Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 28 (11.7.2005)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Вивіски — не реклама!

Мабуть, жодне підприємство не обходиться без вивіски, на якій, зокрема, зображено назву організації. А чи вважається вивіска рекламою і чи треба в такому разі платити податок з реклами? Спробуємо відповісти. 1


Що таке вивіска і де вона застосовується?

За визначенням, наведеним у Тлумачному словнику української мови2, вивіска - це дошка з будь-якого матеріалу, на якій зроблено напис, іноді з малюнком, що означає рід діяльності або назву підприємства, установи тощо, табличка.

У вужчому значенні під вивіскою розуміється елемент оформлення фасаду, що містить інформацію про найменування особи, включаючи герби, емблеми, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), або про її продукцію у вітрині споруди, де ця особа займає приміщення.

На площі зовнішньої поверхні будинку, споруди, де провадить свою діяльність юридична особа чи підприємець, може бути розташовано:

1) дані про виробника продукції, робіт (послуг) чи продавця товару;

2) позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (знак);

3) інформацію про товари чи послуги, які пропонуються до продажу (надання).

Як зазначено у п. 3 ст. 19 Закону про захист прав споживачів, продавець та/або виконавець (підприємство, установа, організація або громадянин-підприємець, які реалізують товари та/або які виконують роботи чи надають послуги), зобов’язані надати споживачеві достовірну і доступну інформацію про найменування, належність та режим роботи свого підприємства. Вимога про те, що на фасаді торговельного приміщення суб’єкта господарської діяльності повинна бути вивіска із зазначенням назви суб’єкта господарської діяльності та власника або уповноваженого ним органу, міститься також у п. 10 Порядку заняття торговельною діяльністю. А відповідно до пп. 2.2 Закону про рекламу, його дія не поширюється на відносини, пов’язані з розповсюдженням інформації, обов’язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України. Отже, розміщення на вивісці інформації про продавця не є рекламою.

У сфері господарювання використанням торговельної марки 3, зокрема, визнається застосування її: у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній із впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг (ст. 157 ГК). Як випливає з вищенаведеного, а також з п. 4 статті 16 Закону про охорону прав на знаки, нанесення знака на вивіску та застосування його у рекламі є різними формами використання знака власником свідоцтва. На думку автора, зображення на вивісці позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб (знака), не можна ототожнювати з використанням цього знака у рекламі. Крім того, слово "вивіска", яке у старій редакції Закону про рекламу згадувалося лише у контексті того, що на неї не треба отримувати дозволу, в редакції Закону від 11.07.2003 р. не вживається взагалі. Так само немає цього терміна і в Типових правилах розміщення зовнішньої реклами. А отже, формулювання написів на вивісці не регламентується положеннями законодавства про рекламу.

Місце, де реалізується товар, - виняток?

Відповідно до Закону про рекламу, розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, не вважається рекламою (п. 7 статті 8 Закону про рекламу). Під словом "товар" тут розуміється: будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності.

Комітет ВРУ з питань свободи слова та інформації у листі від 01.10.2003 р. висловив думку, що у частині сьомій статті 8 Закону про рекламу йдеться про "інформацію про товар та/або його виробника, яка об’єктивно необхідна споживачу для здійснення свідомого вибору товару, його належного використання, захисту своїх споживчих прав тощо (інформація про дійсні споживчі якості товару, про порядок його використання, утилізації тощо, про належні дії споживача у тих чи інших випадках у зв’язку з придбанням та використанням товару, контактна інформація про виробника тощо). Така інформація не може містити закликів до придбання або не придбання того чи іншого товару, закликів скористатися послугами того чи іншого виробника тощо". З цим погоджується і Держпідприємництво у Листі №6253 4.

Оскільки інформація на вивісці об’єктивно необхідна споживачу для здійснення свідомого вибору і, не закликаючи до придбання, має лише інформаційний характер, вважаємо, що позицію офіційних органів можна використати на нашу користь. Хоча не виключено, що тут мали на увазі "куточок споживача", оскільки про справжні споживчі якості товару, про порядок його використання, утилізації, про належні дії споживача у тих чи інших випадках у зв’язку з використанням товару не пишуть на вивісках.

