Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 28 (11.7.2005)
Суть справи :: Практика

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Допомога на поховання — що треба знати

Закон про доходи встановив неоподатковуваний розмір допомоги на поховання, якщо вона виплачується роботодавцем, а також встановив умови, за яких допомога була б неоподатковуваною. Крім того, Закон про доходи залишив неоподатковуваним розмір допомоги, що надається за рахунок коштів фондів. Ці випадки проаналізуємо у статті.


Допомога за рахунок коштів підприємства-роботодавця

Згідно з пп. "б" пп. 4.3.21 Закону про доходи, не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу сума допомоги на поховання, що надається роботодавцем померлого платника податків, за його останнім місцем праці (у т. ч. перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, діючого на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.

А тепер розкладемо весь цей текст по поличках і визначимо, за яких умов надається неоподатковувана допомога на поховання.

1. Надається тільки платнику податків його роботодавцем за останнім місцем праці, включаючи й осіб, які вийшли на пенсію.

Розглянемо на прикладі.

Приклад 1   З ТзОВ "Автомобіліст" звільнився працівник у зв’язку з виходом на пенсію. Через певний час він помер. Його родичі (дружина, брат, сестра, син, дочка та ін.) мають право звернутися на останнє місце праці померлого (у цьому випадку це ТзОВ "Автомобіліст") із заявою про виплату їм допомоги на поховання. Вони повинні подати також копію свідоцтва про смерть колишнього працівника. Допомога виплачується за наказом керівника.

2. Розмір неоподатковуваної допомоги у 2005 році становить 1140,00 грн (570,00 х 2). Сума, що перевищує 1140 грн, обкладається за ставкою 13% при виплаті допомоги на поховання.

Приклад 2   На ТзОВ "Автомобіліст" звернулася дружина колишнього працівника (останнє місце його праці) із заявою про виплату їй допомоги на поховання чоловіка у розмірі 1500,00 грн. При цьому вона надала копію свідоцтва про смерть.

Оскільки 1500,00 перевищує неоподатковуваний розмір допомоги (1140,00 грн), треба з різниці 360 грн (1500 - 1140) утримати податок з доходів. Згідно з п. 3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати, така допомога не включається до фонду оплати праці, внески на соціальне страхування (у т. ч. і до Пенсійного фонду) підприємство не нараховує та не утримує. У таблиці 1 відображено бухгалтерський і податковий облік операції з виплати допомоги на поховання за рахунок коштів роботодавця.

Таблиця 1

Бухгалтерський і податковий облік операції з виплати допомоги на поховання за рахунок коштів роботодавця (за умовами прикладу 2)

Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Нараховано допомогу на поховання за рахунок коштів підприємства
949
685
1500,00
-
-
Утримано податок з доходів зі суми перевищення: (1500,00 - 1140,00) х 13%
685
641/пдфо
46,80
-
-
Виплачено допомогу на поховання з каси
661
301
1453,20
-
-

Відповідно, якщо сума допомоги не перевищує 1140,00 грн, підстав для утримання податку з доходів немає, а кількість господарських операцій зменшується до двох:

Д-т 949 К-т 661 і Д-т 661 К-т 301.

Виплачену допомогу на поховання у неоподатковуваному розмірі 1140,00 грн роботодавець не відображає у податковому розрахунку за ф. №1-ДФ. А ось суму перевищення (у нашому прикладі це 360,00 грн) повинен відобразити у вказаній формі з ознакою доходу "14"1.

При цьому вказується ідентифікаційний номер тієї фізичної особи, якій виплачується допомога.

Зазначимо, що підприємство може виплатити працівнику допомогу на поховання членів його сім’ї (батька, матері, сестри, брата і т. д.). У цьому разі така допомога може бути оподатковуваною і неоподатковуваною. Так, неоподатковуваною вважатиметься матеріальна допомога з дотриманням вимог пп. 9.7.3 Закону про доходи. А саме: виплата здійснюється резидентом, заробітна плата працівника у місяці виплати матдопомоги не перевищує 570 грн (і, відповідно, працівник має право на податкову соціальну пільгу), неоподатковуваний розмір матдопомоги сукупно за звітний рік перевищує 570 грн (лист ДПАУ від 26.04.2004 р. №7441/7/17-3117).

Сума перевищення (а також матдопомога, яка не відповідає хоча б одній з умов) обкладається податком на доходи, але при цьому сума всієї допомоги не включається до фонду оплати праці підприємства згідно з пп. 3.31 Інструкції зі статистики заробітної плати, а тому внески не утримуються і не нараховуються.

Допомога за рахунок коштів підприємства - не роботодавця

Повернімося до згаданого раніше пп. 4.3.21 Закону про доходи. У його підпункті "а" говориться, що не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу сума допомоги на поховання, що надається будь-якою фізичною особою або благодійною організацією, Пенсійним фондом України або профспілкою.

