Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 33-34 (15.8.2005)
Суть справи :: Податковий облік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Скільки перераховувати до ПФ «єдиноподатнику»?

Йтиметься про «єдиноподатників»-юросіб, яким надане право виконувати зарахування частини нарахованого і перерахованого єдиного податку в рахунок зменшення платежів до Пенсійного фонду.

Історія проблеми

Закон про пенсійне страхування, який набрав чинності 01.01.2004 р., зобов’язав (стаття 15) суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування у вигляді сплати єдиного податку, нарівні з іншими страхувальниками (стаття 14) нараховувати внески на пенсійне страхування за своїх найманих працівників:

— які працюють на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

— які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру.

До 2004 року «єдиноподатники» сплачували пенсійні внески лише у складі єдиного податку згідно з Указом №727.

Нині «єдиноподатниками» внески до ПФУ нараховуються в розмірі 32,3% (у 2004 році — 32%) та/або 4% на виплати, що підлягають оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб, у т. ч.:

— фактичні витрати на оплату праці працівників;

— оплату робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами;

— допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Крім того, вказані страхувальники зобов’язані утримувати і перераховувати до ПФУ 1 — 2% з сум загального оподатковуваного доходу тих же працівників.

Водночас ніхто не скасовував (точніше кажучи, з квітня цього року знову повернули) розподілу сум єдиного податку, що перераховується СПД-«єдиноподатниками», які надходять на рахунки Держказначейства. Зокрема, 42% від сплаченого єдиного податку надходять до бюджету Пенсійного фонду.

І ось під тиском громадськості з метою уникнення подвійного оподаткування при сплаті пенсійних внесків платниками єдиного податку ПФУ погодився зараховувати в рахунок сплати страхових внесків за відповідні періоди суми, які спрямовуються до Пенсійного фонду у вигляді частини суми єдиного податку.

Зарахування не проводилося в І кварталі поточного року у зв’язку з тим, що Законом України від 23.12.2004 р. №2285-IV «Про Державний бюджет України на 2005 рік» (у його первісному варіанті) з 1 січня були встановлені половинні ставки єдиного податку, який повністю, без розподілу за соцстрахівськими фондами, зараховувався до доходів місцевих бюджетів.

Порядок зарахування

Щоб узаконити право «єдиноподатників» на зарахування платежів, до п. 11.17 Інструкції №21-1 були внесені зміни від 05.04.2004 р., згідно з якими частину єдиного податку, що надходить за найманих працівників1, прирівняно до страхових внесків, нарахованих і сплачених страхувальником безпосередньо на рахунки органу Пенсійного фонду.

Механізм такого зарахування описано у низці листів Пенсійного фонду, зокрема в листі від 26.02.2004 р. №1831/042, а також у листі від 19.03.2004 р. №2645/04.

Підставою для зарахування є платіжний документ, що підтверджує сплату єдиного податку:

— копія платіжного доручення, засвідчена банком, який обслуговує страхувальника;

— квитанція (другий примірник прибуткового документа);

— інший документ, що підтверджує внесення готівки.

Один із вказаних документів подається платником одночасно з щомісячним Розрахунком суми страхових внесків (додаток 23 до Інструкції №21-1). У Розрахунку, звісно, відображаються нараховані внески на пенсійне страхування у повній сумі, усі 32,3% від бази нарахування, без будь-яких вирахувань і зарахувань.

Єдиний податок також нараховується і в повній сумі відображається у Розрахунку сплати єдиного податку СПД-юрособою3. Ця ж сума податку підлягає сплаті до бюджету.

Сума єдиного податку, що надійшла, розподіляється органом Державного казначейства України, і 42% від неї перераховуються до бюджету ПФУ в рахунок сплати страхових внесків страхувальника. Відповідне територіальне управління разом із сумою отримує Реєстр надходжень.

