Зателефонуйте нам
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 33-34 (18.8.2014)
Бухоблік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Положення про електронні гроші в Україні

Чинний з 25.07.2014
Затверджене постановою Правління НБУ від 04.11.2010 р. №481

Дивись коментар

Затверджене постановою Правління НБУ від 04.11.2010 р. №481
Зареєстроване в Мін’юсті 24.12.2010 р. за №1336/18631
Зі змінами і доповненнями, внесеними постановою НБУ від 19.06.2014 р. №378
Нова редакція чинна з 25.07.2014 р.

Суттєво. До Положення про електронні гроші внесено низку змін, які суттєво обмежують обсяг застосування електронних грошей в Україні.

! Усім

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 40, 56, 67 Закону України «Про Національний банк України», статті 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі — Національний банк).

Метою цього Положення є регулювання діяльності, пов’язаної з випуском електронних грошей в Україні, та запровадження моніторингу за такою діяльністю.

Вимоги цього Положення не поширюються на діяльність осіб, які здійснюють випуск та/або обслуговування таких наперед оплачених карток одноцільового використання: дисконтних карток торговців, карток автозаправних станцій, квитків для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.

1.2. Це Положення встановлює вимоги Національного банку до суб’єктів, що здійснюють операції з електронними грошима, порядку здійснення цих операцій, а також до правил використання електронних грошей в Україні та порядку їх узгодження.

1.3. Терміни в цьому Положенні вживаються в таких значеннях:

використання електронних грошей — сукупність відносин між емітентом, оператором, агентами, торговцями та користувачами щодо здійснення випуску, розповсюдження, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей та поповнення електронними грошима електронних пристроїв;

випуск електронних грошей — операція з надання електронних грошей користувачам або агентам в обмін на готівкові або безготівкові кошти;

електронний пристрій — чип, що міститься на пластиковій картці або на іншому носії, пам’ять комп’ютера тощо, які використовуються для зберігання електронних грошей;

емітент — банк, що здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов’язання з їх погашення;

комерційний агент — юридична особа — резидент (далі — агент) — особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, здійснює:

розповсюдження електронних грошей (далі — агент з розповсюдження);

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (далі — агент з поповнення);

обмінні операції з електронними грошима (далі — агент з обмінних операцій);

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти (далі — агент з розрахунків);

користувач — фізична особа або суб’єкт господарювання, який є власником електронних грошей і має право використовувати їх для придбання товарів і здійснення переказів з урахуванням обмежень, установлених цим Положенням;

наперед оплачена картка багатоцільового використання (далі — наперед оплачена картка) — пластикова або інша картка, яка містить електронні гроші в чипі, інтегрованому на цій картці, або яка є засобом доступу до електронних грошей, що зберігаються в пам’яті комп’ютера;

обмінні операції з електронними грошима — операції з обміну електронних грошей, випущених одним емітентом, на електронні гроші іншого емітента;

оператор — юридична особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, виконує операційні та інші технологічні функції, що забезпечують використання електронних грошей, та внесена Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі — Реєстр);

погашення електронних грошей — операція з вилучення електронних грошей з використання з одночасним наданням їх пред’явникові готівкових або безготівкових коштів;

розповсюдження електронних грошей — операція з надання електронних грошей користувачам, яка не пов’язана із зобов’язанням щодо їх погашення;

скретч-картка — засіб поповнення, який містить захищений від візуального сприйняття набір знаків і дає змогу поповнити електронний пристрій електронними грошима на певну суму;

товар — продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатного передавання);

торговець — суб’єкт господарювання, зареєстрований відповідно до законодавства України, який на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, приймає електронні гроші як засіб платежу за товари.

Інші терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

1.4. Випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати лише банки.

Банк має право надавати своїм клієнтам, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами агентських договорів, такі фінансові послуги у сфері використання електронних грошей:

розповсюдження електронних грошей;

здійснення обмінних операцій з електронними грошима;

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв;

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти.

1.5. Емітент зобов’язаний вести облік коштів, які надходять від користувачів та/або агентів як оплата електронних грошей на окремому рахунку емітента за кожною платіжною системою та за кожним видом електронного пристрою.

