(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...         
(полный план-график)

 : загальний по сайтуКурсы валют на PROext

Дебет-Кредит № 25 (20.6.2005)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Доміциляція векселя — що потрібно знати

Доволі часто у господарській діяльності підприємства використовують векселі. У цій статті ми розглянемо таку операцію з векселями, як доміциляція векселя, розповімо про переваги для сторін операції, а також про особливості бухгалтерського та податкового обліку. 1


Суть операції

Доміциляцією називається приймання банком від імені довірителя векселя до платежу і оплата його за рахунок довірителя2. Векселедавець (акцептант), він же доміциліант, доручаючи банку оплату його векселя, вказує банк як місце платежу. І векселедержатель може пред’явити вексель до оплати не підприємству, а банку (доміциліату). При цьому банк не відповідає своїми коштами за вексельним зобов’язанням клієнта. До настання строку платежу за векселем підприємству потрібно акумулювати кошти в обсязі виданих векеслів. У разі нестачi коштiв на рахунку платника банк відмовляє у платежi i вексель опротестовується у загальному порядку проти векселедавця. Саме тому при доміциляції зв’язок між банком і клієнтом менш жорсткий, ніж при авалюванні. Зазначимо, що банк при доміцилюванні є не одержувачем платежу, а стає платником за векселем.

Послуга з доміциляції векселів належить до комісійних операцій і може надаватися іншими суб’єктами господарювання (нефінансовими установами).

Переваги для клієнта

Доміциляція є зручною для век­селе­давців, постачальники-векселе­держателі яких перебувають у різних регіонах України. Укладення договору доміциляції векселів з банком, який має розвинену мережу філій, дозволяє скоротити витрати векселедержателя з транспортування до місцеперебування векселедавця. Згідно з цим договором, векселі мають оплачуватися в усіх філіях банку.

Комісійна винагорода банку, як правило, не перевищує 0,5% номінальної вартості векселя.

Порядок здійснення доміциляції

Зазначимо, що можливі такі види доміцильованого векселя:

- невизначено доміцильований вексель, коли векселедавець зазначає лише місце платежу, відмінне від місцеперебування платника, проте не вказує третю особу, яка здійснить платіж;

- визначено доміцильований вексель, коли векселедавець зазначає не лише місце платежу, відмінне від місцеперебування платника, а і третю особу, яка здійснить платіж.

Саме другий варіант і застосовується за участі банків. У цьому випадку на етапі видачі простого векселя (акцептуванні переказного векселя), крім векселедавця і першого векселедержателя (це обов’язкові реквізити), вказується ще одна особа - особливий платник за векселем (банк). Між ним і векселедавцем (акцептантом) укладається договір про оплату векселів.

Згідно з умовами договору з банком, платник за векселем зобов’язаний перерахувати до банку на відповідний рахунок достатню суму коштів для оплати векселя (як правило, за 2 - 5 днів до настання строку платежу за векселем). За рахунок цих коштів банк як особливий платник або доміциліат здійснює платіж за векселем законному векселедержателю. Кошти, зараховані на відповідний рахунок, можуть бути використані для оплати векселів або повернені на вимогу платника на його поточний рахунок. Якщо коштів недостатньо або їх зовсім немає, то відповідальність за неоплату (часткову неоплату) векселя покладається на довірителя.

Особа, яка виступає особливим платником за векселем (доміциліат), на підставі такого договору здійснює дії за дорученням і за рахунок довірителя в такій послідовності:

1) приймає векселі до платежу від законного векселедержателя;

2) здійснює платіж за векселями;

3) передає векселі платнику після повної оплати.

Звернімо увагу, що доміциліат відповідає лише за невиконання або неналежне виконання умов договору з довірителем про оплату векселів. Ця відповідальність регулюється загальноцивільним (а не вексельним) законодавством. Право доміцилювати весель належить виключно векселедавцю (трассанту), оскільки лише він має право обумовлювати вексель у його істотних частинах, до яких належить місце платежу. Після того, як векселедавець вказав місце платежу, жодна особа, навіть він сам, не можуть змінити його.

Векселедавець для зазначення спеціального платника в особливому місці платежу в тексті векселя (у нижній частині векселя під підписом платника) робить запис, який називається доміциляційною формулою такого змісту: "Доміцильований у ____" (найменування особливого місця платежу і назва банку), або "Платник ____" (назва банку і найменування особливого місця платежу), або "Підлягає оплаті в _____" (назва банку і найменування особливого місця платежу). Цей запис може мати, наприклад, такий вигляд: "Підлягає оплаті у м. Львові, вул. Зелена, 17. Особливий платник - банк "Альфа" або інший рівнозначний.

Повністю оплачені векселі банк повертає представнику платника за векселями під розпис або надсилає (спеціальним зв’язком, цінним листом) під час повідомлення про їх оплату. Повідомлення може бути надіслане платникові і в разі часткової оплати векселя у строк і способом, які встановлені договором.

