(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 20 (18.5.2015)
Контролюючі органи та аудит

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Лист Національний банк від 12.3.2015 № 29-209/16284

Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. №160

Суттєво. Нацбанк роз’яснив деякі нюанси застосування вимог своєї постанови від 03.03.2015 р. №160.

! Банкам та їхнім клієнтам

Національний банк України у зв’язку із запитами банків щодо застосування вимог Постанови Правління Національного банку України від 03.03.2015 р. №160 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далі — Постанова №160) повідомляє таке.

1. Для цілей застосування вимог підпункту 14 пункту 6 Постанови №160 загальна сума коштів в іноземній валюті, що розміщені на рахунках клієнта в уповноважених банках на дату подання заяви про купівлю іноземної валюти1, визначається виходячи із залишку коштів на рахунках клієнта на початок цього операційного дня (без урахування сум, що надійдуть на рахунки клієнта протягом дня) та без урахування2:

— суми купленої клієнтом іноземної валюти, але не використаної ним у встановлений законодавством строк;

— суми невиконаних платіжних доручень клієнта, включених банком(ами) до відповідного(их) реєстру(ів), що подані до Національного банку України в період до дати подання такої заяви про купівлю іноземної валюти3 включно4;

— суми коштів клієнта, на які накладено арешт.

Клієнт зобов’язаний надати уповноваженому банку додаткову інформацію про наявність зазначених вище коштів на його рахунках в уповноважених банках [підтвердження клієнта має бути подане до банку в письмовій формі та засвідчене його підписом (для юридичних осіб — підписом керівника або уповноваженої ним особи) та відбитком його печатки (за наявності) або в електронному вигляді засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» тощо5]. Це підтвердження має містити, зокрема, інформацію про дату платіжного доручення/дату купівлі іноземної валюти, суму переказу/суму купленої валюти, номер та дату контракту, назву обслуговуючого банку, дату надання банком інформації про цю операцію до реєстру, інформацію про арешт коштів (зокрема, відомості про документи про арешт коштів, суму коштів, що підлягає арешту, реквізити відповідних рахунків клієнта, залишок коштів на цих рахунках на дату подання заяви про купівлю іноземної валюти) тощо.

1 Дату надання до Національного банку України інформації про цю операцію у відповідному реєстрі.

2 Додатково до переліку винятків, визначених підпунктом 14 пункту 6 Постанови №160.

3 Дату надання до Національного банку України інформації про цю операцію у відповідному реєстрі.

4 Крім операцій клієнта, за якими отримані від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості їх здійснення.

5 Якщо це передбачено договором банківського рахунку.

2. Відповідно до підпункту 15 пункту 6 Постанови №160 та підпункту 2 пункту 1 Постанови Правління Національного банку України від 23.02.2015 р. №124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій» не потребує включення до реєстру для подання до Національного банку України інформація про переказ коштів, що здійснюється виключно за рахунок іноземної валюти, купленої з дотриманням вимог цього підпункту.

Крім того, операція клієнта, інформація про яку була включена банком до реєстру, що був поданий до Національного банку України, та для здійснення якої планувалася купівля іноземної валюти, може бути виконана клієнтом за рахунок власних (не куплених) коштів в іноземній валюті (в межах погодженої суми купівлі) без повторного включення інформації про переказ цих коштів до реєстру1.

1 За умови що за операцією клієнта не було отримано від Національного банку України повідомлення про непідтвердження можливості її здійснення.

3. Відповідно до абзацу четвертого підпункту 15 пункту 6 Постанови №160 пакет документів, що подаються для підтвердження можливості як купівлі, так і перерахування іноземної валюти за межі України, має додатково містити, зокрема, довідку Державної фіскальної служби України про відсутність у клієнта заборгованості з податків, зборів, платежів.

Наголошуємо, що ця вимога Постанови №160 стосується лише випадків подання банком документів до Національного банку України за операціями з імпорту товарів, сума заяви/платіжного доручення за якими дорівнює або більша за еквівалент 50000 доларів США на дату цієї заяви/платіжного доручення.

Голова В. ГОНТАРЕВАНаступна стаття:  На початок статті Про декларування товарів, щодо яких встановлено додатковий імпортний збір Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 26.3.2015 № 10447/7/99-99-24-02-02-17
Оподаткування
Декларування за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо
яких встановлено додатковий імпортний збір, не передбачено. ...

В рубриці: 


Про перелік документів, що посвідчують особу, які є підставою для здійснення касових операцій Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Національний банк от 13.3.2015 № 50-03014/16550
№ 20 (18.5.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Банк має право самостійно визначати перелік офіційних документів клієнта, на
підставі яких, на його думку, можливо достовірно встановити всі необхідні
відомості, що вимагаються при заповненні касових документів. ...

Про особливості здійснення деяких валютних операцій Частковий перегляд статті (тільки початок)
Постанова Національний банк от 23.2.2015 № 124
№ 16 (19.4.2015) :: Контролюючі органи та аудит
Нацбанк запровадив додаткові заходи у сфері валютних операцій, зокрема
заборонив уповноваженим банкам купувати інвалюту за дорученням клієнтів за
рахунок виданих цим клієнтам гривневих кредитів. ...

0.015898