Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 28 (11.7.2005)
Життя :: Почуття обов’язку

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Путівки із фонду: щось новеньке

Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 02.06.2005 р. №55 затверджено нову Інструкцію про порядок забезпечення застрахованих осіб і членів їх сімей путівками на санаторно-курортне лікування, які придбані за рахунок коштів Фонду (далі - Інструкція №55). Ця Інструкція прийшла на зміну Інструкції від 24.12.2001 р. №51 і містить низку нововведень.


Про закупівлю путівок

На відміну від попередньої інструкції, у новій Інструкції №55 чітко визначено, що таке путівка. Отже, путівка на санаторно-курортне лікування - це грошовий документ, який гарантує його власнику отримання послуг у санаторно-курортних закладах, які реалізували цю путівку. Так, за рахунок коштів Фонду здійснюється закупівля путівок до санаторно-курортних закладів, розташованих на території України, на підставі тендера, проведеного виконавчою дирекцією Фонду. Вона укладає договори з санаторно-курортними закладами, переможцями тендера на придбання путівок згідно з планом розподілу путівок, затвердженим наказом директора виконавчої дирекції Фонду1.

Як і раніше, на путівках, які придбані за рахунок коштів Фонду, санаторно-курортні заклади зазначають перелік послуг, що входять у вартість путівки, а виконавчими дирекціями відділень Фонду в обов’язковому порядку проставляється штамп "Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності".

При цьому оплата путівки до санаторно-курортного закладу, придбаної страхувальником або застрахованою особою самостійно, за рахунок коштів Фонду забороняється (п. 1.7 Інструкції №55). Як і раніше, передача путівки, яка оплачена за рахунок коштів Фонду та видана застрахованій особі або члену її сім’ї, іншій особі забороняється.

Щодо обліку путівок

Путівки для нечисленних організацій (до 300 працівників), фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, та фізичних осіб, застрахованих на добровільних засадах, обліковуються та зберігаються в районних (міжрайонних), міських виконавчих дирекціях відділень Фонду.

А ось путівки, які надходять до страхувальників, лікувально-профілактичних закладів, обліковуються в бухгалтерському обліку на позабалансовому рахунку з обов’язковим веденням книги обліку путівок до санаторно-курортних закладів за ф. №13-ФСС з ТВП 2, яка повинна бути прошнурована, пронумерована, скріплена печаткою, підписами керівника та головного бухгалтера.

Нагадуємо, що всі документи, а саме накладні за путівками, рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування, прибуткові касові ордери (для установ банку - квитанції) про часткову оплату за путівки, книга за ф. №13-ФСС з ТВП, а також зворотні талони або довідки про строк перебування в санаторно-курортному закладі зберігаються нарівні з касовими документами та обліковими регістрами.

Порядок видачі путівки

Путівка до санаторію видається застрахованій особі за її основ­ним місцем праці бухгалтерією підприємства, установи, організації для санаторно-курортного лікування в період відпустки на підставі особистої заяви та медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування (форма №070/о).

Так, комісія (уповноважений) із соціального страхування може приймати рішення про виділення застрахованій особі за рахунок коштів Фонду лише однієї путівки протягом двох календарних років (крім путівок до санаторію-профілакторію за умови часткового фінансування його за рахунок коштів Фонду, реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу та для лікування дитини без дорослого, які можуть бути виділені застрахованій особі протягом календарного року).

При цьому відповідно до п. 4.4 Інструкції №55 путівка в двомісний номер за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 10, 20, 30, 50 відсотків її вартості з урахуванням матеріального становища застрахованої особи.

А ось путівка в одномісний номер за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків її вартості незалежно від матеріального становища застрахованої особи.

Щодо фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, та фізичних осіб, застрахованих на добровільних засадах, видача путівки оформляється за місцем її реєстрації наказом 3 директора районної (міжрайонної), міської виконавчої дирекції відділення Фонду на підставі особистої заяви та медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування (форма №070/о), а путівка видається по накладній за документом, який засвідчує особу.

Путівка до дитячого санаторно-курортного закладу для лікування дитини у супроводі дорослого видається одному із застрахованих батьків (матері або батькові) або застрахованій особі, яка їх замінює (опікунові, піклувальнику), за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування, з частковою оплатою в розмірі 10, 20, 30, 50 відсотків її вартості з урахуванням матеріального становища батьків або особи, яка їх замінює.