У разі відмови доміциліата оплатити доміцильований у нього вексель має бути вчинено протест із зазначенням причини відмови від платежу. Для здійснення протесту векселедержатель або його уповноважена особа повинні пред’явити вексель нотаріусу за місцеперебуванням платника або банку. Приклад відображення операції з доміциляції векселя див. на схемі.

Схема

Схема доміцилювання простого векселя

Податковий облік. Податок на прибуток

Як ми вже зазначали, операція доміциляції належить до комісійних операцій (п. 11.1 Постанови №508). У цьому випадку для відображення такої операції у податковому обліку слід керуватися п. 7.9 Закону про прибуток.

Облік у платника за векселем

Платник за векселем не включає до складу валових витрат суму коштів, перераховану доміциліату для погашення векселя (пп. 7.9.2 Закону про прибуток). У платника за векселем на суму винагороди доміциліата буде право на валові витрати у зв’язку із придбанням послуг (пп. 5.2.1 Закону про прибуток). Валові витрати виникатимуть за правилом першої події (пп. 11.2.1 Закону про прибуток):

- або на дату, коли відбувається нарахування винагороди;

- або на дату оплати.

Увага! Але є й винятки. Адже якщо доміциліат не є платником податку на прибуток на загальних підставах, то валові витрати у платника за векселем на суму винагороди доміциліата виникатимуть не за правилом першої події, а за датою фактичного отримання послуги. Тобто за датою погашення векселя доміциліатом (пп. 11.2.3 Закону про прибуток).

Облік у доміциліата

У доміциліата у періоді отримання коштів валового доходу не виникатиме (пп. 7.9.1 Закону про прибуток).

А у періоді, коли відбудеться погашення векселя доміциліатом, така подія не відображатиметься у податковому обліку ні векселедержателя, ні доміциліата, ні платника за векселем. Річ у тім, що оплата за векселем є нічим іншим, як другою подією, пов’язаною з операцією продажу товарів (робіт, послуг). Відповідно до ст. 4 Закону про обіг векселів в Україні, видавати векселі можна лише за фактично поставлені товари (надані роботи, послуги), тобто після здійснення першої події - продажу. У Законі про прибуток діє правило першої події, тому всі наступні події - видача векселя, доміциляція, погашення вже не впливають на податковий облік сторін.

У доміциліата виникатиме валовий дохід лише на суму винагороди (пп. 4.1.1 Закону про прибуток). Сума отриманої винагороди є платою за послугу з доміциляції векселя. Тому валові доходи на суму винагороди виникатимуть за правилом першої події (пп. 11.3.1 Закону про прибуток):

- або на дату нарахування такої винагороди відповідно до умов договору;

- або на дату отримання винагороди від платника за векселем.

Податковий облік. ПДВ

Облік у платника за векселем

Об’єктом оподаткування є операції з поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, місце надання яких перебуває на митній території України (пп. 3.1.1 Закону про ПДВ). При здійсненні операцій з векселями база оподаткування визначається відповідно до п. 4.8 Закону про ПДВ. Базою оподаткування є договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижча за звичайні ціни без врахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями - договірна вартість таких товарів (послуг), але не нижча за звичайні ціни, збільшена на суму нарахованих відсотків або таких, що мають бути нараховані на суму номіналу такого векселя. Дата відображення податкових зобов’язань визначається за правилом першої події (пп. 7.3.1 Закону про ПДВ):

- або дата відвантаження товарів, виконання робіт, надання послуг;

- або дата оплати (надання інших видів компенсації придбаних товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Оскільки вексель видається як забезпечення боргових зобов’язань покупця - тобто є другою подією за операцією з продажу товарів, то операція видачі векселя у податковому обліку не відображається. Операція доміциляції є третьою подією (тобто операцією доручення на здійснення оплати) за операцією з поставки товарів, тому, відповідно до правила першої події, така операція також не відображається у податковому обліку.

Облік у доміциліата

Операція з доміциляції векселя не є об’єктом обкладення ПДВ (пп. 3.2.1 Закону про ПДВ) 3. Не є об’єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, випущених в обіг (емітованих) суб’єктами підприємницької діяльності (пп. 3.2.1 Закону про ПДВ).

Проте слід мати на увазі, що ДПАУ разом із НБУ періодично затверджують свій Перелік типових операцій з розрахунково-касового обслуговування та операцій з цінними паперами, які здійснюються банками України і які, відповідно до п. 3.2 ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість", не є об’єктом оподаткування.

Останній перелік затверджено в листі від 25.02.2005 р. №12-112/310-1811.

Відповідно до п. 6.2 цього листа, не є об’єктом обкладення ПДВ операції з виконання банком за дорученням клієнта обов’язків особливого платника (доміциліата) 4.

Бухгалтерський облік

Облік у платника за векселем

На відміну від податкового обліку, в бухгалтерському обліку операція доміциляції векселя відображається.

