(044) 391-51-90 (92)
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары :
Все семинары ...         
(полный план-график) : загальний по сайтуКурсы валют на PROext
Межбанковские курсы валют

Дебет-Кредит № 20 (16.5.2005)
Суть справи :: Практика

Путівка за рахунок коштів фонду соцстраху

Продовжуючи тему літнього відпочинку, що ми зачепили її у попередньому номері, розгляньмо, як можна повернути гроші, сплачені як внески до Фонду соцстраху. Отже, поговоримо про фінансування путівок на оздоровлення працівників за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.


Відповідно до ст. 20 Закону №2240, кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням спрямовуються у тому числі і на фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їхніх сімей.

Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд соцстраху) щороку розглядає і затверджує план розподілу путівок для застрахованих осіб і членів їхніх сімей, граничну вартість путівки на ліжко-день у санаторно-курортних закладах, а також розмір часткового фінансування на оздоровлення дітей (харчування, лікування і культурне обслуговування) у дитячих оздоровчих закладах (таборах).

За рахунок коштів Фонду соцстраху закуповуються путівки лише до санаторно-курортних та оздоровчих закладів, розташованих на території України. Отож путівки, вартість яких оплачена за кошти Фонду, мають позначку-штамп: "Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

Отримання путівок підприємством

Роботодавець-страхувальник отримує путівки за місцем своєї реєстрації у виконавчій дирекції районного відділення Фонду соцстраху. Для отримання підприємством путівок у наступному році слід у період з травня до червня включно 2005 року подати заявки на їх отримання до виконавчої дирекції Фонду соцстраху за місцем реєстрації (див. зразок 1 нижче).

Виконавча дирекція Фонду соцстраху (їхні відділення, робочі органи) при розсиланні путівок виписують накладну у двох примірниках, один з яких спрямовується адресату. У накладній вказуються найменування здравниць, номери путівок, їхня кількість, терміни заїзду, ціна путівки та їхня загальна вартість. Путівки передаються страхувальникам за довіреністю, що оформляється у встановленому порядку, разом із накладною.

Потім накладна разом із путівками передається до бухгалтерії підприємства, де вони реєструються у Книзі обліку путівок до санаторно-курортних закладів ф. №13-ФСС з ТВП, форму якої затверджено постановою Правління Фонду соцстраху від 27.11.2002 р. №69. Нагадуємо, що путівки, які надходять до бухгалтерії страхувальника, підлягають зберіганню та обліку нарівні із коштами. Прибуткові і витратні документи на путівки, накладні, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування, квитанції про часткову оплату, зворотні талони або довідки зі здравниць, книга обліку путівок зберігаються у порядку, передбаченому для грошових документів.

Отож протягом року одній і тій самій особі за кошти Фонду соцстраху може бути видано лише одну путівку з урахуванням путівок, отриманих до санаторіїв-профілакторіїв і реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, за винятком путівок для лікування та оздоровлення дітей без дорослих.

Передача путівки іншій особі забороняється. Комісія (уповноважений) із соціального страхування в окремих випадках може приймати рішення про розділення путівки для спільного санаторно-курортного лікування застрахованої особи і працюючого члена його сім’ї за умови письмового погодження з адміністрацією санаторно-курортного закладу і терміну лікування кожної особи не менш ніж 12 діб.

Порядок видачі путівки

Порядок видачі путівок застрахованим особам і членам їхніх сімей передбачено п. 2.2 Інструкції №51. Так, путівка видається застрахованій особі за основним місцем праці (в бухгалтерії) на підставі рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування. Крім того, путівка видається застрахованій особі у період відпустки на підставі особистої заяви, медичної довідки про необхідність санаторно-курортного лікування (№070-про "Довідка для одержання путівки"). Слід пам’ятати, що без цієї довідки путівку не видають.

Отримавши путівку, комісія (уповноважений) із соціального страхування відповідно до заяв, медичних довідок і витягів із наказу про надання відпустки приймає рішення про розподіл путівок, що оформляється протоколом (див. зразок 2).

