(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...
Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Дебет-Кредит № 35 (29.8.2005)
Суть справи :: Інтернет на підприємстві

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Облік телефонних та інтернет-карток

Передоплачені телефонні та інтернет-картки є матеріальним об’єктом із введеним до нього ідентифікаційним кодом, який дозволяє держателям картки отримувати телекомунікаційні послуги. Розгляньмо податковий і бухгалтерський облік телефонних і інтернет-карток у кінцевих споживачів, а також у роздрібних торгівців (посередників).1

Провайдери та оператори, які випускають картки, можуть продавати їх кінцевому користувачу або роздрібним торгівцям, а також роздавати з рекламною метою.

Нині у світовій практиці є кілька трактувань природи телефонних та інтернет-карток. Так, за суттю оплата картки є передоплатою телекомунікаційних послуг. З іншого боку, право на отримання послуги втілене у матеріальний об’єкт, який має ринкову вартість і може бути проданий за будь-яким цивільним договором: купівлі-продажу, комісії тощо. Отже, картка сама собою є товаром, і тому трактувати продаж картки лише як отримання передоплати за телекомунікаційні послуги було б некоректним.

Нижче ми побачимо, що якимсь одним трактуванням не обійтися: бухгалтерський і податковий облік телефонних (інтернет-) карток залежить від умов обігу картки, від її держателя та інших чинників.

Продаж карток роздрібними торгівцями

Оператори (провайдери) часто укладають контракти з різними дистриб’юторами і роздрібними торгівцями на продаж карток. Такі договори, як правило, не дають дистриб’юторам права повертати непродані картки провайдеру. У разі втрати або пошкодження карток ніхто не компенсує роздрібному торгівцю збиток. Отже, для роздрібного торгівця телефонні (інтернет-) картки є звичайним товаром, незалежно від трактування — чи торгує він нематеріальним правом на отримання послуги, власне картками, або майбутніми послугами.

У податковому обліку роздрібний торгівець телефонними (інтернет-) картками веде облік приросту (убутку) балансової вартості товару у вигляді картки згідно з п. 5.9 Закону про прибуток. Проте балансова вартість таких карток включатиме до себе і вартість телекомунікаційних послуг, оскільки роздрібний торгівець оплатив провайдеру повну вартість послуги.

У бухгалтерському обліку картки також обліковуються як звичайний товар (див. таблицю 1 на с. 34).

Облік телефонних (інтернет-) карток у кінцевого користувача

Справжньою метою покупця картки є телекомунікаційна послуга, а не картка, яка сама собою не має для нього жодної цінності.

Кінцевий користувач разом з отриманням права на послугу оплачує саму послугу у повному обсязі. У разі втрати картки він втратить не лише право на послугу, але також зазнає збитків тому, що він оплатив цю послугу у повному обсязі. Для кінцевого користувача картка символізує вже не стільки право на отримання послуги, але переважно передоплачену послугу, втілену у матеріальний об’єкт. Таку послугу можна навіть виміряти кількісно (вести облік карток у кількісному виразі і видавати працівникам картки поштучно). Тому термін «право на отримання послуги» кінцевим користувачем не використовується у зв’язку з тим, що значну частку у вартості картки становить вартість телекомунікаційної послуги.

У податковому обліку кінцевого користувача дві події є повноцінною операцією:

— оплата картки, що втілює в собі як право на отримання послуги, так і передоплату послуги, і

— отримання картки.

Аналогічно до ситуації з провайдером факт отримання телекомунікаційної послуги у податковому обліку не відображається, оскільки послуга, що отримується за карткою, може бути лише третьою за рахунком подією.

До валових витрат витрати на придбання телефонної (інтернет-) картки належать відповідно до п. 5.1 і пп. 5.2.1 Закону про прибуток. Вартість невикористаних або загублених карток не належить до валових витрат через відсутність зв’язку таких витрат із господарською діяльністю підприємства.

У бухгалтерському обліку кінцевого користувача відображаються три події:

— отримання картки,

— оплата картки (й одночасно передоплата телекомунікаційних послуг);

— отримання телекомунікаційної послуги.

Попередня оплата послуг не визнається витратами і не включається до звіту про фінансові результати (п. 9.2 П(С)БО 16 «Витрати»). Отже, картки відображаються на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів», субрахунок 391 «Предоплачені телекомунікаційні послуги за допомогою телефонних (інтернет-) карток».

Бухгалтерський облік карток у кінцевих споживачів див. у таблиці 2.

1 Ця стаття була опублікована також в «Бухгалтерії», ЗСЗ, випуск 5, травень 2004 р., с. 170—172: «Достижения цивилизации в учете».

Таблиця 1

Бухгалтерський облік карток у роздрібних торгівців
Зміст запису
Д-т
К-т
Сума, грн
Придбані у телекомунікаційного провайдера (або гуртового торгівця) телефонні (інтернет-) картки
282
631
1000
Податковий кредит з ПДВ за придбаними телефонними (інтернет-) картками
641
631
200
Торгова націнка
282
285
300
До каси надійшла виручка від продажу карток
301
702
1300
Податкове зобов’язання з ПДВ за проданими телефонними (інтернет-) картками
702
641
217
Списання вартості придбання телефонних (інтернет-) карток
902
282
1000
Списані торгові націнки
285
282
300

Таблиця 2

Бухгалтерський облік карток у кінцевих споживачів
Зміст запису
Д-т
К-т
Сума, грн
Придбані телефонні (інтернет-) картки
39
631
1083
Податковий кредит з ПДВ
641
631
217
Оплачені телефонні (інтернет-) картки
631
311, 301, 372…
-
Вартість телефонних розмов (інтернет-послуг) у квітні списано на витрати
91, 92, 93
39
365
Вартість телефонних розмов (інтернет-послуг) у травні списано на витрати
91, 92, 93
39
609
Списуються невикористані (загублені, зіпсовані) картки
947, 991, 992, 993
39
109
Наступна стаття:  На початок статті Віртуальні інтернет-послуги Частковий перегляд статті (тільки початок)
Суть справи :: Інтернет на підприємстві
Провайдери поступово розширюють перелік послуг і технологій, які реалізуються в самому Інтернеті. Серед віртуальних послуг найпоширенішими є послуги, які грунтуються на наданні сервера у користування іншим особам. Як відображаються такі послуги в обліку.....

В рубриці: 


Створюємо свій Інтернет-сайт Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 36 (8.9.2008) :: Суть справи :: Інтернет на підприємстві
Розвиток комп’ютерних технологій дедалі частіше змушує підприємства звертатися до глобальної комп’ютерної мережі Інтернет для розміщення інформації про себе за допомогою веб-сайта. Адже можливість постійного доступу потенційних клієнтів до такої інформаці...

Інтернет на підприємстві Частковий перегляд статті (тільки початок)
№ 35 (29.8.2005) :: Суть справи :: Інтернет на підприємстві
Діяльність дуже багатьох фірм — і виробничих, і торговельних — дедалі більше пов’язується з Інтернетом. Всесвітня мережа стала для них, зокрема, надзвичайно зручним засобом просування товарів на ринку. Нові методи роботи, звичайно, потягнули за собою...

0.01108