший, так і в будь-який наступний рік роботи, і є доволі типовою.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 127 КЗпП та ч. 1 ст. 22 Закону про відпустки, у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року. Але з цього правила є винятки (див. таблицю 1), передбачені тим самим п. 2 ч. 2 ст. 127 КЗпП та ч. 2 та ч. 3 ст. 22 Закону про відпустки.

Таблиця 1

Випадки, коли утримання виплачених відпускних за невідпрацьовані дні відпустки при звільненні не проводиться

Причина звільнення
Стаття, пункт КЗпП
Призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу
П. 3 ч. 1 ст. 36
Переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду
П. 5 ч. 1 ст. 36
Відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці
П. 6 ч. 1 ст. 36
Зміни в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників
П. 1 ч. 1 ст. 40
Виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці
П. 2 ч. 1 ст. 40
Нез’явлення на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалий термін збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні
П. 5 ч. 1 ст. 40
Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу
П. 6 ч. 1 ст. 40
Направлення на навчання
Ст. 7 та ін.
Вихід на пенсію
Ст. 38
Смерть працівника
-

Розглядаючи цю ситуацію з позиції працівника, зазначимо, що у разі подальшого звільнення з підстав, вказаних у таблиці (зокрема, заслуговують на увагу скорочення, відмова від зміни істотних умов праці, переведення), працівникові вигідніше спочатку отримати відпустку повної тривалості за поточний робочий рік, адже при звільненні відпускні за невідпрацьований період утримані не будуть.

Утримання з працівника сум відпускних, виплачених за невідпрацьовану частину робочого року, як правило, проводиться на підставі наказу про звільнення. В обліку утримання таких сум найпростіше відображати сторнуванням нарахованих відпускних, адже, по суті, їх нарахування в певний час виявилося надмірним, оскільки працівник не відпрацював належний строк і втратив право на відповідну частину виплат.

Приклад Іванівська В. М., яка з 1 до 24.08.2009 р. отримала відпустку повної тривалості 24 к. д. за робочий рік з 13.05.2009 р. до 12.05.2010 р., з виплатою за цей період відпускних у сумі 158,62 грн х 24 к. д. = 3806,88 грн, подала заяву про звільнення її з посади 15.03.2010 р. (158,62 грн — середньоденний заробіток). Відпрацьований період робочого року — з 13.05.2009 р. до 15.03.2010 р., тобто 10 міс. та 2 дні, що відповідає 20 к. д. щорічної відпустки. Наказ про звільнення Іванівської В. М. з формулюванням про утримання з неї відпускних за невідпрацьовані 4 к. д. в сумі 158,62 грн х 4 к. д. = 634,48 грн наведено у зразку. Облік нарахування відпускних та утримання зайво нарахованих їх сум див. у таблиці 2.

Таблиця 2

Облік нарахування відпускних та утримання зайво нарахованих їх сум

№ з/п
Зміст господарської операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Нарахування відпускних
1.
Нараховано оплату за період відпустки
23(471, 91, 92, 93, 94)
661
3806,88
-
3806,88
2.
Утримано внески на соцстрахування
661
65
137,05
-
-
3.
Утримано ПДФО
661
641/ПДФО
550,47
-
-
4.
Нараховано внески на соцстрахування - умовно 38%
23, 471, 91, 92, 93, 94
65
1446,61
-
1446,61
Виплата відпускних та сплата податків і зборів
5.
Виплачено відпускні з каси підприємства
661
301
3119,36
-
-
6.
Сплачено податки і збори
641/ПДФО, 65
311
2134,13
-
-
Утримання зайво нарахованих відпускних при звільненні
7.
Утримано плату за невідпрацьовані дні щорічної відпустки (в сумі зайво нарахованого, методом сторно)
23 (471, 91, 92, 93, 94)
661
634,48
-
-634,48
8.
Повернення ПДФО (в сумі зайво утриманого, методом сторно)
661
641/ПДФО
91,75
-
-
9.
Повернено внески на соцстрахування (в сумі зайво утриманих, методом сторно)
661
65
22,84
-
-
10.
Зменшено суми внесків на соцстрахування (в сумі зайво нарахованих, методом сторно)
23 (471, 91, 92, 93, 94)
65
241,10
-
-241,10

Зразок

Олексій КРАВЧУК, аудитор, к. ю. н.Наступна стаття:  На початок статті Резерв сумнівних боргів на підприємстві Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Жодне діюче підприємство не може обійтися без заборгованостей. Вони можуть бути короткостроковими і дов гостроковими, дебіторськими або кредиторськими. Щодня ці заборгованості змінюються, але є такі, що залишаються в обліку надовго: сумнівні та безнадійні...

В рубриці: 


Коригуємо використане від’ємне значення Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Від’ємне значення з ПДВ та його коригування — лідер запитань у бухгалтерів.
Поговоримо про такі ситуації, коли від’ємне значення, сформоване до 1
лютого, вже використано для погашення зобов’язань наступних періодів. ...

Ліки та ПДВ: аналіз оподаткування Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Не є таємницею, що податки, які сплачують з реалізації ліків їх виробники,
імпортери, а також роздрібні продавці, формують ціну таких ліків, а отже —
лягають на плечі фізосіб, які ці ліки купують. Тому поновлення пільги з ПДВ
для деяких ліків ...

0.024086