(044) 391-51-92
ru ua

Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Ближайшие семинары,
тренинги, вебинары ...

Все семинары ...
(полный план-график)

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 14-15 (6.4.2015)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист Інші від 23.2.2015 № 6036/7/99-99-19-03-03-17

Щодо порядку декларування акцизного податку

Суттєво. З 1 березня 2015 року (за звітний період лютий 2015 року) податкові декларації з акцизного податку повинні подавати всі платники акцизного податку тільки за формами у редакції наказу Мінфіну від 23.01.2015 р. №14.

! Платникам акцизного податку

Державна фіскальна служба України у зв’язку з численними запитами платників податку та фахівців підпорядкованих структурних підрозділів ДФС щодо кампанії декларування податкових зобов’язань з акцизного податку повідомляє таке.

01.01.2015 р. набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року №71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України (щодо податкової реформи)» (далі — Закон №71).

З метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до Податкового кодексу України (далі — Кодекс), відповідно до пункту 46.5 статті 46 Кодексу розроблено та затверджено Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №14 «Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2015 р. за №105/26550 (далі — Наказ №14).

Наказ №14 набрав чинності з дня офіційного опублікування — 30 січня 2015 року (опубліковано в «Офіційному віснику України», 2015, №6).

У зв’язку з набранням чинності Наказом №14 утратили чинність накази Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р. №1026 «Про затвердження форми Податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за №29/18767, та від 24.12.2010 р. №1030 «Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання Декларації акцизного податку», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за №86/18824 (далі — Наказ №1030).

Відповідно до пункту 46.1 статті 46 Кодексу податкова декларація, розрахунок — це документ, що подається платником податків контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання. Додатки до податкової декларації є її невід’ємною частиною.

Згідно зі статтею 223 Кодексу базовий податковий період для сплати акцизного податку відповідає календарному місяцю. Декларація акцизного податку (далі — Декларація) складається та подається платником щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного періоду.

При цьому платники заповнюють та подають розділи та додатки до Декларації лише щодо тих операцій, які вони здійснюють і за якими у них виникають податкові зобов’язання зі сплати акцизного податку.

Декларація подається до контролюючого органу за місцем реєстрації такого платника. Місцем реєстрації платника, що є суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, є місцезнаходження пункту продажу товарів.

Особливу увагу звертаємо стосовно платників податків — суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів, — такі платники заповнюють лише розділ Ґ та додаток 6 до Декларації і подають їх до контролюючого органу за місцезнаходженням пункту продажу товарів. З метою правильного розподілення сум акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів між місцевими бюджетами розділ Ґ (код операції Ґ2) та додаток 6 до Декларації пов’язані з кодами адміністративних одиниць відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ).

Таким чином, декларація зазначеними вище платниками акцизного податку подається до контролюючого органу, що обслуговує адміністративно-територіальну одиницю (за кодом КОАТУУ), на якій розташовано пункт продажу підакцизних товарів, а саме:

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають один або кілька пунктів продажу товарів, що розташовані в одній адміністративно-територіальній одиниці, тобто за одним кодом КОАТУУ, зазначають адреси пунктів продажу товарів у графі 07 титульного аркуша Декларації та заповнюють додаток 6 до Декларації відповідно до цього коду КОАТУУ. При цьому до контролюючого органу, що обслуговує адміністративно-територіальну одиницю за цим кодом КОАТУУ, подається Декларація з одним додатком 6 до Декларації;

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають кілька пунктів продажу товарів, що розташовані у різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто мають різні коди КОАТУУ, але ці адміністративно-територіальні одиниці обслуговуються одним контролюючим органом (наприклад, об’єднана ДПІ або міська ДПІ, яка обслуговує кілька районів міста), зазначають адреси пунктів продажу товарів у графі 07 титульного аркуша Декларації та заповнюють додаток 6 до Декларації окремо за кожним кодом КОАТУУ. При цьому до одного контролюючого органу, що обслуговує відповідні адміністративно-територіальні одиниці з різними кодами КОАТУУ, подається одна Декларація з відповідною кількістю додатків 6 до Декларації;

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами, які мають кілька пунктів продажу товарів, що розташовані у різних адміністративно-територіальних одиницях, тобто мають різні коди КОАТУУ, при цьому кожна адміністративно-територіальна одиниця обслуговується окремим контролюючим органом, подають до такого контролюючого органу, що обслуговує відповідну адміністративно-територіальну одиницю за місцем продажу підакцизних товарів (кодом КОАТУУ), окрему Декларацію з відповідною кількістю додатків 6 до Декларації. У графі 07 титульного аркуша до конкретної Декларації зазначаються адреси пунктів продажу товарів, які належать до певної адміністративно-територіальної одиниці (коду КОАТУУ).

