Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 20 (18.5.2015)
Оподаткування

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Лист Інші від 20.3.2015 № 9485/7/99-99-15-04-01-17

Про оподаткування екологічним податком скидів забруднюючих речовин

Суттєво. ПЗ з екоподатку обчислюється як алгебраїчний добуток загального у звітному періоді обсягу зворотних вод на величину «мінералізації» та встановленої у п. 245.2 ПКУ ставки екоподатку для забруднюючих речовин відповідної групи.

! Платникам екоподатку

Державна фіскальна служба України, враховуючи запити платників з питання оподаткування екологічним податком скидів забруднюючих речовин (зі зворотними водами) безпосередньо у водні об’єкти, на які у дозволі встановлені норми гранично допустимого скиду у вигляді показника «мінералізація», повідомляє.

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1100 (далі — Порядок).

Порядок встановлює правила визначення величини гранично допустимого скидання забруднюючих речовин (далі — ГДС). Термін «ГДС» у Водному кодексі визначено як маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом цього пункту водного об’єкта за одиницю часу. Одиниця виміру ГДС — співвідношення одиниці маси та одиниці обсягу зворотних вод за одиницю часу.

Також у статті 245 Кодексу ставки податку диференційовані за величиною гранично допустимої концентрації забруднюючої речовини (далі — ГДК). Термін «ГДК» у Водному кодексі визначено як встановлений рівень концентрації речовини у воді, вище якого вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування. Одиниця виміру ГДК — співвідношення одиниці маси одного виду забруднюючої речовини до одиниці обсягу зворотної води.

Використане у Порядку поняття «мінералізація» має одиницю виміру — співвідношення маси всіх видів забруднюючих одиниць в одиниці обсягу зворотної води — і використовується для обчислення загального обсягу скидів забруднюючих речовин у водний об’єкт шляхом алгебраїчного множення величини обсягу зворотних вод та величини показника «мінералізації».

Пунктом 8 Порядку передбачено, що Кабінет Міністрів України затверджує перелік забруднюючих речовин, для яких нормується обсяг скидів. Зокрема, у пункті 245.1 статті 245 Кодексу для забруднюючих речовин Списку А «Забруднюючі речовини, що нормуються у всіх випадках скидання зворотних вод» Порядку затверджено окремі ставки екологічного податку.

Пунктом 245.2 статті 245 Кодексу визначено, що для забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 статті 245 Кодексу та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу, податкові зобов’язання обчислюються за ставками пункту 245.2 статті 245 Кодексу. При цьому розмір ставки визначається за концентрацією речовини у воді, вище якої вода вважається непридатною для конкретних цілей водокористування, а не за «мінералізацією» — фактичним умістом забруднюючих речовин у зворотній воді, які за своїм хімічним складом можуть належати до забруднюючих речовин, що відносяться до будь-якого класу гранично допустимої концентрації.

Водночас пунктом 245.3 статті 245 Кодексу визначено, що для обчислення податкових зобов’язань з екологічного податку для забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації, наведеної у пункті 245.2 статті 245 Кодексу.

Таким чином, податкове зобов’язання з екологічного податку обчислюється як алгебраїчний добуток загального у звітному (податковому) періоді обсягу зворотних вод на величину «мінералізації» та встановленої у пункті 245.2 статті 245 Кодексу ставки екологічного податку, встановленої для забруднюючих речовин відповідної групи.

В. о. голови М. МОКЛЯКНаступна стаття:  На початок статті Про декларування товарів, щодо яких встановлено додатковий імпортний збір Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 26.3.2015 № 10447/7/99-99-24-02-02-17
Оподаткування
Декларування за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо
яких встановлено додатковий імпортний збір, не передбачено. ...

В рубриці: 


Щодо відображення в бухгалтерському обліку коштів підприємства на рахунку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 8.4.2015 № 31-18410-08-25/12278
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Мінфін готує зміни до Інструкції про План рахунків, якими передбачається
запровадження субрахунку до рахунку 31 «Рахунки в банках», призначеного,
зокрема, для обліку коштів на рахунку в системі електронного адміністрування
ПДВ. ...

Про декларування товарів, щодо яких встановлено додатковий імпортний збір Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 26.3.2015 № 10447/7/99-99-24-02-02-17
№ 20 (18.5.2015) :: Оподаткування
Декларування за одним класифікаційним кодом згідно з УКТ ЗЕД товарів, щодо
яких встановлено додатковий імпортний збір, не передбачено. ...

0.048627