Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 31 (2.8.2010)
Фінанси для бухгалтера :: Фінанси для бухгалтера

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Бюджетування

Процедура бюджетування є одним з елементів управлінського обліку. Час ознайомитися з нею докладніше.

Що таке бюджетування

Бюджетування — це звичайне планування. А бюджет — своєрідний план, або кошторис.

Приклад 1 Підприємство з виробництва товарного бетону запланувало продати наступного місяця 100 куб. м бетону. Для такого обсягу продажу очікуються такі показники з витрат і доходів (див. таблицю 1).

Таблиця 1 і є найпростішим бюджетом (планом) підприємства на місяць. Якщо таблицю затвердити наказом по підприємству, то цей бюджет стане повноцінним документом, на який підприємство має орієнтуватися у своїй діяльності.

З бюджету видно, скільки потрібно ресурсів (матеріальних, трудових, грошових) для провадження діяльності, який прибуток очікується тощо. Якщо наявних ресурсів для виконання запланованого обсягу діяльності бракує, слід подбати про їх залучення.

Приклад 2 Початкові дані прикладу 1. Підприємство на початок наступного місяця матиме 10 тонн піску.

Для виконання бюджету потрібно 59 тонн піску. Отже, 49 тонни (59 - 10) слід закупити. Не маючи бюджету, підприємство не знатиме, яких ресурсів бракує. На практиці це може призвести до невиконання виробничої програми, недоотримання прибутку тощо.

Завершальна стадія бюджетування — порівняння затверджених бюджетних показників із фактичними показниками діяльності. Отримані при цьому відхилення дозволяють виявляти недоліки та переваги у роботі підприємства, окремих його підрозділів та працівників, винних за невиконання плану (бюджету) тощо. Про цей аспект поговоримо у наступній статті.

Отже, бюджетування сприяє ефективному керівництву підприємством — дозволяє поліпшувати показники діяльності, забезпечує основу для системи контролю, допомагає координувати діяльність різних ділянок підприємства, виявляє проблемні місця діяльності підприємства тощо.

Утім, бюджетування не слід сприймати як безумовне управлінське благо. Воно має і недоліки. По-перше, складання повноцінних бюджетів (особливо на великих підприємствах) потребує багато часу. А час — це також гроші.

По-друге, сучасний світ досить динамічний. Тому бюджети, які складаються переважно на підставі минулих показників, можуть не відображати реальність адекватно. Але ж неадекватні бюджети вже не можуть виконувати свою управлінську функцію! Фактично вони тільки шкодитимуть управлінню.

Та попри недоліки, для більшості підприємств бюджетування буде радше корисним.

Таблиця 1

Показники доходів та витрат за місяць

№ з/п
Показники
Од. вим.
Ціна, грн
Витрати на 1 куб. м
Вартість 1 куб. м (гр. 4 х гр. 5)
Витрати на 100 куб. м (гр. 5 х 100)
Вартість 100 куб. м (гр. 6 х 100)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Вода
л
0,004
140
0,56
14000,00
56,00
2.
Цемент
кг
0,5
280
140,00
28000,00
14000,00
3.
Щебінь
кг
0,05
1415
70,75
141500,00
7075,00
4.
Пісок
кг
0,029
590
17,11
59000,00
1711,00
5.
Трудовитрати
люд.-год.
10
3,2
32,00
320,00
3200,00
6.
Витрати електроенергії
кВт
0,64
3
1,92
300,00
192,00
7.
Iнші прямі витрати (амортизація)
-
-
-
30,00
-
3000,00
8.
Накладні витрати (зарплата з нарахуваннями керівника)
-
-
-
40,00
-
4000,00
9.
Разом витрат (сума р. 1 - р. 9)
-
-
-
332,34
-
33234,00
10.
Прибуток
-
-
-
100,00
-
10000,00
11.
Усього з прибутком (р. 9 + р. 10)
-
-
-
432,34
-
43234,00
12.
ПДВ
-
-
-
86,47
-
8646,80
13.
Усього з ПДВ (р. 11 + р. 12)
-
-
-
518,81
-
51880,80

Види бюджетів

Насамперед зазначимо, що кожне підприємство, залежно від виду діяльності, розміру тощо, самостійно встановлює види та кількість бюджетів, які воно складатиме, їх форму, періоди. Бюджетуватися (плануватися у складі бюджетів) можуть різні показники діяльності підприємства. Наприклад, можуть складатися бюджети:

1) продажу;

2) виробництва (для виробничих підприємств);

3) запасів сировини (товарів);

4) трудовитрат;

5) дебіторської заборгованості;

6) кредиторської заборгованості;

7) коштів тощо.