На підставі отриманого від страхувальника підтвердження про сплату єдиного податку, після звіряння з Реєстром надходжень, частина суми єдиного податку відображається в Розділі I картки особового рахунка платника як сплачені страхові внески за найманих працівників. Таким чином, частина суми єдиного податку зараховується в рахунок сплати страхових внесків, нарахованих страхувальником у встановлених законодавством розмірах.

Звертаємо увагу, що зарахуванню підлягають лише внески, нараховані страхувальником, але не утримані з доходів працівників. Утримані 1% — 2% на пенсійне страхування мають індивідуальний характер і заносяться до персональної облікової картки, відкритої на застраховану особу в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб.

Відображення в бухобліку

Приклад Мале підприємство, що працює за спрощеною системою обліку і оподаткування зі сплатою єдиного податку в розмірі 10%, за звітний місяць отримало на поточний рахунок виручку в сумі 10 тис. гривень.

Відповідно, сума єдиного податку, який підлягає сплаті до бюджету за звітний місяць, становить 1000 гривень (10000 х 10%).

Фонд оплати праці всіх найманих працівників підприємства за той самий звітний місяць дорівнює 5 тис. гривень.

На пенсійне страхування най­маним працівникам підприємства за той самий звітний місяць нараховані внески в сумі 1615 гривень (5000 х 32,3%).

Бухгалтером виконані проведення, подані у таблиці 1. У звичайному режимі, якби не було права на зарахування, бухгалтер перерахував би повністю не лише єдиний податок (проведення №3), але й пенсійні внески, і виконав би проведення №4.

Але право на зарахування єдиного податку в рахунок пенсійних внесків у підприємства є, і тому перш ніж перерахувати Пенсійному фонду нараховані внески, бухгалтер виконує зарахування.

Фахівці не мають єдиної думки щодо відображення в бухгалтерському обліку підприємства зменшення належних до перерахування пенсійних внесків на суму, що дорівнює 42% сплаченого єдиного податку. Мінфін з цього приводу наразі мовчить.

Розгляньмо три типових варіанти.

Варіант 1 — «дохідний». Зарахована сума (42% від суми єдиного податку), включається до складу інших доходів від операційної діяльності (див. таблицю 2 ).

Спробуймо зрозуміти, чи є в такій ситуації підстави для визнання доходу.

Згідно з п. 5 П(С)БО 15 «Дохід», дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що обумовлює збільшення власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінку доходу може бути достовірно визначено.

Припустімо, зменшення зобов’язання у цій ситуації справді має місце. Проте підприємство завдяки зарахуванню не «заробляє», а уникає подвійного нарахування пенсійних внесків (32,3% плюс 42% у складі єдиного податку).

Дохід відображається в бух­обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню (п. 21 П(С)БО 15). Проте жодних активів на суму зарахування підприємство не отримувало і не отримуватиме.

Крім того, Інструкцією №291 не передбачено кореспонденції за дебетом рахунка 65 з кредитом дохідного рахунка 71.

Отже, підстав для визнання доходу немає.

Варіант 2 — «транзитний». Запроваджується додатковий субрахунок 651/залік, на якому відображаються «нарахування» і «сплата» зарахованої суми (див. таблицю 3).

Цей варіант не спричинює визнання додаткових доходів.

Витрати відображаються в бух­обліку підприємства одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань (п. 5 П(С)БО 16 «Витрати»). Причому витрати визнаються відразу за вирахуванням залікової суми.

До цього варіанта також є деякі зауваження.

По-перше, не включається до витрат вся сума нарахованого єдиного податку, оскільки він нараховується «частинами», одна з яких (залікова сума) відображається на транзитному субрахунку, минаючи рахунки витрат.

По-друге, оскільки зарахування здійснюється в місяці нарахування, то вихідне сальдо субрахунка 651/32,3% звітного місяця не відображує суми зобов’язань перед ПФУ, яка вказується в рядку 9 Розрахунку суми страхових внесків за звітний місяць, а також в розділі І додатка до Розрахунку в рядку «Сальдо розрахунків субрахунка 651 на кінець звітного періоду».

