Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 01 (8.1.2014)
Бухоблік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Податковий кодекс України:
РОЗДІЛ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

РОЗДІЛ XV. Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Стаття 318. Платники збору

318.1. Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

318.1.1. ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

318.1.2. ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

318.1.3. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

318.1.4. дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

318.2. Не є платниками збору спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори.

Стаття 319. Об’єкт оподаткування збором

319.1. Об’єктом оподаткування збором є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм.

Стаття 320. Ставки збору

№ з/п
Вид радіозв’язку
Діапазон радіочастот
Ставка збору за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.
Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби
0,03 — 300 ГГц
0,42
2.
Радіозв’язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб
0,03 — 470 МГц
408,62
3.
Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації
30 — 470 МГц
408,62
4.
Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів
30 — 470 МГц
204,95
5.
Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів
1427 — 2400 МГц
2400 — 2483,5 МГц
5150 — 5850 МГц
10,32
6.
Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT
30 — 3000 МГц
20,62
7.
Транкінговий радіозв’язок
30 — 470 МГц
1267,09
8.
Пошуковий радіозв’язок
30 — 960 МГц
16 344,64
9.
Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби
30 — 3000 МГц
3 — 30 ГГц
41,24
10.
Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб
30 — 3000 МГц
3 — 30 ГГц
27,07
11.
Стільниковий радіозв’язок
300 — 2200 МГц
10 183,17
12.
Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації
2 — 7 ГГц
10 — 42,5 ГГц
18,05 6,45
13.
Передавання звуку залежно від потужності:
30 кГц — 30 МГц
 
 
до 1 кВт включно
 
489,82
  від 1,1 до 10 кВт включно  
736,03
  від 10,1 до 100 кВт включно  
1041,53
  від 101 до 500 кВт включно  
1225,85
  від 501 кВт і вище  
2036,63
14.
Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:
30 — 300 МГц
 
 
від 1 до 10 Вт включно  
20,62
  від 10,1 до 100 Вт включно  
61,88
  від 101 Вт до 1 кВт включно  
101,83
  від 1,1 до 5 кВт включно  
163,71
  від 5,1 до 20 кВт включно  
306,79
 
від 20,1 кВт і вище
 
408,62
15.
Передавання звуку залежно від потужності:
66 — 74 МГц
87,5 — 108 МГц
 
 
до 100 Вт включно
 
153,39
 
від 101 Вт до 1 кВт включно  
306,79
 
від 1,1 до 10 кВт включно  
489,82
 
від 10,1 кВт і вище
 
613,56
16.
Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:
300 — 880 МГц
 
 
до 10 Вт включно
 
14,18
 
від 10,1 до 100 Вт включно  
28,36
 
від 101 Вт до 1 кВт включно  
61,88
 
від 1,1 до 5 кВт включно  
122,47
 
від 5,1 до 20 кВт включно  
244,91
 
від 20,1 кВт і вище
 
306,79
17.
Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1 — 16 цієї статті
9 кГц — 400 ГГц
613,56

Стаття 321. Порядок обчислення збору

321.1. Базовий податковий (звітний) період для збору дорівнює календарному місяцю.

321.2. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу — платників збору та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік: до 1 березня та до 1 вересня поточного року, станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує, державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом з регулювання у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку.

321.3. Платники збору обчислюють суму збору виходячи з виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

321.4. Платники збору, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, сплачують збір починаючи з дати видачі ліцензії.

У разі продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України збір сплачується з початку терміну дії продовженої ліцензії.

Iнші платники збору сплачують збір починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата збору здійснюється платниками збору з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику збору в такій смузі радіочастот у певному регіоні.

321.5. Розрахунки збору подаються платниками збору до контролюючих органів у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

321.6. Форма розрахунку встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

321.7. Платники збору подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

Стаття 322. Порядок сплати збору

322.1. Збір сплачується платниками збору у строки, визначені для місячного податкового (звітного) періоду, за місцем податкової реєстрації.

322.2. У разі несплати збору або сплати його в неповному обсязі платниками збору протягом шести місяців контролюючі органи подають інформацію про таких платників збору до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Iнформацію про платників збору, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм, які протягом шести місяців не сплатили збір або сплатили його в неповному обсязі, контролюючі органи подають до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для вжиття до них заходів згідно із законодавством.

Наступна стаття:  На початок статті Податковий кодекс України:
РОЗДІЛ XVI. Збір за спеціальне використання води
Частковий перегляд статті (тільки початок)
Бухоблік
...

В рубриці: 


Щодо деяких питань ведення податкового обліку фізичними особами — платниками податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 28.4.2015 № 4000/Б/99-99-17-02-02-14
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
ФОП не може бути власником нерухомого або рухомого майна, тому придбання,
спорудження, будівництво такого майна та операції з передачі права власності
на таке майно можуть здійснюватися ним виключно як фізособою. ...

Про роз’яснення з питань оподаткування податком на прибуток операцій в іноземній валюті Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 5.5.2015 № 16030/7/99-99-19-07-02-17
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Визначені за правилами бухобліку курсові різниці для цілей оподаткування
податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному періоді
їх виникнення. ...

0.047251