Маєте пропозиції, зауваження чи побажання? Зв’яжіться з редакцією!
Ми неодмінно відповімо. Актуально!
Чергові семінари,
тренінги, вебінари ...

Більше семінарів ...

 : загальний
   (по всіх сайтах ДК)


Документи для роботи № 22 (1.6.2015)
Бухоблік

Увага! Архівна публікація 

 


Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка на даний час ймовірно втратила актуальність і може не відповідати діючим нормам бухгалтерського та податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua

або оберіть потрібний вам разділ ДК-порталу в верхньому рядку навигації.

Закон України від 21.5.2015 № 475-VІІІ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи

Чинний з 26.05.2015

Дивись коментар

Опублікований в «ГУ» 26.05.2015 р.

Суттєво. Строк подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи продовжено на 4 місяці — до 25 вересня 2015 року.

! Юрособам

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) в абзаці дев’ятому частини другої статті 17 слова «її засновника, якщо засновник» замінити словами «її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)» та доповнити словами «або інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи»;

2) в абзаці восьмому частини першої статті 24:

у першому реченні слова «її засновника, якщо засновник» замінити словами «її засновника (учасника), якщо засновник (учасник)»;

друге речення після слів «торгово-промислових палат» доповнити словами «релігійних організацій, державних та комунальних підприємств»;

доповнити третім реченням такого змісту: «У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) — юридична особа, подаються відомості про його відсутність».

2. Пункт 1 частини сьомої статті 23 Закону України «Про громадські об’єднання» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №1, ст. 1; 2014 р., №50-51, ст. 2057) викласти в такій редакції:

«1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка здійснена відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) громадського об’єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом».

3. Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., №46, ст. 2048) викласти в такій редакції:

«2. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх засновника (учасника), якщо засновник (учасник) — юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) упродовж десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Зазначені відомості не подаються:

1) юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;

2) юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) — фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.

У разі неподання юридичною особою (крім юридичних осіб, зазначених в абзацах третьому та четвертому цього пункту) зазначеної інформації у встановлений в цьому пункті строк особи, відповідальні за подання такої інформації, притягуються до відповідальності згідно із законом».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКОНаступна стаття:  Коментар ДК...  На початок статті 

Щодо внесення відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Мін'юст України от 14.5.2015 № 193-32/27
Бухоблік
Для внесення до ЄДР відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи подається форма №4. ...
Коментар ДК...

В рубриці: 


Про роз’яснення з питань оподаткування податком на прибуток операцій в іноземній валюті Частковий перегляд статті (тільки початок)
Лист Інші от 5.5.2015 № 16030/7/99-99-19-07-02-17
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Визначені за правилами бухобліку курсові різниці для цілей оподаткування
податком на прибуток визнаються доходами та/або витратами у звітному періоді
їх виникнення. ...

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справедливого оподаткування доходів фізичних осіб в інтервалі від 10 до 17 розмірів мінімальної заробітної плати Частковий перегляд статті (тільки початок)
Закон України от 19.5.2015 №
№ 22 (1.6.2015) :: Бухоблік
Ставка ПДФО 15% застосовується до межі в 17 мінімальних зарплат, а не 10. Ця
сама сума є максимальною величиною доходу, з якої справляється ЄСВ.
Понижуючий коефіцієнт до ставок ЄСВ у 2016 р. становить 0,4. ...
Коментар ДК...

0.02748