Якщо ж зараховане проведення №3 виконати наступного місяця, то в обліку залишиться дебетове сальдо транзитного субрахунка 651/залік, що також перекручує показник зобов’язань перед Пенсійним фондом.

По-третє, операція зарахування нарахувань за своєю суттю є «перекиданням» виконаних нарахувань, або, інакше кажучи, «сплатою» пенсійних внесків у сумі 42% єдиного податку. У цьому ж варіанті вона (проведення №1а) є нарахуванням частини єдиного податку.

Варіант 3 — «сторнуючий». За нарахованими у звітному місяці у повних сумах єдиним податком і пенсійними внесками перед сплатою (перерахуванням) здійснюється залік методом «червоного сторно» (див. таб­лицю 4 на с. 27).

Перевагою цього варіанта порівняно з другим є те, що витрати відображені у звітному місяці в тих розмірах, які відповідають вимогам законодавства:

— у складі інших операційних витрат — повна сума нарахованого єдиного податку відповідно до Указу №727;

— у складі відрахувань на соціальні заходи — повна сума нарахованих пенсійних внесків згідно з Законом про пенсійне страхування.

Сторнування витрат і зарахування нарахувань здійснюються наступного місяця, перед перерахуванням до ПФУ одночасно з виплатою зарплати. Таким чином, не перекручується фінансовий результат звітного місяця і дані Розрахунку суми страхових внесків за звітний місяць відповідають показникам облікових регістрів підприємства.

Звертаймо увагу, що зменшуються витрати, які відображають нарахування єдиного податку (рахунки 84, 92), а не пенсійних внесків (субрахунки 821, 23, 91, 92), оскільки саме 42% від суми єдиного податку зараховуються в рахунок пенсійних внесків, а не навпаки. На нашу думку, цей варіант є найприйнятнішим.

Якщо залікова сума перевищує пенсійні внески

Чи виконувати зарахування і яким чином підприємству, в якого 42% від суми єдиного податку перевищують суму нарахованих пенсійних внесків? Безумовно, виконувати треба, але заздалегідь пересвідчившись, що частина єдиного податку надійшла і зарахована пенсійним управлінням — відображена у картці особового рахунка страхувальника. І тоді можна не перераховувати нараховані внески до ПФУ зовсім.

Закон про пенсійне страхування (п. 13 ст. 20) та Інструкція №21-1 (п. 11.17) зобов’язують органи ПФУ суми зайво або помилково сплачених страхових внесків (у т.ч. частину єдиного податку) повернути страхувальникам або за їхньою згодою зарахувати в рахунок майбутніх платежів пенсійних внесків.

Згідно з п. 7.2 Порядку №2-4, облік сум переплат, які на певну дату надійшли до ПФУ понад зобов’язання, які визначені як безпосередньо у звітності платника, так і за іншими документами, здійснюється у картках особових рахунків платників у графі «Переплата».

Із зарахуванням у рахунок майбутніх платежів все просто: воно виконується автоматично. А ось повернути переплату на поточний рахунок дуже складно. Але можливо.

Повернення переплат здійснюється на підставі заяви платника, яку слід подати територіальному органу Пенсійного фонду не пізніше від 1095-го дня, наступного за днем здійснення такої переплати (зарахування). Заява розглядається протягом місяця.

1 Звичайно, якщо підходити вимогливо, то можна присікатися до фрази «частина єдиного податку, що надходить за найманих працівників», оскільки «за» сплачують лише фізособи-«єдиноподатники» (додаткових 50% від своєї ставки), а юрособи нараховують єдиний податок залежно від суми виручки. Але, на нашу думку, творці Інструкції №21-1 мали на увазі і фізосіб, і юросіб. Просто не зовсім коректно (або вдало) висловилися.

2 Див. «Документи для роботи» №16/2004.

3 Затверджений наказом ДПАУ від 28.02.2003 р. №98 у редакції наказу ДПАУ від 20.04.2005 р. №145.