Крім того, враховуючи матеріальний стан застрахованої особи, путівка йому може надаватися з частковою оплатою (10%, 20% 1, 30%, 50%) або безкоштовно (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Особливості видачі путівок

№ з/п
Вид путівки і хто отримує
Умови отримання
Розмір часткової оплати
Підстава
1.
Путівка на санаторно-курортне лікування застрахованої особи і за потреби його супроводжуючому* Наявність медичної довідки ф. №070-про 10%, 20%, 30%, 50% або безкоштовно Пп. 2.2.5 Інструкції №51
2.
Путівка до спеціалізованого санаторію (відділення санаторію) для лікування дитини у супроводі дорослого, а також до дитячих і підліткових санаторіїв одному із батьків або опікунів Наявність медичних даних для санаторно-курортного лікування дитини 10% або безкоштовно Пп. 2.2.6 Інструкції №51
3.
Путівка до дитячого оздоровчого закладу (табору) одному із батьків або опікунів Лише для дітей працівників (крім онуків) Безкоштовно у частині, що фінансується за рахунок ФСС з ТВП Пп. 2.2.7 Інструкції №51
4.
Путівка для спільного санаторно-курортного лікування для членів сім’ї страхувальника (дружина, чоловік, неповнолітні діти) Наявність довідки з місця роботи працюючого члена сім’ї, що він не користувався цією соціальною послугою 10%, 20%, 30%, 50% Пп. 2.2.5, 2.2.8 Інструкції №51
5.
Путівка на санаторно-курортне лікування ветеранам війни і праці, які працювали перед виходом на пенсію на цьому підприємстві, в установі, організації і вже ніде не працюють Наявність медичних даних для санаторно-курортного лікування 10%, 20%, 30%, 50% або безкоштовно Пп. 2.2.9 Інструкції №51
* В окремих випадках застрахованій особі, яка, згідно з висновком ЛТЕК, потребує супроводжуючого, останньому видається друга путівка на тих самих умовах з позначкою "супроводжуючий".

Кошти за часткову оплату вартості путівки вносяться до каси страхувальника за місцем праці застрахованої особи з подальшим перерахуванням на рахунок Фонду соцстраху2.

Приймання часткової вартості за путівку оформляється прибутковим касовим ордером (для установи банку - квитанцією), що видається на руки одержувачу путівки.

Прибутковий касовий ордер або квитанція про оплату часткової вартості путівки зберігається разом з документами про видачу путівок у бухгалтерії страхувальника. За відсутності вказаного касового ордера або квитанції путівка не видається.

Зазначимо, що путівка видається, як правило, за 20 днів до початку терміну заїзду до здравниці, крім випадків, вказаних у пп. 2.2.11 Інструкції №51 3. При цьому її має бути заповнено із зазначенням прізвища, імені та по батькові, місця роботи, найменування підприємства, установи або організації, що видали путівку, і засвідчено підписом відповідальної особи і печаткою. Відповідальна особа визначається комісією із соціального страхування за погодженням зі страхувальником 4. Слід пам’ятати, що видачу незаповнених путівок заборонено.

Застрахована особа зобов’язана повернути страхувальнику, який видав путівку, заповнений зворотний талон до путівки або довідку про термін перебування у здравниці, засвідчену підписом керівника і печаткою здравниці, про що робиться відповідний запис у книзі обліку путівок ф. №13-ФСС з ТВП.

Облік путівок і звітність про їх видачу

Страхувальник (за місцем реєстрації), а також лікувально-профілактичні заклади, на яких покладено здійснення медичного відбору хворих на санаторний період реабілітації, щокварталу звітують перед робочими органами Фонду за видані путівки за ф. 14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП) 5.

Бухгалтерський облік путівок на санаторно-курортне лікування ведеться на позабалансовому рахунку 08 "Бланки суворої звітності". На прикладі розгляньмо бухгалтерський облік отриманих і виданих путівок за рахунок коштів Фонду соцстраху.

Приклад Отримано путівку з Фонду соцстраху на суму 1200 грн і видано секретарю Кралі М. П. з компенсацією часткової вартості путівки 120 грн (див. таблицю 2).