Одночасно комісія (уповноважений) із соціального страхування може приймати рішення про виділення путівки відповідно до медичних показань для самостійного санаторно-курортного лікування неповнолітньої дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи, в дитячому санаторно-курортному закладі. У цьому разі путівка для дитини видається з частковою оплатою в розмірі 10, 20 відсотків її вартості з урахуванням матеріального становища застрахованої особи.

Відповідно до пп. 4.12 Інструкції №55, путівка до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу видається безкоштовно лікувально-профілактичним закладом застрахованій особі, дитині в супроводі одного із застрахованих батьків або застрахованої особи, яка їх замінює (опікуна, піклувальника), на підставі висновку відбірної комісії лікувального закладу з направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, у стаціонарі якого вона перебуває, за наявності довідки страхувальника, яка підписана керівником і головним бухгалтером, скріплена печаткою підприємства та завірена районною (міжрайонною), міською виконавчою дирекцією відділення Фонду. У цій довідці страхувальника вказується прізвище, ім’я, по батькові, рік народження застрахованої особи, назва страхувальника, код ЄДРПОУ, назва районної (міжрайонної), міської виконавчої дирекції відділення Фонду, де зареєстрований страхувальник, його реєстраційний номер. Крім того, до путівки додається виписка з історії хвороби хворого з висновком комісії та рекомендаціями щодо подальшого лікування його в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу.

У частині розрахунків з Фондом (сплати за путівку) усе залишилося без змін.

Звітність без змін

Страхувальники (за місцем реєстрації) щокварталу звітують районній (міжрайонній), міській виконавчій дирекції відділення Фонду про отримані від Фонду та видані застрахованим особам путівки за формою Ф14 (додаток до Ф4-ФСС з ТВП).

1 Так, відповідно до п. 2.1 Інструкції №55, планування кількості путівок для відділень Фонду на наступний рік здійснюється Виконавчою дирекцією Фонду в межах асигнувань, передбачених на санаторно-курортне лікування в поточному році, із урахуванням прогнозованого індексу інфляції, пропорційно до кількості застрахованих осіб у Фонді на 1 січня поточного року за даними фінансового звіту про виконання бюджету Фонду за минулий рік, з розрахунку витрат на одного працюючого в еквіваленті повної зайнятості.

2 Затверджена постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 27.11.2002 р. №69.

3 У наказі зазначається розмір часткової оплати за видану путівку з урахуванням матеріального становища застрахованої особи.


Найголовніше, що змінилось у порядку видачі путівок за рахунок ФСС з ТВП

Путівка в двомісний номер за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 10, 20, 30, 50 відсотків її вартості з урахуванням матеріального становища застрахованої особи.

Путівка в одномісний номер за рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування видається застрахованій особі з частковою оплатою в розмірі 50 відсотків її вартості незалежно від матеріального становища застрахованої особи.

Для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які є платниками єдиного податку, та фізичних осіб, застрахованих на добровільних засадах, видача путівки оформляється за місцем її реєстрації наказом директора районної (міжрайонної), міської виконавчої дирекції відділення Фонду на підставі особистої заяви та медичної довідки про потребу санаторно-курортного лікування (форма №070/о), а путівка видається по накладній за документом, який засвідчує особу.

Тетяна МОЙСЕЄНКО, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Стаття 12: все не так уже і «безнадійно» Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Почуття обов’язку
Що таке заборгованість, її види і які чинники істотно впливають на її формування, визначення і порядок розрахунку позовної давності, ми вже визначилися у попередній публікації...

В рубриці: 


Як міндоходів перевірятиме ЄСВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
З жовтня цього року запрацювали зміни щодо адміністратора ЄСВ: тепер цим внеском опікуватиметься Міндоходів. У «ДК» №40/2013 ми вже аналізували основні зміни в цьому питанні, зокрема щодо звітності з ЄСВ та довідок від ПФУ. У «ДК» №48/2013 ви зможете дізн...

Платежі до бюджету Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 48 (2.12.2013) :: Життя :: Почуття обов’язку
Наказом №609 від 22.10.2013 р. Міндоходів затвердило новий порядок заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення пом...

0.020246