(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 38 (23.9.2013)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист Інші від 25.7.2013 № 14840/02/30

Щодо санкцій за неподання звітності

Дивись коментар

Лист Головного управління ПФУ в Дніпропетровській області від 25.07.2013 р. №14840/02/30

Суттєво. Фізособи-підприємці за періоди 2004 — 2012 років зобов’язані подавати звітність до органів ПФУ. За цей період до підприємців можуть бути застосовані штрафи за кожну неподану форму звітності.

! Фізособам-підприємцям

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на <...> лист від 19.07.2013 р. №54 надає роз’яснення з порушеного <...> питання.

У 2000 році відносини, що виникали між Пенсійним фондом України і фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, регулювалися Законом України від 26.06.97 р. №400/97-ВР «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування».

За період з 2001 до 2003 року включно питання, що виникали між Пенсійним фондом України і фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, регулювалися Законом України від 21.12.2000 р. №2181-III «Про погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» (далі — Закон №2181).

Подання звітності до органів Пенсійного фонду України за період 2000 — 2003 роки регулювалося Iнструкціями про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженими постановами правління Пенсійного фонду України від 03.06.99 р. №4-6 і від 19.10.2001 р. №16-6, які на сьогодні втратили чинність. Цими Iнструкціями передбачалося подання звітності підприємцями на загальній системі оподаткування. Для підприємців, що перебували на спрощеній системі оподаткування, форми звіту не було.

Порядком формування і подання органам Пенсійного фонду України відомостей про застраховану особу, що використовуються в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 10.06.2004 р. №7-6, запроваджено подання звітності до системи персоніфікованого обліку приватними підприємцями, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.

Таким чином, підприємець, який протягом 2000 — 2003 років перебував на спрощеній системі оподаткування, за цей період мав право подати до територіального органу Пенсійного фонду України звітність до системи персоніфікованого обліку про суми відрахувань від сплати єдиного або фіксованого податку за умови підтвердження підприємцем сплати відповідних внесків.

Законом №2181 для застосування штрафів і пені передбачався строк позовної давності 1095 днів, крім того, з 01.01.2011 р. у зв’язку з набранням чинності Податковим кодексом України Закон №2181 утратив чинність, отже, за період 2000 — 2003 років до підприємців штрафні (фінансові) санкції за неподання звітності не застосовуються.

За період з 01.01.2004 р. до 31.12.2010 р. питання, що виникали між суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, регулювалися Законом України від 09.07.2003 р. №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (у редакції, чинній до 01.01.2011 року) (далі — Закон №1058).

Відповідно до пункту 5 статті 14 і частини 6 статті 21 цього Закону фізична особа — підприємець є страхувальником і зобов’язана щороку, до 1 квітня року, наступного за звітним, подавати до територіального органу Пенсійного фонду звіт і відомості до системи персоніфікованого обліку в порядку і за формою, що встановлені Пенсійним фондом (п. 4 ч. 2 ст. 17 Закону №1058).

Відповідальність за неподання звітності передбачено п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону №1058, згідно з яким за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою або подання недостовірних відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, та іншої звітності, передбаченої законодавством, до територіальних органів Пенсійного фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків суми страхових внесків, які були сплачені або підлягали сплаті за відповідний звітний період, за кожен повний або неповний місяць затримки подання відомостей, звітності, але не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторному протягом року такому порушенні — у розмірі 20 відсотків зазначених сум і не менше 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

З 01.01.2011 р. набрав чинності Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон №2464).

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону №2464 фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, у тому числі ті, що обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), є платниками єдиного внеску.

Згідно з пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону №2464 платники єдиного внеску зобов’язані подавати звітність до територіального органу Пенсійного фонду в строки, в порядку і за формою, що встановлені Пенсійним фондом.

Порядок формування і подання страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. №22-2 (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за №1014/18309 (далі — Порядок), регулює питання подання звіту до органів Пенсійного фонду України за звітні періоди починаючи з 1 січня 2011 року і питання подання звітності за періоди до набрання чинності цією постановою.

Згідно з п. 4 ч. 11 ст. 25 Закону 2464 за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності, передбаченої цим Законом, територіальним органом Пенсійного фонду застосовується до платника єдиного внеску штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн).

Щодо застосування штрафів за період 2004 — 2010 років роз’яснюємо таке. Конституційний Суд України в рішенні від 09.02.99 р. №1-рп у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) зазначив, що за загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплено в частині першій статті 58 Конституції України, згідно з якою дію нормативно-правового акта в часі необхідно розуміти так, що вона починається з моменту набрання чинності цим актом і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон чи інший нормативно-правовий акт, під час якого вони настали або мали місце.

Згідно з абз. 6 п. 7 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону №2464 на період до повного стягнення заборгованості щодо сплати страхових внесків за чинними видами загальнообов’язкового державного соціального страхування і сум штрафних санкцій, нарахованих та/або не сплачених у період до 1 січня 2011 року, у тому числі нарахованих внесків, строк сплати яких на 1 січня 2011 року не настав, і відповідних штрафних санкцій за фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування зберігаються повноваження щодо контролю за правильністю нарахування, своєчасністю сплати страхових внесків, застосування фінансових санкцій, якими вони були наділені до набрання чинності цим Законом.

Враховуючи вищенаведене, за порушення, скоєні до 01.01.2011 року, органи Пенсійного фонду застосовують фінансові санкції, передбачені законами, що діяли на момент здійснення порушення, у тому числі фінансові санкції, встановлені п. 5 ч. 9 ст. 106 Закону, за несвоєчасне подання відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, і звітності за звітні періоди, строк подання яких виник до 01.01.2011 року.

Таким чином, фізичні особи — підприємці за періоди 2004 — 2012 років зобов’язані подавати звітність до органів Пенсійного фонду України, в яких такі особи перебувають на обліку, за формами, встановленими Пенсійним фондом. За цей період орган Пенсійного фонду України має право застосувати до підприємців штрафи за кожну неподану форму звітності в розмірі, встановленому законодавством.

Дані звітів фізичних осіб — підприємців формують Державний реєстр застрахованих осіб і використовуються для обчислення страхового стажу при призначенні або перерахунку пенсії особі, яка досягла пенсійного віку або набула цього права, згідно з вимогою чинного законодавства.

Заступник начальника головного управління О. ДИБЧЕНКОНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Щодо методів амортизації об’єктів основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Мінфін от 25.7.2013 № 31-08410-07-27/22430
Бухоблік
У разі зміни методу амортизації з прямолінійного на метод нарахування 100% вартості в першому місяці залишкова вартість об’єкта МНМА може бути замортизована у місяці, наступному за місяцем таких змін. ...

В рубриці: 


Про декларування товарів, щодо яких встановлено додатковий імпортний збір Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 26.3.2015 № 10447/7/99-99-24-02-02-17
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Декларування за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо
яких встановлено додатковий імпортний збір, не передбачено. ...

Щодо оподаткування військовим збором Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 19.2.2015 № 2842/10/26-15-17-01-12
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Сума доходу у вигляді виграшів, призів (інших, ніж виграш (приз) у лотерею)
оподатковується військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. ...

0.048001