Відповідно до статті 46 Кодексу застосування нової форми декларації (розрахунків) можливе після набрання нею чинності, тобто її оприлюднення, та лише з податкового періоду, що настає за податковим періодом, у якому відбулося її оприлюднення. До визначення нових форм декларації, які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Отже, звітність з акцизного податку за звітний (податковий) період січень 2015 року для платників акцизного податку, крім платників, визначених підпунктами 212.1.11 — 212.1.14 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, повинна подаватися за формами, затвердженими Наказом №1030.

Платники, визначені підпунктами 212.1.11 — 212.1.14 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, а саме:

суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які здійснюють реалізацію підакцизних товарів;

оптові постачальники електричної енергії, виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії;

власники ввезених на митну територію України вантажних транспортних засобів, переобладнаних на легкові автомобілі, з яких справляється акцизний податок, за умови подання документів до органу внутрішніх справ України для реєстрації або перереєстрації таких транспортних засобів у січні 2015 року,

мають право подати звітність з акцизного податку за звітний (податковий) період січень 2015 року за формами, затвердженими Наказом №14.

При цьому, оскільки відповідно до статті 49 Кодексу податкова декларація може бути подана за вибором платника (крім платників податків, що належать до великих та середніх підприємств) як в електронному, так і в паперовому вигляді, представники контролюючого органу не мають права обмежувати платників у способах подання декларації.

Починаючи з 1 березня 2015 року (за звітний період лютий 2015 року), податкові декларації з акцизного податку повинні подаватися всіма платниками акцизного податку тільки за формами у редакції Наказу №14.

Згідно з пунктом 36.1 статті 36 Кодексу податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом. Податковий обов’язок виникає у платника за кожним податком та збором (пункт 36.2 статті 36 Кодексу).

Разом з тим, оскільки податковий обов’язок виникає у платника податку з моменту настання обставин, з якими Кодекс пов’язує сплату ним податку (пункт 37.2 статті 37 Кодексу), а виконанням податкового обов’язку визнається сплата у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань у встановлений податковим законодавством строк (стаття 38 Кодексу), то незалежно від дати набрання чинності наказом, яким затверджується форма декларації акцизного податку, виконання податкового обов’язку у вигляді сплати у повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов’язань з акцизного податку повинно бути виконано у встановлений податковим законодавством строк.

Останній день виконання податкового обов’язку у вигляді сплати у повному обсязі акцизного податку за січень 2015 року — 2 березня 2015 року.

Наголошуємо, що відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несе платник податків, крім випадків, визначених Кодексом (пункт 36.5 статті 36 Кодексу).

Щодо встановлення відповідальності за неподання або несвоєчасне подання податкової декларації акцизного податку за січень 2015 року за формою в редакції Наказу №14:

не вбачається підстав для застосування відповідальності за неподання до 20.02.2015 р. податкової декларації акцизного податку за січень 2015 року за формою в редакції Наказу №14 або несвоєчасне подання такої податкової декларації до 20.03.2015 р. (граничний строк подання декларації за формою, яка набрала чинності відповідно до Наказу №14).

Відповідно до змін, унесених до статті 49 Кодексу Законом №71, обов’язок подавати декларацію акцизного податку у платника виникає за кожен звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або в разі наявності показників, які підлягають декларуванню, тобто в разі відсутності об’єктів (показників) оподаткування у звітному періоді, декларація за такий звітний період може не подаватися. Однак ця норма не стосується платників акцизного податку, які мають діючі (у тому числі призупинені) ліцензії на право здійснення діяльності з підакцизною продукцією, яка підлягає ліцензуванню згідно із законодавством. Такі платники зобов’язані за кожен звітний період подавати податкові декларації незалежно від того, чи провадили такі платники господарську діяльність у звітному періоді.

Голова І. БІЛОУСНаступна стаття:  На початок статті Проблемні питання щодо застосування податкового компромісу Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 23.2.2015 № 5996/7/99-99-20-07-03-17
Додатки до друкованого ДК
Податківці розяснили понад 50 проблемних питань щодо застосування податкового
компромісу....

В рубриці: 


Про розгляд листа Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 11.3.2015 № 5084/6/99-99-17-03-03-15
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
ДФСУ роз’яснила, як нараховується ЄСВ у деяких нестандартних випадках. ...
Коментар ДК...

Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 30.3.2015 № 6490/6/99-99-19-03-0275
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Постачання ліків, не дозволених для виробництва і застосування в Україні або
не внесених до Держреєстру лікарських засобів, оподатковується ПДВ за
ставкою 20%. ...

0.108009