Крім того, розміщення інформації про товар на вивісках не підпадає під дію Типових правил розміщення зовнішньої реклами. Відповідно до цих правил зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчими органами сільських, селищних, міських рад. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу (п. 1 ст. 9 Закону про рекламу). Згідно з цією ж статтею 9, рекламою є: інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цієї особи чи товару. З вищенаведеного можна зробити висновок, що вивіска з написом "Тканини", встановлена на фасаді магазину, який торгує тканинами, не є рекламоносієм.

Останнє слово - за органом місцевого самоврядування?

Статтею 18 Декрету про місцеві податки органам місцевого самоврядування надано право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків і зборів. Так, наприклад, у Положенні про податок з реклами в м. Києві сказано, що від оподаткування податком з реклами згідно з цим положенням звільняються: "Інформаційні вивіски, що розміщуються в приміщеннях, які використовуються для реалізації товарів, включаючи вітрини".

Однак ДПА України висловлюється з цього приводу досить загадково. У Листі №15031 зазначено: "Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики листом від 27.11.2003 р. №3-3/16-8556 повідомив ДПАУ, що надання відповіді на питання на зразок: чи є інформація рекламою або чи відповідає реклама вимогам Закону України "Про рекламу", можливо лише за умови розгляду всіх обставин справи з дотриманням необхідної процедури".

Податковий та бухгалтерський облік

Вивіска може бути виготовлена як власними силами підприємства, так і зі залученням підрядних організацій. Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 грн і які призначені для використання у господарській діяльності платника податку більше року, включаються до складу валових витрат відповідно до пп. 5.9 Закону про прибуток. Для мети податкового обліку приросту (убутку) оцінка балансової вартості запасів (у тому числі товарів (крім тих, що підлягають амортизації) та малоцінних предметів), що вибувають зі складу, визначається за методами бухгалтерського обліку.

У звітному періоді введення в експлуатацію вартість понесених витрат на виготовлення і встановлення вивіски списується з вартості залишків. Отже, якщо витрати на виготовлення вивіски не перевищують однієї тисячі гривень, вони будуть відображені у таблиці 1 "Розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів" додатка К1/1 до Декларації з податку на прибуток підприємства у рядку за кодом А4.

Якщо ж вартість виготовлення вивіски становить понад 1000 грн, то у податковому обліку цю операцію треба відобразити як збільшення балансової вартості основних фондів групи 3. Амортизацію слід починати нараховувати з кварталу, наступного за тим, в якому оприбутковано об’єкт чи цінності, що входять до складу групи 3, незалежно від фактичного здійснення розрахунків за такі основні фонди 5.

Щодо ПДВ, сплаченого при виготовленні вивіски, то згідно з пп. 7.4.1 Закону про ПДВ податковий кредит звітного періоду складається зі сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з придбанням (спорудженням) основ­них фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів), з метою подальшого використання у виробництві та/або поставки товарів (послуг) для оподатковуваних операцій у межах господарської діяльності платника податку. Отже, основними вимогами для наявності у підприємства права на податковий кредит є використання товару (основного фонду):

1) в оподатковуваних операціях;

2) у господарській діяльності платника податку.

У бухгалтерському обліку до моменту введення в експлуатацію затрати на придбання (виготовлення) слід обліковувати на рахунку 153. До первісної вартості активу, з відображенням в обліку капітальних інвестицій, включаються витрати на доставку, встановлення, монтаж, налагодження та інші витрати для забезпечення введення в експлуатацію таких основних засобів.

Розрахунки з постачальниками необоротних активів варто відображати окремо від розрахунків з постачальниками запасів. Для відображення заборгованості перед постачальниками необоротних активів доцільно використовувати рахунок 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Розглянемо на прикладі.

Приклад

Підприємство-замовник послуг є платником ПДВ і здійснює лише оподатковувані операції.

Вартість послуг з виготовлення і встановлення вивіски становила 1260 грн (у т. ч. ПДВ - 210 грн).