Таблиця 2

Облік отримання та видачі путівок

№ з/п
Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн
Д-т
К-т
1.
Отримано путівку від Фонду соцстраху
08
-
1200
2.
Прийнято до каси підприємства від робітниці 10% вартості путівки, після чого гроші здані до банку
301

311
377

301
120

120
3.
Відображено заборгованість підприємства перед Фондом соцстраху з часткової оплати путівки
377
652
120
4.
Перераховано Фонду соцстраху часткову оплату вартості путівки
652
311
120
5.
Видано путівку застрахованій особі
-
08
1200

Зазначимо, що вартість путівок фактично сплачується Фондом соцстраху, а не підприємством (крім часткового погашення працівником вартості путівки). Тому у цьому випадку валових доходів і витрат у підприємства не виникає, оскільки операції з передачі путівок від Фонду соцстраху для підприємства не є купівлею-продажем.

Що стосується податку з доходів, то, згідно з пп. 4.3.24 Закону про доходи, не включається до оподатковуваного доходу працівника вартість путівок на відпочинок, оздоровлення і лікування на території України платників податків або їхніх дітей віком до 18 років, які надаються їм безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки):

- профорганізацією (до якої перераховуються профвнески такого платника податків - члена такої профорганізації, створеної відповідно до законодавства України;

- за рахунок коштів відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також видача путівок, отриманих від Фонду соцстраху, не впливає на нарахування внесків до фондів соціального страхування (пенсійного, соцстраху, безробіття і нещасного), оскільки, згідно з п. 3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 13.01.2004 р. №5, не включаються до фонду оплати праці підприємства виплати, які здійснюються за рахунок коштів Фонду соцстраху, у т. ч. й оплата путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

Що стосується звітності, то результати отриманих і виданих путівок на санаторно-курортне лікування відображуються у таких формах:

1. Ф. №14 "Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів" (додаток до №Ф4-ФСС з ТВП);

2. Ф. №4 ФСС з ТВП у рядку 6 "Отримано від часткової сплати за путівки" таблиці ІІІ "Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування".

1 Згідно з постановою Правління Фонду соцстраху від 18.02.2005 р. №3 (див. "ДК" №14/2005, с. 51).

2 За відсутності каси - через установу банку на рахунок Фонду за місцем реєстрації страхувальника.

3 Путівки до реабілітаційних відділень, а саме: для доліковування хворих після гострого інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії, операцій з приводу аортокоронарного шунтування і аневризми серця, виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, видалення жовчного міхура, а також інших нозологічних форм хвороб, для яких відкриті відповідні відділення реабілітації на базі санаторно-курортних закладів, що їх придбано за рахунок коштів Фонду, видаються на умовах, передбачених окремими положеннями про ці відділення, узгодженими з Виконавчою дирекцією Фонду.

4 Допущені виправлення у заповненій путівці також засвідчуються підписом і печаткою підприємства, установи, організації, що видали путівку.

5 Звітність за І квартал 2005 р. і наступні звітні періоди подається страхувальниками у встановленому правлінням Фонду порядку за звітною формою №Ф14 (додаток до №Ф4-ФСС з ТВП) з урахуванням доповнень, внесених наказом від 28.02.2005 р. №18-ос.


Нормативна база

Закон №2240 - Закон України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням".

Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

Закон про доходи- Закон України від 22.05.2003 р. №889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб".

Інструкція №51 - Інструкція про порядок планування, обліку, видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їхніх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності, затверджена постановою Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності від 24.12.2001 р. №51.

Тетяна МОЙСЕЄНКО, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті ПДВ з експедиційних послуг Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Розгляньмо обкладення податком на додану вартість супутніх експорту послуг у межах транспортно-експедиційної діяльності....

В рубриці: 


Ліки та ПДВ: аналіз оподаткування Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Не є таємницею, що податки, які сплачують з реалізації ліків їх виробники,
імпортери, а також роздрібні продавці, формують ціну таких ліків, а отже —
лягають на плечі фізосіб, які ці ліки купують. Тому поновлення пільги з ПДВ
для деяких ліків ...

Застосування РРО платниками ЄП Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
На жаль, попри очікування платників ЄП, розраховувати на звільнення від
застосування реєстраторів розрахункових операцій їм немає сенсу: уряд у
цьому питанні впевнено посідає незмінну позицію. Враховуючи цей факт,
з’ясуймо, кому з когорти плат...

0.015033