Відразу зазначимо: якщо допомогу надає фізична особа - не суб’єкт підприємницької діяльності (що не є податковим агентом згідно з пп. 8.2.2 Закону про доходи), то треба звернути увагу на пп. 8.2.1 Закону про доходи, в якому вказано, що у разі отримання платником податків доходів не від податкового агента перший зобов’язаний включити отримані суми до складу річного оподатковуваного доходу і подати Декларацію.

На відміну від умов надання допомоги роботодавцем, умови виплати і розмір допомоги на поховання за рахунок фізичних осіб або благодійних організацій, профспілок не обмежені вузькими рамками.

Якщо ж на підприємство звернулися родичі померлого, який взагалі не був працівником такого підприємства або був працівником, але тільки не за останнім місцем праці, то у цьому випадку підприємство може надати благодійну допомогу, передбачену п. 9.7 Закону про доходи. А саме: неоподатковувану суму нецільової благодійної допомоги (пп. 9.7.3 Закону про доходи), у тому числі матеріальну допомогу, можна виплатити при дотриманні трьох умов:

- виплата здійснюється резидентом;

- одержувач такої допомоги повинен надати довідку з місця праці, де застосовується податкова соціальна пільга, про заробітну плату того місяця, в якому нараховується (виплачується) допомога. Водночас цього місяця заробітна плата одержувача матеріальної допомоги не повинна перевищувати 570 грн;

- сума матеріальної допомоги сукупно за звітний рік не повинна перевищувати 570 грн згідно з пп. 9.7.3 Закону про доходи. Водночас підприємство, що виплачує матеріальну допомогу не працівнику підприємства, відображає її у формі №1-ДФ з ознакою доходу "14" 2.

Якщо заробітна плата перевищить 570 грн, то виплатити неоподатковувану допомогу підприємство не зможе, отже, доведеться утримати 13%. Також зазначимо, що, згідно з пп. 3.32 Інструкції зі статистики заробітної плати, суми матеріальної і благодійної допомоги, що виплачуються особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством, не включаються до фонду оплати праці підприємства. Це означає, що внески до фондів з суми такої допомоги не нараховуються і не утримуються (навіть якщо з неї утримується податок з доходів).

Допомога за рахунок Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності

Згідно зі ст. 45 Закону №2240, допомога на поховання надається Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі - Фонд) у разі смерті застрахованої особи, а також членів її сім’ї, які перебувають на її утриманні:

- дружини (чоловіка);

- дітей, братів, сестер і внуків, які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер і внуків - за умови, що вони не мають працездатних батьків), а також студентів та учнів середніх професіонально-технічних і вищих навчальних закладів з денною формою навчання - до 23 років;

- батька, матері;

- діда і баби за прямою лінією спорідненості.

Пам’ятайте! Згідно з п. 2 ст. 45 Закону №2240, не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів для існування (отримували заробітну плату, пенсію тощо).

Розмір допомоги на поховання визначено ст. 46 Закону №2240, згідно з яким розмір допомоги встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму на працездатну особу, встановленого законом. У таблиці 2 наведено розміри допомоги за періодами їх зміни.

Таблиця 2

Розмір допомоги на поховання, що виплачується Фондом з тимчасової втрати працездатності

Період
Розмір (грн)
Номер і дата постанови правління Фонду
01.01.2002 - 31.03.2002
200,00
№49 від 24.12.2001 р.
01.04.2002 - 30.09.2002
300,00
№3 від 29.03.2002 р.
01.10.2002 - 31.03.2004
380,00
№45 від 26.09.2002 р.
01.04.2004 - травень 2004
400,00
№12 від 04.03.2004 р.
Травень 2004 - 31.12.2004
700,00
№51 від 25.06.2004 р.
З 01.01.2005 р. дотепер
1000,00
№171 від 17.12.2004 р.

Увага: звернутися за призначенням допомоги на поховання можна у будь-який час (оскільки термінів давності для звернення за допомогою не встановлено). Її розмір визначатиметься виходячи з дати смерті, а не на дату звернення за нею. Підставою для призначення допомоги будуть:

- свідоцтво про смерть, видане органом реєстрації актів цивільного стану;

- довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи.

Допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї чи іншим юридичним або фізичним особам, які здійснюють поховання, не пізніше дня, наступного за днем звернення.

