(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 33-34 (18.8.2014)
Бухоблік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Лист Мінфін від 18.6.2014 № 31-11410-07-27/15328

Щодо документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку зміни цін

Суттєво. Якщо ціна товару, зазначена в первинних документах, відрізняється від ціни, зазначеної у договорі, то така розбіжність урегульовується сторонами у порядку, визначеному в договорі, або згідно із законодавством.

! Бухгалтерам

Департамент податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України розглянув лист <...> щодо документального оформлення та відображення в бухгалтерському обліку зміни цін та повідомляє.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших активів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пункту 1.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88 (далі — Положення), підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і мають визначені зазначеним Законом і Положенням обов’язкові реквізити. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо — безпосередньо після її закінчення.

Відповідно до пункту 2.7 Положення первинні документи складаються на бланках типових і спеціалізованих форм, затверджених відповідним органом державної влади. Документування господарських операцій може здійснюватись із використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні містити обов’язкові реквізити чи реквізити типових або спеціалізованих форм.

Відповідно до пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. №290, дохід (виручка) від реалізації (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив); підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід підприємства, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Кожною стороною (підприємством), що брала участь у здійсненні господарської операції, мають бути отримані первинні документи для записів у регістрах бухгалтерського обліку, інформація в яких ідентично засвідчує зміст господарської операції.

Вибуття запасів оформлюється відповідними первинними документами, в яких відповідно до вимог законодавства мають бути зазначені зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції, тобто ціна, кількість одиниць товару, загальна вартість.

Отже, первинними документами фіксується факт здійснення господарської операції з продажу (однією стороною) та придбання і оприбуткування (іншою стороною). Якщо ціна товару, зазначена в первинних документах, відрізняється від ціни, зазначеної у договорі, то така розбіжність урегульовується сторонами в порядку, визначеному в договорі, або згідно із законодавством.

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. ЧМЕРУКНаступна стаття:  На початок статті Щодо витрат на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування товарів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 13.11.2013 № 15279/6/99-99-19-03-02-15
Бухоблік
Міндоходів зазначає, що витрати на гарантійний ремонт і гарантійне
обслуговування включаються до витрат на збут за умови обліку покупців,
які отримали послуги з ремонту (обслуговування). ...

В рубриці: 


Щодо деяких питань ведення податкового обліку фізичними особами — платниками податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 28.4.2015 № 4000/Б/99-99-17-02-02-14
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
ФОП не може бути власником нерухомого або рухомого майна, тому придбання,
спорудження, будівництво такого майна та операції з передачі права власності
на таке майно можуть здійснюватися ним виключно як фізособою. ...

Про надання інформації (витяг) Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 12.2.2015 № 339/4/99-99-19-01-01-13
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Дохід у вигляді аліментів, що виплачуються платнику податку резидентом, не є
об’єктом оподаткування військовим збором. ...

0.020837