1.6. Емітент, оператор, агенти, торговці та користувачі зобов’язані здійснювати операції з електронними грошима відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів Національного банку, умов укладених договорів та правил використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком (правил здійснення операцій з електронними грошима в платіжній системі, створеній Національним банком).

2. Вимоги щодо здійснення випуску електронних грошей

2.1. Емітенти мають право здійснювати випуск електронних грошей, виражених лише в гривнях.

2.2. Емітент зобов’язаний забезпечити, щоб сума випущених ним електронних грошей не перевищувала:

суми отриманих ним від користувачів та агентів (крім агента з поповнення) готівкових або безготівкових коштів та

суми отриманих агентом з поповнення готівкових коштів, які мають бути перераховані емітенту.

2.3. Електронні гроші є випущеними з часу їх завантаження емітентом або оператором на електронний пристрій, що перебуває в розпорядженні користувача або агента.

2.4. Емітент зобов’язаний визначати суму електронних грошей на електронному пристрої, що перебуває в розпорядженні користувача, з урахуванням таких вимог:

сума електронних грошей на електронному пристрої, який не може поповнюватися, не повинна перевищувати 2000 гривень;

сума електронних грошей на електронному пристрої, який може поповнюватися, не повинна перевищувати 8000 гривень.

Користувачі мають право використовувати електронні гроші для здійснення розрахунків за допомогою електронного пристрою, який поповнюється і перебуває в розпорядженні користувача в сумі до 35000 гривень протягом календарного року. До розрахунку цієї суми не включаються електронні гроші, погашені на вимогу користувача протягом календарного року.

2.5. Емітент, оператор та агенти зобов’язані надавати торговцям та користувачам інформацію щодо тарифів і правил здійснення операцій з електронними грошима до укладання з ними договорів щодо електронних грошей.

2.6. Емітент зобов’язаний протягом 10 календарних днів з початку здійснення випуску електронних грошей повідомити про це Національний банк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

2.7. Емітент зобов’язаний щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати Національному банку інформацію про діяльність, пов’язану з випуском та використанням електронних грошей, за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

2.8. Емітент зобов’язаний надавати Національному банку інформацію про агентів за формою, передбаченою нормативно-правовими актами Національного банку щодо ведення реєстру комерційних агентів банків.

3. Вимоги щодо використання електронних грошей

3.1. Емітент та агент з розповсюдження на підставі договору, укладеного з емітентом, під час розповсюдження електронних грошей зобов’язані надавати електронні гроші користувачу з моменту внесення користувачем готівкових коштів у касу або ініціювання переказу безготівкових коштів.

3.2. Емітент має право надавати користувачам засоби поповнення електронними грошима електронних пристроїв та укладати договори з іншими юридичними особами (агентами з поповнення) про надання користувачам таких засобів.

Емітент або агент з поповнення має право приймати від користувачів кошти для поповнення електронними грошима наперед оплачених карток або електронних пристроїв, до яких дають доступ наперед оплачені картки.

Агент з поповнення зобов’язаний ініціювати переказ коштів, отриманих від користувачів для поповнення електронними грошима електронних пристроїв, на рахунок емітента не пізніше наступного робочого дня після отримання коштів.

3.3.Пункт 3.3 виключено

3.3. Користувачі — фізичні особи мають право використовувати електронні гроші для здійснення оплати товарів, а також переказувати електронні гроші іншим користувачам — фізичним особам. Користувачі — фізичні особи мають право переказувати електронні гроші іншим користувачам — фізичним особам з використанням наперед оплачених карток у сумі до 500 гривень на день та не більше 4000 гривень протягом одного місяця.

Користувачі — суб’єкти господарювання мають право отримувати електронні гроші виключно в обмін на безготівкові кошти. Користувачі — суб’єкти господарювання мають право використовувати електронні гроші лише для здійснення оплати товарів.

3.4. Торговці на підставі договору, укладеного з емітентом або агентом з розрахунків, мають право приймати від користувачів як засіб платежу за товари електронні гроші, виражені в гривнях.