У бухгалтерському обліку вартість вивіски, а також витрати, пов’язані з її монтажем, як один об’єкт необоротних активів у сумі 1050,00 грн обліковуватиметься на рахунку 11 "Інші не­оборотні матеріальні активи". Бухгалтерський облік буде таким, як показано у таблиці.

Таблиця

Відображення операцій за умовами прикладу в бухгалтерському обліку

з/п
Господарська операція
Д-т рахунка
К-т рахунка
Сума, грн
Збільшення балансової вартості групи 3
1.
Оплачено наперед послуги з виготовлення і монтажу вивіски на підставі отриманого рахунка
377
311
1260,00
1050,00*
2.
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
641
644
210,00
-
3.
Отримано об’єкт і відображено витрати у складі капітальних інвестицій
153
685
1050,00
-
4.
Списано суму раніше відображеного податкового кредиту (отримано податкову накладну)
644
685
210,00
-
5.
Взаємозалік заборгованостей між виконавцем робіт та замовником
685
377
1050,00
-
* Балансова вартість групи 3 збільшується у періоді, наступному після періоду, в якому були здійснені витрати на придбання вивіски.

1 Відповіді на інші питання, пов’язані з рекламою, передплатники знайдуть у додатку "Реклама на підприємстві", який вийде у липні разом з "ДК" №30.

2 Тлумачний словник української мови. / Укладачі Ковальова Т.В., Коврига Л.П. - Харків: Сінтекс, 2002. - 672 с.

3 Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК).

4 Див. "Дебет-Кредит" №47/2003.

5 Див., зокрема, лист ДПАУ від 13.09.2004 р. №7978/6/15-1116 ("Дебет-Кредит" №11/2005).


Нормативна база

ЦК - Цивільний кодекс України.

ГК - Господарський кодекс України.

Закон про рекламу - Закон України від 03.07.96 р. №270/96-ВР "Про рекламу".

Закон про прибуток - Закон України від 28.12.94 р. №334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств".

Закон про ПДВ - Закон України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість".

Закон про захист прав споживачів - Закон України від 12.05.91 р. №1023-XII "Про захист прав споживачів".

Закон про охорону прав на знаки - Закон України від 15.12.93 р. №3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Декрет про місцеві податки - Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. №56-93 "Про місцеві податки і збори".

Порядок заняття торговельною діяльністю - Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджені Постановою КМУ від 08.02.95 р. №108.

Типові правила розміщення зовнішньої реклами - Типові правила розміщення зовнішньої реклами, затверджені постановою КМУ від 29.12.2003 р. №2067.

Лист Комітету ВРУ - Лист Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації від 01.10.2003 р. б/н "Про застосування окремих положень Закону України "Про рекламу" в редакції від 11 липня 2003 року".

Лист №6253 - Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 31.10.2003 р. №6253 "Про розгляд листа".

Лист №15031 - Лист ДПАУ від 10.08.2004 р. №15031/7/15-3417 "Щодо визначення норм оподаткування податком з реклами інформації, що розміщується на веб-сайті".

Положення про податок з реклами у м. Києві - Положення про податок з реклами в м. Києві, затверджене рішенням Київської міської ради від 24.04.2003 р. №360/520.

Любов ПРИЙМА, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Допомога на поховання — що треба знати Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Закон про доходи встановив неоподатковуваний розмір допомоги на поховання, якщо вона виплачується роботодавцем, а також встановив умови, за яких допомога була б неоподатковуваною...

В рубриці: 


Відступлення права вимоги «єдиннику» Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
ТОВ на загальній системі хоче відступити право вимоги боргу в 10 тис. грн.
Відступає ТОВ на єдиному податку. Варіантів два: відступлення за 3 тис.
гривень або відступлення безоплатно. Який варіант є вигіднішим з погляду
оподаткування? Коли вин...

ЄП мінус ПДВ = 2 чи 4? Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Юридична особа є платником ПДВ та єдиного податку третьої групи за ставкою
2%. Реєстрацію ПДВ анульовано за ініціативою податкового органу згідно з пп.
«ж» п. 184.1 ПКУ в середині кварталу. Яку ставку єдиного податку слід
застосовувати у періо...

0.018678