Таблиця 1

Нарахування єдиного податку і пенсійних внесків
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
Останній день звітного місяця
1. Нараховано єдиний податок за звітний місяць 84

92

641/єп

84

1000

1000

2. Нараховані внески на пенсійне страхування найманих працівників підприємства за той самий звітний місяць 821

23, 91, 92

651/32,3%

821

1615

1615

До 20 числа місяця, наступного за звітним
3. Перераховано єдиний податок до бюджету 641/єп 311 1000
4. Перераховані до ПФУ пенсійні внески 651/32,3% 311 1615

Таблиця 2

Зарахування пенсійних внесків у рахунок 42% єдиного податку

Варіант 1 - «дохідний»
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1-3. Див. проведення із таблиці 1
До 20 числа місяця, наступного за звітним
4. Зараховану суму визнано доходом 651/32,3% 719 420
5. Перераховані до ПФУ пенсійні внески 651/32,3% 311 1195

Таблиця 3

Зарахування пенсійних внесків у рахунок 42% єдиного податку

Варіант 2 - «транзитний»
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
Останній день звітного місяця
1. Нараховано єдиний податок за звітний місяць:
1а. - в розмірі залікової суми (42% від суми єдиного податку); 651/залік 641/єп 420
1б. - в розмірі суми, що залишилася (58%) 84

92

641/єп

84

580

580

2. Нараховані внески на пенсійне страхування за звітний місяць 821

23, 91, 92

651/32,3%

821

1615

1615

3. Залікову суму зараховано в рахунок сплати пенсійних внесків 651/32,3% 651/залік 420
До 20 числа місяця, наступного за звітним
4. Перераховано єдиний податок до бюджету 641/єп 311 1000
5. Перераховані до ПФУ пенсійні внески 651/32,3% 311 1195

Таблиця 4

Зарахування пенсійних внесків у рахунок 42% єдиного податку

Варіант 3 - «сторнуючий»
№ з/п Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн
Д-т К-т
1-2. Див. проведення із таблиці 1
До 20 числа місяця, наступного за звітним
3. Перераховано єдиний податок до бюджету 641/єп 311 1000
4. Зараховані нараховані пенсійні внески в рахунок надходжень від сплаченого єдиного податку 651/32,3% 641/єп 420
5. Зараховану суму сторновано із витрат, понесених підприємством на нарахування єдиного податку 84

92

641/єп

84

420

420

6. Перераховані до ПФУ пенсійні внески 651/32,3% 311 1195

Нормативна база

  • Закон про пенсійне страхування — Закон України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
  • Указ №727 — Указ Президента України від 03.07.98 р. №727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» в редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. №746/99.
  • Інструкція №291 — Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і гос­подарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
  • Інструкція №21-1 — Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками і застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління ПФУ від 19.12.2003 р. №21-1.
  • Порядок №2-4 — Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходжень платежів зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та інших платежів, затверджений постановою правління ПФУ від 19.01.2002 р. №2-4.
  • П(С)БО 15 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290.
  • П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.

Олександра НЕКРОТНаступна стаття:  На початок статті Фіксований сільгоспподаток: проблеми та можливості Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Податковий облік
Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) — один із різновидів спрощеної системи оподаткування. Сплата ФСП є досить цікавим варіантом податкової оптимізації, оскільки його розмір не залежить від розміру отриманого прибутку1. Але у платників ФСП...

В рубриці: 


ПДВ із мінусом: подальша доля Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
Лютий 2015 року був важким звітним періодом для тих платників ПДВ, які мали
станом на 01.02.2015 р. від’ємне значення з цього податку. Але навіть після
подання звітності з ПДВ за лютий у багатьох платників податку залишається
сумнів: а чи прав...

Як використати переплату з ПДВ Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Податковий облік
На 1 травня 2015 р. підприємство не мало оподатковуваних операцій з ПДВ
протягом останніх 11 місяців. При цьому в картці особового рахунку з ПДВ
значиться переплата, яка виникла за рахунок надміру сплачених грошових
зобов’язань, які залишилися...

0.023144