Торговці мають право використовувати отримані електронні гроші виключно для обміну на безготівкові кошти або повертати електронні гроші користувачам у разі повернення ними відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» товарів, придбаних за електронні гроші.

3.5. Агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію Національного банку на переказ коштів без відкриття рахунків.

Банк, який є членом/учасником платіжної системи, має право приймати від користувачів електронні гроші, випущені іншими членами/учасниками цієї платіжної системи, які містяться на наперед оплачених картках або до яких дають доступ наперед оплачені картки, в обмін на готівкові кошти та проводити розрахунки за операціями, що здійснені з цими картками.

Агент з розрахунків має право приймати електронні гроші від користувачів — фізичних осіб в обмін на готівкові та безготівкові кошти, а від користувачів — суб’єктів господарювання та торговців виключно в обмін на безготівкові кошти. Емітент та/або агент з розрахунків має право приймати електронні гроші з використанням наперед оплаченої картки, яка належить фізичній особі, в обмін на готівкові кошти через платіжний пристрій у сумі до 500 гривень на день та не більше 4000 гривень протягом одного місяця.

Агент з розрахунків не має права передавати свої права за агентським договором іншим суб’єктам господарювання.

3.6. Емітент має право здійснювати обмінні операції з випущеними ним електронними грошима на електронні гроші, випущені іншими емітентами, а також укладати договори з банками (агентами з обмінних операцій) про здійснення ними такої діяльності.

Абзац другий пункту 3.6 виключено

4. Вимоги щодо погашення електронних грошей

4.1. Емітент зобов’язаний здійснювати погашення випущених ним електронних грошей на вимогу пред’явника.

4.2. Емітент може здійснювати погашення електронних грошей, пред’явлених користувачами — фізичними особами, готівковими коштами через операційну касу або шляхом переказу на банківський рахунок пред’явника.

Емітент зобов’язаний здійснювати погашення електронних грошей, пред’явлених користувачами — суб’єктами господарювання, торговцями, агентами, виключно шляхом переказу на їхні банківські рахунки.

Електронні гроші є погашеними емітентом з часу зарахування суми переказу на рахунок пред’явника або видачі йому готівкових коштів.

5. Вимоги до емітента електронних грошей

5.1. Емітент має право самостійно забезпечувати здійснення операцій з електронними грошима або укладати договори з операторами про виконання ними операційних або інших технологічних функцій, які забезпечують використання електронних грошей. Оператор має бути резидентом.

5.2. Емітент або оператор на підставі договору з емітентом зобов’язаний забезпечити фіксування всіх трансакцій електронних грошей між користувачами, торговцями, агентами, емітентом та оператором за допомогою технічних засобів, а також зберігання протягом п’яти років відповідної інформації у формі, яка дає змогу перевірити цілісність інформації.

5.3. Емітент зобов’язаний забезпечити запровадження:

організаційних, процедурних заходів та використання технічних засобів з метою виявлення, а також запобігання, перешкоджання та протидії шахрайству;

системи захисту інформації, яка має здійснювати безперервний захист інформації під час випуску, використання та погашення електронних грошей на всіх етапах її формування, оброблення, передавання і зберігання;

контролю за операціями з електронними грошима, які мають здійснюватися виключно на території України;

заходів із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до законодавства України.

5.4. Емітент зобов’язаний здійснювати контроль за дотриманням оператором та агентами під час здійснення операцій з електронними грошима вимог цього Положення та правил використання електронних грошей.

Абзац другий пункту 5.4 виключено

Порядок контролю встановлюється правилами використання електронних грошей.

6. Порядок узгодження правил використання електронних грошей

1. Банк, що має намір здійснювати випуск електронних грошей (далі — заявник), зобов’язаний до початку випуску електронних грошей узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей в Україні.

Банк, що є членом/учасником міжнародної платіжної системи і внесений Національним банком до Реєстру та має намір здійснювати випуск електронних грошей на території України з використанням цієї міжнародної платіжної системи (далі — заявник — член/учасник міжнародної платіжної системи), зобов’язаний узгодити з Національним банком правила використання електронних грошей до здійснення випуску електронних грошей.