Як правило, бюджети складають на один календарний рік, з розбивкою за місяцями. Бюджети можуть складатися як у натуральних, так і у вартісних одиницях виміру, або ж одночасно у тих і інших.

Бюджети можуть складати як загалом на підприємство, так і для окремих підрозділів, працівників, видів діяльності.

Показники всіх бюджетів взаємопов’язані. Причому відправною точкою для їх складання виступає здебільшого бюджет продажу. Використовуючи його показники, починають складати інші бюджети.

Підсумовуючими бюджетами виступають бюджет прибутків і збитків та бюджетний (плановий) баланс на кінець бюджетного періоду.

Методика бюджетування

Процес бюджетування складається з кількох етапів.

Спершу наказом по підприємству призначається відповідальний за бюджетування та/чи бюджетна комісія, які й будуть контролювати і здійснювати бюджетування, встановлюється приблизний склад потрібних показників, бюджетів. Наказом також надають повноваження відповідальному щодо залучення окремих фахівців підприємства до процесу бюджетування.

Далі відповідальний (комісія) виявляє так званий ключовий (обмежувальний) фактор. Це показник діяльності, з якого починається складання бюджетів. Таким фактором виступає переважно обсяг продажу. Отже, першим складають бюджет продажу.

Відтак відповідальний (комісія) встановлює форми бюджетів, призначає виконавців щодо складання окремих бюджетів.

Наступний етап — підготовка проектів бюджетів.

Складені проекти бюджетів розглядаються відповідальним (комісією), показники бюджетів узгоджуються, бюджети за потреби доопрацьовуються.

Повністю узгоджені бюджети затверджуються керівником.

Наостанку показники бюджету доводяться до відповідальних працівників під підпис. Відповідальні працівники тут — ті, які відповідають за досягнення передбачених бюджетами показників. Наприклад, щодо обсягу продажу це керівник та інші працівники служби збуту. Таким чином, затверджені бюджети є керівництвом до дії.

Надалі фактичні показники діяльності підприємства (відповідальних працівників) порівнюватимуть із бюджетними показниками. Виявлені відхилення будуть аналізувати, контролювати. На їх підставі прийматимуть управлінські рішення. Цей аспект розглянемо у наступній публікації.

А тепер на конкретних прикладах з’ясуємо методику складання окремих бюджетів. За основу візьмемо дані прикладу 1. Для простоти викладу та зручності будемо складати місячний бюджет. Будь-яке підприємство, використовуючи власні дані, зможе на основі наведеної методики скласти власні бюджети. Тільки всі дані потрібно буде навести всього за період та з розбивкою за місяцями.

1. Бюджет продажу

Бюджет продажу (див. таблицю 2) — це прогнозний (запланований) обсяг продукції, яку підприємство пранує продати. За основу для прогнозу беруть дані продажу минулого періоду, маркетингові дослідження, розрахунки спеціалістів служби збуту тощо.

Таблиця 2

Бюджет продажу

Вид продукції
Кількість, куб. м
Ціна за одиницю, грн
Обсяг продажу, грн (гр. 2 х гр. 3)
1
2
3
4
Бетон товарний
100
432,34
43234,00
ПДВ
х
х
8646,80
Усього з ПДВ
х
х
51880,80

2. Бюджет виробництва

Бюджет виробництва (див. таблицю 3) показує, скільки одиниць продукції треба виготовити для виконання бюджету продажу:

Бюджет виробництва = Залишок продукції на початок бюджетного періоду + Обсяг продажу за бюджетний період - Залишок продукції на кінець бюджетного періоду.

Таблиця 3

Бюджет виробництва

Вид продукції
Од. вим.
Залишок на початок періоду
Обсяг продажу
Залишок на кінець періоду
Обсяг виробництва, гр. 3 + гр. 4 - гр. 5
1
2
3
4
5
6
Бетон товарний
куб. м
-
100
-
100
 
грн (продажн., без ПДВ)
-
43234,00
-
43234,00
Усього
куб. м
-
100
-
100
 
грн (продажн., без ПДВ)
-
43234,00
-
43234,00

Останній показник — це встановлений підприємством необхідний запас продукції на складі. У нашій ситуації залишків на початок та кінець періоду немає, тому що бетон використовується (продається) відразу після виробництва. Він не зберігається.

