Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...
Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 25 (18.6.2007)
Бухоблік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua.

Лист Мінпраці від 29.3.2007 № 713/19/71-07

Щодо надання роз’яснень деяких норм чинного законодавства у частині захисту прав працівників (витяг)

Дивись коментар

Суттєво. Основна відмінність роботи на умовах неповного робочого часу від скороченого робочого часу полягає у розмірі оплати праці.

<...>

1. Чи може зменшення трудового навантаження для інвалідів встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної роботи: зменшення кількості днів роботи протягом тижня або одночасного зменшення кількості днів і тривалості щоденної роботи?

2. Які саме істотні моменти відмінності роботи на умовах неповного робочого дня і роботи на умовах скороченого дня?

Згідно зі статтею 172 КЗпП України у випадках, передбачених законодавством, працедавець зобов’язаний організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень і створити пільгові умови праці.

Відповідно до статті 56 КЗпП України за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватися як при прийомі на роботу, так і з часом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

Оплата праці в цих випадках проводиться пропорційно до відпрацьованого часу або залежно від виробітку.

Таким чином, неповний робочий час встановлюється за угодою сторін трудового договору. Для цього працівник подає заяву про встановлення неповного робочого часу, а працедавець видає наказ.

Неповний робочий час може встановлюватися шляхом зменшення тривалості щоденної роботи, кількості днів роботи протягом тижня або одночасно шляхом зменшення і кількості годин роботи протягом дня, і кількості робочих днів протягом тижня. Працедавець зобов’язаний на прохання працівника, що має право на неповний робочий час, встановити робочий час такої тривалості, про яку просить працівник. Зазначена норма не обмежує права сторін трудового договору на визначення тривалості неповного робочого часу.

Скорочена тривалість робочого часу визначена статтею 51 КЗпП України. Це поняття означає, що час, протягом якого працівник повинен виконувати трудові обов’язки, скорочується, але працівник має право на оплату праці у розмірі повної тарифної ставки, повного окладу. Скорочена тривалість робочого часу встановлюється окремим категоріям працівників, зазначеним у цій статті.

Отже, основна відмінність роботи на умовах неповного робочого часу від скороченого робочого часу полягає у розмірі оплати праці.

Слід зазначити, що інваліди I і II груп, що працюють на підприємствах, у цехах і на дільницях, призначених для використання праці інвалідів, якщо вони не користуються правом на отримання вищих пільг, мають право на скорочений робочий час тривалістю 6 годин на добу (36 годин на тиждень).

3. Якщо підприємство не проводить індексацію, то згідно зі статтею 15 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» за порушення законодавства про індексацію грошових доходів населення винні особи притягуються до відповідальності відповідно до Закону. Який конкретно розмір такої відповідальності (прохання привести суму штрафу в гривнях)?

Відповідно до статті 41 КпАП порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата її не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності від п’ятнадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності і громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. У тому разі, якщо штатний працівник, крім установлених трудовою угодою і КЗпП своїх обов’язків, виконує роботу тимчасово відсутнього працівника, як оформляється таке виконання (які варіанти)?

5. Які є обмеження щодо оплати робіт за іншого працівника?

6. Чи має право підприємство сплачувати повний обсяг (тобто сто відсотків) ставки тимчасового відсутнього працівника?

Суть виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника полягає в заміні працівника у зв’язку з його відсутністю, якщо за ним зберігається робоче місце (посада), а саме: у зв’язку з відпусткою, хворобою, відрядженням або з інших причин. Працівник, що виконує обов’язки тимчасово відсутнього працівника, не звільняється від виконання основних трудових обов’язків.

Відповідно до статті 105 КЗпП працівникам, які виконують на тому ж підприємстві (в установі, організації) разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, обов’язку тимчасово відсутнього працівника, проводиться доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника.

Конкретні розміри доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутнього [працівника] встановлюються в колективному договорі.

Для підприємств, що перебувають у сфері дії Генеральної угоди, зазначену доплату встановлено в розмірі до 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутнього працівника.

Доручення додаткової роботи в порядку виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника оформляється наказом (розпорядженням) по підприємству, який повинен бути погоджений з працівником.

7. У тому разі, якщо на підприємстві не надаються додаткові відпустки, передбачені законодавством, — які конкретно штрафні санкції може застосувати інспектор з охорони праці (прохання навести розміри штрафів у гривнях)?

Згідно зі статтею 188-6 КпАП невиконання законних вимог посадових осіб органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за дотриманням законодавства про працю щодо усунення порушень законодавства про працю і загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цих органів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до чотирнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

8. Чи надається працівникам-студентам додаткова оплачувана відпустка у зв’язку з навчанням на роботі за сумісництвом?

Відповідно до статті 217 КЗпП на час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням за працівниками за основним місцем праці зберігається середня заробітна плата.

Працівникам, що уклали трудовий договір за сумісництвом, оплата часу додаткових відпусток у зв’язку з навчанням не передбачена.

Тому на період додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням, що надається за основ­ним місцем праці, на роботі за сумісництвом слід надавати відпустку без збереження заробітної плати згідно з пунктом 14 статі 25 Закону України «Про відпустки», яка надається в обов’язковому порядку працівнику-суміснику — на строк до закінчення відпустки за основним місцем праці.

Директор Департаменту у справах інвалідів Мінпраці та соціальної політики України І. ТАРАБУКІНАНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Щодо оподаткування надбавок за роз’їзний характер роботи (витяг) Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист ДПС України от 14.5.2007 № 4639/6/17-0716
Оподаткування
З метою обкладення ПДФО надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких має роз’їзний характер, включаються до складу зарплати і оподатковуються в 2007 р. за ставкою 15%. Відповідно до частини першої...
Коментар ДК...

В рубриці: 


Щодо деяких питань ведення податкового обліку фізичними особами — платниками податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 28.4.2015 № 4000/Б/99-99-17-02-02-14
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
ФОП не може бути власником нерухомого або рухомого майна, тому придбання,
спорудження, будівництво такого майна та операції з передачі права власності
на таке майно можуть здійснюватися ним виключно як фізособою. ...

Про роз’яснення з питань оподаткування податком на прибуток операцій в іноземній валюті Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 5.5.2015 № 16030/7/99-99-19-07-02-17
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Визначені за правилами бухобліку курсові різниці для цілей оподаткування
податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному періоді
їх виникнення. ...

0.030407