Вимоги цієї глави не поширюються на використання електронних грошей у платіжних системах, створених Національним банком.

2. Заявник для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку такі документи:

1) заяву про узгодження правил використання електронних грошей за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

2) підписані головою правління/ради директорів (далі — керівник) правила використання електронних грошей, які мають містити положення про:

порядок здійснення операцій між емітентом, оператором, агентами, користувачами та торговцями, який має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

організацію контролю за фінансовими і технічними ризиками під час використання електронних грошей;

систему безпеки і захисту інформації та розмежування прав доступу до інформаційних ресурсів під час використання електронних грошей;

3) інформаційну довідку про принципи технічної реалізації здійснення розрахунків із використанням електронних грошей, підписану керівником;

4) зразки договорів, які укладатимуться з користувачами.

Заявник, який має намір під час здійснення випуску електронних грошей, до яких надають доступ наперед оплачені картки міжнародних платіжних систем, унесених до Реєстру, взаємодіяти з цими системами, зобов’язаний у правилах використання електронних грошей надати опис такої взаємодії, який має містити загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків.

3. Заявник — член/учасник міжнародної платіжної системи для узгодження правил використання електронних грошей подає до Національного банку інформацію, яка має містити опис:

порядку здійснення операцій з електронними грошима між емітентом, іншими учасниками міжнародної платіжної системи, агентами, користувачами та торговцями, що має включати загальну схему всіх грошових та інформаційних потоків;

системи безпеки і захисту інформації, яка використовується для запобігання ризикам, пов’язаним із використанням електронних грошей.

4. Національний банк зобов’язаний прийняти рішення про узгодження або відмову в узгодженні правил використання електронних грошей у строк до 60 днів із дня подання заявником/заявником — членом/учасником міжнародної платіжної системи до Національного банку документів згідно з пунктами 2 і 3 цієї глави.

5. Національний банк зобов’язаний письмово повідомити заявника/заявника — члена/учасника міжнародної платіжної системи про прийняте рішення.

Національний банк надає заявникові документ про узгодження правил використання електронних грошей після внесення ним плати, передбаченої нормативно-правовими актами Національного банку.

6. Національний банк розміщує інформацію про узгодження правил використання електронних грошей на сторінці Офіційного інтернет-представництва Національного банку.

7. Національний банк зобов’язаний відмовити в узгодженні правил використання електронних грошей за таких підстав:

подання неповного переліку документів, зазначених у пунктах 2 і 3 цієї глави, або якщо ці документи не відповідають вимогам цього Положення;

надання недостовірної інформації;

якщо в правилах використання електронних грошей не передбачено порядок здійснення належного контролю за фінансовими або технічними ризиками.

8. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей, зобов’язаний подати на узгодження до Національного банку зміни до правил використання електронних грошей не пізніше ніж через десять календарних днів з дати їх унесення.

Національний банк у строк, передбачений пунктом 4 цієї глави, надає заявникові/заявникові — члену/учаснику міжнародної платіжної системи документ про узгодження або про відмову в узгодженні змін до правил використання електронних грошей.

9. Банк, за заявою якого Національний банк узгодив правила використання електронних грошей/зміни до них, зобов’язаний протягом десяти календарних днів з дня узгодження цих правил/змін до них оприлюднити цю інформацію на своєму офіційному веб-сайті.

Директор Департаменту платіжних систем Н. ЛАПКОНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Щодо встановлення випробування інвалідам Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 5.6.2014 № 99/06/186-14
Бухоблік
Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу інвалідів,
направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної
експертизи. ...

В рубриці: 


Про надання інформації Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 23.2.2015 № 565/10/10-36-11-01-10
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Вичерпний перелік вимог щодо анулювання реєстрації платника податку на додану
вартість та вимог до подання та прийняття податкової звітності наведено в ПКУ. ...
Коментар ДК...

Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи Частковий перегляд статті (тільки початок)
Закон України от 21.5.2015 № 475-VІІІ
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Строк подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи продовжено на 4 місяці — до 25 вересня 2015 року. ...
Коментар ДК...

0.028959