Бюджет виробництва складається у натуральних одиницях виміру, але може також у продажних цінах та/чи за собівартістю.

3. Бюджет запасів сировини

Бюджет запасів сировини (див. таблицю 4) показує, скільки сировини потрібно підприємству для виконання бюджету продажу та скільки сировини слід закупити.

Таблиця 4

Бюджет запасів сировини

№ з/п
Вид сировини
Од. вим.
Витрати на 1 куб. м
Витрати на 100 куб. м (гр. 4 х 100)
Ціна
Вартість на обсяг продажу (гр. 5 х гр. 6)
1
2
3
4
5
6
7
1.
Вода
л
140
14000,00
0,004
56,00
2.
Цемент
кг
280
28000,00
0,5
14000,00
3.
Щебінь
кг
1415
141500,00
0,05
7075,00
4.
Пісок
кг
590
59000,00
0,029
1711,00
5.
Електроенергія
кВт
3
300,00
0,64
192,00
6.
Разом витрат
-
-
-
-
23034,00
7.
ПДВ
-
-
-
-
-
8.
Усього з ПДВ
-
-
-
-
-

Продовження таблиці 4

№ з/п
Залишок на початок періоду
Залишок на кінець періоду
Обсяг закупки
Кількість
Сума
Кількість
Сума
Кількість (гр. 5 - гр. 8 + гр. 10)
Сума (гр. 7 - гр. 9 + гр. 11)
1
8
9
10
11
12
13
1.
-
-
-
-
14000
56,00
2.
5000
2500,00
6000
3000,00
29000
14500,00
3.
40000
2000,00
35000
1750,00
136500
6825,00
4.
10000
290,00
12000
348,00
61000
1769,00
5.
-
-
-
-
300
192,00
6.
-
4790,00
-
5098,00
-
23342,00
7.
-
-
-
-
-
4668,40
8.
-
-
-
-
-
28010,40

Цей бюджет складається як у натуральних, так і у вартісних (вартість придбання) одиницях. ПДВ може наводитися окремим рядком для всієї сировини, а вартість придбання сировини — зазначатися без ПДВ.

Щоб скласти цей бюджет, треба знати залишок сировини на початок та кінець бюджетного періоду, а також очікувані ціни придбання сировини.

4. Бюджет трудовитрат

Бюджетом трудовитрат (див. таблицю 5) визначається кількість (у люд. год.) і вартість праці працівників для виконання бюджету виробництва.

Таблиця 5

Бюджет трудовитрат

Показник
Вартість праці (зарплата з нарахуваннями), грн за 1 люд.-год.
Витрати на 1 куб. м, люд.-год.
Вартість витрат праці на 1 куб. м (гр. 2 х гр. 3), грн
Витрати на 100 куб. м (гр. 4 х 100), люд.-год.
Вартість витрат праці на 100 куб. м (гр. 5 х гр. 2), грн
1
2
3
4
5
6
Трудовитрати
10
3,2
32,00
320
3200,00

5. Бюджет дебіторської заборгованості

Тут відображається сума, яку підприємство планує отримати від дебіторів за продану продукцію, обсяг продажу та залишки заборгованості на початок та кінець бюджетного періоду (див. таблицю 6). Дані можуть наводитися як загалом по підприємству, так і у межах кожного дебітора. Тут повинні враховуватися відстрочення платежів тощо.

Таблиця 6

Бюджет дебіторської заборгованості

Дебітори
Залишок на початок періоду
Обсяг продажу
Надходження оплати
Залишок на кінець періоду (гр. 2 + гр. 3 - гр. 4)
1
2
3
4
5
ТОВ "ТОВ"
20000,00
51880,80
20000,00
51880,80
ПП "ПП"
25000,00
-
25000,00
-
Разом
45000,00
51880,80
45000,00
51880,80

6. Бюджет кредиторської заборгованості

Тут зазначають суми, які підприємство має сплатити постачальникам, до бюджету тощо (див. таблицю 7). Складається аналогічно до бюджету дебіторської заборгованості.