На етапі перерахування грошей доміциліату слід відобразити виникнення дебіторської заборгованості банку: Д-т 377 К-т 311. На етапі погашення векселя слід відобразити операцію з погашення заборгованості за векселем з одночасним закриттям дебіторської заборгованості банку: Д-т 51 (62) К-т 377.

На етапі нарахування та оплати доміциліату за послугу з доміциляції слід відобразити операцію з отримання послуги:

Д-т 949 К-Т 685; Д-т 685 К-Т 311

Облік у доміциліата

Якщо доміциліат не є банківською установою, то на етапі перерахування грошей у бухгалтерському обліку доміциліата зазначена операція відображається як виникнення кредиторської заборгованості: Д-т 311 К-Т 685. На етапі погашення векселя у доміциліата слід відобразити операцію з надання послуги з одночасним закриттям кредиторської заборгованості:

Д-т 377 К-т311; Д-т 685 К-Т 377

На етапі отримання винагороди від платника за векселем слід відобразити дохід від наданої послуги:

Д-т 361 К-т 703; Д-т 311 К-т 362

Якщо доміциліатом є банк, то операція з доміциляції відображається як комісійна операція. Кошти, отримані від платника для оплати за векселем, обліковуються на рахунку "Дебіторська заборгованість по розрахунках з цінними паперами для клієнтів" (рах. 2901).

Приклад

1. Підприємство "Альфа" надало послуги перевезення підприємству "Бета" на суму 180 грн, у т. ч. ПДВ - 30 грн.

2. Підприємство "Бета" за умовами договору розрахувалося шляхом видачі власного простого векселя номіналом 180 грн зі строком погашення 2 роки. При цьому доміциліатом визначено підприємство "Дельта", яке не є банком. У встановлені терміни вексель було пред’явлено до оплати та погашено підприємством "Дельта". Підприємство "Дельта" за послугу з доміциляції отримало винагороду у сумі 10 грн без ПДВ. Бухгалтерський та податковий облік за умовами прикладу буде таким, як у таблицях 1, 2, 3.

1 Ця стаття є частиною матеріалу книги "Вексель на підприємстві. Частина 2", яку передплатники отримають разом з "ДК" №26.

2 Доміциляція - визначення особливого місця платежу (доміциля), відмінного від місця проживання (перебування) платника за векселем.

3 Операція з доміциляції векселя відноситься до операцій з управління цінними паперами.

4 Оскільки пп. 3.2.1 Закону про ПДВ не встановлює пільгу лише для банків, відповідно операції з управління цінними паперами і для небанківських установ не є об’єктом обкладення ПДВ.

Таблиця 1

Облік операції у підприємства "Альфа"

з/п
Зміст
Сума
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
1.
Надано послуги підприємству "Бета"
180
361
702
150
-
2.
Нараховано зобов’язання з ПДВ
30
702
641
-
-
3.
Отримано вексель у розрахунок за послуги від підприємства "Бета"
180
162
361
-
-
4.
Вексель пред’явлено до оплати та погашено підприємством "Дельта"
180
311
162
-
-

Таблиця 2

Облік операції у підприємства "Бета"

з/п
Зміст
Сума
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
1.
Отримано послуги від підприємства "Альфа"
150
93
631
-
150
2.
Відображено податковий кредит з ПДВ
30
641
631
-
-
3.
Видано вексель у розрахунок за послуги
180
631
511
-
-
4.
Перераховано кошти для погашення векселя підприємству "Дельта"
180
377
311
   
5.
При отриманні підтвердження про оплату векселя підприємством "Дельта" - погашення заборгованості за векселем
180
511
377
-
-
6.
Нараховано і перераховано підприємству "Дельта" винагороду за послугу з доміциляції
10
949
685
685
311
  10

Таблиця 3

Облік операції у підприємства "Дельта"

з/п
Зміст
Сума
Бухгалтерський облік
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
1.
Отримано гроші від підприємства "Бета" для погашення векселя
180
311
685
-
-
2.
Перераховано підприємству "Альфа" грошідля погашення векселя. Закриття заборгованостей
180
377
685
311
377
-
-
3.
Відображено надання послуги
10
361
703
10
-
4.
Отримано винагороду за послугу доміциляції
10
311
361
-
-

Максим ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ, Ірина ЧЕРНОВА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Особливості створення резервного капіталу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Підкажіть, в яких випадках може створюватися резервний капітал (рахунок 43), якщо його формування не передбачене у статуті? Попередній бухгалтер закривала на нього рахунок 44 наприкінці року, хоча прямих причин для цього я начебто не бачу...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Комунальні платежі у «єдиноподатника» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
ФОП — платник єдиного податку другої групи (у свідоцтві платника єдиного
податку зазначено вид діяльності з кодом 68.20 «надання в оренду та
експлуатацію власного або орендованого нерухомого майна») отримує дохід за
договором оренди нежитловог...

0.01599