Що стосується оподаткування допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів Фонду, то, згідно з пп. 4.3.1 Закону про доходи, не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податків (не підлягають відображенню у його річній податковій декларації) суми страхових виплат, що отримуються з Фонду соціального страхування. Також на підставі п. 3.2 Інструкції зі статистики заробітної плати не включаються до фонду оплати праці допомоги й інші виплати, здійснювані за рахунок коштів фондів соціального страхування (у т. ч. допомога на поховання). Тому підстав для нарахування або утримання внесків підприємством до фондів немає. У таблиці 3 відображено бухгалтерський і податковий облік операції з надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду.

Таблиця 3

Бухгалтерський і податковий облік операції з надання допомоги на поховання за рахунок коштів Фонду з тимчасової втрати працездатності

Зміст операції
Бухгалтерський облік
Сума, грн
Податковий облік
Д-т
К-т
ВД
ВВ
Нараховано допомогу на поховання за рахунок коштів фонду соціального страхування
652
661 (685)
1000,00
-
-
Виплачено допомогу на поховання з каси
661 (685)
301
1000,00
-
-

Підприємства, що призначають і виплачують допомогу на поховання за рахунок коштів Фонду, відображають такі витрати у розділі IV "Витрати за рахунок страхових внесків".

Допомога за рахунок Фонду соцстраху від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Як правило, до цього Фонду соціального страхування звертаються у разі настання нещасного випадку на виробництві. Так, статтею 21 Закону №1105 передбачено, що у разі смерті потерпілого Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань зобов’язаний у встановленому законодавством порядку:

- своєчасно і в повному обсязі виплачувати одноразову допомогу особам, які перебували на утриманні померлого;

- організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов’язаних з цим ритуальних послуг.

Так, на підставі п. 6 Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2001 р. №826, розмір і процедура проведення й обліку витрат на поховання і пов’язані з цим ритуальні послуги встановлюються правлінням Фонду для обласних управлінь його виконавчої дирекції на диференційованій основі відповідно до фінансових можливостей і місцевих умов за поданням виконавчої дирекції Фонду. Граничні розміри витрат на поховання потерпілого і пов’язані з цим ритуальні послуги затверджені постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань від 15.08.2001 р. №22.

Звертаємо увагу, що витрати на поховання відшкодовують відділення виконавчої дирекції Фонду страхувальнику, сім’ї померлого або іншій особі, яка здійснювала поховання, за наявності документів, що підтверджують відповідні витрати на день поховання.

Таблиця 4

Допомога на поховання: в якому розмірі і від кого можна отримати

Від кого
Розмір
Підстава
Від роботодавця за останнім місцем праці Не обмежений. Неоподатковуваний розмір становить 1140,00 грн - заява від родичів померлого;
- наказ керівника підприємства;
- копія свідоцтва про смерть померлого (колишнього працівника)
Інше підприємство або фізична особа Не обмежений Заява родичів померлого
Фонд соціального страхування з тимчасової непрацездатності Встановлюється правлінням Фонду (див. таблицю 2) - свідоцтво про смерть, видане органом реєстрації актів цивільного стану;
- довідки з місця проживання про перебування померлого члена сім’ї на утриманні застрахованої особи
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань Одноразова допомога розраховується Фондом виходячи з середньої заробітної плати померлого. Витрати на поховання здійснюються у межах норм Для одноразової допомоги - довідка про середню заробітну плату померлого за останні 6 календарних місяців роботи.
Для відшкодування витрат на поховання - оригінали платіжних документів (чек, квитанція тощо) про витрачання коштів при похованні померлого

1 Річ у тім, що Порядком заповнення і подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків, і сум утриманого з них податку (затверджений наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. №451), не передбачено взагалі відображення у формі №1-ДФ суми допомоги на поховання, яка виплачується роботодавцем (а тільки профспілкою, благодійною організацією або Фондом).

2 Крім того, підприємству бажано видати довідку про нарахування (виплату) неоподатковуваної матеріальної допомоги фізичній особі.


Нормативна база

Закон про доходи - Закон України від 22.05.2003 р. №889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб".

Закон №2240 - Закон України від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням".

Закон №1105 - Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

Інструкція зі статистики заробітної плати - Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5.

Тетяна МОЙСЕЄНКО, «Дебет-Кредит»Наступна стаття:  На початок статті Позика? Внесок до СФ? Чи, можливо, комісія...? Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Практика
Фізична особа надала ТзОВ значну суму позики двома внесками у двох різних звітних податкових періодах...

В рубриці: 


Страхування майна підприємства Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
Чи може підприємство застрахувати своє майно? Як такі операції відображаються в
обліку в 2015 році? ...

Відповідальність за неподання форми №4 Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 22 (1.6.2015) :: Суть справи :: Практика
У практиці вітчизняного бізнесу періодично виникають певні «дедлайни», в
яких за відсутності належної організації мусять взяти участь усі або
переважна частина суб’єктів господарювання, під загрозою великого штрафу.
Цього року такою нагальною ...

0.020372