Таблиця 7

Бюджет кредиторської заборгованості

Дебітори
Залишок на початок періоду
Обсяг придбання (нарахування)
Здійснення оплати
Залишок на кінець періоду (гр. 2 + гр. 3 - гр. 4)
1
2
3
4
5
ТОВ "ТОВ"
15000,00
28010,40
15000,00
28010,40
Бюджетна заборгованість (ПДВ)
2000,00
3978,40
2000,00
3978,40
Зарплата з нарахуваннями
7500,00
7200,00
7500,00
7200,00
Усього
24500,00
39188,80
24500,00
39188,80

Звичайно, наші дані щодо дебіторської та кредиторської заборгованості вельми спрощені та умовні. Проте вони дають достатнє уявлення про особливості складання цих бюджетів.

7. Бюджет коштів

Показує потребу підприємства у коштах для своєчасного погашення зобов’язань з метою виконання бюджету продажу (див. таблицю 8).

Таблиця 8

Бюджет грошових коштів

№ з/п
Напрями надходжень та витрачань коштів
Сума
1.
Залишок коштів на початок періоду
30000,00
2.
Надходження (гр. 4 таблиці 6 "Бюджет дебіторської заборгованості")
45000,00
3.
Витрати (гр. 4 таблиці 7 "Бюджет кредиторської заборгованості")
24500,00
4.
Залишок коштів на кінець періоду, р. 1 + р. 2 - р. 3)
50500,00

8. Бюджет доходів та витрат

У цьому бюджеті на підставі складених раніше бюджетів зібрано докупи всі дані про доходи та витрати бюджетного періоду. Тут визначається також сума прибутку. Фактично цей бюджет наведено у таблиці 1 на початку статті.

9. Бюджетний (плановий) баланс

Бюджетний баланс на кінець бюджетного періоду (див. таблицю 9) складають на підставі балансу на початок періоду з урахуванням очікуваних змін кожної статті балансу. Усі дані для цього беруть з наведених вище бюджетів. Він показує очікуваний стан майна, капіталу та зобов’язань підприємства внаслідок виконання бюджетів.

Таблиця 9

Бюджетний баланс

Актив
На початок періоду
На кінець періоду
Пасив
На початок періоду
На кінець періоду
Сума, грн
Джерело даних
Сума, грн
Джерело даних
1
2
3
4
5
6
7
8
Основні засоби
50000,00
47000,00 (50000 - 3000)
(гр. 2 табл. 9 - гр. 8 р. 7 табл. 1)
Статутний капітал
80000,00
80000,00
-
Сировина
4790,00
5098,00
Табл. 4
Нерозподілений прибуток
25290,00
35290,00 [25290 + (43234 - 33234)]
[гр. 6 табл. 9 + (гр. 8 р. 11 табл. 1 - гр. 8 р. 9 табл. 1)]
Дебітори
45000,00
51880,80
Табл. 6
Кредитори
24500,00
39188,80
Табл. 7
Кошти
30000,00
50500,00
Табл. 8
-
-
-
-
Усього
129790,00
154478,80
-
Всього
129790,00
154478,80
-

На підставі показників бюджетного балансу розраховують фінансові показники (коефіцієнти) та з’ясовують доцільність виконання бюджетної програми. Якщо розраховані бюджетні показники виявляться неприйнятними, слід буде заново складати бюджети, з уточненими даними.

Після остаточного узгодження отримаємо повний комплект бюджетів. Отже, бюджетування ми завершили. Залишилося прожити бюджетний період та порівняти фактичні показники з бюджетними. Але про це у наступній публікації.

Олександр ЗолотухінНаступна стаття:  На початок статті Штраф — за продаж необлікованих товарів, а не за їх зберігання Частковий перегляд статті (тільки початок)
Судова практика :: Фінанси для бухгалтера
Постанова Кіровоградського окружного адміністративного суду від 17.02.2010 р....

В рубриці: 


Оцінка інвестицій Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 44 (31.10.2011) :: Фінанси для бухгалтера :: Фінанси для бухгалтера
Продовжуємо цикл статей про управлінський облік для бухгалтера. Попередні статті циклу див. у «ДК» №23/2010, №31/2010 та №43/2010....

Порівняльний аналіз виконання бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 43 (25.10.2010) :: Фінанси для бухгалтера :: Фінанси для бухгалтера
У попередній статті циклу «Управлінський облік» (див. «ДК» №31/2010) ми розглядали методику бюджетування — складання бюджетів. Там само ми говорили, що скласти бюджет (план) — це тільки півсправи. Завершальною стадією бюджетування є порівняння затверджени...

0.010714